Lön kemist

Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en kemist inom kemister.

* Statistiskt säkerställd data från SCB; undersökningen baseras på föregående kalenderår.

Löneprognos för 2022: ~49 800 kr

** Prognosen anger förväntat löneläge idag och beräknas på tidigare löneutveckling fram tills idag.


Betygsätt ditt yrke som kemist
( betyg 3.52 / 5 av 44 st röster)

Viktig information - Nya yrkeskategorier

2014 införde SCB nya yrkeskoder. Detta innebär att tidigare yrkesgrupper delades upp i mer detaljerade yrkeskoder. Resultatet av detta blev att exempelvis 'kemist' bröts ut ur en större yrkesgrupp för att mer detaljerat visa löneläget för just detta yrke. Därför kan lönestatistiken skilja kraftigt mellan 2013 och 2014.

Klicka här för att hitta nyare information som sträcker sig fram till 2022.

Löneutveckling kemist

Skaffa en inkomstförsäkring

Om du skulle förlora din anställning så underlättar en inkomstförsäkring, A-kassans max belopp är nämligen bara 26 400 kr innan skatt.
Klicka på fackförbund för kemist så visar vi vilket fackförbund och inkomstförsäkring som passar just ditt yrke.

Vad gör en kemist

Kemister arbetar framför allt på tjänsteföretag, bioteknikföretag och kemi- och industriföretag. Myndigheter som Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket och Livsmedelsverket är också vanliga arbetsgivare. Kemister kan forska på exempelvis universitet, högskolor, statliga myndigheter, landsting eller inom näringslivet.

Arbetsuppgifter
Kemister arbetar med frågor som är viktiga för vår hälsa och miljö. De har ett brett arbetsfält, kunskaper i kemi behövs inom många områden. Kemister kan exempelvis jobba med utveckling av läkemedel, livsmedel och nya produkter. Det finns också kemister som arbetar med försäljning, marknadsföring och kommunikation.

På laboratorium arbetar kemister med framställning av kemiska ämnen, analyser eller någon annan laboratorieteknisk verksamhet. På myndigheter arbetar kemister med att säkerställa att kemikalieanvändningen sker enligt gällande lagar och att hanteringen är säker för hälsa och miljö. De kan också arbeta med information och rådgivning, utredningsarbete eller tillståndsprövning av kemikaliska ämnen.

Inriktningar
Många inriktningar inom kemin gränsar ofta till andra vetenskapsområden. Det kan handla om att ta fram:

  • Nya miljösmarta material
  • Nya biobaserade produkter
  • Utveckling av miljösmarta processer inom industrin
  • Forskning och utveckling om förnyelsebar energi
Många kemister arbetar inom området Life science (livsvetenskap). Det handlar om produkter, tjänster eller kunskap som syftar till att förbättra människors hälsa. Arbetsuppgifterna kan innebära att utveckla mer effektiva behandlingsmetoder för sjukdomar och att förebygga sjukdomar genom olika tekniker.

En del kemister arbetar med kvalitetssäkring, så kallad Quality Assurance (QA). Det innebär att säkerställa att en produkt håller god kvalitet och att produktionsprocessen är spårbar så att eventuella fel går att hitta.

Studier av levande celler är ett kemiområde som utvecklas i takt med ökat behov av bland annat DNA-analyser. Även nanotekniken, där man bygger upp molekyler atom för atom, har bland annat utvecklat lättare och starkare material, nya läkemedel och minimal elektronik.

Att tolka och sammanställa resultat och rapporter är ofta en del av jobbet. Nästan all litteratur publiceras på engelska. Goda språkkunskaper i engelska är därför nödvändiga. Det engelska språket är också viktigt i internationella sammanhang.

Arbetsmiljö
Kemister använder tekniskt avancerad utrustning vid olika former av mätningar och analyser. Datorer är till hjälp, både för att styra analysutrustning och för att göra beräkningar. Klassiska redskap som provrör används också.

På laboratorium jobbar kemister ofta i arbetslag med andra yrkesgrupper, till exempel biomedicinska analytiker, laboratorieingenjörer och kemiingenjörer. Inom kemins gränsområden är det vanligt att kemister samarbetar med specialister som biologer, fysiker och ingenjörer.