Salary statistics: V

VA-inspektör

VA-rörläggare

Vagnlackerare

Vagnmottagare

Vagnreparatör

Vagnsglasmästare

Vagnsmörjare

Vagnsstädare

Vagnupptagare

Vakthavande befäl, Tullverket

Vaktmästare, bad

Vaktmästare, biograf, teater

Vaktmästare, fastighetsskötare

Vaktmästare, idrottsplats

Vaktmästare, kontor

Vaktmästare, kyrka

Vaktmästare, kyrkogård

Vaktmästare, museum

Vaktmästare, sjukhus

Vaktmästare, skola

Vaktmästare, sporthall

Vakuumarbetare, plast

Valideringsingenjör, läkemedelstillv.

Valsoperatör, gummi

Valsverksingenjör, civilingenjör

Valsverksingenjör, högskoleingenjör

Valsverksoperatör

Valutaförsäljare

Valutahandlare

Valutamäklare

Valutasäljare

Vandrarhemsföreståndare

Vandrarhemsvärd

Vandringsguide

Vapenmekaniker

Vapentekniker

Varietéartist

Varmformare, plast

Varmförblyare

Varmförtennare

Varmplåtledare

Varubelånare

Varuhuschef, VD

Varuhuschef, övrig, funktions- eller mellanchef

Varuhuschef, övrig, verksamhetsnära chef

Varuhuskontrollant

Varumottagare

Varumärkesassistent

Varumärkeshandläggare

Varumärkesjurist

Varumärkeskonsult

Varupåfyllare

Varuupplockare

Varvsarbetare, service mekanisk utrustning

Varvselektriker

Varvsingenjör

Varvsplåtslagare

Varvssnickare

Varvstimmerman

Vasstaksläggare

Vattenaerobicsinstruktör

Vattengymnastikinstruktör

Vattenmätareuppsättare

Vattenpolotränare

Vattenrättsdomare

Vattenverkschef, funktions- eller mellanchef

Vattenverkschef, verksamhetsnära chef

Vattenverksmaskinist

VD, inom bygg och anläggning, utan chefshiearki

VD, inom fastighet, företagstjänster, utan chefshiearki

VD, inom finansiell verksamhet, utan chefshiearki

VD, inom handel, utan chefshiearki

VD, inom hotell, utan chefshiearki

VD, inom hälso- och sjukvård, utan chefshiearki

VD, inom jordbruk, blandad drift, utan chefshiearki

VD, inom jordbruk, lantbrukets husdjur, utan chefshiearki

VD, inom jordbruk, växtodling, utan chefshiearki

VD, inom restaurang, utan chefshiearki

VD, inom skogsbruk

VD, inom tillverkning, el, värme, vatten, utan chefshiearki

VD, inom transport, kommunikationer, utan chefshiearki

VD, inom trädgård, utan chefshiearki

VD, inom utbildning, utan chefshiearki

VD, inom äldrevård, utan chefshiearki

VD, med chefshiearki

VD-sekreterare

Ventilationsingenjör

Ventilationsisolerare

Ventilationsmaskinist

Ventilationsmontör

Ventilationsplåtslagare

Ventilationssanerare

Ventilationstekniker, ingenjör

Ventilationstekniker, servicetekniker

Verifieringsingenjör, elektronik

Verifieringsingenjör, telekommunikation

Verkmästare, bilverkstad

Verkmästare, bygg

Verkmästare, el

Verkmästare, kemiteknik

Verksamhetsanalytiker, IT

Verksamhetsanalytiker, organisationsutveckling

Verksamhetscontroller

Verksamhetskonsult

Verksamhetsledare, studieförbund

Verksamhetsutvecklare, IT

Verkstadsarbetare, ospec.

Verkstadschef, funktions- eller mellanchef

Verkstadschef, verksamhetsnära chef

Verkstadselektriker

Verkstadsingenjör

Verkstadskontorist

Verkstadskontrollant

Verkstadsmekaniker, allround

Verkstadsmontör, tillverkning

Verkstadsoptiker

Verkstadsplanerare

Verkstadssnickare

Verkstadstekniker, maskinoperatör metall

Verkstadsägare, bilreparationer

Verkstadsägare, tillverkning, funktions- eller mellanchef

Verkställande direktör, inom bygg och anläggning, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom fastighet, företagstjänster, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom finansiell verksamhet, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom handel, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom hotell, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom hälso- och sjukvård, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom jordbruk, blandad drift, utan chefshiearki

Verkställande direktör inom jordbruk, lantbrukets husdjur, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom jordbruk, växtodling, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom restaurang, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom skogsbruk

Verkställande direktör, inom tillverkning, el, värme, vatten, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom transport, kommunikationer, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom trädgård, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom utbildning, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom äldrevård, utan chefshiearki

Verkställande direktör, med chefshiearki

Verktygsarbetare

Verktygsfilare

Verktygsfräsare

Verktygskonstruktör

Verktygsmakare

Verktygsmaskinoperatör

Verktygsmekaniker

Verktygsoperatör

Verktygsskärpare

Verktygsslipare

Verktygsställare

Verktygssvarvare

Verktygstekniker, maskinoperatör

Verktygstekniker, verktygsmakare

Verktygsuppsättare

Verktygsutlämnare

Verktygsvårdare

Veterinärassistent

Videobandtekniker

Videofotograf

Videokonstnär

Videoproducent

Videoredigerare

Videoreparatör

Videoreporter

Videotekniker, inspelning, överföring etc.

Videotekniker, reparation

Videouthyrare

Viktväktarkonsulent

Vildmarksguide

Viltkonsulent

Vindkraftstekniker

Virkesbuntare

Virkesimpregnerare

Virkesinköpare

Virkesintagare

Virkesjusterare

Virkesmärkare

Virkesmätare

Virkessorterare

Virkestorkare

Virkesutlämnare, brädgård

Virkmaskinskötare

Virolog, forskare

Virolog, klinisk

Visual merchandiser

Visualiserare

Vittnesassistent

Vitvarumontör, installation

Vitvarumontör, reparation

Vitvarumontör, tillverkning

Vitvarureparatör

VTS-operatör

Vuxendövtolk

Vuxenutbildningschef, funktions- eller mellanchef

VVS-ingenjör

VVS-installatör

VVS-isolerare

Väderobservatör

Väderrapportör

Väg- och vattenbyggnadsingenjör

Vägdirektör, funktions- eller mellanchef

Vägdirektör, verksamhetsnära chef

Väghyvelförare

Väghyvelmaskinförare

Vägingenjör

Vägmaskinförare

Vägprojektör

Vägtrafikledare

Vägtransportledare

Värd, camping

Värd, entré

Värd, sporthall

Värd, studio

Värdepappershandlare

Värdepappersmäklare

Värderingsassistent

Värderingsman

Värdetransportör

Värmare, glas

Värmare, valsverk

Värmebehandlare

Värmebehandlingsoperatör

Värmemontör

Värmepumpsmontör

Värmeskötare, fastighet

Värmetekniker

Värmeverkschef, funktions- eller mellanchef

Värmeverkschef, verksamhetsnära chef

Värmeverksingenjör

Värmeverksmaskinist

Väskmodellör

Väsksömmare

Vävare, glasfibertillverkning

Vävare, hantverk

Vävare, maskin

Vävavsynare, blekning, färgning

Vävkonsulent

Vävmaskinställare

Växellådsmontör

Växelreceptionist

Växeltelefonist

Växlare, järnväg

Växlingsledare

Växlingslokförare

Växtförädlare

Växthusarbetare

Växtinspektör

Växtodlare, blandad drift

Växtodlare, blandade växtslag

Växtodlare, jordbruksväxter

Växtodlingskonsulent

Växtodlingsrådgivare

Växtskyddsspecialist

Växtskötare

Växtvårdare

Vågklarerare

Vågoperatör

Vågreparatör

Våningshusfru

Vårdadministratör, medicinsk sekreterare

Vårdare, barn

Vårdare, funktionshindrade

Vårdare, kriminalvård

Vårdare, missbruksvård

Vårdare, psykiatrisk vård

Vårdare, psykiskt funktionshindrade

Vårdare, vårdhem

Vårdare, äldre

Vårdare/handledare, dagcenter

Vårdbiträde, barn

Vårdbiträde, funktionshindrade

Vårdbiträde, hemtjänst

Vårdbiträde, ospec

Vårdbiträde, psykiatrisk vård

Vårdbiträde, psykiskt funktionshindrade

Vårdbiträde, vårdinrättning

Vårdbiträde, äldre

Vårdbiträde, äldreboende

Vårdcentralchef, funktions- eller mellanchef

Vårdcentralchef, verksamhetsnära chef

Vårdcentralföreståndare, funktions- eller mellanchef

Vårdcentralföreståndare, verksamhetsnära chef

Vårdenhetschef, funktions- eller mellanchef

Vårdenhetschef, verksamhetsnära chef

Vårdföreståndare, funktions- eller mellanchef

Vårdföreståndare, verksamhetsnära chef

Vårdlärare, gymnasieskola

Vårdlärare, högskola

Vårdnadsutredare

Vårdutvecklare

Våttvättare