Lönestatistik - Yrken som börjar på G

Lön & Lönestatistik

Yrken som börjar på g

YrkeLönYrkesprognos
General, försvaret

Månadslön: 37000 kr
Prognos: Liten konkurrens

37000 kr Liten konkurrens
Generalmajor, försvaret

Månadslön: 37000 kr
Prognos: Liten konkurrens

37000 kr Liten konkurrens
Generaldirektör, myndighet

Månadslön: 71500 kr

71500 kr
Generalkonsul

Månadslön: 71500 kr

71500 kr
Generalsekreterare

Månadslön: 52200 kr

52200 kr
Generaldirektör, affärsverk

Månadslön: 74200 kr

74200 kr
Gruvchef, funktions- eller mellanchef

Månadslön: 64200 kr

64200 kr
Gruvchef, verksamhetsnära chef

Månadslön: 45200 kr

45200 kr
Gatuchef, funktions- eller mellanchef

Månadslön: 59000 kr

59000 kr
Gatuchef, verksamhetsnära chef

Månadslön: 51900 kr

51900 kr
Gymnasiechef, funktions- eller mellanchef

Månadslön: 51400 kr

51400 kr
Godsförvaltare, lantbruk biodlare och silkesodlare

Månadslön: 41100 kr

41100 kr
Godsförvaltare, lantbruk blandad drift

Månadslön: 41100 kr

41100 kr
Godsförvaltare, lantbruk blandade växtslag

Månadslön: 41100 kr

41100 kr
Godsförvaltare, lantbruk fjäderfäuppfödare

Månadslön: 41100 kr

41100 kr
Godsförvaltare, lantbruk husdjursuppfödare

Månadslön: 41100 kr

41100 kr
Godsförvaltare, lantbruk jordbruksväxter

Månadslön: 41100 kr

41100 kr
Godsförvaltare, lantbruk träd och buskar

Månadslön: 41100 kr

41100 kr
Godsförvaltare, lantbruk trädgårdsodlare

Månadslön: 41100 kr

41100 kr
Godsförvaltare, lantbruk övriga djuruppfödare

Månadslön: 41100 kr

41100 kr
Godsförvaltare, skogsbruk

Månadslön: 41100 kr

41100 kr
Godsägare, lantbruk biodlare och silkesodlare

Månadslön: 23000 kr

23000 kr
Godsägare, lantbruk blandad drift

Månadslön: 21500 kr

21500 kr
Godsägare, lantbruk blandade växtslag

Månadslön: 24700 kr

24700 kr
Godsägare, lantbruk fjäderfäuppfödare

Månadslön: 23600 kr

23600 kr
Godsägare, lantbruk husdjursuppfödare

Månadslön: 23600 kr

23600 kr
Godsägare, lantbruk jordbruksväxter

Månadslön: 24700 kr

24700 kr
Godsägare, lantbruk träd och buskar

Månadslön: 24700 kr

24700 kr
Godsägare, lantbruk trädgårdsodlare

Månadslön: 24900 kr

24900 kr
Godsägare, lantbruk övriga djuruppfödare

Månadslön: 23000 kr

23000 kr
Godsägare, skogsbruk

Månadslön: 41100 kr

41100 kr
Grosshandlare, funktions- eller mellanchef

Månadslön: 52100 kr

52100 kr
Grosshandlare, verksamhetsnära chef

Månadslön: 37300 kr

37300 kr
Grossist, funktions- eller mellanchef

Månadslön: 52100 kr

52100 kr
Grossist, verksamhetsnära chef

Månadslön: 37300 kr

37300 kr
Golfbaneföreståndare, funktions- eller mellanchef

Månadslön: 31200 kr

31200 kr
Golfbaneföreståndare, verksamhetsnära chef

Månadslön: 33500 kr

33500 kr
Geofysiker

Månadslön: 38500 kr
Prognos: Balans

38500 kr Balans
Geokemist

Månadslön: 38500 kr
Prognos: Balans

38500 kr Balans
Geolog

Månadslön: 38500 kr
Prognos: Balans

38500 kr Balans
Gruvgeolog

Månadslön: 38500 kr
Prognos: Balans

38500 kr Balans
Granskningsingenjör, bygg

Månadslön: 42900 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

42900 kr Mycket liten konkurrens
Granskningsingenjör, elektronik

Månadslön: 43900 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

43900 kr Mycket liten konkurrens
Granskningsingenjör, telekommunikation

Månadslön: 43900 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

43900 kr Mycket liten konkurrens
Geotekniker

Månadslön: 42800 kr
Prognos: Liten konkurrens

42800 kr Liten konkurrens
Gjuteriingenjör, civilingenjör

Månadslön: 42800 kr
Prognos: Liten konkurrens

42800 kr Liten konkurrens
Gruvingenjör, civilingenjör

Månadslön: 42800 kr
Prognos: Liten konkurrens

42800 kr Liten konkurrens
Geodet

Månadslön: 36700 kr
Prognos: Liten konkurrens

36700 kr Liten konkurrens
Genetiker, forskare

Månadslön: 37000 kr
Prognos: Hård konkurrens

37000 kr Hård konkurrens
Genetiker, klinisk

Månadslön: 37000 kr
Prognos: Hård konkurrens

37000 kr Hård konkurrens
Gastroenterolog

Månadslön: 75200 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

75200 kr Mycket liten konkurrens
Geriatriker

Månadslön: 75200 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

75200 kr Mycket liten konkurrens
Gynekolog

Månadslön: 75200 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

75200 kr Mycket liten konkurrens
Gränsveterinär

Månadslön: 40900 kr
Prognos: Balans

40900 kr Balans
Gymnasielärare, allmänna ämnen

Månadslön: 32800 kr
Prognos: Liten konkurrens

32800 kr Liten konkurrens
Gymnasielärare, yrkesämnen

Månadslön: 32800 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

32800 kr Mycket liten konkurrens
Gymnasielärare, estetiska o. praktiska ämnen

Månadslön: 32800 kr
Prognos: Liten konkurrens

32800 kr Liten konkurrens
Gymnastikdirektör

Månadslön: 32800 kr
Prognos: Liten konkurrens

32800 kr Liten konkurrens
Gymnastiklärare, gymnasieskola

Månadslön: 32800 kr
Prognos: Liten konkurrens

32800 kr Liten konkurrens
Gymnastiklärare, grundskola

Månadslön: 30100 kr
Prognos: Liten konkurrens

30100 kr Liten konkurrens
Grundskollärare

Månadslön: 30100 kr
Prognos: Liten konkurrens

30100 kr Liten konkurrens
Gymnastikkonsulent

Månadslön: 34000 kr

34000 kr
Godkänd revisor

Månadslön: 41900 kr
Prognos: Balans

41900 kr Balans
Galleriföreståndare

Månadslön: 29900 kr

29900 kr
Gallerist

Månadslön: 29900 kr

29900 kr
Genusvetare

Månadslön: 38600 kr

38600 kr
Geograf

Månadslön: 38600 kr

38600 kr
Genealog

Månadslön: 38600 kr

38600 kr
Grafiker, konstnär

Månadslön: 31500 kr

31500 kr
Gitarrist, klassisk musik

Månadslön: 32400 kr

32400 kr
Glaskonstnär

Månadslön: 31500 kr

31500 kr
Geologassistent

Månadslön: 33700 kr

33700 kr
Garantiingenjör, bygg

Månadslön: 36800 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

36800 kr Mycket liten konkurrens
Gatuingenjör

Månadslön: 36800 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

36800 kr Mycket liten konkurrens
Gjuteriingenjör, högskoleingenjör

Månadslön: 37500 kr
Prognos: Liten konkurrens

37500 kr Liten konkurrens
Gruvingenjör, högskoleingenjör

Månadslön: 37500 kr
Prognos: Liten konkurrens

37500 kr Liten konkurrens
Gruvmätare

Månadslön: 37500 kr
Prognos: Liten konkurrens

37500 kr Liten konkurrens
GIS-ingenjör

Månadslön: 29400 kr
Prognos: Liten konkurrens

29400 kr Liten konkurrens
Guldtekniker

Månadslön: 30100 kr

30100 kr
Glasögonoptiker

Månadslön: 31100 kr
Prognos: Balans

31100 kr Balans
Geriatriksjuksköterska

Månadslön: 33400 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

33400 kr Mycket liten konkurrens
Gruppföreståndare, bank

Månadslön: 37500 kr
Prognos: Hård konkurrens

37500 kr Hård konkurrens
Gruppledare, kontorspersonal

Månadslön: 35200 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

35200 kr Mycket hård konkurrens
God man

Månadslön: 27200 kr

27200 kr
Granskare, revision

Månadslön: 34100 kr
Prognos: Liten konkurrens

34100 kr Liten konkurrens
Granskningsman

Månadslön: 34100 kr
Prognos: Liten konkurrens

34100 kr Liten konkurrens
Gruppchef, Tullverket

Månadslön: 34700 kr

34700 kr
Gränstullassistent

Månadslön: 34700 kr

34700 kr
Gränstullmästare

Månadslön: 34700 kr

34700 kr
Gränspolis

Månadslön: 31700 kr
Prognos: Liten konkurrens

31700 kr Liten konkurrens
Golfinstruktör, friskvård

Månadslön: 30300 kr
Prognos: Hård konkurrens

30300 kr Hård konkurrens
Golftränare, friskvård

Månadslön: 30300 kr
Prognos: Hård konkurrens

30300 kr Hård konkurrens
Gymnastikinstruktör, motion

Månadslön: 30300 kr
Prognos: Hård konkurrens

30300 kr Hård konkurrens
Gymnastikledare, motion

Månadslön: 30300 kr
Prognos: Hård konkurrens

30300 kr Hård konkurrens
Gårdsföreståndare, fritidsgård

Månadslön: 25000 kr
Prognos: Hård konkurrens

25000 kr Hård konkurrens
Grafisk designer

Månadslön: 32500 kr

32500 kr
Grafisk formgivare

Månadslön: 32500 kr

32500 kr
Grafisk konsult

Månadslön: 32500 kr

32500 kr
Gatumusikant

Månadslön: 32400 kr

32400 kr
Gitarrist, populärmusik

Månadslön: 32400 kr

32400 kr
Gycklare

Månadslön: 30700 kr

30700 kr
Galopptränare

Månadslön: 30300 kr

30300 kr
Golfinstruktör

Månadslön: 30300 kr

30300 kr
Golfspelare

Månadslön: 32000 kr

32000 kr
Golftränare

Månadslön: 30300 kr

30300 kr
Gymnastiktränare

Månadslön: 30300 kr

30300 kr
Godsmottagare

Månadslön: 26600 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

26600 kr Mycket hård konkurrens
Godscentralföreståndare

Månadslön: 33000 kr
Prognos: Balans

33000 kr Balans
Godsexpeditör

Månadslön: 33000 kr
Prognos: Balans

33000 kr Balans
Godsvårdare, järnväg

Månadslön: 33000 kr
Prognos: Balans

33000 kr Balans
Gästhamnsuppbördsman

Månadslön: 33000 kr
Prognos: Balans

33000 kr Balans
Garantihandläggare

Månadslön: 25000 kr

25000 kr
Grillkock, gatukök/snabbmatsrestaurang

Månadslön: 23700 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

23700 kr Mycket liten konkurrens
Grillkock, hotell, restaurang, storhushåll

Månadslön: 24200 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

24200 kr Mycket liten konkurrens
Gipstekniker

Månadslön: 24600 kr

24600 kr
Garagevakt

Månadslön: 28100 kr
Prognos: Balans

28100 kr Balans
Gränskontrollant

Månadslön: 28100 kr
Prognos: Balans

28100 kr Balans
Grönsaksodlare

Månadslön: 24700 kr

24700 kr
Gårdsmästare, blandade växtslag

Månadslön: 24700 kr

24700 kr
Gårdsmästare, växtodling

Månadslön: 24700 kr

24700 kr
Golfbanearbetare

Månadslön: 25200 kr
Prognos: Hård konkurrens

25200 kr Hård konkurrens
Greenkeeper

Månadslön: 25200 kr
Prognos: Hård konkurrens

25200 kr Hård konkurrens
Griftegårdschef

Månadslön: 25200 kr
Prognos: Hård konkurrens

25200 kr Hård konkurrens
Getfarmare

Månadslön: 23600 kr

23600 kr
Grisskötare

Månadslön: 23600 kr

23600 kr
Grisuppfödare

Månadslön: 23600 kr

23600 kr
Gårdsmästare, blandad drift

Månadslön: 21500 kr

21500 kr
Grustagsarbetare

Månadslön: 36700 kr
Prognos: Hård konkurrens

36700 kr Hård konkurrens
Gruvarbetare

Månadslön: 36700 kr
Prognos: Hård konkurrens

36700 kr Hård konkurrens
Gatstenhuggare

Månadslön: 26500 kr

26500 kr
Gravstenshuggare

Månadslön: 26500 kr

26500 kr
Gravstensmontör

Månadslön: 26500 kr

26500 kr
Gravör, sten

Månadslön: 26500 kr

26500 kr
Gruvbyggare

Månadslön: 30900 kr
Prognos: Liten konkurrens

30900 kr Liten konkurrens
Gatuarbetare

Månadslön: 30800 kr
Prognos: Liten konkurrens

30800 kr Liten konkurrens
Golvlackerare

Månadslön: 30800 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

30800 kr Mycket liten konkurrens
Golvläggare

Månadslön: 30800 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

30800 kr Mycket liten konkurrens
Golvslipare

Månadslön: 30800 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

30800 kr Mycket liten konkurrens
Glasare

Månadslön: 29500 kr
Prognos: Liten konkurrens

29500 kr Liten konkurrens
Glasmontör

Månadslön: 29500 kr
Prognos: Liten konkurrens

29500 kr Liten konkurrens
Glasmästare

Månadslön: 29500 kr
Prognos: Liten konkurrens

29500 kr Liten konkurrens
Glasmästeriarbetare

Månadslön: 29500 kr
Prognos: Liten konkurrens

29500 kr Liten konkurrens
Glastekniker

Månadslön: 29500 kr
Prognos: Liten konkurrens

29500 kr Liten konkurrens
Gasmätareuppsättare

Månadslön: 31700 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

31700 kr Mycket liten konkurrens
Gastekniker

Månadslön: 31700 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

31700 kr Mycket liten konkurrens
Gelbgjutare

Månadslön: 26300 kr
Prognos: Balans

26300 kr Balans
Gjutare, metall hantverk

Månadslön: 26300 kr
Prognos: Balans

26300 kr Balans
Gjutmästare

Månadslön: 26300 kr
Prognos: Balans

26300 kr Balans
Gasbågsvetsare

Månadslön: 27900 kr
Prognos: Balans

27900 kr Balans
Gashyvlare

Månadslön: 27900 kr
Prognos: Balans

27900 kr Balans
Gasmejslare

Månadslön: 27900 kr
Prognos: Balans

27900 kr Balans
Gasskärare

Månadslön: 27900 kr
Prognos: Balans

27900 kr Balans
Gassvetsare

Månadslön: 27900 kr
Prognos: Balans

27900 kr Balans
Grovplåtnitare

Månadslön: 28400 kr
Prognos: Liten konkurrens

28400 kr Liten konkurrens
Grovplåtslagare

Månadslön: 28400 kr
Prognos: Liten konkurrens

28400 kr Liten konkurrens
Grovplåtslagare, industri

Månadslön: 28400 kr
Prognos: Liten konkurrens

28400 kr Liten konkurrens
Gradare

Månadslön: 28700 kr

28700 kr
Götslipare

Månadslön: 28700 kr

28700 kr
Götsynare

Månadslön: 28700 kr

28700 kr
Grävmaskinsreparatör

Månadslön: 26600 kr
Prognos: Liten konkurrens

26600 kr Liten konkurrens
Godsvagnsmekaniker

Månadslön: 31000 kr
Prognos: Liten konkurrens

31000 kr Liten konkurrens
Gitarrbyggare

Månadslön: 24400 kr

24400 kr
Gitarrtekniker

Månadslön: 24400 kr

24400 kr
Gemmolog

Månadslön: 25900 kr

25900 kr
Gravör, ädelmetall

Månadslön: 25900 kr

25900 kr
Guldgravör

Månadslön: 25900 kr

25900 kr
Guldsmed

Månadslön: 25900 kr

25900 kr
Guldvaruarbetare

Månadslön: 25900 kr

25900 kr
Gipsgjutare

Månadslön: 24400 kr

24400 kr
Gjutare, keramik

Månadslön: 24400 kr

24400 kr
Glasblåsare

Månadslön: 24400 kr

24400 kr
Glasbruksarbetare

Månadslön: 24400 kr

24400 kr
Glashyttearbetare

Månadslön: 24400 kr

24400 kr
Glaspolerare

Månadslön: 24400 kr

24400 kr
Glasskärare, glasbruk

Månadslön: 24400 kr

24400 kr
Glasslipare, övrig

Månadslön: 24400 kr

24400 kr
Glasverksarbetare

Månadslön: 24400 kr

24400 kr
Glasetsare

Månadslön: 24400 kr

24400 kr
Glasgravör

Månadslön: 24400 kr

24400 kr
Glasslipare, dekor

Månadslön: 24400 kr

24400 kr
Gravör, glas

Månadslön: 24400 kr

24400 kr
Glas- och porslinsmålare

Månadslön: 24400 kr

24400 kr
Glaserare, keramik

Månadslön: 24400 kr

24400 kr
Glasmålare

Månadslön: 24400 kr

24400 kr
Gravör, metall

Månadslön: 24400 kr

24400 kr
Gravörtextare

Månadslön: 24400 kr

24400 kr
Grafiker, prepress

Månadslön: 28700 kr

28700 kr
Grafiker, sättare

Månadslön: 28700 kr

28700 kr
Grafisk operatör, digital produktion

Månadslön: 28700 kr

28700 kr
Gravör, tryckmedier

Månadslön: 28700 kr

28700 kr
Gardinsömmerska, ateljé

Månadslön: 27400 kr

27400 kr
Gradör

Månadslön: 27400 kr

27400 kr
Gardinuppsättare

Månadslön: 23600 kr

23600 kr
Garvare

Månadslön: 23800 kr

23800 kr
Garvarmästare

Månadslön: 23800 kr

23800 kr
Garveriarbetare

Månadslön: 23800 kr

23800 kr
Gjutlådeskötare, stålverk

Månadslön: 28100 kr

28100 kr
Glödgare

Månadslön: 30000 kr

30000 kr
Gjuterioperatör, stål- och metallverk

Månadslön: 30000 kr

30000 kr
Glasarbetare, tillverkning, maskin

Månadslön: 28600 kr

28600 kr
Glasfiberarbetare, tillverkning

Månadslön: 28600 kr

28600 kr
Glashärdare

Månadslön: 28600 kr

28600 kr
Glasmaskinskötare

Månadslön: 28600 kr

28600 kr
Glaspressare

Månadslön: 28600 kr

28600 kr
Glassmältare

Månadslön: 28600 kr

28600 kr
Glastryckare

Månadslön: 28600 kr

28600 kr
Glasyrberedare

Månadslön: 28600 kr

28600 kr
Glasögonslipare

Månadslön: 28600 kr

28600 kr
Glättare, papper

Månadslön: 33300 kr

33300 kr
Gnistare

Månadslön: 27800 kr
Prognos: Liten konkurrens

27800 kr Liten konkurrens
Gängfräsare

Månadslön: 27800 kr
Prognos: Liten konkurrens

27800 kr Liten konkurrens
Gasbetongarbetare

Månadslön: 27500 kr
Prognos: Balans

27500 kr Balans
Gjutare, betongvaruindustri

Månadslön: 27500 kr
Prognos: Balans

27500 kr Balans
Grafitarbetare

Månadslön: 27500 kr
Prognos: Balans

27500 kr Balans
Granulerare

Månadslön: 29700 kr

29700 kr
Galvanisatör

Månadslön: 27600 kr

27600 kr
Gummiblandare

Månadslön: 27400 kr

27400 kr
Gummilösningskörare

Månadslön: 27400 kr

27400 kr
Gummioperatör

Månadslön: 27400 kr

27400 kr
Gummipressare

Månadslön: 27400 kr

27400 kr
Gummivalsare

Månadslön: 27400 kr

27400 kr
Gummivaruarbetare

Månadslön: 27400 kr

27400 kr
Grafiker, tryckare

Månadslön: 30200 kr

30200 kr
Gardinsömmerska, industri

Månadslön: 25200 kr

25200 kr
Garnfärgare

Månadslön: 23000 kr

23000 kr
Garntvättare

Månadslön: 23000 kr

23000 kr
Glassarbetare

Månadslön: 25300 kr

25300 kr
Glassberedare

Månadslön: 25300 kr

25300 kr
Glasstillverkare

Månadslön: 25300 kr

25300 kr
Glasstillverkare, gårdstillverkning

Månadslön: 24600 kr

24600 kr
Gelatinarbetare

Månadslön: 28400 kr

28400 kr
Glödlampsfabriksarbetare

Månadslön: 26300 kr
Prognos: Hård konkurrens

26300 kr Hård konkurrens
Gaspåfyllare

Månadslön: 27000 kr

27000 kr
Grävmaskinförare, skogsbruk

Månadslön: 26000 kr
Prognos: Balans

26000 kr Balans
Gatumaskinförare

Månadslön: 29000 kr
Prognos: Liten konkurrens

29000 kr Liten konkurrens
Gruvtruckförare

Månadslön: 29000 kr
Prognos: Liten konkurrens

29000 kr Liten konkurrens
Grävlastarförare, anläggning

Månadslön: 29000 kr
Prognos: Liten konkurrens

29000 kr Liten konkurrens
Grävmaskinförare

Månadslön: 29000 kr
Prognos: Liten konkurrens

29000 kr Liten konkurrens
Grävmaskinist

Månadslön: 29000 kr
Prognos: Liten konkurrens

29000 kr Liten konkurrens
Godshissförare

Månadslön: 33900 kr
Prognos: Liten konkurrens

33900 kr Liten konkurrens
Gaffeltruckförare

Månadslön: 29400 kr
Prognos: Hård konkurrens

29400 kr Hård konkurrens
Golvbonare

Månadslön: 22400 kr
Prognos: Hård konkurrens

22400 kr Hård konkurrens
Gatuköksbiträde

Månadslön: 23700 kr
Prognos: Hård konkurrens

23700 kr Hård konkurrens
Grillbiträde

Månadslön: 23700 kr
Prognos: Hård konkurrens

23700 kr Hård konkurrens
Garderobiär

Månadslön: 24000 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

24000 kr Mycket hård konkurrens
Garderobsarbetare

Månadslön: 24000 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

24000 kr Mycket hård konkurrens
Garderobsvakt

Månadslön: 24000 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

24000 kr Mycket hård konkurrens
Garderobsvaktmästare

Månadslön: 24000 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

24000 kr Mycket hård konkurrens
Garderobsvärd

Månadslön: 24000 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

24000 kr Mycket hård konkurrens
Gårdskarl

Månadslön: 24000 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

24000 kr Mycket hård konkurrens
Grovarbetare, diverse

Månadslön: 21600 kr
Prognos: Hård konkurrens

21600 kr Hård konkurrens
Garagearbetare

Månadslön: 22800 kr

22800 kr
Garagebiträde

Månadslön: 22800 kr

22800 kr
Gräsklippare

Månadslön: 22200 kr

22200 kr
Grovarbetare, anläggning

Månadslön: 25000 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

25000 kr Mycket hård konkurrens
Grovarbetare, bygg

Månadslön: 25000 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

25000 kr Mycket hård konkurrens
Gjutgodsrensare

Månadslön: 24700 kr

24700 kr
Godsdragare

Månadslön: 26000 kr
Prognos: Hård konkurrens

26000 kr Hård konkurrens
Godshanterare

Månadslön: 26000 kr
Prognos: Hård konkurrens

26000 kr Hård konkurrens

Lönestatistik

Här kan du se aktuell lönestatistik och jämföra löner mellan olika yrken. Uppgifterna är hämtade från SCB (Statistiska centralbyrån). Passa även gärna på att räkna ut din Beräkna nettolön.


Klubben Lönesänkarna
Tillhör du dom som ofta påpekar att allt blivit mycket dyrare? Nu har du chansen att se vad tex en piggelin eller biobiljett borde kosta idag baserat på KPI (Konsumentprisindex).
ProduktPris 2005IdagKPI
Bensin11,13 KR14,39 KR0.00 KR
Mellanmjölk7 KR13 KR0.00 KR
Biobiljett90 KR160 KR0.00 KR
Piggelin6 KR10 KR0.00 KR
* KPI anger vad varan borde kostat om priset följt inflationen/löneutvecklingen.

Räkna ut Piggelin

Här kan du beräkna konsumentprisindex/levnadskostnadsindex från valfritt datum. Vad borde sakerna kosta egentligen?
Det är viktigt att tänka på att detta anger vad en Matkasse skulle kosta i dagens valuta.


e.g. 1000
e.g. 1998
e.g. 2018

RESULTAT

FÖRÄNDRING

+318.2

Medellönen har ökat från 24300 kr till 32800 kr sedan 2005 till idag. Dessvärre har priserna stigit snabbare än lönerna med resultatet att en svensk arbetare idag har mindre pengar att röra sig med. Den genomsnittliga löntagaren har blivit fattigare.

©2018 Statsskuld.se / NameTyper Est. 2002