Lönestatistik: V

VA-ingenjör

VA-inspektör

VA-maskinist

VA-rörläggare

Vadbindare

Vaddarbetare

Vagnlackerare

Vagnmakare

Vagnmontör

Vagnmottagare

Vagnreparatör

Vagnsglasmästare

Vagnsmörjare

Vagnsstädare

Vagnupptagare

Vakbiträde

Vakthavande befäl, Tullverket

Vaktmästare, bad

Vaktmästare, biograf, teater

Vaktmästare, fastighetsskötare

Vaktmästare, idrottsplats

Vaktmästare, kontor

Vaktmästare, kyrka

Vaktmästare, kyrkogård

Vaktmästare, museum

Vaktmästare, sjukhus

Vaktmästare, skola

Vaktmästare, sporthall

Vakuumarbetare, plast

Valarbetare

Valideringsingenjör, läkemedelstillv.

Valsoperatör, gummi

Valsslipare

Valssvarvare

Valsverksingenjör, civilingenjör

Valsverksingenjör, högskoleingenjör

Valsverksoperatör

Valutaförsäljare

Valutahandlare

Valutamäklare

Valutasäljare

Vandrarhemsföreståndare

Vandrarhemsvärd

Vandringsguide

Vapenmekaniker

Vapentekniker

Varietéartist

Varmformare, plast

Varmförblyare

Varmförtennare

Varmplåtledare

Varubelånare

Varuhuschef, VD

Varuhuschef, övrig, funktions- eller mellanchef

Varuhuschef, övrig, verksamhetsnära chef

Varuhuskontrollant

Varuhusvakt

Varumottagare

Varumärkare

Varumärkesassistent

Varumärkeshandläggare

Varumärkesjurist

Varumärkeskonsult

Varupåfyllare

Varuupplockare

Varvsarbetare, service mekanisk utrustning

Varvselektriker

Varvsingenjör

Varvsplåtslagare

Varvssnickare

Varvstimmerman

Vasstaksläggare

Vattenaerobicsinstruktör

Vattendykare

Vattengymnastikinstruktör

Vattenmätareuppsättare

Vattenpolotränare

Vattenrättsdomare

Vattenverkschef, funktions- eller mellanchef

Vattenverkschef, verksamhetsnära chef

Vattenverksmaskinist

Vaxgjutare

VB-tekniker

VD-assistent

VD, inom bygg och anläggning, utan chefshiearki

VD, inom fastighet, företagstjänster, utan chefshiearki

VD, inom finansiell verksamhet, utan chefshiearki

VD, inom handel, utan chefshiearki

VD, inom hotell, utan chefshiearki

VD, inom hälso- och sjukvård, utan chefshiearki

VD, inom jordbruk, blandad drift, utan chefshiearki

VD, inom jordbruk, lantbrukets husdjur, utan chefshiearki

VD, inom jordbruk, växtodling, utan chefshiearki

VD, inom restaurang, utan chefshiearki

VD, inom skogsbruk

VD, inom tillverkning, el, värme, vatten, utan chefshiearki

VD, inom transport, kommunikationer, utan chefshiearki

VD, inom trädgård, utan chefshiearki

VD, inom utbildning, utan chefshiearki

VD, inom äldrevård, utan chefshiearki

VD, med chefshiearki

VD-sekreterare

Venereolog

Ventilationsingenjör

Ventilationsisolerare

Ventilationsmaskinist

Ventilationsmontör

Ventilationsplåtslagare

Ventilationssanerare

Ventilationstekniker, ingenjör

Ventilationstekniker, servicetekniker

Verifieringsingenjör, elektronik

Verifieringsingenjör, telekommunikation

Verkmakare

Verkmästare, bilverkstad

Verkmästare, bygg

Verkmästare, el

Verkmästare, kemiteknik

Verksamhetsanalytiker, IT

Verksamhetsanalytiker, organisationsutveckling

Verksamhetscontroller

Verksamhetskonsult

Verksamhetsledare, studieförbund

Verksamhetsutvecklare, IT

Verksjurist

Verkstadsarbetare, ospec.

Verkstadschef, funktions- eller mellanchef

Verkstadschef, verksamhetsnära chef

Verkstadselektriker

Verkstadsingenjör

Verkstadskontorist

Verkstadskontrollant

Verkstadsmekaniker, allround

Verkstadsmontör, tillverkning

Verkstadsoptiker

Verkstadsplanerare

Verkstadssnickare

Verkstadstekniker, maskinoperatör metall

Verkstadsägare, bilreparationer

Verkstadsägare, tillverkning, funktions- eller mellanchef

Verkställande direktör, inom bygg och anläggning, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom fastighet, företagstjänster, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom finansiell verksamhet, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom handel, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom hotell, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom hälso- och sjukvård, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom jordbruk, blandad drift, utan chefshiearki

Verkställande direktör inom jordbruk, lantbrukets husdjur, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom jordbruk, växtodling, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom restaurang, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom skogsbruk

Verkställande direktör, inom tillverkning, el, värme, vatten, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom transport, kommunikationer, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom trädgård, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom utbildning, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom äldrevård, utan chefshiearki

Verkställande direktör, med chefshiearki

Verktygsarbetare

Verktygsfilare

Verktygsfräsare

Verktygskonstruktör

Verktygsmakare

Verktygsmaskinoperatör

Verktygsmekaniker

Verktygsoperatör

Verktygsskärpare

Verktygsslipare

Verktygssmed

Verktygsställare

Verktygssvarvare

Verktygstekniker, maskinoperatör

Verktygstekniker, verktygsmakare

Verktygsuppsättare

Verktygsutlämnare

Verktygsvårdare

Veterinär

Veterinärassistent

Vicevärd

Videobandtekniker

Videofotograf

Videokonstnär

Videoproducent

Videoredigerare

Videoreparatör

Videoreporter

Videotekniker, inspelning, överföring etc.

Videotekniker, reparation

Videouthyrare

Viktväktarkonsulent

Vildmarksguide

Viltforskare

Viltkonsulent

Viltvårdare

Vinarbetare

Vinberedare

Vindkraftstekniker

Vinkonsult

Vinkypare

Vinmakare

Vinodlare

Vinprovare

Vinschman

Violinist

Virkesbuntare

Virkesimpregnerare

Virkesinköpare

Virkesintagare

Virkesjusterare

Virkesmärkare

Virkesmätare

Virkessorterare

Virkestorkare

Virkesutlämnare, brädgård

Virkmaskinskötare

Virolog, forskare

Virolog, klinisk

Vissångare

Visual merchandiser

Visualiserare

Vittnesassistent

Vitvarumontör, installation

Vitvarumontör, reparation

Vitvarumontör, tillverkning

Vitvarureparatör

VTS-operatör

Vulkanisör

Vuxendövtolk

Vuxenutbildningschef, funktions- eller mellanchef

VVS-ingenjör

VVS-installatör

VVS-isolerare

VVS-montör

VVS-ritare

Väderobservatör

Väderrapportör

Väg- och vattenbyggnadsingenjör

Vägarbetare

Vägdirektör, funktions- eller mellanchef

Vägdirektör, verksamhetsnära chef

Väggmontör

Väghyvelförare

Väghyvelmaskinförare

Vägingenjör

Vägmaskinförare

Vägmästare

Vägmålare

Vägprojektör

Vägtekniker

Vägtrafikledare

Vägtransportledare

Vältförare

Värd, camping

Värd, entré

Värd, hamn

Värd, skola

Värd, sporthall

Värd, studio

Värdepappershandlare

Värdepappersmäklare

Värderare

Värderingsassistent

Värderingsman

Värdetransportör

Värmare, glas

Värmare, valsverk

Värmebehandlare

Värmebehandlingsoperatör

Värmemontör

Värmepumpsmontör

Värmeskötare, fastighet

Värmetekniker

Värmeverkschef, funktions- eller mellanchef

Värmeverkschef, verksamhetsnära chef

Värmeverksingenjör

Värmeverksmaskinist

Väskmakare

Väskmodellör

Väskmontör

Väsksömmare

Vävare, glasfibertillverkning

Vävare, hantverk

Vävare, maskin

Vävavsynare, blekning, färgning

Vävkonsulent

Vävlagare

Vävlärare

Vävmaskinställare

Vävplysare

Växellådsmontör

Växelreceptionist

Växeltelefonist

Växlare, järnväg

Växlingsledare

Växlingslokförare

Växtförädlare

Växthusarbetare

Växtinspektör

Växtodlare, blandad drift

Växtodlare, blandade växtslag

Växtodlare, jordbruksväxter

Växtodlingskonsulent

Växtodlingsrådgivare

Växtskyddsspecialist

Växtskötare

Växtvårdare

Vågklarerare

Vågoperatör

Vågreparatör

Vågskötare

Våningshusfru

Vårdadministratör, medicinsk sekreterare

Vårdare, barn

Vårdare, funktionshindrade

Vårdare, kriminalvård

Vårdare, missbruksvård

Vårdare, psykiatrisk vård

Vårdare, psykiskt funktionshindrade

Vårdare, vårdhem

Vårdare, äldre

Vårdare/handledare, dagcenter

Vårdbiträde, barn

Vårdbiträde, funktionshindrade

Vårdbiträde, hemtjänst

Vårdbiträde, ospec

Vårdbiträde, psykiatrisk vård

Vårdbiträde, psykiskt funktionshindrade

Vårdbiträde, vårdinrättning

Vårdbiträde, äldre

Vårdbiträde, äldreboende

Vårdcentralchef, funktions- eller mellanchef

Vårdcentralchef, verksamhetsnära chef

Vårdcentralföreståndare, funktions- eller mellanchef

Vårdcentralföreståndare, verksamhetsnära chef

Vårdenhetschef, funktions- eller mellanchef

Vårdenhetschef, verksamhetsnära chef

Vårdföreståndare, funktions- eller mellanchef

Vårdföreståndare, verksamhetsnära chef

Vårdlärare, gymnasieskola

Vårdlärare, högskola

Vårdnadsutredare

Vårdutvecklare

Våttvättare