Salary statistics

Here you can see current wage statistics and compare wages between different professions. The information is taken from Statistics Sweden (Statistics Sweden). Also, be sure to figure out your Net salary.

Average salary in Sweden

33 700 kr

Women's average salary

31 700 kr

Men average salary

35 700 kr

Occupations with low pay

> Skolbussförare 27 600 kr
> Callcenterpersonal, försäljning 24 900 kr
> Hushållsföreståndare, privathem 23 100 kr
> Hovslagare 23 700 kr
> Textilmaskinställare, garnberedning 25 200 kr
> Oddsättare 25 400 kr
> Däckdubbare 27 000 kr
> Vagnsmörjare 26 200 kr
> Bilvårdare 25 100 kr