Lönestatistik: å

Borgarråd

Departementsråd

Finansråd

Kommerseråd

Kommunalråd

Kriminalvårdschef

Landstingsråd

Länsråd

Minister, statsråd

Sjukvårdsdirektör

Statsråd

Utrikesråd

Kårordförande, studentkår

Affärsområdeschef, lednings- och utvecklingsansvar

Skogsvårdschef

Stadsträdgårdsmästare

Affärsföreståndare, administrativ, verkamhetsnära chef

Apoteksområdeschef, funktions- eller mellanchef

Apoteksområdeschef, verksamhetsnära chef

Banområdeschef, funktions- eller mellanchef

Banområdeschef, verksamhetsnära chef

Butiksföreståndare, administrativ, verksamhetsnära chef

Flygexpeditionsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Flygexpeditionsföreståndare, verksamhetsnära chef

Flygstationsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Flygstationsföreståndare, verksamhetsnära chef

Områdeschef, Posten, funktions- eller mellanchef

Områdeschef, Posten, verksamhetsnära chef

Postområdeschef, funktions- eller mellanchef

Postområdeschef, verksamhetsnära chef

Produktområdeschef, järnväg, funktions- eller mellanchef

Produktområdeschef, järnväg, verksamhetsnära chef

Resebyråchef, funktions- eller mellanchef

Resebyråföreståndare, funktions- eller mellanchef

Teleområdeschef, funktions- eller mellanchef

Teleområdeschef, verksamhetsnära chef

Lånechef, bank, funktions- eller mellanchef

Lånechef, bank, verksamhetsnära chef

Ambassadråd

Arbetsmarknadsråd

Balans

Byggnadsråd

Byråchef, statlig förvaltning, funktions- eller mellanchef

Byråchef, statlig förvaltning, verksamhetsnära chef

Kriminalvårdsdirektör, funktions- eller mellanchef

Kriminalvårdsdirektör, verksamhetsnära chef

Kriminalvårdsinspektör, funktions- eller mellanchef

Kriminalvårdsinspektör, verksamhetsnära chef

Medicinalråd

Miljövårdsdirektör

Naturvårdsdirektör

Områdeschef, försäkringskassan, funktions- eller mellanchef

Områdeschef, försäkringskassan, verksamhetsnära chef

Regionchef, Kriminalvården, funktions- eller mellanchef

Regionchef, Kriminalvården, verksamhetsnära chef

Daghemsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Fritidshemsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Fritidshemsföreståndare, verksamhetsnära chef

Föreståndare, daghem, funktions- eller mellanchef

Föreståndare, daghem, verksamhetsnära chef

Föreståndare, fritidshem, funktions- eller mellanchef

Föreståndare, fritidshem, verksamhetsnära chef

Föreståndare, förskola, funktions- eller mellanchef

Föreståndare, förskola, verksamhetsnära chef

Förskolechef, föreståndare förskola, funktions- eller mellanchef

Skolföreståndare, funktions- eller mellanchef

Avdelningschef, vårdavdelning/mottagning, verksamhetsnära chef

Avdelningsföreståndare, vårdavdelning/mottagning, verksamhetsnära chef

Boendeföreståndare, kommunal (vård och omsorg), funktions- eller mellanchef

Boendeföreståndare, kommunal (vård och omsorg), verksamhetsnära chef

Dagcenterföreståndare, funktions- eller mellanchef

Dagcenterföreståndare, verksamhetsnära chef

Distriktsjukvårdsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Enhetschef inom vård och omsorg, kommun, landsting, verksamhetsnära chef

Föreståndare, institution för personer med funktionsnedsättning, funktions- eller mellanchef

Föreståndare, institution för personer med funktionsnedsättning, verksamhetsnära chef

Klinikchef, tandvård, funktions- eller mellanchef

Klinikföreståndare, funktions- eller mellanchef

Områdeschef, barnomsorg, funktions- eller mellanchef

Områdeschef, barnomsorg, verksamhetsnära chef

Områdeschef, handikappomsorg, funktions- eller mellanchef

Områdeschef, handikappomsorg, verksamhetsnära chef

Områdeschef, hemtjänst, funktions- eller mellanchef

Områdeschef, hemtjänst, verksamhetsnära chef

Områdeschef, äldreomsorg, funktions- eller mellanchef

Områdeschef, äldreomsorg, verksamhetsnära chef

Primärvårdschef, funktions- eller mellanchef

Primärvårdschef, verksamhetsnära chef

Sjuksköterska, avdelningsföreståndare/-chef, funktions- eller mellanchef

Sjuksköterska, avdelningsföreståndare/-chef, verksamhetsnära chef

Sjukvårdsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Sjukvårdsföreståndare, verksamhetsnära chef

Tandvårdschef, funktions- eller mellanchef

Tandvårdschef, verksamhetsnära chef

Vårdcentralchef, funktions- eller mellanchef

Vårdcentralchef, verksamhetsnära chef

Vårdcentralföreståndare, funktions- eller mellanchef

Vårdcentralföreståndare, verksamhetsnära chef

Vårdenhetschef, funktions- eller mellanchef

Vårdenhetschef, verksamhetsnära chef

Vårdföreståndare, funktions- eller mellanchef

Vårdföreståndare, verksamhetsnära chef

Badföreståndare, funktions- eller mellanchef

Badföreståndare, verksamhetsnära chef

Biblioteksråd, funktions- eller mellanchef

Biblioteksråd, verksamhetsnära chef

Hallföreståndare, funktions- eller mellanchef

Hallföreståndare, verksamhetsnära chef

Renhållningschef, funktions- eller mellanchef

Renhållningschef, verksamhetsnära chef

Simhallsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Simhallsföreståndare, verksamhetsnära chef

Travbaneföreståndare, funktions- eller mellanchef

Travbaneföreståndare, verksamhetsnära chef

Affärsområdeschef, försäljnings- och marknadsansvar, funktions- eller mellanchef

Affärsområdeschef, försäljnings- och marknadsansvar, verksamhetsnära chef

Byråchef, mediabyrå, funktions- eller mellanchef

Byråchef, mediabyrå, verksamhetsnära chef

Driftchef, lantbruk, trädgårdsodling

Driftchef, trädgård

Driftledare, jordbruk trädgårdsodling

Företagsledare, inom trädgård, utan chefshiearki

Förvaltare, lantbruk trädgårdsodlare

Godsförvaltare, lantbruk trädgårdsodlare

Godsägare, lantbruk trädgårdsodlare

Låg konkurrens

Kyrkogårdschef

Områdeschef, skogsbruk

Trädgårdsdirektör

VD, inom trädgård, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom trädgård, utan chefshiearki

Affärsföreståndare, 5-9 anställda, säljande

Butiksföreståndare, 5-9 anställda, säljande

Resebyråchef, verksamhetsnära chef

Resebyråföreståndare, verksamhetsnära chef

Turistbyråchef, funktions- eller mellanchef

Turistbyråchef, verksamhetsnära chef

Skolföreståndare, verksamhetsnära chef

Barnhemsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Barnhemsföreståndare, verksamhetsnära chef

Föreståndare, barnhem, funktions- eller mellanchef

Föreståndare, barnhem, verksamhetsnära chef

Föreståndare, hem för vård och boende, funktions- eller mellanchef

Föreståndare, hem för vård och boende, verksamhetsnära chef

Föreståndare, ålderdomshem, funktions- eller mellanchef

Föreståndare, ålderdomshem, verksamhetsnära chef

Företagsledare, inom vård och omsorg, utan chefshiearki

Pensionärshemsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Pensionärshemsföreståndare, verksamhetsnära chef

Servicehusföreståndare, funktions- eller mellanchef

Servicehusföreståndare, verksamhetsnära chef

Ungdomshemsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Ungdomshemsföreståndare, verksamhetsnära chef

VD, inom hälso- och sjukvård, utan chefshiearki

VD, inom äldrevård, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom hälso- och sjukvård, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom äldrevård, utan chefshiearki

Ålderdomschef, funktions- eller mellanchef

Ålderdomschef, verksamhetsnära chef

Ålderdomshemsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Ålderdomshemsföreståndare, verksamhetsnära chef

Biografföreståndare, funktions- eller mellanchef

Biografföreståndare, verksamhetsnära chef

Föreståndare, Folkets Hus, funktions- eller mellanchef

Föreståndare, Folkets Hus, verksamhetsnära chef

Föreståndare, golfbana, funktions- eller mellanchef

Föreståndare, golfbana, verksamhetsnära chef

Föreståndare, idrottshall, funktions- eller mellanchef

Föreståndare, idrottshall, verksamhetsnära chef

Golfbaneföreståndare, funktions- eller mellanchef

Golfbaneföreståndare, verksamhetsnära chef

Idrottshallsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Idrottshallsföreståndare, verksamhetsnära chef

Sporthallsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Sporthallsföreståndare, verksamhetsnära chef

Strålningsfysiker

Strålskyddsfysiker

Strålskyddsinspektör

Säkerhetsrådgivare, IT

Trädgårdsarkitekt

Mycket låg konkurrens

Underhållsingenjör, elkraft

Mycket låg konkurrens

Civilingenjör, datateknik, hårdvara

Mycket låg konkurrens

Civilingenjör, informationsteknologi, hårdvara

Mycket låg konkurrens

Hårdvarukonstruktör

Naturvårdsingenjör

Forskare, trädgårdsvetenskap

Jordbruksrådgivare

Lantbruksrådgivare

Spannmålskonsulent

Trädgårdsforskare

Trädgårdskonsulent

Trädgårdsrådgivare

Växtodlingsrådgivare

Skogsbruksrådgivare

Skogsvårdskonsulent

Intensivvårdssjuksköterska

Sjuksköterska, barnavårdscentral

Forskare, omvårdnad

Kvalitetskoordinator, vård och omsorg

Kvalitetssamordnare, vård och omsorg

Primärvårdsföreståndare

Vårdlärare, högskola

Mycket låg konkurrens

Lärare, språk (gymnasieskola)

Mycket låg konkurrens

Modersmålslärare, gymnasieskola

Mycket låg konkurrens

Barnavårdslärare, yrkesundervisning

Mycket låg konkurrens

Lärare, frisör och skönhetsvård

Mycket låg konkurrens

Lärare, lantbruk, skogsbruk, trädgård

Mycket låg konkurrens

Lärare, miljövård

Mycket låg konkurrens

Lärare, måleriteknik

Mycket låg konkurrens

Lärare, omvårdnad, social omsorg

Mycket låg konkurrens

Lärare, omvårdnad, tandvård

Mycket låg konkurrens

Lärare, storhushåll

Mycket låg konkurrens

Lärare, vårdyrken

Mycket låg konkurrens

Sjukvårdslärare

Mycket låg konkurrens

Trädgårdslärare

Mycket låg konkurrens

Vårdlärare, gymnasieskola

Mycket låg konkurrens

Barnavårdslärare, ej yrkesundervisning

Mycket låg konkurrens

Hushållslärare, gymnasieskola

Mycket låg konkurrens

Hushållslärare, grundskola

Mycket låg konkurrens

Hemspråkslärare

Mycket låg konkurrens

Lågstadielärare

Mycket låg konkurrens

Modersmålslärare, grundskola

Mycket låg konkurrens

Tal- och språkpedagog

Mycket låg konkurrens

Hörselvårdskonsulent

Mycket låg konkurrens

Specialpedagog, tal och språk

Mycket låg konkurrens

Undervisningsråd

Sångpedagog

Teckenspråkslärare

Balans

Personalvårdskonsulent

Hög konkurrens

Projektledare, mediabyrå

Balans

Hälso- och sjukvårdsstrateg

Budgetrådgivare

Fastighetsrådgivare

Låg konkurrens

Finansiell rådgivare

Låg konkurrens

Företagsekonomisk rådgivare

Låg konkurrens

Företagsrådgivare

Låg konkurrens

Placeringsrådgivare

Allmän åklagare

Assistentåklagare

Brottmålsadvokat

Chefsåklagare

Distriktsåklagare

Kammaråklagare

Länsåklagare

Riksåklagare

Statsåklagare

Tvistemålsadvokat

Åklagarassistent

Åklagare

Åtalsbyråchef

Överåklagare

Chefsrådman

Hovrättsråd

Justitieråd

Kammarrättsråd

Regeringsråd

Rättsvårdsinspektör

Fastighetsråd

Miljöråd

Hög konkurrens

Arkivföreståndare

Hög konkurrens

Arkivråd

Hög konkurrens

Föreståndare, arkiv

Föreståndare, galleri

Galleriföreståndare

Hög konkurrens

Lånechef, bibliotek

Forskare, kriminalvård

Låg konkurrens

Forskare, språk

Låg konkurrens

Konsult, språk

Låg konkurrens

Sjukvårdstolk

Låg konkurrens

Språkforskare

Låg konkurrens

Språkgranskare

Låg konkurrens

Språkkonsult

Låg konkurrens

Språkteknolog

Låg konkurrens

Språkvetare

Låg konkurrens

Teckenspråkstolk

Låg konkurrens

Tolk, sjukvårds

Hög konkurrens

Kåsör

Monumentalmålare

Muralmålare

Målare, konstnär

Porträttmålare

Stafflimålare

Hög konkurrens

Konsertsångare

Hög konkurrens

Kyrkosångare

Hög konkurrens

Körsångare, klassisk musik

Hög konkurrens

Operasångare

Hög konkurrens

Sångare, klassisk musik

Hög konkurrens

Sångare, konstmusik

Skådespelare

Balans

Biståndshandläggare, SIDA

Balans

Byrådirektör, ospec

Balans

Byråingenjör

Balans

Byråinspektör

Balans

Lantbruksråd

Balans

Länshälsovårdskonsulent

Balans

Naturvårdare, administratör

Balans

Omvårdnadsutvecklare

Balans

Vårdutvecklare

Låg konkurrens

Familjerådgivare

Mycket låg konkurrens

Familjevårdsinspektör

Frivårdschef

Frivårdshandläggare

Frivårdsinspektör

Föreståndare, kyrkligverksamhet

Inspektör, frivård

Låg konkurrens

Primärvårdskurator

Mycket låg konkurrens

Socialrådgivare

Mycket låg konkurrens

Vårdnadsutredare

Mycket låg konkurrens

Spåringenjör

Mycket låg konkurrens

Spårtekniker

Mycket låg konkurrens

Underhållsingenjör, bygg och anläggning

Mycket låg konkurrens

Underhållsplanerare, bygg och anläggning

Mycket låg konkurrens

Underhållschef, elkraft

Mycket låg konkurrens

Underhållschef, elektronik

Mycket låg konkurrens

Underhållschef, telekommunikation

Mycket låg konkurrens

Underhållschef, maskin

Mycket låg konkurrens

Underhållschef, kemiteknik

Underhållschef, metallurgi

Mycket låg konkurrens

Hushållstekniker

Sågverkstekniker

Underhållschef, textil, trä m.m.

Mycket låg konkurrens

Hörselvårdsingenjör

Mycket låg konkurrens

Hörselvårdstekniker

Bogserbåtsbefälhavare

Båtman, sjöfartsverket

Energirådgivare

Energisparrådgivare

Låg konkurrens

Strålskyddsingenjör

Balans

Strålskyddstekniker

Balans

Säkerhetsrådgivare, farligt gods

Fiskevårdskonsulent

Låg konkurrens

Försöksassistent, jordbruk, trädgård

Låg konkurrens

Försökstekniker, trädgårdsodling

Låg konkurrens

Kyrkogårdsföreståndare

Låg konkurrens

Kyrkogårdsmästare

Låg konkurrens

Kyrkogårdstekniker

Landskapsingenjör, rådgivning

Trädgårdsingenjör

Trädgårdstekniker

Låg konkurrens

Trädvårdare

Jaktvårdare

Jaktvårdskonsulent

Jaktvårdsrådgivare

Länsjaktvårdare

Länsjaktvårdskonsulent

Skogsmästare, rådgivning

Skogsvårdsassistent

Viltvårdare

Hygienassistent, sjukvård

Låg konkurrens

Hälsovårdsinspektör

Miljövårdsingenjör

Djursjukvårdare

Hundsjukvårdare

Hörselvårdsassistent

Sjuksköterska, äldresjukvård

Sjuksköterska, psykiatrisk vård

Sjuksköterska, företagshälsovård

Mycket låg konkurrens

Sjuksköterska, hemsjukvård

Mycket låg konkurrens

Sjuksköterska, ospec, primärvård

Mycket låg konkurrens

Sjuksköterska, ospec, vårdcentral

Sjuksköterska, palliativ vård

Sjuksköterska, ögonsjukvård

Mycket låg konkurrens

Laboratorieassistent, sjukvårdslaboratorium

Mycket låg konkurrens

Laboratorieföreståndare, sjukhus

Mycket låg konkurrens

Fritidsgårdsföreståndare/fritidspedagog

Mycket låg konkurrens

Föreståndare/fritidspedagog, fritidsgård

Lärare, språk (studiecirkel, kurs)

Naturskoleföreståndare

Låg konkurrens

Försäkringsrådgivare, övrig

Låg konkurrens

Områdesförvaltare, fastighet

Resebyråtjänsteman, reseproducent

Låg konkurrens

Kundvårdare

Låg konkurrens

Säkerhetsrådgivare, larm

Låg konkurrens

Båtbesiktningsman

Låg konkurrens

Båtskadeinspektör

Hög konkurrens

Bankrådgivare

Hög konkurrens

Bolånerådgivare

Hög konkurrens

Gruppföreståndare, bank

Hög konkurrens

Kreditrådgivare

Hög konkurrens

Lånehandläggare

Hög konkurrens

Lånekamrer

Hög konkurrens

Privatekonomisk rådgivare

Hög konkurrens

Privatrådgivare, bank

Bilvårdschef

Produktionsledare, reklambyrå

Servicerådgivare, bilverkstad

Manager, rådgivare

Byråsekreterare, ospec

Låg konkurrens

Informationsassistent, miljöfrågor

Lokalvårdsinspektör

Återbetalninghandläggare

Låg konkurrens

Bokhållare

Låg konkurrens

Försäkringsrådgivare, försäkringskassa

Låg konkurrens

Kassaföreståndare, A-kassa

Tillståndsinspektör

Låg konkurrens

Alkohol- och drogrådgivare

Låg konkurrens

Alkoholrådgivare

Låg konkurrens

Behandlingsassistent, ansvar för utredning o. stödåtgärder

Låg konkurrens

Biståndsbedömare

Låg konkurrens

Biståndshandläggare, kommun

Låg konkurrens

Drogrådgivare

Låg konkurrens

Hemtjänstassistent, ansvar för utredning och stödåtgärder

Låg konkurrens

Hemvårdsassistent

Låg konkurrens

Hemvårdssekreterare

Friskvårdare

Friskvårdsinstruktör

Friskvårdskonsult

Friskvårdsledare

Friskvårdsterapeut

Balans

Fritidsgårdsföreståndare

Balans

Föreståndare, fritidsgård/fritidspedagog

Golfinstruktör, friskvård

Golftränare, friskvård

Balans

Gårdsföreståndare, fritidsgård

Hälsorådgivare

Klätterinstruktör, friskvård

Personlig tränare, friskvård

Simlärare, friskvård

Simskollärare, friskvård

Skidlärare, friskvård

Snowboardinstruktör, friskvård

Stavgångsinstruktör

Stavgångsledare

Dekorationsmålare, bygg

Dekormålare, film

Dekormålare, teater

Dekormålare, TV

Filmmålare

Teatermålare

Hög konkurrens

Körsångare, populärmusik

Hög konkurrens

Popsångare

Hög konkurrens

Populärsångare

Hög konkurrens

Rocksångare

Hög konkurrens

Schlagersångare

Hög konkurrens

Sångare, folkmusik

Hög konkurrens

Sångare, populärmusik

Hög konkurrens

Vissångare

Konståkningstränare

Påklädare

Tablåläggare, TV

Församlingsföreståndare, frikyrkoförsamling

Församlingsföreståndare, Frälsningsarmén

Hög konkurrens

Hålkortsstansare

Mycket låg konkurrens

Expeditionsföreståndare, sjukvård

Mycket låg konkurrens

Teamsekreterare, sjukvård

Mycket låg konkurrens

Vårdadministratör, medicinsk sekreterare

Åklagarsekreterare

Depåchef

Balans

Depåman, petroleum

Balans

Förrådsansvarig

Balans

Förrådsarbetare, lager

Förrådschef

Balans

Förrådsförvaltare

Balans

Förrådsman

Balans

Förrådsmästare

Balans

Lagerföreståndare

Magasinsföreståndare

Balans

Materialförvaltare, förråd

Låg konkurrens

Busstationsföreståndare

Låg konkurrens

Expeditionsföreståndare, järnväg

Låg konkurrens

Fjärrtågklarerare

Låg konkurrens

Godscentralföreståndare

Låg konkurrens

Godsvårdare, järnväg

Låg konkurrens

Stationsföreståndare, järnväg

Låg konkurrens

Stationsföreståndare, vägtrafik

Låg konkurrens

Trafikledare, båttrafik

Låg konkurrens

Trafikledare, tåg

Låg konkurrens

Trafikmästare, tåg

Låg konkurrens

Tågbildare

Låg konkurrens

Tågklarerarbiträde

Låg konkurrens

Tågklarerare

Låg konkurrens

Tågledare

Låg konkurrens

Tågsamordnare

Låg konkurrens

Tågtrafikledare

Hög konkurrens

Byråassistent, ospec

Hög konkurrens

Områdesassistent

Hög konkurrens

Bilvårdsman, kassaarbete

Hög konkurrens

Utgångskassör

Hög konkurrens

Poststationsföreståndare

Pantlånare

Varubelånare

Hög konkurrens

Biljettör, resebyrå

Hög konkurrens

Bokningsassistent, turistbyrå

Hög konkurrens

Bokningssekreterare, resebyrå

Hög konkurrens

Bokningstjänsteman, resebyrå

Hög konkurrens

Resebyråassistent

Hög konkurrens

Resebyråsäljare

Hög konkurrens

Resebyråtjänsteman, säljare

Hög konkurrens

Reseförsäljare, resebyrå

Hög konkurrens

Resesäljare, resebyrå

Hög konkurrens

Säljare, resebyrå

Hög konkurrens

Säljledare, resebyrå

Hög konkurrens

Turistbyråföreståndare

Hög konkurrens

Turistbyråtjänsteman

Balans

Föreståndare, stugby

Balans

Föreståndare, vandrarhem

Balans

Vandrarhemsföreståndare

Balans

Stationsvärd, pendeltåg, T-bana

Båtvärd

Balans

Järnvägsexpeditör, tågtjänst

Balans

Spårvagnskonduktör

Balans

Tågbefälhavare

Balans

Tågchef

Balans

Tågmästarbiträde

Balans

Tågmästare

Balans

Tågvakt

Balans

Tågvärd

Dietföreståndare

Ekonomiföreståndare, fartyg

Ekonomiföreståndare, storkök

Föreståndare, kursgård

Föreståndare, mäss, lunchrum etc

Föreståndare, skolmåltidsverksamhet

Internatföreståndare

Kursgårdsföreståndare

Köksföreståndare

Skolbespisningsföreståndare

Skolmåltidsföreståndare

Storhushållsföreståndare

Våningshusfru

Mycket låg konkurrens

Grillkock, hotell, restaurang, storhushåll

Låg konkurrens

Barnvårdare, förskola

Låg konkurrens

Dagbarnvårdare

Balans

Elevvårdsassistent

Låg konkurrens

Föreningsgårdsarbetare

Balans

Hemspråkstränare

Låg konkurrens

Lekplatsföreståndare

Låg konkurrens

Modersmålstränare

Balans

Ungdomsgårdsarbetare

Ambulansförare, sjukvårdare

Ambulansföreståndare

Ambulanssjukvårdare

Barnsköterska, sjukvård

Omsorgsassistent, på institution

Sjukvårdare, ambulansförare

Låg konkurrens

Sjukvårdsbiträde

Mycket låg konkurrens

Undersköterska, vårdinrättning

Mycket låg konkurrens

Undersköterska, vård- och specialavdelning

Mycket låg konkurrens

Undersköterska, äldreomsorg på institution

Låg konkurrens

Vårdbiträde, vårdinrättning

Låg konkurrens

Vårdbiträde, äldreboende

Anhörigvårdare

Familjehemsvårdare

Låg konkurrens

Habiliterare, vårdbiträde

Låg konkurrens

Habiliteringsassistent, vårdbiträde

Låg konkurrens

Handikappassistent, vårdare och boendestödjare

Låg konkurrens

Handikappvårdare, personlig assistent

Låg konkurrens

Handikappvårdare, vårdare och boendestödjare

Mycket låg konkurrens

Hemsjukvårdare, undersköterska

Låg konkurrens

Hemsjukvårdare, vårdbiträde

Låg konkurrens

Hemtjänstassistent, vårdare

Låg konkurrens

Hemtjänstpersonal, vårdbiträde

Mycket låg konkurrens

Hemtjänstvårdare

Låg konkurrens

Hemtjänstvårdbiträde

Låg konkurrens

Hemvårdare

Låg konkurrens

Hemvårdsbiträde

Omvårdare

Låg konkurrens

Servicebiträde, vård

Mycket låg konkurrens

Undersköterska, hemsjukvård

Mycket låg konkurrens

Undersköterska, omvårdnadsassistent

Låg konkurrens

Vårdare, barn

Låg konkurrens

Vårdare, funktionshindrade

Låg konkurrens

Vårdare, äldre

Låg konkurrens

Vårdbiträde, barn

Låg konkurrens

Vårdbiträde, funktionshindrade

Låg konkurrens

Vårdbiträde, hemtjänst

Låg konkurrens

Vårdbiträde, ospec

Låg konkurrens

Vårdbiträde, äldre

Låg konkurrens

Aktivitetsledare, psykvård, missbruk m.m.

Låg konkurrens

Behandlingsassistent, vårdare

Låg konkurrens

Psykvårdare

Låg konkurrens

Skötare, mentalvård

Låg konkurrens

Skötare, psykiatrisk vård

Låg konkurrens

Vårdare, missbruksvård

Låg konkurrens

Vårdare, psykiatrisk vård

Låg konkurrens

Vårdare, psykiskt funktionshindrade

Låg konkurrens

Vårdare, vårdhem

Låg konkurrens

Vårdare/handledare, dagcenter

Låg konkurrens

Vårdbiträde, psykiatrisk vård

Låg konkurrens

Vårdbiträde, psykiskt funktionshindrade

Tandvårdsassistent

Tandvårdsbiträde

Balans

Fotvårdare

Balans

Fotvårdsspecialist

Balans

Fotvårdsterapeut

Balans

Hudvårdskonsult

Balans

Hudvårdsterapeut

Balans

Hårfrisör

Skönhetsvårdare

Skönhetsvårdsassistent

Balans

Stylist, hår

Begravningsbyråföreståndare

Begravningsrådgivare

Föreståndare, begravningsbyrå

Kundmottagare, begravningsbyrå

Låg konkurrens

Båtväktare

Låg konkurrens

Arbetsinstruktör, kriminalvård

Låg konkurrens

Bevakningsföreståndare

Låg konkurrens

Fångtransportör

Låg konkurrens

Kriminalvårdare

Låg konkurrens

Kriminalvårdsassistent

Låg konkurrens

Tillsynsman, kriminalvård

Låg konkurrens

Vårdare, kriminalvård

Spårvakt

Affärsföreståndare (dagligvaror), säljande

Butiksföreståndare (dagligvaror), säljande

Hög konkurrens

Försäljare, pressbyrå

Affärsföreståndare (fackhandel), säljande

Butiksföreståndare (fackhandel), säljande

Hög konkurrens

Försäljare, möbler, husgeråd

Caféföreståndare

Kaféföreståndare

Hög konkurrens

Kioskföreståndare

Bensinmacksföreståndare

Bensinstationsföreståndare

Föreståndare, bensinstation

Hög konkurrens

Båtförsäljare

Hög konkurrens

Försäljare, båt

Hög konkurrens

Säljare, bil, båt, husvagn

Båtuthyrare

Solarieföreståndare

Låg konkurrens

Gårdsmästare, blandade växtslag

Låg konkurrens

Gårdsmästare, växtodling

Förädlingsarbetare, trädgård

Handelsträdgårdsarbetare

Handelsträdgårdsmästare

Trädgårdsarbetare

Trädgårdsföreståndare

Trädgårdsförman

Trädgårdsmästare, odling

Trädgårdsodlare

Låg konkurrens

Anläggare, trädgård

Låg konkurrens

Anläggningsarbetare, trädgård

Låg konkurrens

Griftegårdschef

Låg konkurrens

Kyrkogårdsarbetare

Låg konkurrens

Kyrkogårdsförman

Låg konkurrens

Kyrkogårdsvaktmästare

Låg konkurrens

Parkföreståndare

Låg konkurrens

Trädgårdsanläggare

Låg konkurrens

Trädgårdsanläggningsarbetare

Låg konkurrens

Trädgårdsassistent

Låg konkurrens

Trädgårdsmästare, anläggning

Låg konkurrens

Vaktmästare, kyrkogård

Låg konkurrens

Fårfarmare

Låg konkurrens

Fårskötare

Låg konkurrens

Fåruppfödare

Låg konkurrens

Hingsthållare

Låg konkurrens

Hästvårdare

Låg konkurrens

Klövvårdare

Låg konkurrens

Ladugårdsföreståndare, lantbrukets husdjur

Låg konkurrens

Ladugårdsförman, lantbrukets husdjur

Låg konkurrens

Ladugårdsskötare, lantbrukets husdjur

Djurvårdare, djurklinik

Djurvårdare, djurpark

Djurvårdare, försöksdjur

Fågelskötare

Hundvårdare

Kennelföreståndare

Laboratoriedjurvårdare

Smådjursskötare

Låg konkurrens

Gårdsmästare, blandad drift

Låg konkurrens

Ladugårdsföreståndare, blandad drift

Låg konkurrens

Ladugårdsförman, blandad drift

Låg konkurrens

Ladugårdsskötare, blandad drift

Låg konkurrens

Naturvårdare, skogsarbetare

Låg konkurrens

Naturvårdstekniker

Låg konkurrens

Skogsvårdsarbetare

Fågelinventerare

Mycket låg konkurrens

Betonghåltagare

Mycket låg konkurrens

Håltagare

Mycket låg konkurrens

Stålslipare, cement

Låg konkurrens

Båtbyggare, trä

Låg konkurrens

Båtinredare

Låg konkurrens

Formbyggare, båtar

Mycket låg konkurrens

Spårläggare, järnväg

Mycket låg konkurrens

Vägmålare

Isoleringsplåtslagare

Låg konkurrens

Fastighetsunderhållare

Låg konkurrens

Områdesansvarig, fastighetsskötare

Arbetsledare, måleri

Mycket låg konkurrens

Byggnadsmålare

Mycket låg konkurrens

Konstruktionsmålare

Mycket låg konkurrens

Målare, bygg

Mycket låg konkurrens

Målarmästare

Mycket låg konkurrens

Måleriarbetare, målare

Mycket låg konkurrens

Måleriarbetare, lackerare, hantverk

Mycket låg konkurrens

Rostskyddsmålare

Mycket låg konkurrens

Sprutmålare

Mycket låg konkurrens

Argonbågsvetsare

Mycket låg konkurrens

Bågsvetsare

Mycket låg konkurrens

Gasbågsvetsare

Mycket låg konkurrens

Hårdlödare

Mycket låg konkurrens

Spårsvetsare

Mycket låg konkurrens

Svetsare, argonbåge

Mycket låg konkurrens

Svetsare, båg

Mycket låg konkurrens

Svetsare, gasbåge

Mycket låg konkurrens

Svetsare, spår

Mycket låg konkurrens

Bilplåtslagare

Mycket låg konkurrens

Bilskadereparatör, plåt

Mycket låg konkurrens

Byggnadsplåtslagare

Mycket låg konkurrens

Falsare, tunnplåt

Mycket låg konkurrens

Flygplansplåtslagare

Mycket låg konkurrens

Industriplåtslagare, tunnplåtslagare

Mycket låg konkurrens

Karosseriplåtslagare

Mycket låg konkurrens

Klippare, tunnplåt

Mycket låg konkurrens

Nibblare, tunnplåt

Mycket låg konkurrens

Nitare, tunnplåt

Mycket låg konkurrens

Plåtbearbetare

Mycket låg konkurrens

Plåthopsättare

Mycket låg konkurrens

Plåtmontör

Mycket låg konkurrens

Plåtpressare

Mycket låg konkurrens

Plåtslagare, bygg

Mycket låg konkurrens

Plåtslagare, flygplan

Mycket låg konkurrens

Skadereparatör, bilplåt

Mycket låg konkurrens

Stansare, tunnplåt

Mycket låg konkurrens

Takplåtslagare

Mycket låg konkurrens

Tunnplåtslagare

Mycket låg konkurrens

Tunnplåtslagare, industri

Mycket låg konkurrens

Ventilationsplåtslagare

Diktare, grovplåt

Fartygsplåtslagare

Grovplåtnitare

Grovplåtslagare

Grovplåtslagare, industri

Industriplåtslagare, grovplåtslagare

Nitare, grovplåt

Pannplåtslagare

Plåtslagare, grovplåt

Stålbyggare

Stålkonstruktionsmontör

Utslagsman, grovplåt

Varvsplåtslagare

Avsynare, borrstål

Avsynare, stål

Hålslipare

Slipare, stål

Slipare, stålverk

Verktygsvårdare

Ämnesavsynare, stål, metall

Mycket låg konkurrens

Båtmekaniker

Mycket låg konkurrens

Båtmotorreparatör

Mycket låg konkurrens

Oljedepåtekniker

Mycket låg konkurrens

Servicetekniker, tåg

Mycket låg konkurrens

Tågtekniker

Mycket låg konkurrens

Underhållsmekaniker

Mycket låg konkurrens

Underhållselektriker

Låg konkurrens

Hushållsmaskinreparatör

Låg konkurrens

PC-tekniker, hårdvara

Låg konkurrens

Reparatör, hushållsmaskiner

Låg konkurrens

Servicemontör, hushållsmaskiner

Låg konkurrens

Servicetekniker, hushållsmaskiner

Låg konkurrens

Låsmontör

Låg konkurrens

Låssmed

Låg konkurrens

Låssmedsmästare

Låg konkurrens

Låstekniker

Låg konkurrens

Montör, lås

Låg konkurrens

Smed, lås

Låg konkurrens

Vågreparatör

Blåsinstrumentmakare

Anfångare

Glasblåsare

Kolvblåsare

Uppblåsare

Dekorationsmålare, glas

Dekorationsmålare, porslin

Dekorationsmålare, skyltning

Dekormålare, skyltning

Färgtryckspåläggare, porslin

Glas- och porslinsmålare

Glasmålare

Porslinsmålare

Skyltmålare

Stålgravör, skyltar m.m.

Textilvårdare

Stålgravör, tryckmedier

Stålsticksgravör

Kartvårdstekniker

Mycket låg konkurrens

Tårtmakare

Måttskräddare

Måttskärare

Trålbindare

Tapetserare, inredning bil, båt m.m.

Tapetsör, inredning bil, båt m.m.

Råhudsarbetare

Balans

Blåsare, kaldoverk

Balans

Blåsare, stålverk

Balans

Gjutlådeskötare, stålverk

Balans

Hyttmästare, stål- och järnverk

Balans

Infraktare, stålverk

Balans

Kaldoblåsare

Balans

Processoperatör, stålverk

Balans

Reglerare, stålverk

Balans

Skrotfraktare, stålverk

Balans

Skrotkrossare, stålverk

Balans

Skrotvägare, stålverk

Balans

Smältare, elektrostålugn

Balans

Smältare, stålverk

Balans

Strippare, stålverk

Balans

Stränggjutare, stålverk

Balans

Ugnskarl, stålverk

Balans

Ugnsskötare, stålverk

Trådvalsare

Varmplåtledare

Plåtriktare

Tråddragare

Trådriktare

Trådspolare, metall

Gjuterioperatör, stål- och metallverk

Avsynare, sågverk

Bandsågare, sågverk

Barkmaskinskötare, sågverk

Brädgårdsarbetare

Brädgårdsfaktor

Cirkelsågare

Faktor, sågverk

Hyvlare, sågverk

Justersågare

Kantsågare

Kapsågare

Klyvsågare

Maskinbarkare, sågverk

Postare, såg- och hyvelverk

Ramsågare, sågverk

Sågare, sågverk

Sågfaktor

Sågmästare, sågverk

Sågoperatör

Sågverksarbetare

Sågverksoperatör

Träarbetare, sågverk

Tummare, sågverk

Virkesutlämnare, brädgård

Bandsågare, träfiberskivor

Formatsågare, fiberskivor

Pressare, spånskivor

Låg konkurrens

Drifttekniker, ångpanna

Låg konkurrens

Maskinist, ång

Låg konkurrens

Underhållstekniker, vattenrening

Låg konkurrens

Ångmaskinist

Låg konkurrens

Ångpanneeldare

Låg konkurrens

Ångpannetekniker

Mycket låg konkurrens

Bandsågare, metall

Mycket låg konkurrens

Kallsågare, metall

Mycket låg konkurrens

Laseroperatör, plåt

Mycket låg konkurrens

Långsvarvare

Mycket låg konkurrens

Metallsågare

Mycket låg konkurrens

Plåtklippare

Mycket låg konkurrens

Plåtritsare

Mycket låg konkurrens

Plåtskärare

Mycket låg konkurrens

Plåtsågare

Mycket låg konkurrens

Resårspinnare

Mycket låg konkurrens

Sågare, metall

Mycket låg konkurrens

Trådgnistare

Ramsågare, sten

Slaggblåsare

Stensågare

Tvålkokare

Tvålmaskinskötare

Tvålpilerare

Mycket låg konkurrens

Industrimålare

Mycket låg konkurrens

Måleriarbetare, lackerare, industri

Båtbyggare, plast

Plastbåtbyggare

Låg konkurrens

Kontursågare, snickeri

Låg konkurrens

Takspåntillverkare

Maskinoperatör, hårdband

Påsmaskinskötare

Trikåstickare

Våttvättare

Nåtlingsberedare

Råvaruberedare, konservindustri

Såsberedare

Glasstillverkare, gårdstillverkning

Osttillverkare, gårdstillverkning

Spannmålsarbetare

Spannmålstorkare

Marmeladtillverkare, gårdstillverkning

Safttillverkare, gårdstillverkning

Sylttillverkare, gårdstillverkning

Låg konkurrens

Montör, motorsågar

Låg konkurrens

Växellådsmontör

Arbetsledare, packning, påfyllning och märkning

Balans

Gaspåfyllare

Sågoperatör, istillverkning

Balans

Vågklarerare

Balans

Vågoperatör

Balans

Vågskötare

Mycket låg konkurrens

Pendeltågsförare

Mycket låg konkurrens

Tunneltågförare

Mycket låg konkurrens

Tågförare

Bangårdsarbetare

Bangårdsoperatör

Depåförare, tunneltåg

Järnvägsexpeditör, bangård

Chaufför, skåpbil

Skåpbilschaufför

Mycket låg konkurrens

Spårvagnsförare

Mycket låg konkurrens

Chaufför, långtradare

Mycket låg konkurrens

Långtradarchaufför

Mycket låg konkurrens

Renhållningsarbetare, lastbilsförare

Mycket låg konkurrens

Renhållningsarbetare, renhållningsförare

Mycket låg konkurrens

Renhållningsförare

Mycket låg konkurrens

Sopåkare

Mycket låg konkurrens

Åkare

Mycket låg konkurrens

Maskinförare, renhållning

Mycket låg konkurrens

Pålmaskinförare

Mycket låg konkurrens

Renhållningsmaskinförare

Låg konkurrens

Hushållsföreståndare, privathem

Bilvårdsman, diverse bensinmack

Låg konkurrens

Cateringassistent, lokalvårdare

Låg konkurrens

Lokalvårdare

Lokalvårdsledare

Låg konkurrens

Toalettföreståndare

Låg konkurrens

Tågstädare

Låg konkurrens

Ekonomibiträde, storhushåll

Låg konkurrens

Måltidsvakt

Låg konkurrens

Skolmåltidsbiträde

Låg konkurrens

Smörgåsberedare

Låg konkurrens

Smörgåsnisse

Hög konkurrens

Gårdskarl

Automatpåfyllare, varuautomater m.m.

Balans

Bränslehanterare, återvinningsstation

Balans

Bränslemottagare, återvinningsstation

Balans

Renhållningsarbetare, ospec

Balans

Återvinningsarbetare

Bilförädlare, bilvård

Bilvårdare

Bilvårdsman, tvätt, polering

Planterare, trädgårdsodling

Trädgårdsbiträde

Växtvårdare

Balans

Förrådsarbetare, bygg

Balans

Servicearbetare, måleri

Hög konkurrens

Lådspikare

Hög konkurrens

Stabbläggare, brädgård

Förare, minitåg

Varupåfyllare