Salary statistics: J

Jaktkonsulent

Jakttillsynsman

Jaktvårdskonsulent

Jaktvårdsrådgivare

Javautvecklare

Jetbrännare, stenbrott

Jordbrukare, blandad drift

Jordbrukare, blandade växtslag

Jordbrukare, husdjursuppfödning

Jordbrukare, ospec

Jordbrukare, växtodling

Jordbruksforskare

Jordbruksinstruktör

Jordbrukskonsulent

Jordbruksrådgivare

Jordgubbsodlare

Junior revisor

Juridisk ombudsman

Jurist, allmän domstol

Jurist, bolags

Jurist, fastighets

Jurist, företags

Jurist, förvaltnings

Jurist, förvaltningsdomstol

Jurist, myndighet

Jurist, organisation

Jurist, ospec

Jurist, specialdomstol

Juristassistent

Juristsekreterare

Justerare, instrument

Justerare, motorer

Justersågare

Justitiekansler

Justitieombudsman

Juvelerarbiträde

Jägmästare, skogsförvaltare

Jämställdhetsstrateg

Järnhandelsbiträde

Järnhandlare

Järnkonstruktionsmontör

Järnvägsexpeditör, bangård

Järnvägsexpeditör, trafikexpediering

Järnvägsexpeditör, tågtjänst

Järnvägsingenjör

Järnvägskonduktör

Järnvägsreparatör

Jäskällararbetare

Jästberedare