Lön Varumottagare

28 600 kr

Vad blir lönen Efter skatt?

Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en Varumottagare inom lager- och terminalpersonal.

* Statistiskt säkerställd data från SCB; undersökningen baseras på föregående kalenderår.

Löneprognos för 2021: ~29 800 kr

** Prognosen anger förväntat löneläge idag och beräknas på tidigare löneutveckling fram tills idag.


Betygsätt ditt yrke som Varumottagare
( betyg 3.13 / 5 av 15 st röster)

Varumottagare

Medellön

28 600 kr

Man

28 800 kr

Kvinna

28 100 kr

Yrkesprognos

Mycket hård konkurrens

Löneutveckling Varumottagare

Skaffa en inkomstförsäkring

Om du skulle förlora din anställning så underlättar en inkomstförsäkring, A-kassans max belopp är nämligen bara 14 500 kr.
Klicka på fackförbund för varumottagare så visar vi vilket fackförbund och inkomstförsäkring som passar just ditt yrke.

Vad gör en Varumottagare

Lagerarbetare finns inom många områden och arbetsmiljön kan se mycket olika ut. Arbetsuppgifterna liksom arbetsorganisation och hjälpmedel skiljer sig åt beroende på var man arbetar. Arbetar man inom industrin eller detaljhandeln hanterar man allt från bildelar till livsmedel. På en industri kan en del av arbetet bestå av att förse de olika produktionsavdelningarna med material från lagret. Ofta behöver lagerarbetaren skyddshjälm och hörselskydd och i kylrum krävs varma skyddskläder. Gemensamt är att arbetet oftast är självständigt och fritt under ansvar.

Arbetsuppgifter
Lager- och terminalarbetare tar emot varorna när de anländer och kontrollerar att det är rätt produkt och rätt mängd. Om något fattas eller är fel noterar man det eller kontaktar leverantören. Varorna märks med dataetiketter och oftast placerar lagerarbetaren själv in varorna på rätt plats i lagret med hjälp av en truck.

Vid utleverans plockas varorna fram enligt en kundorder. Ofta sker det också med hjälp av en truck. Varorna packas och när ordern är färdig märks den med dataetiketter. Terminalarbetaren och lagerarbetaren tar också fram en följesedel och noterar ordern i datorn.

Det finns också helautomatiserade lager. Med hjälp av en dator sköter lagerarbetaren alla arbetsuppgifter själv. Produkterna kommer till lagret via automatiska band från produktionen, lagerarbetaren registrerar produkterna och datorn letar upp en lagerplats dit produkterna lyfts automatiskt med kranar. När en order ska levereras registreras ordern på datorn och varorna plockas automatiskt ut från lagret, förpackas och lastas manuellt på lastbil.

Lagerarbete kombineras ofta med andra arbetsuppgifter, som till exempel montering och försäljning över disk. Arbetsrotation förekommer och det är vanligt att truckkörning ingår i arbetet. På stora industrier kan lagerarbetaren också köra travers, en slags kran.

På en del lager arbetar varumottagare på en avdelning som tar emot varorna. De som levererar varorna kan kallas orderexpeditörer.

Arbetsmiljö
Trots hjälpmedel som rullband, lyftanordningar och automatiska kranar kan tunga lyft förekomma både i terminaler och på lager.

Arbetstid
Arbetstiderna är schemalagda och förläggs även till kvällar och nätter.

Lönestatistik baserat på utbildningsnivå

Samtliga sektorer Statlig sektor Kommunal sektor Landstingssektorn Privat sektor Privatanställda arbetare
28 600 kr 27 700 kr 26 300 kr 24 800 kr 28 700 kr 28 700 kr

Lönestatistik baserat på Sektor