Lön Videoredigerare

35 400 kr

Vad blir lönen Efter skatt?

Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en Videoredigerare inom bild- och sändningstekniker.

* Statistiskt säkerställd data från SCB; undersökningen baseras på föregående kalenderår.

Löneprognos för 2022: ~37 700 kr

** Prognosen anger förväntat löneläge idag och beräknas på tidigare löneutveckling fram tills idag.


Betygsätt ditt yrke som Videoredigerare
( betyg 3 / 5 av 23 st röster)

Medellön

35 400 kr

Man

37 900 kr

Kvinna

29 000 kr

Yrkesprognos

Mycket hård konkurrens

Löneutveckling Videoredigerare

Skaffa en inkomstförsäkring

Om du skulle förlora din anställning så underlättar en inkomstförsäkring, A-kassans max belopp är nämligen bara 26 400 kr innan skatt.
Klicka på fackförbund för videoredigerare så visar vi vilket fackförbund och inkomstförsäkring som passar just ditt yrke.

Vad gör en Videoredigerare

Den dominerande metoden för att redigera film är digital redigering. Underlaget kan vara film eller video som digitaliseras före redigeringen, eller material som från början är inspelat digitalt.
Filmklipparen genomför redigeringsarbetet i en dator där bilder och sekvenser läggs samman längs en tidslinje. Arbetet börjar med att man går igenom och sorterar inspelat material. Därefter görs först en grovklippning och sedan justeringar så att det scen för scen bildas en ny helhet.

I datorn finns också möjlighet att manipulera bilderna och att skapa effekter av olika slag. I enklare produktioner ansvarar redigeraren även för att bestämma ljudet i filmen, det vill säga anpassa ljudet från inspelningen och eventuella ljudillustrationer till bilderna.


Den fortsatta processen från klippning till färdig film påverkas bland annat av hur det är tänkt att filmen ska distribueras. Informationen om vilket inspelat material som ska ligga på vilket ställe i filmen kan föras över till videoband, 35mm-film eller ett filformat på internet allt efter behov.

Filmklippning/redigering har alltid påverkats av teknikutvecklingen inom området. Det ingår i yrket att ha en förståelse för vad det får för konsekvenser på den färdiga filmen att göra olika teknikval.

Oavsett vilken teknik man arbetar med så ställer jobbet som filmklippare/redigerare vissa krav. Man måste ha känsla för bilder och man ska få fram vad filmen ska berätta; det gäller att välja rätt bilder och avgöra hur långa de ska vara. Ett bra bildminne, men också musikalitet och rytmkänsla är viktiga egenskaper. Man bör dessutom vara noggrann och ha ett ordningssinne eftersom råmaterialet kan vara mycket stort. Jobbet kräver att man är kreativ men också bra på att samarbeta. En filmklippare arbetar i nära samarbete med regissören.

Som filmklippare/redigerare måste man ha god allmänbildning, många har läst filmvetenskap, mediautbildning eller någon annan humanistisk utbildning. Man kan också ha teknisk bakgrund inom film- och mediaområdet.

Arbetet med att göra färdigt en film sker ofta under stor tidspress, åtminstone i slutfasen av produktionen.

Det är vanligt att filmklippare/redigerare arbetar som frilans och är egna företagare. De kan också vara anställda vid något TV- eller produktionsbolag.

Lönestatistik baserat på utbildningsnivå

Samtliga sektorer Statlig sektor
35 400 kr 30 100 kr

Lönestatistik baserat på Sektor