Lön Skolassistent

29 900 kr

Vad blir lönen Efter skatt?

Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en Skolassistent inom skolassistenter.

* Statistiskt säkerställd data från SCB; undersökningen baseras på föregående kalenderår.

Löneprognos för 2021: ~31 300 kr

** Prognosen anger förväntat löneläge idag och beräknas på tidigare löneutveckling fram tills idag.


Betygsätt ditt yrke som Skolassistent
( betyg 2.75 / 5 av 61 st röster)

Medellön

29 900 kr

Man

29 100 kr

Kvinna

29 900 kr

Löneutveckling Skolassistent

Skaffa en inkomstförsäkring

Om du skulle förlora din anställning så underlättar en inkomstförsäkring, A-kassans max belopp är nämligen bara 14 500 kr.
Klicka på fackförbund för skolassistent så visar vi vilket fackförbund och inkomstförsäkring som passar just ditt yrke.

Vad gör en Skolassistent

På ett litet företag eller organisation kan administratören vara alltiallo, lite som spindeln i nätet, medan man på ett större företag, organisation eller myndighet kan vara specialiserad på ett fåtal arbetsuppgifter. Utbildning, erfarenhet och personlig lämplighet är också avgörande för vilka uppgifter man arbetar med.

Arbetsuppgifter
Som administratör har man ofta kontakt med såväl allmänheten som företag, kunder, leverantörer och myndigheter. Administratören assisterar och ger service till en eller flera personer, exempelvis en chef eller en avdelning med handläggare eller försäljare. Samtidigt kan man ansvara för egna arbetsuppgifter eller projekt.

Administratörens arbetsuppgifter kan variera från att förbereda ärenden, ta fram information ur databaser, och sammanställa material och delta i utredningar. Andra arbetsuppgifter kan vara administration kring fakturor och ordrar, inköp, kund-, konferens-, och resebokningar.

Sekreterare, administrativ assistent
eller assistent är andra titlar, förutom administratör, för den som arbetar med administrativa arbetsuppgifter.

En registrator registrerar (diarieför) inkommande och utgående handlingar. Det är registratorns uppgift att känna till vilka handlingar som ska diarieföras, likaså ska man känna till vilka handlingar som är offentliga.

Som skolassistent arbetar man på en skolexpedition, nära rektorn. Vanliga arbetsuppgifter är elevregistrering, personal- och lönerapportering. Ibland kan skoladministratören ha ansvar för att skaffa vikarier och även delta i arbetet med skolans budget.

Säljassistenten
arbetar med att ge stöd till säljaren, att sköta orderbevakningar, inkomna registreringar och offerter.

Lönestatistik baserat på utbildningsnivå

Samtliga sektorer Kommunal sektor Landstingssektorn
29 900 kr 29 900 kr 29 100 kr

Lönestatistik baserat på Sektor