Salary statistics: R

Rackare, ytbehandling

Radialborrare

Radio Officer

Radioingenjör

Radiojournalist

Radiologisjuksköterska

Radioloksoperatör

Radiooperatör

Radioproducent

Radioreparatör

Radioreporter

Radiotekniker

Radiotelefonist

Radiotelegrafist

Raffinerare, sockerindustri

Rampförman, flygplats

Ramsågare, sten

Ramsågare, sågverk

Rationaliseringstekniker, bygg och anläggning

Rationaliseringstekniker, elektronik

Rationaliseringstekniker, elkraft

Rationaliseringstekniker, gruva/metallurgi

Rationaliseringstekniker, kemiteknik

Rationaliseringstekniker, maskin

Rationaliseringstekniker, telekommunikation

Rationaliseringstekniker, textil, trä m.m.

Rayonspinnare

Receptionist, telefonist

Receptionschef, ansvarig reception

Receptionsväktare

Redaktionsarkivarie

Redaktionsassistent

Redaktionschef, funktions- eller mellanchef

Redaktionschef, verksamhetsnära chef

Redaktionssekreterare

Redare, med chefshiearki

Redare, verksamhetsnära chef

Redigerare, böcker m.m.

Redigerare, tidning m.m.

Redovisningsansvarig, civilekonom

Redovisningsansvarig, övrig

Redovisningsassistent

Redovisningschef, funktions- eller mellanchef

Redovisningschef, verksamhetsnära chef

Redovisningsekonom

Redovisningskonsult, bokföring, fakturering

Redovisningskonsult, bokslut, deklaration

Redovisningskontorist

Regementsläkare

Regeringsråd

Regiassistent

Regionchef, ansvarig försäljning, funktions- eller mellanchef

Regionchef, ansvarig försäljning, verksamhetsnära chef

Regionchef, försäkringar, funktions- eller mellanchef

Regionchef, försäkringar, verksamhetsnära chef

Regionchef, handel, funktions- eller mellanchef

Regionchef, handel, verksamhetsnära chef

Regionchef, Kriminalvården, funktions- eller mellanchef

Regionchef, Kriminalvården, verksamhetsnära chef

Regionchef, Posten, funktions- eller mellanchef

Regionchef, Posten, verksamhetsnära chef

Regionchef, produkter och tjänster, funktions- eller mellanchef

Regionchef, produkter och tjänster, verksamhetsnära chef

Regionchef, skogsbruksföretag

Regionchef, Skogsstyrelsen

Regionchef, statlig förvaltning, funktions- eller mellanchef

Regionchef, statlig förvaltning, verksamhetsnära chef

Regionchef, Trafikverket

Regionkronodirektör

Regionmuseichef, funktions- eller mellanchef

Regionmuseichef, verksamhetsnära chef

Regionpolitiker

Regionskattechef

Reglerare, järnmetallverk

Reglerare, masugn

Reglerare, stålverk

Reglerare, valsverk

Reglermekaniker

Reglertekniker

Rehabiliteringsassistent

Rehabiliteringsingenjör

Rehabiliteringskonsulent

Rehabiliteringskonsult, försäkringskassa

Rehabiliteringskonsult, övrig

Rehabiliteringsläkare

Rehabiliteringssamordnare, försäkringskassa

Rehabiliteringssekreterare

Rehabiliteringssjuksköterska

Rehabiliteringsutredare

Rehabsamordnare

Reklamansvarig

Reklamassistent

Reklamationshandläggare

Reklamchef, funktions- eller mellanchef

Reklamchef, verksamhetsnära chef

Reklamdekoratör

Reklamdesigner

Reklamdistributör

Reklamformgivare

Reklamfotograf

Reklamkonsulent

Reklamkonsult

Reklamproducent

Reklamprojektledare

Reklamredaktör

Reklamsekreterare

Reklamsäljare

Reklamtecknare

Reklamtextare

Reklamutdelare

Rekondare, bil

Rekonditionerare, bil

Rekryteringsansvarig

Rekryteringskonsult

Rekryteringsledare

Rektor, förskola, verksamhetsnära chef

Rektor, högskola/universitet

Rektor, mindre grund- och gymnasieskola

Rektor, stor eller medelstor grund- och gymnasieskola

Rekvisitörsassistent

Release manager, IT

Remontryttare

Rengörare, maskiner

Renhållningsarbetare, lastbilsförare

Renhållningsarbetare, ospec

Renhållningsarbetare, renhållningsförare

Renhållningschef, funktions- eller mellanchef

Renhållningschef, verksamhetsnära chef

Renhållningsförare

Renhållningsmaskinförare

Reningsverksmaskinist

Renskötselkonsulent

Rensmaskinskötare

Reparationssnickare

Reparationstekniker

Reparatör, apparat

Reparatör, arbetsfordon

Reparatör, ban-

Reparatör, bingohall

Reparatör, cyklar

Reparatör, datorer

Reparatör, elektronik

Reparatör, elmotor

Reparatör, hushållsmaskiner

Reparatör, husvagnar

Reparatör, industrimaskiner

Reparatör, lastbilar

Reparatör, livflottar

Reparatör, motorfordon

Reparatör, sjukhussängar

Repetitör, dans

Repetitör, klassisk musik

Reportagefotograf

Representant, serviceföretag

Representant, säljare

Representant, uthyrning

Reproduktionsfaktor

Reprofotograf

Repromontör, kopist

Reproretuschör

Reprotekniker

Resande säljare

Researcher, rekrytering

Researrangör

Resebyråassistent

Resebyråchef, funktions- eller mellanchef

Resebyråchef, verksamhetsnära chef

Resebyråföreståndare, funktions- eller mellanchef

Resebyråföreståndare, verksamhetsnära chef

Resebyråsäljare

Resebyråtjänsteman, reseproducent

Resebyråtjänsteman, säljare

Reseförsäljare, biljettförsäljare

Reseförsäljare, resebyrå

Resehandläggare

Resekonsulent

Resemontör, elektriker

Resemontör, maskin

Reseorganisatör

Reseplanerare

Reseproducent

Reservdelsbiträde

Reservdelschef

Reservdelsförsäljare

Reservdelsman, industri

Reservdelsman, lager

Reservdelsman, motorfordon

Reservdelsspecialist, lastbil

Reservdelsspecialist, maskin

Reservdelsspecialist, personbil

Reservofficer

Resesäljare, biljettförsäljare

Resesäljare, resebyrå

Reskontrahandläggare

Respiratorvakt

Restaurangbiträde

Restaurangchef, verksamhetsnära chef

Restaurangchefsassistent

Restauranghusfru

Restauranginspektör

Restaurangkassör

Resursassistent, förskola

Resursassistent, skola

Resurslärare, elevassistent förskola

Resurslärare, elevassistent skola

Resurslärare, fritidspedagog

Resurslärare, grundskola

Resurspedagog, förskola m.m.

Resårspinnare

Retuschör, foto

Retuschör, original

Revirförvaltare

Revisionsassistent

Revisionsbiträde

Revisionschef, funktions- eller mellanchef

Revisionschef, verksamhetsnära chef

Revisionssekreterare

Revisor, auktoriserad

Revisor, förtroendevald

Revisor, godkänd

Revisor, ospec

Revisorsassistent

Revolversvarvare

Ridinstruktör

Ridskolearbetare

Ridskolechef, funktions- eller mellanchef

Ridskolechef, verksamhetsnära chef

Ridskoleinstruktör

Riggare, verktygsmaskiner

Riksantikvarie

Riksarkivarie

Riksbibliotekarie

Riksdagsledamot

Riksdagsstenograf

Riksgäldsdirektör

Rikskronofogde

Rikspolischef

Rikstelefonist

Riksåklagare

Riktare, metall

Riktare, snickeri

Ringverksarbetare

Riskanalytiker

Riskbedömare

Riskingenjör, brandskydd

Riskingenjör, försäkring

Ritare, bygg och anläggning

Ritare, elektronik

Ritare, elkraft

Ritare, maskin

Ritare, telekommunikation

Ritare, textil, trä m.m.

Rivningsarbetare, maskinförare

Rivningsarbetare, övrig

Rivningstekniker

Robotmontör, reparation

Robotmontör, tillverkning

Robotoperatör

Robotsvetsare

Robotsvetsoperatör

Rockvaktmästare

Rollbesättare

Rostare, kaffe

Rostare, mandel, nötter

Rostare, metallverk

Rosteriarbetare

Rostskyddsbehandlare

Rostskyddsmålare

Rotationstryckare

Rovdjursinventerare

Rullare, papper

Rullare, textilindustri

Rulloffsettryckare

Rulltrappmontör

Rumsstäderska, hotell

Rundtursguide

Rundvirkesintagare

Rymdingenjör

Rytmiklärare

Räckesmontör

Räddningschef, funktions- eller mellanchef

Räddningschef, verksamhetsnära chef

Räddningsdykare

Räddningsledare, flyg- och sjöräddningscentral

Räddningsledare, kommunal räddningstjänst

Rälsbussförare

Ränteanalytiker

Räntehandlare

Rättare, blandad drift

Rättare, blandade växtslag

Rättare, växtodling

Rättsläkare

Rättsmedicinare

Rättspsykiater

Rättssociolog

Rättsvårdsinspektör

Råhudsarbetare

Råvaruberedare, konservindustri

Röjare, skog

Röjningsarbetare, skog

Rökare, livsmedelsindustri

Rökerimästare

Röntgenbiträde

Röntgenläkare

Röntgensjuksköterska

Röntgensköterska

Röntgentandsköterska

Röntgentekniker

Rörinspektör

Rörisolerare

Rörnätsmontör

Rösträknare