Lön Verktygsmakare

27 500 kr

Vad blir lönen Efter skatt?

Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en Verktygsmakare inom verktygsmakare.

* Statistiskt säkerställd data från SCB; undersökningen baseras på föregående kalenderår.

Löneprognos för 2021: ~27 900 kr

** Prognosen anger förväntat löneläge idag och beräknas på tidigare löneutveckling fram tills idag.


Betygsätt ditt yrke som Verktygsmakare
( betyg 2.93 / 5 av 15 st röster)

Verktygsmakare

Medellön

27 500 kr

Man

27 500 kr

Kvinna

27 500 kr

Yrkesprognos

Liten konkurrens

Löneutveckling Verktygsmakare

Skaffa en inkomstförsäkring

Om du skulle förlora din anställning så underlättar en inkomstförsäkring, A-kassans max belopp är nämligen bara 14 500 kr.
Klicka på fackförbund för verktygsmakare så visar vi vilket fackförbund och inkomstförsäkring som passar just ditt yrke.

Vad gör en Verktygsmakare

Som verktygsmakare kan man också kallas verktygsarbetare, verktygsoperatör eller experimentarbetare.

Arbetsuppgifter
Många verktygsmakare tillverkar verktygen från början till slut, från ritning eller datorfil till färdig produkt. I andra fall kan verktygsmakaren vara specialiserad på vissa moment. Då är det ett team som färdigställer produkten. Tillverkningen sker både med handverktyg, i manuellt styrda verktygsmaskiner och i CNC-styrda maskiner. På specialiserade verktygsföretag är arbetsmomenten ofta inriktade på verktygsfräsning, verktygssvarvning, gnistbearbetning och bänkarbete.

Arbetet börjar med att kunden antingen skickar datorfiler eller pappersritningar. Datorfilerna matas in i arbetsmaskinernas egen dator som till stora delar tar över tillverkningen av aktuella verktyg. I de fall då pappersritningar ligger till grund för tillverkningen tillkommer momenten att läsa av ritningen och de instruktioner som kan förekomma där, programmera in alla parametrar i CNC-styrda bearbetningsmaskiner för att därefter låta maskinerna starta de olika arbetsmomenten. De kan vara borrning, fräsning, slipning och i förekommande fall manuell polering.

Mindre vanligt men ändå förekommande är såväl manuella arbetsmoment som maskinarbete och bänkarbete, till exempel svarvning, fräsning, slipning, mätning och polering. Viktiga moment är kontroll och justering av verktyg som är under arbete. Som verktygsmakare har man ett precisionsarbete med höga krav på exakthet och arbetar ofta med måttoleranaser inom några tusendels millimeter liksom med känsliga högglanspolerade ytor.

Förutom svarvar, fräs, borrmaskiner kommer också tråd- och sänkgnistmaskiner till användning. De styrs av CNC-teknik, vilket innebär att de ska programmeras med datorfiler. Trådgnistning innebär att en strömsatt metalltråd fungerar som en elektrod och skär ut hålrum ur detaljer till verktyg. Exempel är delar till stansverktyg med tillhörande dyna. Med en sänkgnist framställs fördjupningar och upphöjningar med önskad geometri i verktyget.

Större företag inom verkstadsindustrin har ofta laboratorier eller experimentavdelningar där verktygsmakare kan arbeta. Där tillverkas bland annat provexemplar (prototyper) av artiklar, som senare ska framställas i produktionen. Detta arbete ställer stora krav på yrkesskicklighet liksom kunskap om programmering och förmåga att använda datorstödda konstruktionsprogram.

Arbetsmiljö
Inom verkstadsindustrin går utvecklingen mot att man arbetar i arbetslag eller flödesgrupper. Det kan förekomma att verktygsmakare ingår i en sådan arbetsorganisation. Arbetslaget har ansvar för sin del i produktionen bland annat vad gäller korttidsplanering, att hålla leveranstider, beställa material, rapportera om produktionsresultat, kvalitetsprov, sköta enklare underhåll och reparationer samt att tillkalla specialister när detta behövs. Arbetslaget har ofta ansvar för kompetensutvecklingen inom laget.

Lönestatistik baserat på utbildningsnivå

Samtliga sektorer
27 500 kr

Lönestatistik baserat på Sektor