Lönestatistik: V

Mycket låg konkurrens

VA-ingenjör

Mycket låg konkurrens

VA-inspektör

VA-maskinist

Mycket låg konkurrens

VA-rörläggare

Vadbindare

Vaddarbetare

Vagnlackerare

Vagnmakare

Vagnmontör

Vagnmottagare

Vagnreparatör

Vagnsglasmästare

Vagnsmörjare

Vagnsstädare

Vagnupptagare

Vakbiträde

Vakthavande befäl, Tullverket

Låg konkurrens

Vaktman

Vaktmästare, bad

Vaktmästare, biograf, teater

Vaktmästare, fastighetsskötare

Vaktmästare, idrottsplats

Vaktmästare, kontor

Vaktmästare, kyrka

Vaktmästare, kyrkogård

Vaktmästare, museum

Vaktmästare, sjukhus

Vaktmästare, skola

Vaktmästare, sporthall

Vakuumarbetare, plast

Valarbetare

Valideringsingenjör, läkemedelstillv.

Valsoperatör, gummi

Valsslipare

Valssvarvare

Valsverksingenjör, civilingenjör

Valsverksingenjör, högskoleingenjör

Valsverksoperatör

Valutaförsäljare

Valutahandlare

Valutamäklare

Valutasäljare

Vandrarhemsföreståndare

Vandrarhemsvärd

Vandringsguide

Vapenmekaniker

Vapentekniker

Varietéartist

Varmformare, plast

Varmförblyare

Varmförtennare

Varmplåtledare

Varubelånare

Varuhuschef, VD

Varuhuschef, övrig, funktions- eller mellanchef

Varuhuschef, övrig, verksamhetsnära chef

Låg konkurrens

Varuhuskontrollant

Låg konkurrens

Varuhusvakt

Varumottagare

Varumärkare

Varumärkesassistent

Varumärkeshandläggare

Varumärkesjurist

Varumärkeskonsult

Varupåfyllare

Varuupplockare

Varvsarbetare, service mekanisk utrustning

Varvselektriker

Varvsingenjör

Varvsplåtslagare

Varvssnickare

Varvstimmerman

Mycket låg konkurrens

Vasstaksläggare

Vattenaerobicsinstruktör

Normal konkurrens

Vattendykare

Vattengymnastikinstruktör

Mycket låg konkurrens

Vattenmätareuppsättare

Vattenpolotränare

Vattenrättsdomare

Vattenverkschef, funktions- eller mellanchef

Vattenverkschef, verksamhetsnära chef

Vattenverksmaskinist

Vaxgjutare

VB-tekniker

Normal konkurrens

VD-assistent

VD, inom bygg och anläggning, utan chefshiearki

VD, inom fastighet, företagstjänster, utan chefshiearki

VD, inom finansiell verksamhet, utan chefshiearki

VD, inom handel, utan chefshiearki

VD, inom hotell, utan chefshiearki

VD, inom hälso- och sjukvård, utan chefshiearki

VD, inom jordbruk, blandad drift, utan chefshiearki

VD, inom jordbruk, lantbrukets husdjur, utan chefshiearki

VD, inom jordbruk, växtodling, utan chefshiearki

VD, inom restaurang, utan chefshiearki

VD, inom skogsbruk

VD, inom tillverkning, el, värme, vatten, utan chefshiearki

VD, inom transport, kommunikationer, utan chefshiearki

VD, inom trädgård, utan chefshiearki

VD, inom utbildning, utan chefshiearki

VD, inom äldrevård, utan chefshiearki

VD, med chefshiearki

Normal konkurrens

VD-sekreterare

Venereolog

Ventilationsingenjör

Ventilationsisolerare

Ventilationsmaskinist

Mycket låg konkurrens

Ventilationsmontör

Mycket låg konkurrens

Ventilationsplåtslagare

Ventilationssanerare

Ventilationstekniker, ingenjör

Mycket låg konkurrens

Ventilationstekniker, servicetekniker

Verifieringsingenjör, elektronik

Verifieringsingenjör, telekommunikation

Verkmakare

Verkmästare, bilverkstad

Verkmästare, bygg

Verkmästare, el

Verkmästare, kemiteknik

Verksamhetsanalytiker, IT

Normal konkurrens

Verksamhetsanalytiker, organisationsutveckling

Normal konkurrens

Verksamhetscontroller

Normal konkurrens

Verksamhetskonsult

Verksamhetsledare, studieförbund

Verksamhetsutvecklare, IT

Verksjurist

Verkstadsarbetare, ospec.

Verkstadschef, funktions- eller mellanchef

Verkstadschef, verksamhetsnära chef

Verkstadselektriker

Verkstadsingenjör

Hög konkurrens

Verkstadskontorist

Verkstadskontrollant

Verkstadsmekaniker, allround

Verkstadsmontör, tillverkning

Verkstadsoptiker

Verkstadsplanerare

Verkstadssnickare

Verkstadstekniker, maskinoperatör metall

Verkstadsägare, bilreparationer

Verkstadsägare, tillverkning, funktions- eller mellanchef

Verkställande direktör, inom bygg och anläggning, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom fastighet, företagstjänster, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom finansiell verksamhet, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom handel, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom hotell, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom hälso- och sjukvård, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom jordbruk, blandad drift, utan chefshiearki

Verkställande direktör inom jordbruk, lantbrukets husdjur, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom jordbruk, växtodling, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom restaurang, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom skogsbruk

Verkställande direktör, inom tillverkning, el, värme, vatten, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom transport, kommunikationer, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom trädgård, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom utbildning, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom äldrevård, utan chefshiearki

Verkställande direktör, med chefshiearki

Verktygsarbetare

Verktygsfilare

Verktygsfräsare

Verktygskonstruktör

Verktygsmakare

Verktygsmaskinoperatör

Verktygsmekaniker

Verktygsoperatör

Verktygsskärpare

Verktygsslipare

Verktygssmed

Verktygsställare

Verktygssvarvare

Verktygstekniker, maskinoperatör

Verktygstekniker, verktygsmakare

Verktygsuppsättare

Verktygsutlämnare

Verktygsvårdare

Veterinär

Veterinärassistent

Vicevärd

Videobandtekniker

Videofotograf

Videokonstnär

Videoproducent

Videoredigerare

Videoreparatör

Videoreporter

Videotekniker, inspelning, överföring etc.

Videotekniker, reparation

Videouthyrare

Viktväktarkonsulent

Vildmarksguide

Viltforskare

Viltkonsulent

Viltvårdare

Vinarbetare

Vinberedare

Vindkraftstekniker

Vinkonsult

Vinkypare

Vinmakare

Vinodlare

Vinprovare

Vinschman

Violinist

Virkesbuntare

Virkesimpregnerare

Virkesinköpare

Virkesintagare

Virkesjusterare

Virkesmärkare

Virkesmätare

Virkessorterare

Virkestorkare

Virkesutlämnare, brädgård

Virkmaskinskötare

Virolog, forskare

Virolog, klinisk

Vissångare

Visual merchandiser

Visualiserare

Vittnesassistent

Vitvarumontör, installation

Vitvarumontör, reparation

Vitvarumontör, tillverkning

Vitvarureparatör

VTS-operatör

Vulkanisör

Vuxendövtolk

Vuxenutbildningschef, funktions- eller mellanchef

VVS-ingenjör

Mycket låg konkurrens

VVS-installatör

VVS-isolerare

Mycket låg konkurrens

VVS-montör

VVS-ritare

Väderobservatör

Väderrapportör

Mycket låg konkurrens

Väg- och vattenbyggnadsingenjör

Mycket låg konkurrens

Vägarbetare

Vägdirektör, funktions- eller mellanchef

Vägdirektör, verksamhetsnära chef

Väggmontör

Mycket låg konkurrens

Väghyvelförare

Mycket låg konkurrens

Väghyvelmaskinförare

Mycket låg konkurrens

Vägingenjör

Mycket låg konkurrens

Vägmaskinförare

Mycket låg konkurrens

Vägmästare

Mycket låg konkurrens

Vägmålare

Mycket låg konkurrens

Vägprojektör

Mycket låg konkurrens

Vägtekniker

Vägtrafikledare

Vägtransportledare

Låg konkurrens

Väktare

Mycket låg konkurrens

Vältförare

Värd, camping

Låg konkurrens

Värd, entré

Värd, hamn

Värd, skola

Hög konkurrens

Värd, sporthall

Hög konkurrens

Värd, studio

Värdepappershandlare

Värdepappersmäklare

Låg konkurrens

Värderare

Låg konkurrens

Värderingsassistent

Låg konkurrens

Värderingsman

Låg konkurrens

Värdetransportör

Värmare, glas

Värmare, valsverk

Värmebehandlare

Värmebehandlingsoperatör

Mycket låg konkurrens

Värmemontör

Mycket låg konkurrens

Värmepumpsmontör

Värmeskötare, fastighet

Värmetekniker

Värmeverkschef, funktions- eller mellanchef

Värmeverkschef, verksamhetsnära chef

Värmeverksingenjör

Värmeverksmaskinist

Väskmakare

Väskmodellör

Väskmontör

Väsksömmare

Vävare, glasfibertillverkning

Vävare, hantverk

Vävare, maskin

Vävavsynare, blekning, färgning

Vävkonsulent

Vävlagare

Vävlärare

Vävmaskinställare

Vävplysare

Växellådsmontör

Hög konkurrens

Växelreceptionist

Hög konkurrens

Växeltelefonist

Växlare, järnväg

Växlingsledare

Växlingslokförare

Växtförädlare

Växthusarbetare

Växtinspektör

Växtodlare, blandad drift

Växtodlare, blandade växtslag

Växtodlare, jordbruksväxter

Växtodlingskonsulent

Växtodlingsrådgivare

Växtskyddsspecialist

Växtskötare

Växtvårdare

Vågklarerare

Vågoperatör

Vågreparatör

Vågskötare

Våningshusfru

Mycket låg konkurrens

Vårdadministratör, medicinsk sekreterare

Vårdare, barn

Vårdare, funktionshindrade

Låg konkurrens

Vårdare, kriminalvård

Vårdare, missbruksvård

Vårdare, psykiatrisk vård

Vårdare, psykiskt funktionshindrade

Vårdare, vårdhem

Vårdare, äldre

Vårdare/handledare, dagcenter

Vårdbiträde, barn

Vårdbiträde, funktionshindrade

Vårdbiträde, hemtjänst

Vårdbiträde, ospec

Vårdbiträde, psykiatrisk vård

Vårdbiträde, psykiskt funktionshindrade

Vårdbiträde, vårdinrättning

Vårdbiträde, äldre

Vårdbiträde, äldreboende

Vårdcentralchef, funktions- eller mellanchef

Vårdcentralchef, verksamhetsnära chef

Vårdcentralföreståndare, funktions- eller mellanchef

Vårdcentralföreståndare, verksamhetsnära chef

Vårdenhetschef, funktions- eller mellanchef

Vårdenhetschef, verksamhetsnära chef

Vårdföreståndare, funktions- eller mellanchef

Vårdföreståndare, verksamhetsnära chef

Vårdlärare, gymnasieskola

Vårdlärare, högskola

Vårdnadsutredare

Normal konkurrens

Vårdutvecklare

Våttvättare