Unionen banner

Lönestatistik: V

Mycket låg konkurrens

VA-ingenjör

Mycket låg konkurrens

VA-inspektör

Låg konkurrens

VA-maskinist

Mycket låg konkurrens

VA-rörläggare

Vadbindare

Vaddarbetare

Mycket låg konkurrens

Vagnlackerare

Låg konkurrens

Vagnmakare

Låg konkurrens

Vagnmontör

Mycket låg konkurrens

Vagnmottagare

Mycket låg konkurrens

Vagnreparatör

Vagnsglasmästare

Hög konkurrens

Vagnsmörjare

Låg konkurrens

Vagnsstädare

Vagnupptagare

Vakbiträde

Vakthavande befäl, Tullverket

Låg konkurrens

Vaktman

Låg konkurrens

Vaktmästare, bad

Hög konkurrens

Vaktmästare, biograf, teater

Låg konkurrens

Vaktmästare, fastighetsskötare

Låg konkurrens

Vaktmästare, idrottsplats

Hög konkurrens

Vaktmästare, kontor

Låg konkurrens

Vaktmästare, kyrka

Låg konkurrens

Vaktmästare, kyrkogård

Hög konkurrens

Vaktmästare, museum

Hög konkurrens

Vaktmästare, sjukhus

Låg konkurrens

Vaktmästare, skola

Låg konkurrens

Vaktmästare, sporthall

Vakuumarbetare, plast

Valarbetare

Mycket låg konkurrens

Valideringsingenjör, läkemedelstillv.

Valsoperatör, gummi

Valsslipare

Mycket låg konkurrens

Valssvarvare

Valsverksingenjör, civilingenjör

Valsverksingenjör, högskoleingenjör

Valsverksoperatör

Hög konkurrens

Valutaförsäljare

Valutahandlare

Valutamäklare

Hög konkurrens

Valutasäljare

Balans

Vandrarhemsföreståndare

Balans

Vandrarhemsvärd

Vandringsguide

Låg konkurrens

Vapenmekaniker

Låg konkurrens

Vapentekniker

Varietéartist

Varmformare, plast

Varmförblyare

Varmförtennare

Varmplåtledare

Varubelånare

Varuhuschef, VD

Varuhuschef, övrig, funktions- eller mellanchef

Varuhuschef, övrig, verksamhetsnära chef

Låg konkurrens

Varuhuskontrollant

Låg konkurrens

Varuhusvakt

Balans

Varumottagare

Hög konkurrens

Varumärkare

Varumärkesassistent

Varumärkeshandläggare

Varumärkesjurist

Varumärkeskonsult

Varupåfyllare

Varuupplockare

Mycket låg konkurrens

Varvsarbetare, service mekanisk utrustning

Mycket låg konkurrens

Varvselektriker

Mycket låg konkurrens

Varvsingenjör

Varvsplåtslagare

Låg konkurrens

Varvssnickare

Låg konkurrens

Varvstimmerman

Mycket låg konkurrens

Vasstaksläggare

Vattenaerobicsinstruktör

Låg konkurrens

Vattendykare

Vattengymnastikinstruktör

Mycket låg konkurrens

Vattenmätareuppsättare

Vattenpolotränare

Vattenrättsdomare

Vattenverkschef, funktions- eller mellanchef

Vattenverkschef, verksamhetsnära chef

Låg konkurrens

Vattenverksmaskinist

Vaxgjutare

VB-tekniker

Balans

VD-assistent

VD, inom bygg och anläggning, utan chefshiearki

VD, inom fastighet, företagstjänster, utan chefshiearki

VD, inom finansiell verksamhet, utan chefshiearki

VD, inom handel, utan chefshiearki

VD, inom hotell, utan chefshiearki

VD, inom hälso- och sjukvård, utan chefshiearki

Låg konkurrens

VD, inom jordbruk, blandad drift, utan chefshiearki

Låg konkurrens

VD, inom jordbruk, lantbrukets husdjur, utan chefshiearki

Låg konkurrens

VD, inom jordbruk, växtodling, utan chefshiearki

VD, inom restaurang, utan chefshiearki

VD, inom skogsbruk

VD, inom tillverkning, el, värme, vatten, utan chefshiearki

VD, inom transport, kommunikationer, utan chefshiearki

VD, inom trädgård, utan chefshiearki

VD, inom utbildning, utan chefshiearki

VD, inom äldrevård, utan chefshiearki

VD, med chefshiearki

Balans

VD-sekreterare

Venereolog

Mycket låg konkurrens

Ventilationsingenjör

Ventilationsisolerare

Låg konkurrens

Ventilationsmaskinist

Mycket låg konkurrens

Ventilationsmontör

Mycket låg konkurrens

Ventilationsplåtslagare

Låg konkurrens

Ventilationssanerare

Mycket låg konkurrens

Ventilationstekniker, ingenjör

Mycket låg konkurrens

Ventilationstekniker, servicetekniker

Mycket låg konkurrens

Verifieringsingenjör, elektronik

Mycket låg konkurrens

Verifieringsingenjör, telekommunikation

Verkmakare

Verkmästare, bilverkstad

Låg konkurrens

Verkmästare, bygg

Mycket låg konkurrens

Verkmästare, el

Verkmästare, kemiteknik

Mycket låg konkurrens

Verksamhetsanalytiker, IT

Balans

Verksamhetsanalytiker, organisationsutveckling

Balans

Verksamhetscontroller

Balans

Verksamhetskonsult

Verksamhetsledare, studieförbund

Mycket låg konkurrens

Verksamhetsutvecklare, IT

Verksjurist

Mycket låg konkurrens

Verkstadsarbetare, ospec.

Verkstadschef, funktions- eller mellanchef

Verkstadschef, verksamhetsnära chef

Mycket låg konkurrens

Verkstadselektriker

Mycket låg konkurrens

Verkstadsingenjör

Hög konkurrens

Verkstadskontorist

Mycket låg konkurrens

Verkstadskontrollant

Mycket låg konkurrens

Verkstadsmekaniker, allround

Låg konkurrens

Verkstadsmontör, tillverkning

Låg konkurrens

Verkstadsoptiker

Mycket låg konkurrens

Verkstadsplanerare

Låg konkurrens

Verkstadssnickare

Mycket låg konkurrens

Verkstadstekniker, maskinoperatör metall

Mycket låg konkurrens

Verkstadsägare, bilreparationer

Verkstadsägare, tillverkning, funktions- eller mellanchef

Verkställande direktör, inom bygg och anläggning, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom fastighet, företagstjänster, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom finansiell verksamhet, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom handel, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom hotell, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom hälso- och sjukvård, utan chefshiearki

Låg konkurrens

Verkställande direktör, inom jordbruk, blandad drift, utan chefshiearki

Låg konkurrens

Verkställande direktör inom jordbruk, lantbrukets husdjur, utan chefshiearki

Låg konkurrens

Verkställande direktör, inom jordbruk, växtodling, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom restaurang, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom skogsbruk

Verkställande direktör, inom tillverkning, el, värme, vatten, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom transport, kommunikationer, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom trädgård, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom utbildning, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom äldrevård, utan chefshiearki

Verkställande direktör, med chefshiearki

Verktygsarbetare

Verktygsfilare

Mycket låg konkurrens

Verktygsfräsare

Mycket låg konkurrens

Verktygskonstruktör

Verktygsmakare

Mycket låg konkurrens

Verktygsmaskinoperatör

Verktygsmekaniker

Verktygsoperatör

Verktygsskärpare

Verktygsslipare

Mycket låg konkurrens

Verktygssmed

Mycket låg konkurrens

Verktygsställare

Mycket låg konkurrens

Verktygssvarvare

Mycket låg konkurrens

Verktygstekniker, maskinoperatör

Verktygstekniker, verktygsmakare

Mycket låg konkurrens

Verktygsuppsättare

Balans

Verktygsutlämnare

Verktygsvårdare

Mycket låg konkurrens

Veterinär

Veterinärassistent

Låg konkurrens

Vicevärd

Videobandtekniker

Mycket hög konkurrens

Videofotograf

Videokonstnär

Videoproducent

Videoredigerare

Låg konkurrens

Videoreparatör

Hög konkurrens

Videoreporter

Videotekniker, inspelning, överföring etc.

Låg konkurrens

Videotekniker, reparation

Videouthyrare

Viktväktarkonsulent

Vildmarksguide

Viltforskare

Viltkonsulent

Viltvårdare

Vinarbetare

Vinberedare

Mycket låg konkurrens

Vindkraftstekniker

Vinkonsult

Mycket låg konkurrens

Vinkypare

Vinmakare

Låg konkurrens

Vinodlare

Vinprovare

Vinschman

Hög konkurrens

Violinist

Virkesbuntare

Virkesimpregnerare

Virkesinköpare

Virkesintagare

Virkesjusterare

Virkesmärkare

Låg konkurrens

Virkesmätare

Virkessorterare

Virkestorkare

Virkesutlämnare, brädgård

Virkmaskinskötare

Virolog, forskare

Virolog, klinisk

Hög konkurrens

Vissångare

Visual merchandiser

Visualiserare

Låg konkurrens

Vittnesassistent

Vitvarumontör, installation

Låg konkurrens

Vitvarumontör, reparation

Låg konkurrens

Vitvarumontör, tillverkning

Låg konkurrens

Vitvarureparatör

Hög konkurrens

Vokalist

Låg konkurrens

VTS-operatör

Vulkanisör

Låg konkurrens

Vuxendövtolk

Vuxenutbildningschef, funktions- eller mellanchef

Mycket låg konkurrens

VVS-ingenjör

Mycket låg konkurrens

VVS-installatör

VVS-isolerare

Mycket låg konkurrens

VVS-montör

Mycket låg konkurrens

VVS-ritare

Väderobservatör

Väderrapportör

Mycket låg konkurrens

Väg- och vattenbyggnadsingenjör

Mycket låg konkurrens

Vägarbetare

Vägdirektör, funktions- eller mellanchef

Vägdirektör, verksamhetsnära chef

Låg konkurrens

Väggmontör

Mycket låg konkurrens

Väghyvelförare

Mycket låg konkurrens

Väghyvelmaskinförare

Mycket låg konkurrens

Vägingenjör

Mycket låg konkurrens

Vägmaskinförare

Mycket låg konkurrens

Vägmästare

Mycket låg konkurrens

Vägmålare

Mycket låg konkurrens

Vägprojektör

Mycket låg konkurrens

Vägtekniker

Låg konkurrens

Vägtrafikledare

Låg konkurrens

Vägtransportledare

Låg konkurrens

Väktare

Mycket låg konkurrens

Vältförare

Balans

Värd, camping

Låg konkurrens

Värd, entré

Låg konkurrens

Värd, hamn

Balans

Värd, skola

Hög konkurrens

Värd, sporthall

Hög konkurrens

Värd, studio

Värdepappershandlare

Värdepappersmäklare

Låg konkurrens

Värderare

Låg konkurrens

Värderingsassistent

Låg konkurrens

Värderingsman

Låg konkurrens

Värdetransportör

Värmare, glas

Värmare, valsverk

Värmebehandlare

Värmebehandlingsoperatör

Mycket låg konkurrens

Värmemontör

Mycket låg konkurrens

Värmepumpsmontör

Låg konkurrens

Värmeskötare, fastighet

Mycket låg konkurrens

Värmetekniker

Värmeverkschef, funktions- eller mellanchef

Värmeverkschef, verksamhetsnära chef

Mycket låg konkurrens

Värmeverksingenjör

Låg konkurrens

Värmeverksmaskinist

Väskmakare

Väskmodellör

Väskmontör

Väsksömmare

Vävare, glasfibertillverkning

Vävare, hantverk

Vävare, maskin

Vävavsynare, blekning, färgning

Vävkonsulent

Vävlagare

Mycket låg konkurrens

Vävlärare

Vävmaskinställare

Vävplysare

Låg konkurrens

Växellådsmontör

Hög konkurrens

Växelreceptionist

Hög konkurrens

Växeltelefonist

Växlare, järnväg

Växlingsledare

Mycket låg konkurrens

Växlingslokförare

Växtförädlare

Växthusarbetare

Växtinspektör

Låg konkurrens

Växtodlare, blandad drift

Låg konkurrens

Växtodlare, blandade växtslag

Låg konkurrens

Växtodlare, jordbruksväxter

Växtodlingskonsulent

Växtodlingsrådgivare

Växtskyddsspecialist

Växtskötare

Växtvårdare

Balans

Vågklarerare

Balans

Vågoperatör

Låg konkurrens

Vågreparatör

Balans

Vågskötare

Våningshusfru

Mycket låg konkurrens

Vårdadministratör, medicinsk sekreterare

Låg konkurrens

Vårdare, barn

Låg konkurrens

Vårdare, funktionshindrade

Låg konkurrens

Vårdare, kriminalvård

Låg konkurrens

Vårdare, missbruksvård

Låg konkurrens

Vårdare, psykiatrisk vård

Låg konkurrens

Vårdare, psykiskt funktionshindrade

Låg konkurrens

Vårdare, vårdhem

Låg konkurrens

Vårdare, äldre

Låg konkurrens

Vårdare/handledare, dagcenter

Låg konkurrens

Vårdbiträde, barn

Låg konkurrens

Vårdbiträde, funktionshindrade

Låg konkurrens

Vårdbiträde, hemtjänst

Låg konkurrens

Vårdbiträde, ospec

Låg konkurrens

Vårdbiträde, psykiatrisk vård

Låg konkurrens

Vårdbiträde, psykiskt funktionshindrade

Låg konkurrens

Vårdbiträde, vårdinrättning

Låg konkurrens

Vårdbiträde, äldre

Låg konkurrens

Vårdbiträde, äldreboende

Vårdcentralchef, funktions- eller mellanchef

Vårdcentralchef, verksamhetsnära chef

Vårdcentralföreståndare, funktions- eller mellanchef

Vårdcentralföreståndare, verksamhetsnära chef

Vårdenhetschef, funktions- eller mellanchef

Vårdenhetschef, verksamhetsnära chef

Vårdföreståndare, funktions- eller mellanchef

Vårdföreståndare, verksamhetsnära chef

Mycket låg konkurrens

Vårdlärare, gymnasieskola

Vårdlärare, högskola

Mycket låg konkurrens

Vårdnadsutredare

Balans

Vårdutvecklare

Våttvättare

Linas Matkasse

Linas Matkasse

Få 30% rabatt på dina två första matkassar

Visa rabattkod
Vi använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här. Jag godkänner!