Lön tolk

Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en tolk inom översättare, tolkar och lingvister.

* Statistiskt säkerställd data från SCB; undersökningen baseras på föregående kalenderår.

Löneprognos för 2022: ~37 900 kr

** Prognosen anger förväntat löneläge idag och beräknas på tidigare löneutveckling fram tills idag.


Betygsätt ditt yrke som tolk
( betyg 3.33 / 5 av 15 st röster)

Viktig information - Nya yrkeskategorier

2014 införde SCB nya yrkeskoder. Detta innebär att tidigare yrkesgrupper delades upp i mer detaljerade yrkeskoder. Resultatet av detta blev att exempelvis 'tolk' bröts ut ur en större yrkesgrupp för att mer detaljerat visa löneläget för just detta yrke. Därför kan lönestatistiken skilja kraftigt mellan 2013 och 2014.

Klicka här för att hitta nyare information som sträcker sig fram till 2022.

Löneutveckling tolk

Skaffa en inkomstförsäkring

Om du skulle förlora din anställning så underlättar en inkomstförsäkring, A-kassans max belopp är nämligen bara 26 400 kr innan skatt.
Klicka på fackförbund för tolk så visar vi vilket fackförbund och inkomstförsäkring som passar just ditt yrke.

Vad gör en tolk

De som är födda döva eller inte hunnit utveckla något språk innan de blir döva har i allmänhet teckenspråk som första språk och svenska som andra språk. Också bland dem som blivit döva senare i livet blir det allt vanligare att lära sig teckenspråk.

Arbetsuppgifter
Teckenspråks-och dövblindtolkar
använder olika tolkmetoder beroende på vilket funktionshinder personen man tolkar för har. En metod är taktil tolkning, alltså att teckna handalfabetets bokstäver i den dövblindes hand.

Skriv och TSS-tolkar använder flera olika tolkmetoder. Skrivtolkning innebär att tolken med hjälp av dator skriver ner vad som sägs
Skrivtolkar använder Veyboard, ett slags snabbskrivningstangentbord, för att skriva snabbt. En utbildad skrivtolk har dessutom kompetensen att använda TSS, tecken som stöd. för att kommunicera och tolka. TSS,följer svensk grammatik och är anpassat till den svenska språkstrukturen. TSS-tolken använder TSS-tecken som stöd för avläsning av munnen. TSS-tolken talar svenska, och använder samtidigt tecken för att förtydliga budskapet.

Arbetsplats
Tolkar för hörselskadade och döva behövs i många olika situationer där en döv eller hörselskadad person och en hörande person behöver tala med varandra. Behov av tolk kan till exempel finnas vid sjukhusbesök, kontakter med olika myndigheter, skolor och utbildningar, polis eller domstol.

Sammanhang/bransch
M
ånga tolkar för hörselskadade och döva arbetar för landstinget, som fast anställda eller som så kallade arvodestolkar. Det blir allt vanligare med tolkar som arbetar i eget företag.
Många är också anställda av universitet och högskolor eller arbetar med tillfälliga uppdrag, som frilans. Även privata tolkförmedlingar förekommer.

Egenföretagande
Förekommer och ökar inom yrkesgrppen.

Arbetsmiljö/arbetstider
Tolkarna kan ha oregelbundna arbetstider. Det kan vara ansträngande att tolka eftersom arbetspassen ofta är intensiva och kräver mycket stor koncentration.