Statistical wage Logistics

46 600 kr

What is the salary After tax?

Wage statistics show gross monthly salary for one Logistics within civilingenjörsyrken inom logistik och produktionsplanering.

* Statistically secured data from SCB

Wage forecast for 2023: ~47 300 kr

** The forecast indicates the expected wage situation today and is calculated on previous wage increases per year.


Rate your profession as Logistics
( rating 3.46 / 5 av 126 st votes)

Average wage

46 600 kr

Male

47 400 kr

Female

45 200 kr

Occupation Forecast

Balance

Wage Logistics

Get an income insurance

If you were to lose your employment, income insurance facilitates the A-box's maximum amount of just SEK 26 400 SEK before tax.
Click income insurance union logistics we show which trade union and income insurance is right for your profession.

What makes a Logistics

Företagen håller av ekonomiska skäl så små lager som möjligt. Detta ställer stora krav på att transporterna sker snabbt, i rätt tid, till rätt plats och med rätt fordon.

Arbetsuppgifter
Transportplaneraren utreder olika transportalternativ från såväl teknisk som ekonomisk utgångspunkt och samordnar tidplaner för lastning och lossning. Arbetet handlar om att välja transportvägar och transportmedel, göra frakt och kostnadskalkyler, skaffa extra transportkapacitet, sköta kontakter med kunder, underleverantörer och myndigheter. Transportplanerare utreder också reklamationer.

Planerarna följer upp transporter och hittar nya lösningar vid förseningar. Transportplaneraren kan också ta fram underlag för avtal med dem som ska utföra transporterna.

Datorn är ett viktigt hjälpmedel i arbetet. Goda kunskaper i språk har blivit allt viktigare, eftersom många transporter rör sig över nationsgränserna.

Transportplanerare vid ett rederi planerar och fördelar lastutrymme ombord och upprättar lastlistor. De kan också vara anställda vid flyget eller vid ett företag som specialiserat sig på transportplanering.

Speditörer och varuleverantörer är yrkesgrupper som transportplanerare samarbetar med. De kan också samråda med tekniker för att lösa olika transportproblem som exempelvis hur gods ska förpackas.

Transportplanerare anställda vid trafikföretag som till exempel lokaltrafiken, SJ, åkerier eller lastbilscentraler kallas ofta trafikplanerare. De utreder transportvägar och tar fram förslag till trafiklinjer, turlistor och tidtabeller.

Arbetstid
Arbetet utförs oftast under dagtid men skift och jourtjänstgöring förekommer.

Wage statistics based on education level

All sectors Private sector Private employees
46 600 kr 46 600 kr 46 600 kr

Wage statistics based on the Sector