Lön officer

Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en officer inom .

* Statistiskt säkerställd data från SCB; undersökningen baseras på föregående kalenderår.

Löneprognos för 2022: ~34 300 kr

** Prognosen anger förväntat löneläge idag och beräknas på tidigare löneutveckling fram tills idag.


Betygsätt ditt yrke som officer
( betyg 3.51 / 5 av 53 st röster)

officer

Viktig information - Nya yrkeskategorier

2014 införde SCB nya yrkeskoder. Detta innebär att tidigare yrkesgrupper delades upp i mer detaljerade yrkeskoder. Resultatet av detta blev att exempelvis 'officer' bröts ut ur en större yrkesgrupp för att mer detaljerat visa löneläget för just detta yrke. Därför kan lönestatistiken skilja kraftigt mellan 2013 och 2014.

Klicka här för att hitta nyare information som sträcker sig fram till 2022.

Löneutveckling officer

Skaffa en inkomstförsäkring

Om du skulle förlora din anställning så underlättar en inkomstförsäkring, A-kassans max belopp är nämligen bara 26 400 kr innan skatt.
Klicka på fackförbund för officer så visar vi vilket fackförbund och inkomstförsäkring som passar just ditt yrke.

Vad gör en officer

Försvarsmaktens huvuduppgift är att försvara Sverige mot väpnat angrepp och bidra till fred och säkerhet i omvärlden. Och att stärka och skydda det svenska samhället vid svåra påfrestningar i fred.

Arbetsuppgifter 
En specialistofficer är specialist inom ett visst område, till exempel teknisk tjänst, sjöstrid, luftstrid, markstrid, ledning eller logistik.

Arbetet för en specialistofficer går i cykler. Den normala arbetsplatsen är på ett förband någonstans i landet, beroende på vilken typ av tjänst man har. Under de perioder då arbetet utförs på förbandsorten arbetar man mycket med att vidareutbilda sig och utveckla sina färdigheter och kunskaper. Under vissa perioder kommer förbandet att stå i beredskap och kan då med kort varsel sättas in i en internationell insats. 

Insatser inom försvaret kan se ut på många sätt och ibland sker de utomlands. Normalt är internationella insatser mellan tre och sex månader. När det är dags att genomföra en insats måste man göra jobbet i ibland svåra situationer. Att arbeta inom försvaret kan vara ett sätt att aktivt få delta i insatser som skyddar civilbefolkningen eller förbättrar livsvillkoren i länder med dåligt fungerande samhällen. 

Det är viktigt att vara lyhörd, att kunna samarbeta och vara ansvarsfull. Som specialistofficer måsta man vara trygg i sig själv och ha stor självkännedom. Man måste också våga fatta beslut och leda andra.

I yrket ingår fysisk träning ett antal timmar varje vecka. Målet är att behålla och utveckla sin kondition, uthållighet och styrka. 

Språkkunskaper och allmänbildning har fått större betydelse liksom moral och etik.

Man kan tjänstgöra kontinuerligt som yrkesofficer eller tidvis som reservofficer. Som reservofficer deltar man i Försvarsmakten en tid vid sidan av sitt civila arbete eller studier.

Inriktning
Specialistofficersyrket består av flera olika roller och är ett lagarbete där man arbetar med människor. Oavsett vilken inriktning man har är ledarskap centralt. Som specialistofficer måste man kunna få en grupp att arbeta mot samma mål. Man är ofta beroende av varandra och av att varje person sköter sin uppgift.

Arbetsplats
Arbetsplatserna är olika sjö- eller luftburna förband eller förband på flera platser i Sverige, exempelvis Stockholm, Göteborg, Skövde, Karlsborg och Boden. Arbetsplatsen kan även vara utomlands under vissa tider då tjänstgöring utomlands är ett krav. En officer i svenska fredsbevarande styrkor arbetar med att skapa en bättre tillvaro för folk i pågående konflikter.