Lön Fordonsmontör

31 100 kr

Vad blir lönen Efter skatt?

Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en Fordonsmontör inom fordonsmontörer.

* Statistiskt säkerställd data från SCB; undersökningen baseras på föregående kalenderår.

Löneprognos för 2023: ~31 700 kr

** Prognosen anger förväntat löneläge idag och beräknas på tidigare löneutveckling fram tills idag.


Betygsätt ditt yrke som Fordonsmontör
( betyg 3.2 / 5 av 10 st röster)

Fordonsmontör

Medellön

31 100 kr

Man

31 400 kr

Kvinna

28 800 kr

Yrkesprognos

Balans

Löneutveckling Fordonsmontör

Skaffa en inkomstförsäkring

Om du skulle förlora din anställning så underlättar en inkomstförsäkring, A-kassans max belopp är nämligen bara 26 400 kr innan skatt.
Klicka på fackförbund för fordonsmontör så visar vi vilket fackförbund och inkomstförsäkring som passar just ditt yrke.

Vad gör en Fordonsmontör

Monteringsarbetet organiseras på olika sätt vid olika företag inom biltillverkningsindustrin. Det finns exempelvis linjebaserad successiv påbyggnad eller montering vid flera monteringsstationer.

Till gruppen fordonsmontörer räknas också påbyggarna, som arbetar inom Lastfordonsgruppen, LFG. De monterar skräddarsydda påbyggnader såsom skåp, flak på lastbilar, lastmaskiner och skåpbilar. Arbetet på LFG utgörs till stor del av plåtslageri-, bocknings- och svetsningsarbete på höghållfast stål.

Arbetsuppgifter
Fordonsmontörer ingår i ett arbetslag där arbetet handlar om att:

● Rekvirera det material som behövs för monteringsarbetet
● Se till att underhåll görs på utrustning inom det egna området
● Se till att produktionen flyter jämnt mellan arbetslagen och att produktionstider hålls
● Kvalitetssäkra arbetet

De flesta detaljerna sammanfogas genom skruvning, nitning eller svetsning. Svetsrobotar används för vissa arbetsmoment. Monteringsarbetet börjar med att rambalkar tillverkas och monteras till en ram. Sedan monteras framaxel och bakaxel, rörsystem för tryckluft, hydraulik och avgassystem.

Slutligen monteras växellådan och motorn. Monteringen av förbränningsmotorer är delvis automatiserad, alla detaljer som finns inne i motorn, till exempel vevaxlar, kamaxlar och oljepumpar kan automatmonteras. Det gäller även motorernas kåpor. Monteringen utförs av robotar och montörens arbete är att övervaka de processtyrda maskinerna. Arbetet kan även omfatta programmering av styrsystem för robotarna.

När monteringen är klar testas och kontrolleras olika funktioner. Varje lastbil provkörs av provförare på testbana. På personvagnssidan sker testen på varje bil i en elektronisk simulator medan provkörning sker stickprovsvis.

Arbetsmiljö
Fordonsmontörerna använder mest handmaskiner, tryckluftsdrivna skruvdragare och momentnycklar samt specialverktyg vid monteringen.. Lyftutrustningar av olika slag används. För vissa arbetsmoment används även datorer som hjälpmedel.

Lönestatistik baserat på utbildningsnivå

Samtliga sektorer Privat sektor Privatanställda arbetare
31 100 kr 31 100 kr 31 100 kr

Lönestatistik baserat på Sektor