Lön Webmaster

39 800 kr

Vad blir lönen Efter skatt?

Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en Webmaster inom webbmaster och webbadministratörer.

* Statistiskt säkerställd data från SCB; undersökningen baseras på föregående kalenderår.

Löneprognos för 2022: ~40 600 kr

** Prognosen anger förväntat löneläge idag och beräknas på tidigare löneutveckling fram tills idag.


Betygsätt ditt yrke som Webmaster
( betyg 3.04 / 5 av 26 st röster)

Lediga jobb - Webmaster

Medellön

39 800 kr

Man

40 900 kr

Kvinna

38 700 kr

Yrkesprognos

Balans

Löneutveckling Webmaster

Skaffa en inkomstförsäkring

Om du skulle förlora din anställning så underlättar en inkomstförsäkring, A-kassans max belopp är nämligen bara 26 400 kr innan skatt.
Klicka på fackförbund för webmaster så visar vi vilket fackförbund och inkomstförsäkring som passar just ditt yrke.

Vad gör en Webmaster

Yrkesinnehållet i arbetet som webmaster kan variera mycket från arbetsplats till arbetsplats. Du kan arbeta som en mer teknikinriktad webmaster och ha ansvaret för funktion och uppdatering. Ibland ingår det i dina uppgifter att också ha ansvar för innehållet och bör ha både tekniska kunskaper och kunskaper om design och layout. Företaget kan också ha en särskild infomaster eller webbredaktör som redigerar och strukturerar informationen och ansvarar för innehållet.

Arbetar du som webmaster på ett stort företag med omfattande information på Internet kanske du är mer en form av projektledare som samordnar jobbet medan andra producerar webbsidorna och administrerar webbservern. Du har det övergripande ansvaret.

Som webmaster sköter du webbservern, det vill säga den dator som innehåller hemsidor och övriga webbsidor. Du ansvarar för att servern fungerar som den ska. Du ser till att styrprogram och tillämpningsprogram fungerar och du måste kunna förstå, hantera och testa programmen. Du håller rätt på alla informationslänkar, att kopplingarna mellan olika platser på webbsidorna fungerar och att länkar som är kopplade till andra webbplatser på nätet är aktuella. Du anpassar informationen till datamediet, ser till att den följer den standard som är bestämd och att det inte finns inaktuell information ute på nätet. Webmastern kan också ansvara för kommunikationssystem med Internetteknik som bara är tillgängliga inom företaget, så kallade intranät.

Det är webmastern som besökarna på företagets webbplats tar kontakt med när något inte fungerar. Du undersöker via datorn var felen ligger och avgör hur de ska åtgärdas. Du administrerar vilka som har behörighet att gå in och läsa en speciell webbsida. Vid större företag kan webmastern också arbeta med att lägga till nya funktioner och delta i arbetet med att utveckla systemlösningar för webben. Du kan också göra kopplingar till andra datorsystem som företaget har.

Ibland ingår det i uppgifterna att skapa och producera webbsidor och att lägga ut sidorna på nätet.

Webmastern måste hålla sig uppdaterad med utvecklingen inom Internetområdet för att kunna föreslå förändringar av webbsystemet.

Du har en serviceroll och du har mycket kontakter med och ger råd och stöd till dem som skriver informationen. Du samarbetar också med dem som arbetar med andra datornätverk och du utbildar i användningen av Internet.

Som webmaster måste du kunna alla verktyg som används för webbsidorna. Du måste ha kunskaper om operativsystem (de program som styr datorns arbete), nätverk och datakommunikation samt bred PC-kompetens. Exempel på sådan teknik är html, XML, Java-script och VB-script. Det är också viktigt att kunna arbeta metodiskt och ha lätt för att få kontakt med andra människor liksom att ha känsla för hur man kommunicerar med besökare på webbsidorna. Det är en fördel att även ha formkänsla och för vissa arbetsuppgifter också en viss förmåga att formulera sig i text.

Du kan också kallas webbansvarig eller web manager.

Lönestatistik baserat på utbildningsnivå

Samtliga sektorer Statlig sektor Privat sektor Privatanställda tjänstemän
39 800 kr 37 300 kr 40 200 kr 40 200 kr

Lönestatistik baserat på Sektor