Lönestatistik - Yrken som börjar på L

Lön & Lönestatistik

Yrken som börjar på l

YrkeLönYrkesprognos
Logistikofficer

Månadslön: 37000 kr
Prognos: Liten konkurrens

37000 kr Liten konkurrens
Löjtnant, försvaret

Månadslön: 37000 kr
Prognos: Liten konkurrens

37000 kr Liten konkurrens
Landshövding

Månadslön: 71500 kr

71500 kr
Landstingsdirektör

Månadslön: 71500 kr

71500 kr
Landstingspolitiker

Månadslön: 64700 kr

64700 kr
Landstingsråd

Månadslön: 64700 kr

64700 kr
Länspolischef

Månadslön: 71500 kr

71500 kr
Länsråd

Månadslön: 71500 kr

71500 kr
Länsskattechef

Månadslön: 71500 kr

71500 kr
Länsöverdirektör

Månadslön: 71500 kr

71500 kr
Lånechef, bank, funktions- eller mellanchef

Månadslön: 123100 kr

123100 kr
Lånechef, bank, verksamhetsnära chef

Månadslön: 63600 kr

63600 kr
Lantbruksdirektör

Månadslön: 57100 kr

57100 kr
Lantmäteridirektör, funktions- eller mellanchef

Månadslön: 59000 kr

59000 kr
Lantmäteridirektör, verksamhetsnära chef

Månadslön: 51900 kr

51900 kr
Lotsdirektör, funktions- eller mellanchef

Månadslön: 59000 kr

59000 kr
Lotsdirektör, verksamhetsnära chef

Månadslön: 51900 kr

51900 kr
Länsarkitekt, funktions- eller mellanchef

Månadslön: 59000 kr

59000 kr
Länsarkitekt, verksamhetsnära chef

Månadslön: 51900 kr

51900 kr
Länsbostadsdirektör

Månadslön: 57100 kr

57100 kr
Länsjägmästare

Månadslön: 57100 kr

57100 kr
Länsmuseichef, funktions- eller mellanchef

Månadslön: 57400 kr

57400 kr
Länsmuseichef, verksamhetsnära chef

Månadslön: 41400 kr

41400 kr
Läkemedelsansvarig, apotekschef, funktions- eller mellanchef

Månadslön: 52100 kr

52100 kr
Läkemedelsansvarig, apotekschef, verksamhetsnära chef

Månadslön: 37300 kr

37300 kr
Landsantikvarie, funktions- eller mellanchef

Månadslön: 57400 kr

57400 kr
Landsantikvarie, verksamhetsnära chef

Månadslön: 41400 kr

41400 kr
Landsarkivarie, funktions- eller mellanchef

Månadslön: 57400 kr

57400 kr
Landsarkivarie, verksamhetsnära chef

Månadslön: 41400 kr

41400 kr
Länsbibliotekarie, funktions- eller mellanchef

Månadslön: 57400 kr

57400 kr
Länsbibliotekarie, verksamhetsnära chef

Månadslön: 41400 kr

41400 kr
Lagerchef, funktions- eller mellanchef

Månadslön: 57700 kr

57700 kr
Leveranschef, funktions- eller mellanchef

Månadslön: 57700 kr

57700 kr
Logistikchef, funktions- eller mellanchef

Månadslön: 57700 kr

57700 kr
Laboratoriechef, farmakologiskt laboratorium, funktions- eller mellanchef

Månadslön: 72000 kr

72000 kr
Laboratoriechef, farmakologiskt laboratorium, verksamhetsnära chef

Månadslön: 61300 kr

61300 kr
Laboratoriechef, fysikaliskt laboratorium, funktions- eller mellanchef

Månadslön: 72000 kr

72000 kr
Laboratoriechef, fysikaliskt laboratorium, verksamhetsnära chef

Månadslön: 61300 kr

61300 kr
Laboratoriechef, kemiska/tekniska produkter, funktions- eller mellanchef

Månadslön: 72000 kr

72000 kr
Laboratoriechef, kemiska/tekniska produkter, verksamhetsnära chef

Månadslön: 61300 kr

61300 kr
Laboratoriechef, kemiskt laboratorium, funktions- eller mellanchef

Månadslön: 72000 kr

72000 kr
Laboratoriechef, kemiskt laboratorium, verksamhetsnära chef

Månadslön: 61300 kr

61300 kr
Laborator, fysik

Månadslön: 42900 kr
Prognos: Balans

42900 kr Balans
Laborator, kemi

Månadslön: 41400 kr
Prognos: Balans

41400 kr Balans
Livförsäkringsaktuarie

Månadslön: 54800 kr

54800 kr
Lösningsarkitekt, IT

Månadslön: 49500 kr

49500 kr
Landskapsarkitekt

Månadslön: 36600 kr
Prognos: Balans

36600 kr Balans
Lantmätare

Månadslön: 36700 kr
Prognos: Liten konkurrens

36700 kr Liten konkurrens
Länslantmätare

Månadslön: 36700 kr
Prognos: Liten konkurrens

36700 kr Liten konkurrens
Logistiker

Månadslön: 42000 kr
Prognos: Balans

42000 kr Balans
Logistikingenjör

Månadslön: 42000 kr
Prognos: Balans

42000 kr Balans
Logistikkonsult

Månadslön: 42000 kr
Prognos: Balans

42000 kr Balans
Logistikutvecklare

Månadslön: 42000 kr
Prognos: Balans

42000 kr Balans
Limnolog

Månadslön: 38200 kr
Prognos: Hård konkurrens

38200 kr Hård konkurrens
Läkemedelsforskare

Månadslön: 49300 kr

49300 kr
Läkemedelsinspektör

Månadslön: 49300 kr

49300 kr
Lantbruksekonom

Månadslön: 34200 kr
Prognos: Balans

34200 kr Balans
Lantbrukskonsulent

Månadslön: 34200 kr
Prognos: Balans

34200 kr Balans
Lantbruksrådgivare

Månadslön: 34200 kr
Prognos: Balans

34200 kr Balans
Laboratorieläkare

Månadslön: 75200 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

75200 kr Mycket liten konkurrens
Lungläkare

Månadslön: 75200 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

75200 kr Mycket liten konkurrens
Läkare, allmänmedicinare

Månadslön: 75200 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

75200 kr Mycket liten konkurrens
Läkare, allmänspecialist

Månadslön: 75200 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

75200 kr Mycket liten konkurrens
Länsläkare

Månadslön: 75200 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

75200 kr Mycket liten konkurrens
Laboratorieveterinär

Månadslön: 40900 kr
Prognos: Balans

40900 kr Balans
Länsveterinär

Månadslön: 40900 kr
Prognos: Balans

40900 kr Balans
Läkemedelsansvarig, apotekare

Månadslön: 37600 kr
Prognos: Liten konkurrens

37600 kr Liten konkurrens
Logoped

Månadslön: 31100 kr
Prognos: Balans

31100 kr Balans
Lektor, högskola/universitet

Månadslön: 45700 kr
Prognos: Liten konkurrens

45700 kr Liten konkurrens
Lektor, gymnasieskola

Månadslön: 32800 kr
Prognos: Liten konkurrens

32800 kr Liten konkurrens
Lärare, datakunskap (gymnasieskola)

Månadslön: 32800 kr
Prognos: Liten konkurrens

32800 kr Liten konkurrens
Lärare, ekonomiska ämnen

Månadslön: 32800 kr
Prognos: Liten konkurrens

32800 kr Liten konkurrens
Lärare, folkhögskola

Månadslön: 32800 kr
Prognos: Liten konkurrens

32800 kr Liten konkurrens
Lärare, gymnasieskola, allm. ämne

Månadslön: 32800 kr
Prognos: Liten konkurrens

32800 kr Liten konkurrens
Lärare, historia, filosofi

Månadslön: 32800 kr
Prognos: Liten konkurrens

32800 kr Liten konkurrens
Lärare, matematik-naturvetenskapliga ämnen, gymnasieskola

Månadslön: 32800 kr
Prognos: Liten konkurrens

32800 kr Liten konkurrens
Lärare, religionskunskap

Månadslön: 32800 kr
Prognos: Liten konkurrens

32800 kr Liten konkurrens
Lärare, samhälls- och beteendevetenskap

Månadslön: 32800 kr
Prognos: Liten konkurrens

32800 kr Liten konkurrens
Lärare, språk (gymnasieskola)

Månadslön: 32800 kr
Prognos: Liten konkurrens

32800 kr Liten konkurrens
Lantbrukslärare

Månadslön: 32800 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

32800 kr Mycket liten konkurrens
Lärare, automation

Månadslön: 32800 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

32800 kr Mycket liten konkurrens
Lärare, bageri och konditori

Månadslön: 32800 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

32800 kr Mycket liten konkurrens
Lärare, barn- o. fritidsprogrammet

Månadslön: 32800 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

32800 kr Mycket liten konkurrens
Lärare, beklädnadsyrken

Månadslön: 32800 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

32800 kr Mycket liten konkurrens
Lärare, bygg och anläggning

Månadslön: 32800 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

32800 kr Mycket liten konkurrens
Lärare, drift- och energiteknik

Månadslön: 32800 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

32800 kr Mycket liten konkurrens
Lärare, DU, fartygsteknik

Månadslön: 32800 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

32800 kr Mycket liten konkurrens
Lärare, elektronik

Månadslön: 32800 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

32800 kr Mycket liten konkurrens
Lärare, elprogrammet

Månadslön: 32800 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

32800 kr Mycket liten konkurrens
Lärare, el-teleteknik

Månadslön: 32800 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

32800 kr Mycket liten konkurrens
Lärare, energiprogrammet

Månadslön: 32800 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

32800 kr Mycket liten konkurrens
Lärare, fiskeriyrken

Månadslön: 32800 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

32800 kr Mycket liten konkurrens
Lärare, flygteknik

Månadslön: 32800 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

32800 kr Mycket liten konkurrens
Lärare, fordonsprogrammet

Månadslön: 32800 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

32800 kr Mycket liten konkurrens
Lärare, fordonsteknik

Månadslön: 32800 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

32800 kr Mycket liten konkurrens
Lärare, frisör och skönhetsvård

Månadslön: 32800 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

32800 kr Mycket liten konkurrens
Lärare, handel och administration

Månadslön: 32800 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

32800 kr Mycket liten konkurrens
Lärare, hantverksprogrammet

Månadslön: 32800 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

32800 kr Mycket liten konkurrens
Lärare, hotell och restaurang

Månadslön: 32800 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

32800 kr Mycket liten konkurrens
Lärare, industriprogrammet

Månadslön: 32800 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

32800 kr Mycket liten konkurrens
Lärare, installation

Månadslön: 32800 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

32800 kr Mycket liten konkurrens
Lärare, kött och charkuteri

Månadslön: 32800 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

32800 kr Mycket liten konkurrens
Lärare, lantbruk, skogsbruk, trädgård

Månadslön: 32800 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

32800 kr Mycket liten konkurrens
Lärare, livsmedelsprogrammet

Månadslön: 32800 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

32800 kr Mycket liten konkurrens
Lärare, media, grafisk produktion

Månadslön: 32800 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

32800 kr Mycket liten konkurrens
Lärare, miljövård

Månadslön: 32800 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

32800 kr Mycket liten konkurrens
Lärare, måleriteknik

Månadslön: 32800 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

32800 kr Mycket liten konkurrens
Lärare, naturbruk

Månadslön: 32800 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

32800 kr Mycket liten konkurrens
Lärare, omvårdnad, social omsorg

Månadslön: 32800 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

32800 kr Mycket liten konkurrens
Lärare, omvårdnad, tandvård

Månadslön: 32800 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

32800 kr Mycket liten konkurrens
Lärare, processteknik

Månadslön: 32800 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

32800 kr Mycket liten konkurrens
Lärare, sjömansyrken

Månadslön: 32800 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

32800 kr Mycket liten konkurrens
Lärare, storhushåll

Månadslön: 32800 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

32800 kr Mycket liten konkurrens
Lärare, textil-beklädnadsteknik

Månadslön: 32800 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

32800 kr Mycket liten konkurrens
Lärare, transport

Månadslön: 32800 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

32800 kr Mycket liten konkurrens
Lärare, träteknik

Månadslön: 32800 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

32800 kr Mycket liten konkurrens
Lärare, verkstads- och industriteknik

Månadslön: 32800 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

32800 kr Mycket liten konkurrens
Lärare, VVS-teknik

Månadslön: 32800 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

32800 kr Mycket liten konkurrens
Lärare, vårdyrken

Månadslön: 32800 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

32800 kr Mycket liten konkurrens
Lärare, yrkesämne

Månadslön: 32800 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

32800 kr Mycket liten konkurrens
Lärare i musik- och kulturskolan

Månadslön: 28800 kr
Prognos: Liten konkurrens

28800 kr Liten konkurrens
Lärare, barn- o. ungdomskunskap

Månadslön: 32800 kr
Prognos: Liten konkurrens

32800 kr Liten konkurrens
Lärare, bildämnen, grundskola

Månadslön: 30100 kr
Prognos: Liten konkurrens

30100 kr Liten konkurrens
Lärare, bildämnen, gymnasieskola

Månadslön: 32800 kr
Prognos: Liten konkurrens

32800 kr Liten konkurrens
Lärare, dans, teater, drama, grundskola

Månadslön: 30100 kr
Prognos: Liten konkurrens

30100 kr Liten konkurrens
Lärare, dans, teater, drama, gymnasieskola

Månadslön: 32800 kr
Prognos: Liten konkurrens

32800 kr Liten konkurrens
Lärare, estetiska och praktiska ämnen, grundskola

Månadslön: 30100 kr
Prognos: Liten konkurrens

30100 kr Liten konkurrens
Lärare, estetiska och praktiska ämnen, gymnasieskola

Månadslön: 32800 kr
Prognos: Liten konkurrens

32800 kr Liten konkurrens
Lärare, hemkunskap, grundskola

Månadslön: 30100 kr
Prognos: Liten konkurrens

30100 kr Liten konkurrens
Lärare, hemkunskap, gymnasieskola

Månadslön: 32800 kr
Prognos: Liten konkurrens

32800 kr Liten konkurrens
Lärare, idrott, gymnastik, hälsa, grundskola

Månadslön: 30100 kr
Prognos: Liten konkurrens

30100 kr Liten konkurrens
Lärare, idrott, gymnastik, hälsa, gymnasieskola

Månadslön: 32800 kr
Prognos: Liten konkurrens

32800 kr Liten konkurrens
Lärare, ljud och musik

Månadslön: 32800 kr
Prognos: Liten konkurrens

32800 kr Liten konkurrens
Lärare, musik, grundskola

Månadslön: 30100 kr
Prognos: Liten konkurrens

30100 kr Liten konkurrens
Lärare, musik, gymnasieskola

Månadslön: 32800 kr
Prognos: Liten konkurrens

32800 kr Liten konkurrens
Lärare, textilkunskap, grundskola

Månadslön: 30100 kr
Prognos: Liten konkurrens

30100 kr Liten konkurrens
Lärare, textilkunskap, gymnasieskola

Månadslön: 32800 kr
Prognos: Liten konkurrens

32800 kr Liten konkurrens
Lärare, trä- och metallslöjd, grundskola

Månadslön: 30100 kr
Prognos: Liten konkurrens

30100 kr Liten konkurrens
Lärare, trä- och metallslöjd, gymnasieskola

Månadslön: 32800 kr
Prognos: Liten konkurrens

32800 kr Liten konkurrens
Lågstadielärare

Månadslön: 30100 kr
Prognos: Liten konkurrens

30100 kr Liten konkurrens
Lärare, 1-3

Månadslön: 30100 kr
Prognos: Liten konkurrens

30100 kr Liten konkurrens
Lärare, 1-7

Månadslön: 30100 kr
Prognos: Liten konkurrens

30100 kr Liten konkurrens
Lärare, 4-9

Månadslön: 30100 kr
Prognos: Liten konkurrens

30100 kr Liten konkurrens
Lärare, datakunskap (grundskola)

Månadslön: 30100 kr
Prognos: Liten konkurrens

30100 kr Liten konkurrens
Lärare, grundskola

Månadslön: 30100 kr
Prognos: Liten konkurrens

30100 kr Liten konkurrens
Läkepedagog

Månadslön: 34000 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

34000 kr Mycket liten konkurrens
Lärare, special

Månadslön: 34000 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

34000 kr Mycket liten konkurrens
Lärare, särskola

Månadslön: 34000 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

34000 kr Mycket liten konkurrens
Läromedelsintendent

Månadslön: 34000 kr

34000 kr
Ledarskapsutbildare

Månadslön: 32700 kr

32700 kr
Lärare, SFI

Månadslön: 28800 kr

28800 kr
Landstingsrevisor

Månadslön: 41900 kr
Prognos: Balans

41900 kr Balans
Lotskamrer

Månadslön: 41900 kr
Prognos: Balans

41900 kr Balans
Länsrevisor

Månadslön: 41900 kr
Prognos: Balans

41900 kr Balans
Löneingenjör

Månadslön: 39100 kr
Prognos: Hård konkurrens

39100 kr Hård konkurrens
Labelmanager

Månadslön: 38100 kr
Prognos: Balans

38100 kr Balans
Länsåklagare

Månadslön: 52100 kr

52100 kr
Lagman

Månadslön: 53100 kr

53100 kr
Länsrättsassessor

Månadslön: 53100 kr

53100 kr
Länsrättsfiskal

Månadslön: 53100 kr

53100 kr
Länsrättsnotarie

Månadslön: 53100 kr

53100 kr
Landstingsjurist

Månadslön: 50000 kr

50000 kr
Länsassessor

Månadslön: 50000 kr

50000 kr
Länsjurist

Månadslön: 50000 kr

50000 kr
Länsnotarie

Månadslön: 50000 kr

50000 kr
Länsantikvarie

Månadslön: 29900 kr

29900 kr
Litteraturingenjör

Månadslön: 30400 kr
Prognos: Hård konkurrens

30400 kr Hård konkurrens
Lånechef, bibliotek

Månadslön: 30400 kr
Prognos: Hård konkurrens

30400 kr Hård konkurrens
Lexikograf

Månadslön: 30200 kr

30200 kr
Lingvist

Månadslön: 30200 kr

30200 kr
Lektör

Månadslön: 34600 kr
Prognos: Hård konkurrens

34600 kr Hård konkurrens
Läromedelsförfattare

Månadslön: 34600 kr
Prognos: Hård konkurrens

34600 kr Hård konkurrens
Landsbygdsutvecklare

Månadslön: 37100 kr
Prognos: Hård konkurrens

37100 kr Hård konkurrens
Landstingssekreterare

Månadslön: 37100 kr
Prognos: Hård konkurrens

37100 kr Hård konkurrens
Lantbruksråd

Månadslön: 37100 kr
Prognos: Hård konkurrens

37100 kr Hård konkurrens
Länshälsovårdskonsulent

Månadslön: 37100 kr
Prognos: Hård konkurrens

37100 kr Hård konkurrens
Lobbyist, organisation

Månadslön: 37100 kr

37100 kr
Länsbildningskonsulent

Månadslön: 37100 kr

37100 kr
Laborant, fysik

Månadslön: 33700 kr

33700 kr
Laborant, kemi

Månadslön: 33700 kr

33700 kr
Laboratorieingenjör, fysik

Månadslön: 33700 kr

33700 kr
Laboratorieingenjör, kemi

Månadslön: 33700 kr

33700 kr
Laboratorietekniker, fysik

Månadslön: 33700 kr

33700 kr
Laboratorietekniker, kemi

Månadslön: 33700 kr

33700 kr
Linjeingenjör

Månadslön: 39600 kr
Prognos: Liten konkurrens

39600 kr Liten konkurrens
Laboratorieingenjör, metallurgi

Månadslön: 37500 kr
Prognos: Liten konkurrens

37500 kr Liten konkurrens
Lantmäteriingenjör

Månadslön: 29400 kr
Prognos: Liten konkurrens

29400 kr Liten konkurrens
Livsmedelsingenjör

Månadslön: 36600 kr

36600 kr
Livsmedelstekniker

Månadslön: 36600 kr

36600 kr
Ljudassistent

Månadslön: 30100 kr
Prognos: Hård konkurrens

30100 kr Hård konkurrens
Ljudbandstekniker

Månadslön: 30100 kr
Prognos: Hård konkurrens

30100 kr Hård konkurrens
Ljudbiträde

Månadslön: 30100 kr
Prognos: Hård konkurrens

30100 kr Hård konkurrens
Ljuddesigner

Månadslön: 30100 kr
Prognos: Hård konkurrens

30100 kr Hård konkurrens
Ljudingenjör

Månadslön: 30100 kr
Prognos: Hård konkurrens

30100 kr Hård konkurrens
Ljudläggare

Månadslön: 30100 kr
Prognos: Hård konkurrens

30100 kr Hård konkurrens
Ljudtekniker

Månadslön: 30100 kr
Prognos: Hård konkurrens

30100 kr Hård konkurrens
Ljusdesigner

Månadslön: 30100 kr
Prognos: Hård konkurrens

30100 kr Hård konkurrens
Ljussättare

Månadslön: 30100 kr
Prognos: Hård konkurrens

30100 kr Hård konkurrens
Ljustekniker

Månadslön: 30100 kr
Prognos: Hård konkurrens

30100 kr Hård konkurrens
Larmoperatör

Månadslön: 27500 kr

27500 kr
Länktekniker

Månadslön: 30900 kr

30900 kr
Laboratorietandtekniker

Månadslön: 30100 kr

30100 kr
Lots, fartyg

Månadslön: 43100 kr
Prognos: Hård konkurrens

43100 kr Hård konkurrens
Lotsförman

Månadslön: 43100 kr
Prognos: Hård konkurrens

43100 kr Hård konkurrens
Lotskapten

Månadslön: 43100 kr
Prognos: Hård konkurrens

43100 kr Hård konkurrens
Lotsplatschef

Månadslön: 43100 kr
Prognos: Hård konkurrens

43100 kr Hård konkurrens
Luftfartsingenjör

Månadslön: 33900 kr

33900 kr
Luftfartsinspektör

Månadslön: 33900 kr

33900 kr
Laboratoriebiträde, frökontroll

Månadslön: 33700 kr
Prognos: Balans

33700 kr Balans
Landskapsingenjör, rådgivning

Månadslön: 34200 kr
Prognos: Balans

34200 kr Balans
Lantbruksinspektor, blandad drift

Månadslön: 34200 kr
Prognos: Balans

34200 kr Balans
Lantbruksinspektor, husdjursuppfödning

Månadslön: 34200 kr
Prognos: Balans

34200 kr Balans
Lantmästare

Månadslön: 34200 kr
Prognos: Balans

34200 kr Balans
Länsjaktvårdare

Månadslön: 33600 kr
Prognos: Balans

33600 kr Balans
Länsjaktvårdskonsulent

Månadslön: 33600 kr
Prognos: Balans

33600 kr Balans
Livsmedelsinspektör

Månadslön: 33100 kr
Prognos: Balans

33100 kr Balans
Livsmedelskonsulent

Månadslön: 33100 kr
Prognos: Balans

33100 kr Balans
Livsmedelskontrollant

Månadslön: 33100 kr
Prognos: Balans

33100 kr Balans
Logopedassistent

Månadslön: 24600 kr

24600 kr
Laboratorieassistent, mikrobiologiskt laboratorium

Månadslön: 30900 kr
Prognos: Liten konkurrens

30900 kr Liten konkurrens
Laboratorieassistent, sjukvårdslaboratorium

Månadslön: 30900 kr
Prognos: Liten konkurrens

30900 kr Liten konkurrens
Laboratorieföreståndare, sjukhus

Månadslön: 30900 kr
Prognos: Liten konkurrens

30900 kr Liten konkurrens
Lekotekarie

Månadslön: 27800 kr
Prognos: Liten konkurrens

27800 kr Liten konkurrens
Lekterapeut

Månadslön: 27800 kr
Prognos: Liten konkurrens

27800 kr Liten konkurrens
Lärare, förskola

Månadslön: 27800 kr
Prognos: Liten konkurrens

27800 kr Liten konkurrens
Länshemslöjdskonsulent

Månadslön: 32700 kr
Prognos: Liten konkurrens

32700 kr Liten konkurrens
Lärare, dans, teater, drama (studiecirkel, kurs)

Månadslön: 32700 kr
Prognos: Liten konkurrens

32700 kr Liten konkurrens
Lärare, datakunskap (studiecirkel, kurs)

Månadslön: 32700 kr
Prognos: Liten konkurrens

32700 kr Liten konkurrens
Lärare, musik (studiecirkel, kurs)

Månadslön: 32700 kr
Prognos: Liten konkurrens

32700 kr Liten konkurrens
Lärare, språk (studiecirkel, kurs)

Månadslön: 32700 kr
Prognos: Liten konkurrens

32700 kr Liten konkurrens
Lärare, trafikyrken

Månadslön: 28400 kr
Prognos: Liten konkurrens

28400 kr Liten konkurrens
Lägenhetssäljare

Månadslön: 41100 kr
Prognos: Hård konkurrens

41100 kr Hård konkurrens
Logistiksäljare

Månadslön: 41000 kr
Prognos: Liten konkurrens

41000 kr Liten konkurrens
Läkemedelskonsulent

Månadslön: 41000 kr
Prognos: Liten konkurrens

41000 kr Liten konkurrens
Logistiker, inköpare

Månadslön: 38600 kr
Prognos: Balans

38600 kr Balans
Lånehandläggare

Månadslön: 37500 kr
Prognos: Hård konkurrens

37500 kr Hård konkurrens
Lånekamrer

Månadslön: 37500 kr
Prognos: Hård konkurrens

37500 kr Hård konkurrens
Linjeagent

Månadslön: 31000 kr
Prognos: Liten konkurrens

31000 kr Liten konkurrens
Litterär agent

Månadslön: 35100 kr

35100 kr
Lokalvårdsinspektör

Månadslön: 27300 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

27300 kr Mycket hård konkurrens
Lekmannadomare

Månadslön: 27200 kr

27200 kr
Lantbruksbokförare

Månadslön: 34100 kr
Prognos: Liten konkurrens

34100 kr Liten konkurrens
Livvakt, polis

Månadslön: 31700 kr
Prognos: Liten konkurrens

31700 kr Liten konkurrens
LSS-handläggare

Månadslön: 29700 kr
Prognos: Balans

29700 kr Balans
Lägerledare

Månadslön: 25000 kr
Prognos: Hård konkurrens

25000 kr Hård konkurrens
Layoutare

Månadslön: 32500 kr

32500 kr
Layoutchef

Månadslön: 32500 kr

32500 kr
Layoutman

Månadslön: 32500 kr

32500 kr
Layouttecknare

Månadslön: 32500 kr

32500 kr
Lindansare

Månadslön: 30700 kr

30700 kr
Ljudradioinspicient

Månadslön: 31000 kr

31000 kr
Loggare

Månadslön: 31000 kr

31000 kr
Läkarsekreterare

Månadslön: 25300 kr
Prognos: Liten konkurrens

25300 kr Liten konkurrens
Lantbrukskassör

Månadslön: 28300 kr
Prognos: Hård konkurrens

28300 kr Hård konkurrens
Löneadministratör

Månadslön: 29900 kr
Prognos: Hård konkurrens

29900 kr Hård konkurrens
Löneassistent

Månadslön: 29900 kr
Prognos: Hård konkurrens

29900 kr Hård konkurrens
Löneförrättare

Månadslön: 29900 kr
Prognos: Hård konkurrens

29900 kr Hård konkurrens
Lönehandläggare

Månadslön: 29900 kr
Prognos: Hård konkurrens

29900 kr Hård konkurrens
Lönekontorist

Månadslön: 29900 kr
Prognos: Hård konkurrens

29900 kr Hård konkurrens
Lageradministratör

Månadslön: 26600 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

26600 kr Mycket hård konkurrens
Lageransvarig

Månadslön: 26600 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

26600 kr Mycket hård konkurrens
Lagerarbetare, ospec

Månadslön: 26600 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

26600 kr Mycket hård konkurrens
Lagerassistent

Månadslön: 26600 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

26600 kr Mycket hård konkurrens
Lagerchef, verksamhetsnära chef

Månadslön: 45200 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

45200 kr Mycket hård konkurrens
Lagerexpedit

Månadslön: 26600 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

26600 kr Mycket hård konkurrens
Lagerföreståndare

Månadslön: 26600 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

26600 kr Mycket hård konkurrens
Lagerförvaltare

Månadslön: 26600 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

26600 kr Mycket hård konkurrens
Lagerkontorist

Månadslön: 26600 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

26600 kr Mycket hård konkurrens
Lagerkontrollant

Månadslön: 26600 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

26600 kr Mycket hård konkurrens
Lagerman

Månadslön: 26600 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

26600 kr Mycket hård konkurrens
Lagermästare

Månadslön: 26600 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

26600 kr Mycket hård konkurrens
Lagerplanerare

Månadslön: 26600 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

26600 kr Mycket hård konkurrens
Lagerplockare

Månadslön: 26600 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

26600 kr Mycket hård konkurrens
Leveransbevakare

Månadslön: 26600 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

26600 kr Mycket hård konkurrens
Leveranschef, verksamhetsnära chef

Månadslön: 45200 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

45200 kr Mycket hård konkurrens
Leveranskontorist

Månadslön: 26600 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

26600 kr Mycket hård konkurrens
Leveransplanerare

Månadslön: 26600 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

26600 kr Mycket hård konkurrens
Logistikassistent

Månadslön: 26600 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

26600 kr Mycket hård konkurrens
Logistikbiträde

Månadslön: 26600 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

26600 kr Mycket hård konkurrens
Logistikchef, verksamhetsnära chef

Månadslön: 45200 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

45200 kr Mycket hård konkurrens
Logistiker, lagerplanering

Månadslön: 26600 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

26600 kr Mycket hård konkurrens
Lastningsförman

Månadslön: 33000 kr
Prognos: Balans

33000 kr Balans
Logistiker, transportplanering

Månadslön: 33000 kr
Prognos: Balans

33000 kr Balans
Lokledare

Månadslön: 33000 kr
Prognos: Balans

33000 kr Balans
Läromedelsassistent

Månadslön: 24000 kr

24000 kr
Lägenhetsförmedlare

Månadslön: 27600 kr

27600 kr
Lägenhetsuthyrare

Månadslön: 27600 kr

27600 kr
Lottförsäljare

Månadslön: 24300 kr

24300 kr
Lagsökningsman

Månadslön: 26900 kr

26900 kr
Lekbiträde

Månadslön: 22200 kr
Prognos: Hård konkurrens

22200 kr Hård konkurrens
Lekledare

Månadslön: 22200 kr
Prognos: Hård konkurrens

22200 kr Hård konkurrens
Lekplatsföreståndare

Månadslön: 22200 kr
Prognos: Hård konkurrens

22200 kr Hård konkurrens
Lärarassistent

Månadslön: 22900 kr
Prognos: Hård konkurrens

22900 kr Hård konkurrens
Ledsagare

Månadslön: 25800 kr
Prognos: Hård konkurrens

25800 kr Hård konkurrens
Laboratoriebiträde, fysikaliskt laboratorium

Månadslön: 24600 kr

24600 kr
Laboratoriebiträde, kemiskt laboratorium

Månadslön: 24600 kr

24600 kr
Laboratoriebiträde, sjukhus

Månadslön: 24600 kr

24600 kr
Livvakt, övrig

Månadslön: 28100 kr
Prognos: Balans

28100 kr Balans
Livsmedelsbiträde

Månadslön: 26700 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

26700 kr Mycket hård konkurrens
Lastbilssäljare

Månadslön: 26200 kr
Prognos: Balans

26200 kr Balans
Leasingadministratör

Månadslön: 29100 kr
Prognos: Liten konkurrens

29100 kr Liten konkurrens
Leasingchef

Månadslön: 30100 kr
Prognos: Liten konkurrens

30100 kr Liten konkurrens
Lantbrukare, blandade växtslag

Månadslön: 24700 kr

24700 kr
Lantbrukare, växtodling

Månadslön: 24700 kr

24700 kr
Ladugårdsföreståndare, lantbrukets husdjur

Månadslön: 23600 kr

23600 kr
Ladugårdsförman, lantbrukets husdjur

Månadslön: 23600 kr

23600 kr
Ladugårdsskötare, lantbrukets husdjur

Månadslön: 23600 kr

23600 kr
Lantarbetare, djurskötare

Månadslön: 23600 kr

23600 kr
Lantbrukare, husdjursuppfödning

Månadslön: 23600 kr

23600 kr
Laboratoriedjurvårdare

Månadslön: 23000 kr

23000 kr
Ladugårdsföreståndare, blandad drift

Månadslön: 21500 kr

21500 kr
Ladugårdsförman, blandad drift

Månadslön: 21500 kr

21500 kr
Ladugårdsskötare, blandad drift

Månadslön: 21500 kr

21500 kr
Lantarbetare, djurskötare o. maskinförare

Månadslön: 21500 kr

21500 kr
Lantarbetare, ospec

Månadslön: 21500 kr

21500 kr
Lantbrukare, blandad drift

Månadslön: 21500 kr

21500 kr
Lantbrukare, ospec

Månadslön: 21500 kr

21500 kr
Lantbruksförman, blandad drift

Månadslön: 21500 kr

21500 kr
Lantbruksrättare, blandad drift

Månadslön: 21500 kr

21500 kr
Laddare, gruva

Månadslön: 37000 kr
Prognos: Hård konkurrens

37000 kr Hård konkurrens
Lertagsarbetare

Månadslön: 36700 kr
Prognos: Hård konkurrens

36700 kr Hård konkurrens
Lokalkoordinator

Månadslön: 25600 kr
Prognos: Liten konkurrens

25600 kr Liten konkurrens
Lackbrännare

Månadslön: 28200 kr
Prognos: Liten konkurrens

28200 kr Liten konkurrens
Lackerare, fordonsreparation

Månadslön: 28200 kr
Prognos: Liten konkurrens

28200 kr Liten konkurrens
Lackerare, hantverk

Månadslön: 28200 kr
Prognos: Liten konkurrens

28200 kr Liten konkurrens
Licenssvetsare

Månadslön: 27900 kr
Prognos: Balans

27900 kr Balans
Lödare, metall

Månadslön: 27900 kr
Prognos: Balans

27900 kr Balans
Liftbyggare

Månadslön: 28400 kr

28400 kr
Liftmontör

Månadslön: 28400 kr

28400 kr
Liftreparatör

Månadslön: 28400 kr

28400 kr
Lifttekniker

Månadslön: 28400 kr

28400 kr
Läppare

Månadslön: 28700 kr

28700 kr
Lastbilsmekaniker

Månadslön: 26600 kr
Prognos: Liten konkurrens

26600 kr Liten konkurrens
Lastbilsreparatör

Månadslön: 26600 kr
Prognos: Liten konkurrens

26600 kr Liten konkurrens
Lastvagnsmekaniker

Månadslön: 26600 kr
Prognos: Liten konkurrens

26600 kr Liten konkurrens
Lokreparatör

Månadslön: 31000 kr
Prognos: Liten konkurrens

31000 kr Liten konkurrens
Lastbilselektriker

Månadslön: 31800 kr
Prognos: Balans

31800 kr Balans
Lindare, reparation

Månadslön: 31800 kr
Prognos: Balans

31800 kr Balans
Larminstallatör

Månadslön: 27800 kr
Prognos: Liten konkurrens

27800 kr Liten konkurrens
Larmtekniker

Månadslön: 27800 kr
Prognos: Liten konkurrens

27800 kr Liten konkurrens
Ledningsmontör, tele

Månadslön: 27800 kr
Prognos: Liten konkurrens

27800 kr Liten konkurrens
Linjemontör, elkraft

Månadslön: 31900 kr
Prognos: Liten konkurrens

31900 kr Liten konkurrens
Linjemontör, tele

Månadslön: 27800 kr
Prognos: Liten konkurrens

27800 kr Liten konkurrens
Linjemästare, elkraft

Månadslön: 31900 kr
Prognos: Liten konkurrens

31900 kr Liten konkurrens
Linjemästare, tele

Månadslön: 27800 kr
Prognos: Liten konkurrens

27800 kr Liten konkurrens
Linjereparatör, elkraft

Månadslön: 31900 kr
Prognos: Liten konkurrens

31900 kr Liten konkurrens
Låsmontör

Månadslön: 28800 kr
Prognos: Liten konkurrens

28800 kr Liten konkurrens
Låssmed

Månadslön: 28800 kr
Prognos: Liten konkurrens

28800 kr Liten konkurrens
Låssmedsmästare

Månadslön: 28800 kr
Prognos: Liten konkurrens

28800 kr Liten konkurrens
Låstekniker

Månadslön: 28800 kr
Prognos: Liten konkurrens

28800 kr Liten konkurrens
Litograf

Månadslön: 28700 kr

28700 kr
Listarbetare

Månadslön: 26000 kr

26000 kr
Listförgyllare

Månadslön: 25800 kr

25800 kr
Listmakare

Månadslön: 26000 kr

26000 kr
Lampskärmssömmerska

Månadslön: 23600 kr

23600 kr
Linnesömmerska

Månadslön: 23600 kr

23600 kr
Läderfärgare

Månadslön: 25200 kr

25200 kr
LD-operatör

Månadslön: 28100 kr

28100 kr
Linslagare

Månadslön: 30000 kr

30000 kr
Linsslipare

Månadslön: 28600 kr

28600 kr
Limberedare, träfiberindustri

Månadslön: 27800 kr

27800 kr
Limmare, fiberskivtillverkning

Månadslön: 27800 kr

27800 kr
Laminerare, papper

Månadslön: 33300 kr

33300 kr
Laseroperatör, plåt

Månadslön: 27800 kr
Prognos: Liten konkurrens

27800 kr Liten konkurrens
Långsvarvare

Månadslön: 27800 kr
Prognos: Liten konkurrens

27800 kr Liten konkurrens
Lättbetongarbetare

Månadslön: 27500 kr
Prognos: Balans

27500 kr Balans
Läkemedelsarbetare

Månadslön: 29700 kr

29700 kr
Lackerare, fordonstillverkning

Månadslön: 28200 kr

28200 kr
Lackerare, industri

Månadslön: 28200 kr

28200 kr
Laminerare, metall

Månadslön: 27600 kr

27600 kr
Laboratorieassistent, fotolaboratorium

Månadslön: 28000 kr

28000 kr
Laboratoriebiträde, fotolaboratorium

Månadslön: 28000 kr

28000 kr
Ljuskopist

Månadslön: 28000 kr

28000 kr
Lackkokare

Månadslön: 28000 kr

28000 kr
Ljusformare

Månadslön: 28000 kr

28000 kr
Ljusstöpare

Månadslön: 28000 kr

28000 kr
Laminatpressare, plast

Månadslön: 26800 kr

26800 kr
Laminerare, plast

Månadslön: 26800 kr

26800 kr
Lastpallsbyggare

Månadslön: 26100 kr

26100 kr
Limmare, snickeri

Månadslön: 26100 kr

26100 kr
Laminerare, tryckeri

Månadslön: 30200 kr

30200 kr
Ljustryckare

Månadslön: 30200 kr

30200 kr
Linhäcklare

Månadslön: 25200 kr

25200 kr
Lumprivare

Månadslön: 25200 kr

25200 kr
Lumpsorterare

Månadslön: 25200 kr

25200 kr
Lädersömmare

Månadslön: 25200 kr

25200 kr
Lädervaruarbetare

Månadslön: 25200 kr

25200 kr
Livsmedelsarbetare, kött o. fiskberedning

Månadslön: 25600 kr

25600 kr
Livsmedelsarbetare, mejeriprodukter

Månadslön: 25300 kr

25300 kr
Livsmedelsarbetare, bageri

Månadslön: 28400 kr

28400 kr
Läskedrycksberedare

Månadslön: 26600 kr

26600 kr
Lastbilsbyggare

Månadslön: 29500 kr
Prognos: Balans

29500 kr Balans
Lastbilsmontör

Månadslön: 29500 kr
Prognos: Balans

29500 kr Balans
Lastvagnsmontör

Månadslön: 29500 kr
Prognos: Balans

29500 kr Balans
Lödare, kretskort

Månadslön: 26300 kr
Prognos: Hård konkurrens

26300 kr Hård konkurrens
Lokbiträde

Månadslön: 35600 kr
Prognos: Liten konkurrens

35600 kr Liten konkurrens
Lokförare

Månadslön: 35600 kr
Prognos: Liten konkurrens

35600 kr Liten konkurrens
Leveransmontör

Månadslön: 23200 kr
Prognos: Liten konkurrens

23200 kr Liten konkurrens
Limousinförare

Månadslön: 23700 kr
Prognos: Liten konkurrens

23700 kr Liten konkurrens
Lastbilschaufför

Månadslön: 27000 kr
Prognos: Liten konkurrens

27000 kr Liten konkurrens
Lastbilsförare

Månadslön: 27000 kr
Prognos: Liten konkurrens

27000 kr Liten konkurrens
Liftdumper- och lastväxlarförare

Månadslön: 27000 kr
Prognos: Liten konkurrens

27000 kr Liten konkurrens
Lots, bil

Månadslön: 27000 kr
Prognos: Liten konkurrens

27000 kr Liten konkurrens
Långtradarchaufför

Månadslön: 27000 kr
Prognos: Liten konkurrens

27000 kr Liten konkurrens
Lantarbetare, maskinförare

Månadslön: 26000 kr
Prognos: Balans

26000 kr Balans
Lastmaskinförare

Månadslön: 29000 kr
Prognos: Liten konkurrens

29000 kr Liten konkurrens
Lastmaskinskötare, gruva, stenbrott

Månadslön: 29000 kr
Prognos: Liten konkurrens

29000 kr Liten konkurrens
Liftbiträde

Månadslön: 33900 kr
Prognos: Liten konkurrens

33900 kr Liten konkurrens
Liftmaskinist

Månadslön: 33900 kr
Prognos: Liten konkurrens

33900 kr Liten konkurrens
Liftskötare

Månadslön: 33900 kr
Prognos: Liten konkurrens

33900 kr Liten konkurrens
Liftvärd

Månadslön: 33900 kr
Prognos: Liten konkurrens

33900 kr Liten konkurrens
Linbaneskötare

Månadslön: 33900 kr
Prognos: Liten konkurrens

33900 kr Liten konkurrens
Lyftkranförare

Månadslön: 33900 kr
Prognos: Liten konkurrens

33900 kr Liten konkurrens
Lagerarbetare, truckförare

Månadslön: 29400 kr
Prognos: Hård konkurrens

29400 kr Hård konkurrens
Lättmatros

Månadslön: 32000 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

32000 kr Mycket hård konkurrens
Lokalstädare

Månadslön: 22400 kr
Prognos: Hård konkurrens

22400 kr Hård konkurrens
Lokalvårdare

Månadslön: 22400 kr
Prognos: Hård konkurrens

22400 kr Hård konkurrens
Lokalvårdsledare

Månadslön: 27300 kr
Prognos: Hård konkurrens

27300 kr Hård konkurrens
Laboratoriediskare

Månadslön: 22100 kr
Prognos: Hård konkurrens

22100 kr Hård konkurrens
Lunchrumsbiträde

Månadslön: 22100 kr
Prognos: Hård konkurrens

22100 kr Hård konkurrens
Likbärare

Månadslön: 24000 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

24000 kr Mycket hård konkurrens
Licenskontrollant, TV

Månadslön: 21600 kr

21600 kr
Lastbilsdemonterare

Månadslön: 25600 kr
Prognos: Hård konkurrens

25600 kr Hård konkurrens
Lastbilstvättare

Månadslön: 22800 kr

22800 kr
Lagerarbetare, handpackare

Månadslön: 24700 kr

24700 kr
Lådspikare

Månadslön: 24700 kr

24700 kr
Lagerarbetare, manuell godshantering

Månadslön: 26000 kr
Prognos: Hård konkurrens

26000 kr Hård konkurrens
Lagerbiträde

Månadslön: 26000 kr
Prognos: Hård konkurrens

26000 kr Hård konkurrens
Lastare

Månadslön: 26000 kr
Prognos: Hård konkurrens

26000 kr Hård konkurrens

Lönestatistik

Här kan du se aktuell lönestatistik och jämföra löner mellan olika yrken. Uppgifterna är hämtade från SCB (Statistiska centralbyrån). Passa även gärna på att räkna ut din Beräkna nettolön.


Klubben Lönesänkarna
Tillhör du dom som ofta påpekar att allt blivit mycket dyrare? Nu har du chansen att se vad tex en piggelin eller biobiljett borde kosta idag baserat på KPI (Konsumentprisindex).
ProduktPris 2005IdagKPI
Bensin11,13 KR14,39 KR0.00 KR
Mellanmjölk7 KR13 KR0.00 KR
Biobiljett90 KR160 KR0.00 KR
Piggelin6 KR10 KR0.00 KR
* KPI anger vad varan borde kostat om priset följt inflationen/löneutvecklingen.

Räkna ut Piggelin

Här kan du beräkna konsumentprisindex/levnadskostnadsindex från valfritt datum. Vad borde sakerna kosta egentligen?
Det är viktigt att tänka på att detta anger vad en Matkasse skulle kosta i dagens valuta.


e.g. 1000
e.g. 1998
e.g. 2018

RESULTAT

FÖRÄNDRING

+318.2

Medellönen har ökat från 24300 kr till 32800 kr sedan 2005 till idag. Dessvärre har priserna stigit snabbare än lönerna med resultatet att en svensk arbetare idag har mindre pengar att röra sig med. Den genomsnittliga löntagaren har blivit fattigare.

©2018 Statsskuld.se / NameTyper Est. 2002