Salary statistics: W

Waldorflärare, fritidshem

Waldorflärare, förskola

Waldorflärare, grundskola

Webbadministratör

Webbproducent

Webbprogrammerare

Webbredaktör

Webbutvecklare

Wellpappmaskinförare

Workoutinstruktör