Lönestatistik: å

Borgarråd

Departementsråd

Finansråd

Kommerseråd

Kommunalråd

Kriminalvårdschef

Landstingsråd

Länsråd

Minister, statsråd

Sjukvårdsdirektör

Statsråd

Utrikesråd

Kårordförande, studentkår

Affärsområdeschef, lednings- och utvecklingsansvar

Skogsvårdschef

Stadsträdgårdsmästare

Affärsföreståndare, administrativ, verkamhetsnära chef

Apoteksområdeschef, funktions- eller mellanchef

Apoteksområdeschef, verksamhetsnära chef

Banområdeschef, funktions- eller mellanchef

Banområdeschef, verksamhetsnära chef

Butiksföreståndare, administrativ, verksamhetsnära chef

Flygexpeditionsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Flygexpeditionsföreståndare, verksamhetsnära chef

Flygstationsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Flygstationsföreståndare, verksamhetsnära chef

Områdeschef, Posten, funktions- eller mellanchef

Områdeschef, Posten, verksamhetsnära chef

Postområdeschef, funktions- eller mellanchef

Postområdeschef, verksamhetsnära chef

Produktområdeschef, järnväg, funktions- eller mellanchef

Produktområdeschef, järnväg, verksamhetsnära chef

Resebyråchef, funktions- eller mellanchef

Resebyråföreståndare, funktions- eller mellanchef

Teleområdeschef, funktions- eller mellanchef

Teleområdeschef, verksamhetsnära chef

Lånechef, bank, funktions- eller mellanchef

Lånechef, bank, verksamhetsnära chef

Ambassadråd

Arbetsmarknadsråd

Byggnadsråd

Byråchef, statlig förvaltning, funktions- eller mellanchef

Byråchef, statlig förvaltning, verksamhetsnära chef

Kriminalvårdsdirektör, funktions- eller mellanchef

Kriminalvårdsdirektör, verksamhetsnära chef

Kriminalvårdsinspektör, funktions- eller mellanchef

Kriminalvårdsinspektör, verksamhetsnära chef

Medicinalråd

Miljövårdsdirektör

Naturvårdsdirektör

Områdeschef, försäkringskassan, funktions- eller mellanchef

Områdeschef, försäkringskassan, verksamhetsnära chef

Regionchef, Kriminalvården, funktions- eller mellanchef

Regionchef, Kriminalvården, verksamhetsnära chef

Daghemsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Fritidshemsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Fritidshemsföreståndare, verksamhetsnära chef

Föreståndare, daghem, funktions- eller mellanchef

Föreståndare, daghem, verksamhetsnära chef

Föreståndare, fritidshem, funktions- eller mellanchef

Föreståndare, fritidshem, verksamhetsnära chef

Föreståndare, förskola, funktions- eller mellanchef

Föreståndare, förskola, verksamhetsnära chef

Förskolechef, föreståndare förskola, funktions- eller mellanchef

Skolföreståndare, funktions- eller mellanchef

Avdelningschef, vårdavdelning/mottagning, verksamhetsnära chef

Avdelningsföreståndare, vårdavdelning/mottagning, verksamhetsnära chef

Boendeföreståndare, kommunal (vård och omsorg), funktions- eller mellanchef

Boendeföreståndare, kommunal (vård och omsorg), verksamhetsnära chef

Dagcenterföreståndare, funktions- eller mellanchef

Dagcenterföreståndare, verksamhetsnära chef

Distriktsjukvårdsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Enhetschef inom vård och omsorg, kommun, landsting, verksamhetsnära chef

Föreståndare, institution för personer med funktionsnedsättning, funktions- eller mellanchef

Föreståndare, institution för personer med funktionsnedsättning, verksamhetsnära chef

Klinikchef, tandvård, funktions- eller mellanchef

Klinikföreståndare, funktions- eller mellanchef

Områdeschef, barnomsorg, funktions- eller mellanchef

Områdeschef, barnomsorg, verksamhetsnära chef

Områdeschef, handikappomsorg, funktions- eller mellanchef

Områdeschef, handikappomsorg, verksamhetsnära chef

Områdeschef, hemtjänst, funktions- eller mellanchef

Områdeschef, hemtjänst, verksamhetsnära chef

Områdeschef, äldreomsorg, funktions- eller mellanchef

Områdeschef, äldreomsorg, verksamhetsnära chef

Primärvårdschef, funktions- eller mellanchef

Primärvårdschef, verksamhetsnära chef

Sjuksköterska, avdelningsföreståndare/-chef, funktions- eller mellanchef

Sjuksköterska, avdelningsföreståndare/-chef, verksamhetsnära chef

Sjukvårdsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Sjukvårdsföreståndare, verksamhetsnära chef

Tandvårdschef, funktions- eller mellanchef

Tandvårdschef, verksamhetsnära chef

Vårdcentralchef, funktions- eller mellanchef

Vårdcentralchef, verksamhetsnära chef

Vårdcentralföreståndare, funktions- eller mellanchef

Vårdcentralföreståndare, verksamhetsnära chef

Vårdenhetschef, funktions- eller mellanchef

Vårdenhetschef, verksamhetsnära chef

Vårdföreståndare, funktions- eller mellanchef

Vårdföreståndare, verksamhetsnära chef

Badföreståndare, funktions- eller mellanchef

Badföreståndare, verksamhetsnära chef

Biblioteksråd, funktions- eller mellanchef

Biblioteksråd, verksamhetsnära chef

Hallföreståndare, funktions- eller mellanchef

Hallföreståndare, verksamhetsnära chef

Renhållningschef, funktions- eller mellanchef

Renhållningschef, verksamhetsnära chef

Simhallsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Simhallsföreståndare, verksamhetsnära chef

Travbaneföreståndare, funktions- eller mellanchef

Travbaneföreståndare, verksamhetsnära chef

Affärsområdeschef, försäljnings- och marknadsansvar, funktions- eller mellanchef

Affärsområdeschef, försäljnings- och marknadsansvar, verksamhetsnära chef

Byråchef, mediabyrå, funktions- eller mellanchef

Byråchef, mediabyrå, verksamhetsnära chef

Driftchef, lantbruk, trädgårdsodling

Driftchef, trädgård

Driftledare, jordbruk trädgårdsodling

Företagsledare, inom trädgård, utan chefshiearki

Förvaltare, lantbruk trädgårdsodlare

Godsförvaltare, lantbruk trädgårdsodlare

Godsägare, lantbruk trädgårdsodlare

Kyrkogårdschef

Områdeschef, skogsbruk

Trädgårdsdirektör

VD, inom trädgård, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom trädgård, utan chefshiearki

Affärsföreståndare, 5-9 anställda, säljande

Butiksföreståndare, 5-9 anställda, säljande

Resebyråchef, verksamhetsnära chef

Resebyråföreståndare, verksamhetsnära chef

Turistbyråchef, funktions- eller mellanchef

Turistbyråchef, verksamhetsnära chef

Skolföreståndare, verksamhetsnära chef

Barnhemsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Barnhemsföreståndare, verksamhetsnära chef

Föreståndare, barnhem, funktions- eller mellanchef

Föreståndare, barnhem, verksamhetsnära chef

Föreståndare, hem för vård och boende, funktions- eller mellanchef

Föreståndare, hem för vård och boende, verksamhetsnära chef

Föreståndare, ålderdomshem, funktions- eller mellanchef

Föreståndare, ålderdomshem, verksamhetsnära chef

Företagsledare, inom vård och omsorg, utan chefshiearki

Pensionärshemsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Pensionärshemsföreståndare, verksamhetsnära chef

Servicehusföreståndare, funktions- eller mellanchef

Servicehusföreståndare, verksamhetsnära chef

Ungdomshemsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Ungdomshemsföreståndare, verksamhetsnära chef

VD, inom hälso- och sjukvård, utan chefshiearki

VD, inom äldrevård, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom hälso- och sjukvård, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom äldrevård, utan chefshiearki

Ålderdomschef, funktions- eller mellanchef

Ålderdomschef, verksamhetsnära chef

Ålderdomshemsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Ålderdomshemsföreståndare, verksamhetsnära chef

Biografföreståndare, funktions- eller mellanchef

Biografföreståndare, verksamhetsnära chef

Föreståndare, Folkets Hus, funktions- eller mellanchef

Föreståndare, Folkets Hus, verksamhetsnära chef

Föreståndare, golfbana, funktions- eller mellanchef

Föreståndare, golfbana, verksamhetsnära chef

Föreståndare, idrottshall, funktions- eller mellanchef

Föreståndare, idrottshall, verksamhetsnära chef

Golfbaneföreståndare, funktions- eller mellanchef

Golfbaneföreståndare, verksamhetsnära chef

Idrottshallsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Idrottshallsföreståndare, verksamhetsnära chef

Sporthallsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Sporthallsföreståndare, verksamhetsnära chef

Strålningsfysiker

Strålskyddsfysiker

Strålskyddsinspektör

Säkerhetsrådgivare, IT

Trädgårdsarkitekt

Underhållsingenjör, elkraft

Civilingenjör, datateknik, hårdvara

Civilingenjör, informationsteknologi, hårdvara

Hårdvarukonstruktör

Naturvårdsingenjör

Forskare, trädgårdsvetenskap

Jordbruksrådgivare

Lantbruksrådgivare

Spannmålskonsulent

Trädgårdsforskare

Trädgårdskonsulent

Trädgårdsrådgivare

Växtodlingsrådgivare

Skogsbruksrådgivare

Skogsvårdskonsulent

Intensivvårdssjuksköterska

Sjuksköterska, barnavårdscentral

Forskare, omvårdnad

Kvalitetskoordinator, vård och omsorg

Kvalitetssamordnare, vård och omsorg

Primärvårdsföreståndare

Vårdlärare, högskola

Lärare, språk (gymnasieskola)

Modersmålslärare, gymnasieskola

Barnavårdslärare, yrkesundervisning

Lärare, frisör och skönhetsvård

Lärare, lantbruk, skogsbruk, trädgård

Lärare, miljövård

Lärare, måleriteknik

Lärare, omvårdnad, social omsorg

Lärare, omvårdnad, tandvård

Lärare, storhushåll

Lärare, vårdyrken

Sjukvårdslärare

Trädgårdslärare

Vårdlärare, gymnasieskola

Barnavårdslärare, ej yrkesundervisning

Hushållslärare, gymnasieskola

Hushållslärare, grundskola

Hemspråkslärare

Lågstadielärare

Modersmålslärare, grundskola

Tal- och språkpedagog

Hörselvårdskonsulent

Specialpedagog, tal och språk

Undervisningsråd

Sångpedagog

Teckenspråkslärare

Personalvårdskonsulent

Projektledare, mediabyrå

Hälso- och sjukvårdsstrateg

Budgetrådgivare

Fastighetsrådgivare

Finansiell rådgivare

Företagsekonomisk rådgivare

Företagsrådgivare

Placeringsrådgivare

Allmän åklagare

Assistentåklagare

Brottmålsadvokat

Chefsåklagare

Distriktsåklagare

Kammaråklagare

Länsåklagare

Riksåklagare

Statsåklagare

Tvistemålsadvokat

Åklagarassistent

Åklagare

Åtalsbyråchef

Överåklagare

Chefsrådman

Hovrättsråd

Justitieråd

Kammarrättsråd

Regeringsråd

Rättsvårdsinspektör

Fastighetsråd

Miljöråd

Arkivföreståndare

Arkivråd

Föreståndare, arkiv

Föreståndare, galleri

Galleriföreståndare

Lånechef, bibliotek

Forskare, kriminalvård

Forskare, språk

Konsult, språk

Sjukvårdstolk

Språkforskare

Språkgranskare

Språkkonsult

Språkteknolog

Språkvetare

Teckenspråkstolk

Tolk, sjukvårds

Monumentalmålare

Muralmålare

Målare, konstnär

Porträttmålare

Stafflimålare

Konsertsångare

Kyrkosångare

Körsångare, klassisk musik

Operasångare

Sångare, klassisk musik

Sångare, konstmusik

Skådespelare

Biståndshandläggare, SIDA

Byrådirektör, ospec

Byråingenjör

Byråinspektör

Lantbruksråd

Länshälsovårdskonsulent

Naturvårdare, administratör

Omvårdnadsutvecklare

Vårdutvecklare

Familjerådgivare

Familjevårdsinspektör

Frivårdschef

Frivårdshandläggare

Frivårdsinspektör

Föreståndare, kyrkligverksamhet

Inspektör, frivård

Primärvårdskurator

Socialrådgivare

Vårdnadsutredare

Spåringenjör

Spårtekniker

Underhållsingenjör, bygg och anläggning

Underhållsplanerare, bygg och anläggning

Underhållschef, elkraft

Underhållschef, elektronik

Underhållschef, telekommunikation

Underhållschef, maskin

Underhållschef, kemiteknik

Underhållschef, metallurgi

Hushållstekniker

Sågverkstekniker

Underhållschef, textil, trä m.m.

Hörselvårdsingenjör

Hörselvårdstekniker

Bogserbåtsbefälhavare

Båtman, sjöfartsverket

Energirådgivare

Energisparrådgivare

Strålskyddsingenjör

Strålskyddstekniker

Säkerhetsrådgivare, farligt gods

Fiskevårdskonsulent

Försöksassistent, jordbruk, trädgård

Försökstekniker, trädgårdsodling

Kyrkogårdsföreståndare

Kyrkogårdsmästare

Kyrkogårdstekniker

Landskapsingenjör, rådgivning

Trädgårdsingenjör

Trädgårdstekniker

Trädvårdare

Jaktvårdare

Jaktvårdskonsulent

Jaktvårdsrådgivare

Länsjaktvårdare

Länsjaktvårdskonsulent

Skogsmästare, rådgivning

Skogsvårdsassistent

Viltvårdare

Hygienassistent, sjukvård

Hälsovårdsinspektör

Miljövårdsingenjör

Djursjukvårdare

Hundsjukvårdare

Hörselvårdsassistent

Sjuksköterska, äldresjukvård

Sjuksköterska, psykiatrisk vård

Sjuksköterska, företagshälsovård

Sjuksköterska, hemsjukvård

Sjuksköterska, ospec, primärvård

Sjuksköterska, ospec, vårdcentral

Sjuksköterska, palliativ vård

Sjuksköterska, ögonsjukvård

Laboratorieassistent, sjukvårdslaboratorium

Laboratorieföreståndare, sjukhus

Fritidsgårdsföreståndare/fritidspedagog

Föreståndare/fritidspedagog, fritidsgård

Lärare, språk (studiecirkel, kurs)

Naturskoleföreståndare

Försäkringsrådgivare, övrig

Områdesförvaltare, fastighet

Resebyråtjänsteman, reseproducent

Kundvårdare

Säkerhetsrådgivare, larm

Båtbesiktningsman

Båtskadeinspektör

Bankrådgivare

Bolånerådgivare

Gruppföreståndare, bank

Kreditrådgivare

Lånehandläggare

Lånekamrer

Privatekonomisk rådgivare

Privatrådgivare, bank

Bilvårdschef

Produktionsledare, reklambyrå

Servicerådgivare, bilverkstad

Manager, rådgivare

Byråsekreterare, ospec

Informationsassistent, miljöfrågor

Lokalvårdsinspektör

Återbetalninghandläggare

Bokhållare

Försäkringsrådgivare, försäkringskassa

Kassaföreståndare, A-kassa

Tillståndsinspektör

Alkohol- och drogrådgivare

Alkoholrådgivare

Behandlingsassistent, ansvar för utredning o. stödåtgärder

Biståndsbedömare

Biståndshandläggare, kommun

Drogrådgivare

Hemtjänstassistent, ansvar för utredning och stödåtgärder

Hemvårdsassistent

Hemvårdssekreterare

Friskvårdare

Friskvårdsinstruktör

Friskvårdskonsult

Friskvårdsledare

Friskvårdsterapeut

Fritidsgårdsföreståndare

Föreståndare, fritidsgård/fritidspedagog

Golfinstruktör, friskvård

Golftränare, friskvård

Gårdsföreståndare, fritidsgård

Hälsorådgivare

Klätterinstruktör, friskvård

Personlig tränare, friskvård

Simlärare, friskvård

Simskollärare, friskvård

Skidlärare, friskvård

Snowboardinstruktör, friskvård

Stavgångsinstruktör

Stavgångsledare

Dekorationsmålare, bygg

Dekormålare, film

Dekormålare, teater

Dekormålare, TV

Filmmålare

Teatermålare

Körsångare, populärmusik

Popsångare

Populärsångare

Rocksångare

Schlagersångare

Sångare, folkmusik

Sångare, populärmusik

Vissångare

Konståkningstränare

Påklädare

Tablåläggare, TV

Församlingsföreståndare, frikyrkoförsamling

Församlingsföreståndare, Frälsningsarmén

Hålkortsstansare

Expeditionsföreståndare, sjukvård

Teamsekreterare, sjukvård

Vårdadministratör, medicinsk sekreterare

Åklagarsekreterare

Depåchef

Depåman, petroleum

Förrådsansvarig

Förrådsarbetare, lager

Förrådschef

Förrådsförvaltare

Förrådsman

Förrådsmästare

Lagerföreståndare

Magasinsföreståndare

Materialförvaltare, förråd

Busstationsföreståndare

Expeditionsföreståndare, järnväg

Fjärrtågklarerare

Godscentralföreståndare

Godsvårdare, järnväg

Stationsföreståndare, järnväg

Stationsföreståndare, vägtrafik

Trafikledare, båttrafik

Trafikledare, tåg

Trafikmästare, tåg

Tågbildare

Tågklarerarbiträde

Tågklarerare

Tågledare

Tågsamordnare

Tågtrafikledare

Byråassistent, ospec

Områdesassistent

Bilvårdsman, kassaarbete

Utgångskassör

Poststationsföreståndare

Pantlånare

Varubelånare

Biljettör, resebyrå

Bokningsassistent, turistbyrå

Bokningssekreterare, resebyrå

Bokningstjänsteman, resebyrå

Resebyråassistent

Resebyråsäljare

Resebyråtjänsteman, säljare

Reseförsäljare, resebyrå

Resesäljare, resebyrå

Säljare, resebyrå

Säljledare, resebyrå

Turistbyråföreståndare

Turistbyråtjänsteman

Föreståndare, stugby

Föreståndare, vandrarhem

Vandrarhemsföreståndare

Stationsvärd, pendeltåg, T-bana

Båtvärd

Järnvägsexpeditör, tågtjänst

Spårvagnskonduktör

Tågbefälhavare

Tågmästarbiträde

Tågmästare

Tågvärd

Dietföreståndare

Ekonomiföreståndare, fartyg

Ekonomiföreståndare, storkök

Föreståndare, kursgård

Föreståndare, mäss, lunchrum etc

Föreståndare, skolmåltidsverksamhet

Internatföreståndare

Kursgårdsföreståndare

Köksföreståndare

Skolbespisningsföreståndare

Skolmåltidsföreståndare

Storhushållsföreståndare

Våningshusfru

Grillkock, hotell, restaurang, storhushåll

Barnvårdare, förskola

Dagbarnvårdare

Elevvårdsassistent

Föreningsgårdsarbetare

Hemspråkstränare

Lekplatsföreståndare

Modersmålstränare

Ungdomsgårdsarbetare

Ambulansförare, sjukvårdare

Ambulansföreståndare

Ambulanssjukvårdare

Barnsköterska, sjukvård

Omsorgsassistent, på institution

Sjukvårdare, ambulansförare

Sjukvårdsbiträde

Undersköterska, vårdinrättning

Undersköterska, vård- och specialavdelning

Undersköterska, äldreomsorg på institution

Vårdbiträde, vårdinrättning

Vårdbiträde, äldreboende

Anhörigvårdare

Familjehemsvårdare

Habiliterare, vårdbiträde

Habiliteringsassistent, vårdbiträde

Handikappassistent, vårdare och boendestödjare

Handikappvårdare, personlig assistent

Handikappvårdare, vårdare och boendestödjare

Hemsjukvårdare, undersköterska

Hemsjukvårdare, vårdbiträde

Hemtjänstassistent, vårdare

Hemtjänstpersonal, vårdbiträde

Hemtjänstvårdare

Hemtjänstvårdbiträde

Hemvårdare

Hemvårdsbiträde

Omvårdare

Servicebiträde, vård

Undersköterska, hemsjukvård

Undersköterska, omvårdnadsassistent

Vårdare, barn

Vårdare, funktionshindrade

Vårdare, äldre

Vårdbiträde, barn

Vårdbiträde, funktionshindrade

Vårdbiträde, hemtjänst

Vårdbiträde, ospec

Vårdbiträde, äldre

Aktivitetsledare, psykvård, missbruk m.m.

Behandlingsassistent, vårdare

Psykvårdare

Skötare, mentalvård

Skötare, psykiatrisk vård

Vårdare, missbruksvård

Vårdare, psykiatrisk vård

Vårdare, psykiskt funktionshindrade

Vårdare, vårdhem

Vårdare/handledare, dagcenter

Vårdbiträde, psykiatrisk vård

Vårdbiträde, psykiskt funktionshindrade

Tandvårdsassistent

Tandvårdsbiträde

Fotvårdare

Fotvårdsspecialist

Fotvårdsterapeut

Hudvårdskonsult

Hudvårdsterapeut

Hårfrisör

Skönhetsvårdare

Skönhetsvårdsassistent

Stylist, hår

Begravningsbyråföreståndare

Begravningsrådgivare

Föreståndare, begravningsbyrå

Kundmottagare, begravningsbyrå

Båtväktare

Arbetsinstruktör, kriminalvård

Bevakningsföreståndare

Fångtransportör

Kriminalvårdare

Kriminalvårdsassistent

Tillsynsman, kriminalvård

Vårdare, kriminalvård

Spårvakt

Affärsföreståndare (dagligvaror), säljande

Butiksföreståndare (dagligvaror), säljande

Försäljare, pressbyrå

Affärsföreståndare (fackhandel), säljande

Butiksföreståndare (fackhandel), säljande

Försäljare, möbler, husgeråd

Caféföreståndare

Kaféföreståndare

Kioskföreståndare

Bensinmacksföreståndare

Bensinstationsföreståndare

Föreståndare, bensinstation

Båtförsäljare

Försäljare, båt

Säljare, bil, båt, husvagn

Båtuthyrare

Solarieföreståndare

Gårdsmästare, blandade växtslag

Gårdsmästare, växtodling

Förädlingsarbetare, trädgård

Handelsträdgårdsarbetare

Handelsträdgårdsmästare

Trädgårdsarbetare

Trädgårdsföreståndare

Trädgårdsförman

Trädgårdsmästare, odling

Trädgårdsodlare

Anläggare, trädgård

Anläggningsarbetare, trädgård

Griftegårdschef

Kyrkogårdsarbetare

Kyrkogårdsförman

Kyrkogårdsvaktmästare

Parkföreståndare

Trädgårdsanläggare

Trädgårdsanläggningsarbetare

Trädgårdsassistent

Trädgårdsmästare, anläggning

Vaktmästare, kyrkogård

Fårfarmare

Fårskötare

Fåruppfödare

Hingsthållare

Hästvårdare

Klövvårdare

Ladugårdsföreståndare, lantbrukets husdjur

Ladugårdsförman, lantbrukets husdjur

Ladugårdsskötare, lantbrukets husdjur

Djurvårdare, djurklinik

Djurvårdare, djurpark

Djurvårdare, försöksdjur

Fågelskötare

Hundvårdare

Kennelföreståndare

Laboratoriedjurvårdare

Smådjursskötare

Gårdsmästare, blandad drift

Ladugårdsföreståndare, blandad drift

Ladugårdsförman, blandad drift

Ladugårdsskötare, blandad drift

Naturvårdare, skogsarbetare

Naturvårdstekniker

Skogsvårdsarbetare

Fågelinventerare

Betonghåltagare

Håltagare

Stålslipare, cement

Båtbyggare, trä

Båtinredare

Formbyggare, båtar

Spårläggare, järnväg

Vägmålare

Isoleringsplåtslagare

Fastighetsunderhållare

Områdesansvarig, fastighetsskötare

Arbetsledare, måleri

Byggnadsmålare

Konstruktionsmålare

Målare, bygg

Målarmästare

Måleriarbetare, målare

Måleriarbetare, lackerare, hantverk

Rostskyddsmålare

Sprutmålare

Argonbågsvetsare

Bågsvetsare

Gasbågsvetsare

Hårdlödare

Spårsvetsare

Svetsare, argonbåge

Svetsare, båg

Svetsare, gasbåge

Svetsare, spår

Bilplåtslagare

Bilskadereparatör, plåt

Byggnadsplåtslagare

Falsare, tunnplåt

Flygplansplåtslagare

Industriplåtslagare, tunnplåtslagare

Karosseriplåtslagare

Klippare, tunnplåt

Nibblare, tunnplåt

Nitare, tunnplåt

Plåtbearbetare

Plåthopsättare

Plåtmontör

Plåtpressare

Plåtslagare, bygg

Plåtslagare, flygplan

Skadereparatör, bilplåt

Stansare, tunnplåt

Takplåtslagare

Tunnplåtslagare

Tunnplåtslagare, industri

Ventilationsplåtslagare

Diktare, grovplåt

Fartygsplåtslagare

Grovplåtnitare

Grovplåtslagare

Grovplåtslagare, industri

Industriplåtslagare, grovplåtslagare

Nitare, grovplåt

Pannplåtslagare

Plåtslagare, grovplåt

Stålbyggare

Stålkonstruktionsmontör

Utslagsman, grovplåt

Varvsplåtslagare

Avsynare, borrstål

Avsynare, stål

Hålslipare

Slipare, stål

Slipare, stålverk

Verktygsvårdare

Ämnesavsynare, stål, metall

Båtmekaniker

Båtmotorreparatör

Oljedepåtekniker

Servicetekniker, tåg

Tågtekniker

Underhållsmekaniker

Underhållselektriker

Hushållsmaskinreparatör

PC-tekniker, hårdvara

Reparatör, hushållsmaskiner

Servicemontör, hushållsmaskiner

Servicetekniker, hushållsmaskiner

Låsmontör

Låssmedsmästare

Låstekniker

Montör, lås

Smed, lås

Vågreparatör

Blåsinstrumentmakare

Anfångare

Glasblåsare

Kolvblåsare

Uppblåsare

Dekorationsmålare, glas

Dekorationsmålare, porslin

Dekorationsmålare, skyltning

Dekormålare, skyltning

Färgtryckspåläggare, porslin

Glas- och porslinsmålare

Glasmålare

Porslinsmålare

Skyltmålare

Stålgravör, skyltar m.m.

Textilvårdare

Stålgravör, tryckmedier

Stålsticksgravör

Kartvårdstekniker

Tårtmakare

Måttskräddare

Måttskärare

Trålbindare

Tapetserare, inredning bil, båt m.m.

Tapetsör, inredning bil, båt m.m.

Råhudsarbetare

Blåsare, kaldoverk

Blåsare, stålverk

Gjutlådeskötare, stålverk

Hyttmästare, stål- och järnverk

Infraktare, stålverk

Kaldoblåsare

Processoperatör, stålverk

Reglerare, stålverk

Skrotfraktare, stålverk

Skrotkrossare, stålverk

Skrotvägare, stålverk

Smältare, elektrostålugn

Smältare, stålverk

Strippare, stålverk

Stränggjutare, stålverk

Ugnskarl, stålverk

Ugnsskötare, stålverk

Trådvalsare

Varmplåtledare

Plåtriktare

Tråddragare

Trådriktare

Trådspolare, metall

Gjuterioperatör, stål- och metallverk

Avsynare, sågverk

Bandsågare, sågverk

Barkmaskinskötare, sågverk

Brädgårdsarbetare

Brädgårdsfaktor

Cirkelsågare

Faktor, sågverk

Hyvlare, sågverk

Justersågare

Kantsågare

Kapsågare

Klyvsågare

Maskinbarkare, sågverk

Postare, såg- och hyvelverk

Ramsågare, sågverk

Sågare, sågverk

Sågfaktor

Sågmästare, sågverk

Sågoperatör

Sågverksarbetare

Sågverksoperatör

Träarbetare, sågverk

Tummare, sågverk

Virkesutlämnare, brädgård

Bandsågare, träfiberskivor

Formatsågare, fiberskivor

Pressare, spånskivor

Drifttekniker, ångpanna

Maskinist, ång

Underhållstekniker, vattenrening

Ångmaskinist

Ångpanneeldare

Ångpannetekniker

Bandsågare, metall

Kallsågare, metall

Laseroperatör, plåt

Långsvarvare

Metallsågare

Plåtklippare

Plåtritsare

Plåtskärare

Plåtsågare

Resårspinnare

Sågare, metall

Trådgnistare

Ramsågare, sten

Slaggblåsare

Stensågare

Tvålkokare

Tvålmaskinskötare

Tvålpilerare

Industrimålare

Måleriarbetare, lackerare, industri

Båtbyggare, plast

Plastbåtbyggare

Kontursågare, snickeri

Takspåntillverkare

Maskinoperatör, hårdband

Påsmaskinskötare

Trikåstickare

Våttvättare

Nåtlingsberedare

Råvaruberedare, konservindustri

Såsberedare

Glasstillverkare, gårdstillverkning

Osttillverkare, gårdstillverkning

Spannmålsarbetare

Spannmålstorkare

Marmeladtillverkare, gårdstillverkning

Safttillverkare, gårdstillverkning

Sylttillverkare, gårdstillverkning

Montör, motorsågar

Växellådsmontör

Arbetsledare, packning, påfyllning och märkning

Gaspåfyllare

Sågoperatör, istillverkning

Vågklarerare

Vågoperatör

Vågskötare

Pendeltågsförare

Tunneltågförare

Tågförare

Bangårdsarbetare

Bangårdsoperatör

Depåförare, tunneltåg

Järnvägsexpeditör, bangård

Chaufför, skåpbil

Skåpbilschaufför

Spårvagnsförare

Chaufför, långtradare

Långtradarchaufför

Renhållningsarbetare, lastbilsförare

Renhållningsarbetare, renhållningsförare

Renhållningsförare

Sopåkare

Maskinförare, renhållning

Pålmaskinförare

Renhållningsmaskinförare

Hushållsföreståndare, privathem

Bilvårdsman, diverse bensinmack

Cateringassistent, lokalvårdare

Lokalvårdare

Lokalvårdsledare

Toalettföreståndare

Tågstädare

Ekonomibiträde, storhushåll

Måltidsvakt

Skolmåltidsbiträde

Smörgåsberedare

Smörgåsnisse

Gårdskarl

Automatpåfyllare, varuautomater m.m.

Bränslehanterare, återvinningsstation

Bränslemottagare, återvinningsstation

Renhållningsarbetare, ospec

Återvinningsarbetare

Bilförädlare, bilvård

Bilvårdare

Bilvårdsman, tvätt, polering

Planterare, trädgårdsodling

Trädgårdsbiträde

Växtvårdare

Förrådsarbetare, bygg

Servicearbetare, måleri

Lådspikare

Stabbläggare, brädgård

Förare, minitåg

Varupåfyllare