Lön Distributionselektriker

30 300 kr

Vad blir lönen Efter skatt?

Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en Distributionselektriker inom distributionselektriker.

* Statistiskt säkerställd data från SCB; undersökningen baseras på föregående kalenderår.

Löneprognos för 2022: ~31 100 kr

** Prognosen anger förväntat löneläge idag och beräknas på tidigare löneutveckling fram tills idag.


Betygsätt ditt yrke som Distributionselektriker
( betyg 3.38 / 5 av 47 st röster)

Distributionselektriker

Medellön

30 300 kr

Man

30 300 kr

Kvinna

30 300 kr

Yrkesprognos

Liten konkurrens

Löneutveckling Distributionselektriker

Skaffa en inkomstförsäkring

Om du skulle förlora din anställning så underlättar en inkomstförsäkring, A-kassans max belopp är nämligen bara 26 400 kr innan skatt.
Klicka på fackförbund för distributionselektriker så visar vi vilket fackförbund och inkomstförsäkring som passar just ditt yrke.

Vad gör en Distributionselektriker

Distributionselektriker kan vara anställda hos elkraftföretag eller hos entreprenadföretag som jobbar på uppdrag av elkraftföretag.

Arbetsuppgifter
Distributionselektrikerns arbetsuppgifter handlar om att:
● Bygga nya kraftledningar
● Dra och skarva kablar
● Underhålla, inspektera och reparera elnät
● Felsöka och åtgärda fel
● Installera elmätare i hushåll

I jobbet ingår att åtgärda akuta fel vid exempelvis strömavbrott. I det arbetet har distributionselektrikern kontakt med driftledningscentralen som övervakar elnätet. Vid ett strömavbrott behöver distributionselektrikern vara på plats så snabbt som möjligt för att lösa problemet så att kunderna får tillbaka strömmen.

I underhållsarbetet ingår att byta ut ledningar och andra delar som blivit för gamla. Distributionselektrikern behöver förstå hur elnätet är uppbyggt, kunna läsa ritningar och använda den information som datasystemen ger för att se vad som är fel. Det ingår mycket datorarbete i jobbet, även om det till stor del är ett praktiskt arbete som sker utomhus vid ledningarna.

Arbetsmiljö
Distributionselektriker behöver ha god kondition då arbetet är mycket rörligt och kan innebära en del lyft. Ibland får distributionselektrikern klättra i höga stolpar eftersom en del av elledningarna hänger i luften. Jour och beredskap ingår i arbetet. Distributionselektrikern har också mycket kundkontakter.

Lönestatistik baserat på utbildningsnivå

Samtliga sektorer
30 300 kr

Lönestatistik baserat på Sektor