Salary statistics: L

Laborant, fysik

Laborant, kemi

Laborator, fysik

Laborator, kemi

Laboratorieassistent, fotolaboratorium

Laboratorieassistent, mikrobiologiskt laboratorium

Laboratorieassistent, sjukvårdslaboratorium

Laboratoriebiträde, fotolaboratorium

Laboratoriebiträde, frökontroll

Laboratoriebiträde, fysikaliskt laboratorium

Laboratoriebiträde, kemiskt laboratorium

Laboratoriebiträde, sjukhus

Laboratoriechef, farmakologiskt laboratorium, funktions- eller mellanchef

Laboratoriechef, farmakologiskt laboratorium, verksamhetsnära chef

Laboratoriechef, fysikaliskt laboratorium, funktions- eller mellanchef

Laboratoriechef, fysikaliskt laboratorium, verksamhetsnära chef

Laboratoriechef, kemiska/tekniska produkter, funktions- eller mellanchef

Laboratoriechef, kemiska/tekniska produkter, verksamhetsnära chef

Laboratoriechef, kemiskt laboratorium, funktions- eller mellanchef

Laboratoriechef, kemiskt laboratorium, verksamhetsnära chef

Laboratoriediskare

Laboratoriedjurvårdare

Laboratorieföreståndare, sjukhus

Laboratorieingenjör, fysik

Laboratorieingenjör, kemi

Laboratorieingenjör, metallurgi

Laboratorieläkare

Laboratorietandtekniker

Laboratorietekniker, fysik

Laboratorietekniker, kemi

Laboratorieveterinär

Lackbrännare

Lackerare, fordonsreparation

Lackerare, fordonstillverkning

Lackerare, hantverk

Lackerare, industri

Laddare, gruva

Ladugårdsföreståndare, blandad drift

Ladugårdsföreståndare, lantbrukets husdjur

Ladugårdsförman, blandad drift

Ladugårdsförman, lantbrukets husdjur

Ladugårdsskötare, blandad drift

Ladugårdsskötare, lantbrukets husdjur

Lageradministratör

Lageransvarig

Lagerarbetare, handpackare

Lagerarbetare, manuell godshantering

Lagerarbetare, ospec

Lagerarbetare, truckförare

Lagerassistent

Lagerbiträde

Lagerchef, funktions- eller mellanchef

Lagerchef, verksamhetsnära chef

Lagerföreståndare

Lagerförvaltare

Lagerkontorist

Lagerkontrollant

Lagermästare

Lagerplanerare

Lagerplockare

Lagsökningsman

Laminatpressare, plast

Laminerare, metall

Laminerare, papper

Laminerare, plast

Laminerare, tryckeri

Lampskärmssömmerska

Landsantikvarie, funktions- eller mellanchef

Landsantikvarie, verksamhetsnära chef

Landsarkivarie, funktions- eller mellanchef

Landsarkivarie, verksamhetsnära chef

Landsbygdsutvecklare

Landshövding

Landskapsarkitekt

Landskapsingenjör, rådgivning

Landstingsdirektör

Landstingsjurist

Landstingspolitiker

Landstingsrevisor

Landstingsråd

Landstingssekreterare

Lantarbetare, djurskötare

Lantarbetare, djurskötare o. maskinförare

Lantarbetare, maskinförare

Lantarbetare, ospec

Lantbrukare, blandad drift

Lantbrukare, blandade växtslag

Lantbrukare, husdjursuppfödning

Lantbrukare, ospec

Lantbrukare, växtodling

Lantbruksbokförare

Lantbruksdirektör

Lantbruksekonom

Lantbruksförman, blandad drift

Lantbruksinspektor, blandad drift

Lantbruksinspektor, husdjursuppfödning

Lantbrukskassör

Lantbrukskonsulent

Lantbrukslärare

Lantbruksrättare, blandad drift

Lantbruksråd

Lantbruksrådgivare

Lantmäteridirektör, funktions- eller mellanchef

Lantmäteridirektör, verksamhetsnära chef

Lantmäteriingenjör

Larminstallatör

Larmoperatör

Laseroperatör, plåt

Lastbilsbyggare

Lastbilschaufför

Lastbilsdemonterare

Lastbilselektriker

Lastbilsförare

Lastbilsmekaniker

Lastbilsmontör

Lastbilsreparatör

Lastbilssäljare

Lastbilstvättare

Lastmaskinförare

Lastmaskinskötare, gruva, stenbrott

Lastningsförman

Lastpallsbyggare

Lastvagnsmekaniker

Lastvagnsmontör

Layouttecknare

Leasingadministratör

Ledarskapsutbildare

Ledningsmontör, tele

Lekmannadomare

Lekplatsföreståndare

Lektor, gymnasieskola

Lektor, högskola/universitet

Lertagsarbetare

Leveransbevakare

Leveranschef, funktions- eller mellanchef

Leveranschef, verksamhetsnära chef

Leveranskontorist

Leveransmontör

Leveransplanerare

Licenskontrollant, TV

Licenssvetsare

Liftdumper- och lastväxlarförare

Liftmaskinist

Liftreparatör

Limberedare, träfiberindustri

Limmare, fiberskivtillverkning

Limmare, snickeri

Limousinförare

Linbaneskötare

Lindare, reparation

Linjeingenjör

Linjemontör, elkraft

Linjemontör, tele

Linjemästare, elkraft

Linjemästare, tele

Linjereparatör, elkraft

Linnesömmerska

Listförgyllare

Litteraturingenjör

Litterär agent

Livförsäkringsaktuarie

Livsmedelsarbetare, bageri

Livsmedelsarbetare, kött o. fiskberedning

Livsmedelsarbetare, mejeriprodukter

Livsmedelsbiträde

Livsmedelsingenjör

Livsmedelsinspektör

Livsmedelskonsulent

Livsmedelskontrollant

Livsmedelstekniker

Livvakt, polis

Livvakt, övrig

Ljudassistent

Ljudbandstekniker

Ljudingenjör

Ljudradioinspicient

Lobbyist, organisation

Logistikassistent

Logistikbiträde

Logistikchef, funktions- eller mellanchef

Logistikchef, verksamhetsnära chef

Logistiker, inköpare

Logistiker, lagerplanering

Logistiker, transportplanering

Logistikingenjör

Logistikkonsult

Logistikofficer

Logistiksäljare

Logistikutvecklare

Logopedassistent

Lokalkoordinator

Lokalstädare

Lokalvårdare

Lokalvårdsinspektör

Lokalvårdsledare

Lokreparatör

Lotsdirektör, funktions- eller mellanchef

Lotsdirektör, verksamhetsnära chef

Lotsplatschef

Lottförsäljare

LSS-handläggare

Luftfartsingenjör

Luftfartsinspektör

Lumpsorterare

Lunchrumsbiträde

Lyftkranförare

Läderfärgare

Lädersömmare

Lädervaruarbetare

Lägenhetsförmedlare

Lägenhetssäljare

Lägenhetsuthyrare

Läkare, allmänmedicinare

Läkare, allmänspecialist

Läkarsekreterare

Läkemedelsansvarig, apotekare

Läkemedelsansvarig, apotekschef, funktions- eller mellanchef

Läkemedelsansvarig, apotekschef, verksamhetsnära chef

Läkemedelsarbetare

Läkemedelsforskare

Läkemedelsinspektör

Läkemedelskonsulent

Länktekniker

Länsantikvarie

Länsarkitekt, funktions- eller mellanchef

Länsarkitekt, verksamhetsnära chef

Länsassessor

Länsbibliotekarie, funktions- eller mellanchef

Länsbibliotekarie, verksamhetsnära chef

Länsbildningskonsulent

Länsbostadsdirektör

Länshemslöjdskonsulent

Länshälsovårdskonsulent

Länsjaktvårdare

Länsjaktvårdskonsulent

Länsjägmästare

Länslantmätare

Länsmuseichef, funktions- eller mellanchef

Länsmuseichef, verksamhetsnära chef

Länspolischef

Länsrättsassessor

Länsrättsfiskal

Länsrättsnotarie

Länsskattechef

Länsveterinär

Länsåklagare

Länsöverdirektör

Lärarassistent

Lärare, automation

Lärare, bageri och konditori

Lärare, barn- o. fritidsprogrammet

Lärare, barn- o. ungdomskunskap

Lärare, beklädnadsyrken

Lärare, bildämnen, grundskola

Lärare, bildämnen, gymnasieskola

Lärare, bygg och anläggning

Lärare, dans, teater, drama (studiecirkel, kurs)

Lärare, dans, teater, drama, grundskola

Lärare, dans, teater, drama, gymnasieskola

Lärare, datakunskap (grundskola)

Lärare, datakunskap (gymnasieskola)

Lärare, datakunskap (studiecirkel, kurs)

Lärare, drift- och energiteknik

Lärare, DU, fartygsteknik

Lärare, ekonomiska ämnen

Lärare, el-teleteknik

Lärare, elektronik

Lärare, elprogrammet

Lärare, energiprogrammet

Lärare, estetiska och praktiska ämnen, grundskola

Lärare, estetiska och praktiska ämnen, gymnasieskola

Lärare, fiskeriyrken

Lärare, flygteknik

Lärare, folkhögskola

Lärare, fordonsprogrammet

Lärare, fordonsteknik

Lärare, frisör och skönhetsvård

Lärare, förskola

Lärare, grundskola

Lärare, gymnasieskola, allm. ämne

Lärare, handel och administration

Lärare, hantverksprogrammet

Lärare, hemkunskap, grundskola

Lärare, hemkunskap, gymnasieskola

Lärare, historia, filosofi

Lärare, hotell och restaurang

Lärare i musik- och kulturskolan

Lärare, idrott, gymnastik, hälsa, grundskola

Lärare, idrott, gymnastik, hälsa, gymnasieskola

Lärare, industriprogrammet

Lärare, installation

Lärare, kött och charkuteri

Lärare, lantbruk, skogsbruk, trädgård

Lärare, livsmedelsprogrammet

Lärare, ljud och musik

Lärare, matematik-naturvetenskapliga ämnen, gymnasieskola

Lärare, media, grafisk produktion

Lärare, miljövård

Lärare, musik (studiecirkel, kurs)

Lärare, musik, grundskola

Lärare, musik, gymnasieskola

Lärare, måleriteknik

Lärare, naturbruk

Lärare, omvårdnad, social omsorg

Lärare, omvårdnad, tandvård

Lärare, processteknik

Lärare, religionskunskap

Lärare, samhälls- och beteendevetenskap

Lärare, sjömansyrken

Lärare, special

Lärare, språk (gymnasieskola)

Lärare, språk (studiecirkel, kurs)

Lärare, storhushåll

Lärare, särskola

Lärare, textil-beklädnadsteknik

Lärare, textilkunskap, grundskola

Lärare, textilkunskap, gymnasieskola

Lärare, trafikyrken

Lärare, transport

Lärare, trä- och metallslöjd, grundskola

Lärare, trä- och metallslöjd, gymnasieskola

Lärare, träteknik

Lärare, verkstads- och industriteknik

Lärare, VVS-teknik

Lärare, vårdyrken

Lärare, yrkesämne

Läromedelsassistent

Läromedelsförfattare

Läromedelsintendent

Läskedrycksberedare

Lättbetongarbetare

Lågstadielärare

Lånechef, bank, funktions- eller mellanchef

Lånechef, bank, verksamhetsnära chef

Lånechef, bibliotek

Lånehandläggare

Långsvarvare

Långtradarchaufför

Låssmedsmästare

Lödare, kretskort

Lödare, metall

Löjtnant, försvaret

Löneadministratör

Löneassistent

Löneförrättare

Lönehandläggare

Löneingenjör

Lönekontorist

Lösningsarkitekt, IT