Lön Industrielektriker

33 600 kr

Vad blir lönen Efter skatt?

Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en Industrielektriker inom industrielektriker.

* Statistiskt säkerställd data från SCB; undersökningen baseras på föregående kalenderår.

Löneprognos för 2023: ~35 000 kr

** Prognosen anger förväntat löneläge idag och beräknas på tidigare löneutveckling fram tills idag.


Betygsätt ditt yrke som Industrielektriker
( betyg 3.08 / 5 av 77 st röster)

Medellön

33 600 kr

Man

34 100 kr

Kvinna

30 300 kr

Yrkesprognos

Balans

Löneutveckling Industrielektriker

Skaffa en inkomstförsäkring

Om du skulle förlora din anställning så underlättar en inkomstförsäkring, A-kassans max belopp är nämligen bara 26 400 kr innan skatt.
Klicka på fackförbund för industrielektriker så visar vi vilket fackförbund och inkomstförsäkring som passar just ditt yrke.

Vad gör en Industrielektriker

Industrielektriker kan arbeta på en industris elavdelning eller i en elinstallationsfirma som gör arbeten åt industrin. Många är också anställda av bemanningsföretag.

Arbetsuppgifter
Industrielektrikern arbetar med att åtgärda elektriska och elektroniska fel på maskinerna i en industri. Industriell tillverkning är ofta automatiserad. Om det uppstår ett fel i anläggningen måste elektrikern snabbt rätta till detta för att undvika produktionsstörningar. Industrielektrikern behöver ha kunskap om programmerbara styrsystem, men även kunna arbeta hantverksmässigt. Till sin hjälp har elektrikern mätinstrument och testprogram.

En stor del av industrielektrikerns arbete går ut på att:
● Sköta maskiner
● Byta ut motorer
● Reparera automatiska anläggningar
● Montera apparatskåp
● Koppla ihop ledningar med styrprocesser
● Programmera styrsystem
● Provköra anläggningar
● Byta ut kablar och trasiga apparater
● Felsöka och driftsätta anläggningar

Industrielektrikern jobbar även med installation och injustering av maskiner och automatiska anläggningar. Industrielektrikern tar då hjälp av ritningar och instruktioner. Ibland sköter också industrielektriker installation av datanät. Man jobbar även med installation och reparation av annan elektrisk utrustning under drift.

Arbetsmiljö
Industrielektrikern kan både arbeta ensam eller tillsammans med andra, beroende på företagets storlek. Vid till exempel reparationer och rengöring av ställverk, där kraven på el-säkerhet är mycket hög, arbetar man aldrig ensam. Jour och beredskap kan ingå i arbetet.

Lönestatistik baserat på utbildningsnivå

Samtliga sektorer Statlig sektor Privat sektor Privatanställda arbetare
33 600 kr 34 000 kr 33 600 kr 33 600 kr

Lönestatistik baserat på Sektor