Salary statistics: D

Dagbarnvårdare

Dagcenterarbetare

Dagcenterföreståndare, funktions- eller mellanchef

Dagcenterföreståndare, verksamhetsnära chef

Daghemsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Damskräddare

Dansare, fridans

Dansare, jazz

Dansare, klassisk dans

Dansare, show

Dansare, stepp

Dansbandsmusiker

Dansinstruktör

Danslärare, kursverksamhet

Danslärare, övrig

Dansproducent, funktions- eller mellanchef

Dansproducent, verksamhetsnära chef

Data Warehouse specialist

Dataanalytiker

Dataanimatör

Dataansvarig, datatekniker

Dataansvarig, systemförvaltare

Databasadministratör

Databasanalytiker

Databasdesigner

Databasprogrammerare

Databastekniker

Databasutvecklare

Datachef, funktions- eller mellanchef

Datachef, verksamhetsnära chef

Datagrafiker, reklam

Datagrafiker, teknisk illustratör

Dataingenjör, (elektronik), civilingenjör

Dataingenjör, (elektronik), högskoleingenjör

Dataingenjör, (telekommunikation), civilingenjör

Dataingenjör, (telekommunikation), högskoleingenjör

Datainstruktör

Datakonsult applikationsprogrammerare

Datakonsult, databasutveckling

Datakonsult, it-säkerhet

Datakonsult, nätverk

Datakonsult, systemutveckling

Datakonsult, webb- och multimedia

Datalärare, studiecirkel/kurs

Datalärare, utbildningsföretag

Datamaskinreparatör

Datapedagog, studiecirkel/kursverksamhet

Datapedagog, utbildningsföretag

Dataprogrammerare

Dataregistrerare

Datasamordnare, datatekniker

Datasamordnare, systemförvaltare

Datasupporter

Datasäkerhetsanalytiker

Datasäkerhetsansvarig

Datasäkerhetschef

Datatekniker, drift

Datatekniker, reparatör

Datatekniker, support

Datatekniker, system

Datautbildare, studiecirkel/kursverksamhet

Datautbildare, utbildningsföretag

Datorreparatör

Dealer, spelverksamhet

Defibratorskötare

Deklarationsgranskare

Dekorationschef

Dekorationsmålare, bygg

Dekorationsmålare, glas

Dekorationsmålare, porslin

Dekorationsmålare, skyltning

Dekoratör, affär

Dekoratör, inredning

Dekoratör, keramik, glas

Dekoratör, utställning

Dekormålare, film

Dekormålare, skyltning

Dekormålare, teater

Dekormålare, TV

Dekorslipare, glas

Dekorsnickare

Delgivningsman

Delikatessbiträde

Demonstratör

Dentaltekniker

Departementschef

Departementsråd

Departementssekreterare

Deponiarbetare

Depåförare, tunneltåg

Depåman, petroleum

Designassistent

Designer, game

Designer, industri

Designer, level, IT

Designer, övrig

Designtekniker

Desktopoperatör

Destruktionsmaskinist

Detaljhandelsagent

Detaljhandlare (fackhandel och dagligvaror)

Diabetessjuksköterska

Diabetessköterska

Diakoniassistent

Dialysassistent

Dialyssjuksköterska

Diamantborrare

Dieselmontör

Dieselmotorreparatör

Dietföreståndare

Diffusionsskötare

Digitaltryckare

Diktare, grovplåt

Director, art

Director, flygledare

Direktionssekreterare

Direktor, diakonistiftelse, religiöst samfund

Direktris, textil

Direktör, myndighet

Diskrimineringsombudsman

Dispatcher, IT

Distributionsassistent, tidning

Distributionsassistent, transport

Distributionschaufför

Distributionschef, energi, funktions- eller mellanchef

Distributionschef, energi, verksamhetsnära chef

Distributionschef, transporter, funktions- eller mellanchef

Distributionschef, transporter, verksamhetsnära chef

Distributionselektriker

Distributionsmejerist

Distributionsmontör

Distributör, källvatten

Distriktsarbetsterapeut

Distriktsbarnmorska

Distriktschef, Bilprovningen, funktions- eller mellanchef

Distriktschef, Bilprovningen, verksamhetsnära chef

Distriktschef, skogsbruk

Distriktsinspektör, yrkesinspektionen

Distriktsinstruktör, idrott

Distriktsjukvårdsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Distriktsjägmästare

Distriktskonsulent, hälsoinformatör

Distriktskonsulent, idrott och sport

Distriktslantmätare

Distriktsläkare

Distriktsrepresentant, försäljning

Distriktssjukgymnast

Distriktssjuksköterska

Distriktssköterska

Distriktssköterskebarnmorska

Distriktsstudieledare

Distriktstandläkare

Distriktstränare

Distriktsveterinär

Distriktsåklagare

Divisionschef, tillverkning, funktions- eller mellanchef

Divisionschef, tillverkning, verksamhetsnära chef

Djuptrycksetsare

Djuptrycksgalvanisör

Djurfoderberedare

Djurhälsoveterinär

Djurkonservator

Djursjukhusveterinär

Djursjukskötare

Djursjukvårdare

Djurskyddsinspektör

Djurskyddskonsulent

Djurskötare, djurpark, cirkus

Djurskötare, försöksdjur

Djurskötare, lantbruk

Djurtransportförare

Djuruppfödare, fjäderfä

Djuruppfödare, sällskapsdjur

Djuruppfödare, övriga

Djurvårdare, djurklinik

Djurvårdare, djurpark

Djurvårdare, försöksdjur

Dockteaterpedagog

Doktorand, högskola/universitet

Dokumentalist

Dokumentärfotograf

Domare (juridisk)

Domare, idrott

Domkyrkoorganist

Domstolsassistent

Domstolsjurist

Domstolssekreterare

Domänintendent

Dopingkontrollant

Dopplackerare

Dragbilsförare

Dragbrotschare

Dragist, läkemedelsindustri

Dragist, sötvaror

Dragspelsbyggare

Dragspelsreparatör

Driftchef, energi, funktions- eller mellanchef

Driftchef, energi, verksamhetsnära chef

Driftchef, fastighetsförvaltning

Driftchef, fastighetsskötare

Driftchef, IT, funktions- eller mellanchef

Driftchef, IT, verksamhetsnära chef

Driftchef, lantbruk, biodlare och silesodlare

Driftchef, lantbruk, blandad drift

Driftchef, lantbruk, blandade växtslag

Driftchef, lantbruk, fjäderfäuppfödning

Driftchef, lantbruk, jordbruksväxter

Driftchef, lantbruk, lantbrukets husdjur

Driftchef, lantbruk, träd och buskar

Driftchef, lantbruk, trädgårdsodling

Driftchef, lantbruk, övriga djuruppfödare

Driftchef, partihandel, funktions- eller mellanchef

Driftchef, partihandel, verksamhetsnära chef

Driftchef, trädgård

Driftchef, VA, funktions- eller mellanchef

Driftchef, VA, verksamhetsnära chef

Driftelektriker

Driftingenjör (elektronik), civilingenjör

Driftingenjör (elektronik), högskoleingenjör

Driftingenjör (kemiteknik), civilingenjör

Driftingenjör (kemiteknik), högskoleingenjör

Driftingenjör (maskin), civilingenjör

Driftingenjör (maskin), högskoleingenjör

Driftingenjör (telekommunikation), civilingenjör

Driftingenjör (telekommunikation), högskoleingenjör

Driftingenjör, bygg

Driftingenjör, elkraft

Driftingenjör, reningsverk

Driftingenjör, vattenverk

Driftingenjör, värmeverk

Driftledare, avfallshantering

Driftledare, IT

Driftledare, jordbruk, blandad drift

Driftledare, jordbruk blandade växtslag

Driftledare, jordbruk, jordbruksväxter

Driftledare, jordbruk, lantbrukets husdjur

Driftledare, jordbruk träd och buskar

Driftledare, jordbruk trädgårdsodling

Driftledare, nautisk

Driftledare, reningsverk m.m.

Driftledare, värmeverk m.m.

Driftmaskinist, kärnkraftverk

Driftmaskinist, reningsverk

Driftmaskinist, solenergianläggning

Driftmaskinist, vattenverk

Driftmaskinist, värmeverk

Driftmontör, elkraft

Driftpersonal, vattenrening

Driftplanerare, IT

Drifttekniker, bygg

Drifttekniker, data

Drifttekniker, energi

Drifttekniker, fastighet

Drifttekniker, förbränningsstation

Drifttekniker, vattenverk

Drifttekniker, värmeverk

Drifttekniker, ångpanna

Droginformatör

Drogrådgivare

Dräng, blandad drift

Dräng, lantbrukets husdjur

Dräng, växtodling

Drätselkamrer

Dumperförare

Dykarbiträde

Dykarskötare

Dykinstruktör

Däckreparatör

Däckserviceman

Dövblindkonsulent

Dövblindtolk

Dövkonsulent