Lön Arborist

24 700 kr

Vad blir lönen Efter skatt?

Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en Arborist inom trädgårdsanläggare.

* Statistiskt säkerställd data från SCB; undersökningen baseras på föregående kalenderår.

Löneprognos för 2020: ~27 500 kr

** Prognosen anger förväntat löneläge idag och beräknas på tidigare löneutveckling fram tills idag.

Betygsätt ditt yrke som Arborist
( betyg 3.1 / 5 av 31 st röster)


Medellön

24 700 kr

Man

24 700 kr

Kvinna

24 900 kr

Yrkesprognos

Balans

Löneutveckling Arborist

Skaffa en inkomstförsäkring

Om du skulle förlora din anställning så underlättar en inkomstförsäkring, A-kassans max belopp är nämligen bara 14 500 kr.
Klicka på fackförbund för arborist så visar vi vilket fackförbund och inkomstförsäkring som passar just ditt yrke.

Vad gör en Arborist

De flesta arborister arbetar som enmansföretagare för privata kunder eller som entreprenörer för exempelvis kommuner. Det finns ett antal trädgårdsanläggningsföretag som anställer arborister.

Arbetsuppgifter:
Arborister är trädvårdsspecialister som vårdar träd i städer, tätort, trädgårdar och andra bebyggda miljöer. Arborister arbetar för att träden skall vara säkra, vackra, problemfria och leva länge. Personer som arbetar med att beskära och vårda träd kan också kallas trädvårdare.

Arborister beskär och fäller träd. Den vanligaste uppgiften är så kallad kronrensning, vilket innebär att man tar bort döda, skadade eller sjuka grenar. Arborister beskär även träd som skymmer solen eller växer över byggnader, vägar och järnvägar.

Träden bearbetas med specialgjorda hand- och motorsågar. Oftast klättrar arborister upp i träden med hjälp av säkerhetssele, vilket är skonsamt för trädet och gör det möjligt att nå även svåråtkomliga grenar i trädets krona. Stora träd som växer vid gator kan också beskäras med hjälp av en skylift.

Arbetet måste utföras utan att skada trädet. Det är också viktigt att arboristen lätt och snabbt kan ta sig upp i trädet och arbeta på ett sätt som är säkert både för arboristen själv och för allmänheten. Därför är det viktigt att tänka på säkerheten.

Arborister gör också inventeringar och riskbedömningar av större trädbestånd i till exempel parker och kyrkogårdar. De besiktigar även enstaka värdefulla träd i stadsmiljö eller i privata trädgårdar. Besiktningarna sköts till stor del på marken och vid datorn, men när det krävs gör man så kallade klättrande besiktningar för att bland annat mäta röta i trädets stam och grenar.

Ibland kan olika uppfattningar om träd orsaka osämja mellan grannar. Arborister måste man ha kunskap om lagar och avtal. Det är bra att kunna komma med kreativa lösningar som alla parter är nöjda med.

Arbetsmiljö
Arborister arbetar utomhus under alla årstider. Man måste vara beredd på att arbeta på höga höjder.

Lönestatistik baserat på utbildningsnivå

Samtliga sektorer Statlig sektor Kommunal sektor Landstingssektorn Privat sektor Privatanställda arbetare
26 900 kr 25 600 kr 26 300 kr 26 300 kr 27 100 kr 27 100 kr

Lönestatistik baserat på Sektor