Lön x

Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en x inom bildkonstnärer.

* Statistiskt säkerställd data från SCB; undersökningen baseras på föregående kalenderår.

Löneprognos för 2020: ~0 kr

** Prognosen anger förväntat löneläge idag och beräknas på tidigare löneutveckling fram tills idag.

Betygsätt ditt yrke som x
( betyg 3 / 5 av 24 st röster)


Viktig information - Nya yrkeskategorier

2014 införde SCB nya yrkeskoder. Detta innebär att tidigare yrkesgrupper delades upp i mer detaljerade yrkeskoder. Resultatet av detta blev att exempelvis 'x' bröts ut ur en större yrkesgrupp för att mer detaljerat visa löneläget för just detta yrke. Därför kan lönestatistiken skilja kraftigt mellan 2013 och 2014.

Klicka här för att hitta nyare information som sträcker sig fram till 2020.

Löneutveckling x

Skaffa en inkomstförsäkring

Om du skulle förlora din anställning så underlättar en inkomstförsäkring, A-kassans max belopp är nämligen bara 14 500 kr.
Klicka på fackförbund för x så visar vi vilket fackförbund och inkomstförsäkring som passar just ditt yrke.

Vad gör en x

Beroende på arbetsuppgifter kan man kallas användbarhetsexpert, användbarhetsdesigner eller interaktionsdesigner. I ett stort projekt kan det ibland finnas en användbarhetsexpert som granskar och utvärderar designförslag och prototyper (modeller) ur användbarhetssynpunkt och en interaktionsdesigner som utformar hur systemet ska se ut och bete sig.

Arbetsuppgifter
Vad som ingår i arbetsuppgifterna för dem som arbetar med användbarhet kan variera när de kommer in i ett nytt projekt. Är det ett nytt system eller en ny produkt som ska utvecklas kan de vara med i projektet redan när kraven på systemet specificeras. Med hjälp av intervjuer, enkäter och workshops samlar man inledningsvis in information om användarna, deras bakgrund, arbetssituation och vilka krav de ställer på systemet/produkten. Uppgifterna som ska utföras med produkten analyseras liksom vilka aktiviteter systemet ska stödja.

Med den information man fått fram som grund formuleras användbarhetsmål tillsammans med beställaren av produkten. Det kan till exempel vara hur lång tid det får ta att lösa en uppgift eller att alla användare alltid ska veta var på webbplatsen de befinner sig.

Kunskaper man får i analysarbetet används i det fortsatta designarbetet. Användbarhetsexperter deltar i arbetet med att ta fram och utveckla designidéer med hjälp av prototyper (modeller) och utvärderar designförslag. De utvecklar idéer om hur användarna ska göra när de för en dialog med systemet, till exempel när de beställer eller köper varor, spelar, svarar på frågor. De bestämmer i vilken ordning olika uppgifter (interaktioner) ska göras. Utgångspunkten är alltid användarnas situation och deras användning av systemen. Man arbetar med skisser, prototyper och andra metoder för att lägga fram idéer i projektgruppen.

Under utvecklingsarbetet jobbar användbarhetsexperten ofta i nära samarbete med den formgivare som gör den grafiska designen av gränssnittet. Gränssnittet är det som möter användaren på bildskärmen.

Ofta arbetar man med att öka användbarheten hos ett befintligt system eller en befintlig webbplats. Den befintliga produkten granskas för att utvärdera hur väl den fungerar och identifiera problem när det gäller användbarheten av produkten. Det ger förslag till förbättringar.

Användbarhetsexperten arbetar nära systemutvecklare, programmerare och grafiska formgivare.

Arbetsplats
Användbarhetsexperter och interaktionsdesigner arbetar ofta som konsulter.
Vi använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här. Jag godkänner!