Lön Demograf

MedellönManKvinna
38 500 kr39 000 kr37 800 kr

Löneutveckling

Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en demograf inom statistiker. Se aktuell lön snabbt och enkelt.

Vad gör en Demograf

Statistikern kan arbeta i både privat och offentlig sektor, exempelvis i ett företag, en myndighet, kommun eller i en organisation.

Arbetsuppgifter
Arbetet går ut på planera, utreda, genomföra och tolka undersökningar. Prognosberäkningar och statistiska undersökningar och utvärderingar av olika slag, marknadsanalyser, opinionsundersökningar och kvalitetskontroller är vanliga arbetsuppgifter. Man kan också arbeta med att utveckla statistiska metoder för att bearbeta statistikuppgifter.

Vid undersökningar är det vanligt att man som statistiker arbetar i en projektgrupp tillsammans med specialister på ämnet för den aktuella undersökningen. Man planerar undersökningen tillsammans med gruppen och föreslår vilka metoder man ska använda för att samla in bearbeta och analysera data. Man beskriver vilken information man vill ha fram och lägger upp rutiner för hur datorbearbetningen ska gå till.

Att analysera och tolka de framtagna uppgifterna och göra slutsatser ingår i arbetet. Statistikern bedömer också rimligheten och säkerheten i slutsatserna.

Statistiker vid forskningsinstitutioner deltar i att planera och lägga upp forskningsexperiment. De föreslår lämpliga statistiska analysmetoder. De ställer samman, bearbetar och analyserar resultaten av experimentet och skriver en rapport. I rapporten talar statistikern om vilka statistiska metoder som använts, varför man valde just dessa och ger en förklaring till resultaten.

Statistiker som arbetar med befolkningsprognoser kallas demografer.

Aktuarier i ett försäkringsbolag gör statistiska beräkningar till exempel av hur stor risken för dödsfall och olyckshändelser är i olika åldrar. Att räkna ut risker och kostnader för skador på hus, bilar och industrianläggningar kan också ingå i arbetet. Beräkningarna blir underlag för de avgifter för försäkringarna, så kallade premier, som försäkringstagarna ska betala. Ibland gör du som aktuarier analyser för att beräkna återbäring för pensionsförsäkringar eller deltar i arbetet med att utveckla nya försäkringstyper. Försäkringsmatematiker har liknande uppgifter.

Biostatistik är utveckling och användning av statistiska metoder inom bland annat biologi, medicin, genetik, agrikultur, skogsvetenskap, fiske, och ekologi.

Eftersom man som statistiker ibland utvecklar egna datorapplikationer för att kunna utföra särskilda analyser, är det viktigt att följa med i utvecklingen av standardprogram för databearbetning.

Lönestatistik baserat på Sektor

Lönestatistik baserat på utbildningsnivå

Lediga Jobb - Demograf

I

Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö - Befolkningsstatistiker
Administrativ projektassistent
2017-12-08Medellön: 38500 kr Lund

Visa alla Demograf jobb ❭❭

Demograf

Lönestatistik

38 500 kr

Vad blir lönen Efter skatt?

SEK


Matematiker, aktuarier och statistiker

44 300 kr

Lediga jobb Demograf

Betygsätt ditt yrke som Demograf:

Betyg 3 / 5 av 5 st röster.
Hur mycket tjänar en kvinna i jämfört mot en man

97 %

©2017 Statsskuld.se / NameTyper Est. 2002