Lönestatistik: å

Borgarråd

Finansråd

Kommunalråd

Landstingsråd

Minister, statsråd

Statsråd

Departementsråd

Kommerseråd

Kriminalvårdschef

Länsråd

Sjukvårdsdirektör

Utrikesråd

Kårordförande, studentkår

Affärsområdeschef, lednings- och utvecklingsansvar

Ambassadråd

Arbetsmarknadsråd

Medicinalråd

Miljövårdsdirektör

Naturvårdsdirektör

Byråchef, mediabyrå, funktions- eller mellanchef

Byråchef, mediabyrå, verksamhetsnära chef

Affärsområdeschef, försäljnings- och marknadsansvar, funktions- eller mellanchef

Affärsområdeschef, försäljnings- och marknadsansvar, verksamhetsnära chef

Banområdeschef, funktions- eller mellanchef

Flygexpeditionsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Flygstationsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Områdeschef, Posten, funktions- eller mellanchef

Postområdeschef, funktions- eller mellanchef

Produktområdeschef, järnväg, funktions- eller mellanchef

Teleområdeschef, funktions- eller mellanchef

Banområdeschef, verksamhetsnära chef

Flygexpeditionsföreståndare, verksamhetsnära chef

Flygstationsföreståndare, verksamhetsnära chef

Områdeschef, Posten, verksamhetsnära chef

Postområdeschef, verksamhetsnära chef

Produktområdeschef, järnväg, verksamhetsnära chef

Teleområdeschef, verksamhetsnära chef

Renhållningschef, funktions- eller mellanchef

Renhållningschef, verksamhetsnära chef

Skogsvårdschef

Stadsträdgårdsmästare

Förvaltare, lantbruk trädgårdsodlare

Godsförvaltare, lantbruk trädgårdsodlare

Områdeschef, skogsbruk

Skolföreståndare, funktions- eller mellanchef

Skolföreståndare, verksamhetsnära chef

Daghemsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Fritidshemsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Föreståndare, daghem, funktions- eller mellanchef

Föreståndare, fritidshem, funktions- eller mellanchef

Föreståndare, förskola, funktions- eller mellanchef

Förskolechef, föreståndare förskola, funktions- eller mellanchef

Områdeschef, barnomsorg, funktions- eller mellanchef

Barnhemsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Föreståndare, barnhem, funktions- eller mellanchef

Fritidshemsföreståndare, verksamhetsnära chef

Föreståndare, daghem, verksamhetsnära chef

Föreståndare, fritidshem, verksamhetsnära chef

Föreståndare, förskola, verksamhetsnära chef

Områdeschef, barnomsorg, verksamhetsnära chef

Barnhemsföreståndare, verksamhetsnära chef

Föreståndare, barnhem, verksamhetsnära chef

Distriktsjukvårdsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Klinikchef, tandvård, funktions- eller mellanchef

Klinikföreståndare, funktions- eller mellanchef

Primärvårdschef, funktions- eller mellanchef

Sjuksköterska, avdelningsföreståndare/-chef, funktions- eller mellanchef

Sjukvårdsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Tandvårdschef, funktions- eller mellanchef

Vårdcentralchef, funktions- eller mellanchef

Vårdcentralföreståndare, funktions- eller mellanchef

Vårdenhetschef, funktions- eller mellanchef

Vårdföreståndare, funktions- eller mellanchef

Avdelningschef, vårdavdelning/mottagning, verksamhetsnära chef

Avdelningsföreståndare, vårdavdelning/mottagning, verksamhetsnära chef

Enhetschef inom vård och omsorg, kommun, landsting, verksamhetsnära chef

Primärvårdschef, verksamhetsnära chef

Sjuksköterska, avdelningsföreståndare/-chef, verksamhetsnära chef

Sjukvårdsföreståndare, verksamhetsnära chef

Tandvårdschef, verksamhetsnära chef

Vårdcentralchef, verksamhetsnära chef

Vårdcentralföreståndare, verksamhetsnära chef

Vårdenhetschef, verksamhetsnära chef

Vårdföreståndare, verksamhetsnära chef

Företagsledare, inom vård och omsorg, utan chefshiearki

VD, inom hälso- och sjukvård, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom hälso- och sjukvård, utan chefshiearki

Boendeföreståndare, kommunal (vård och omsorg), funktions- eller mellanchef

Dagcenterföreståndare, funktions- eller mellanchef

Föreståndare, institution för personer med funktionsnedsättning, funktions- eller mellanchef

Områdeschef, handikappomsorg, funktions- eller mellanchef

Föreståndare, hem för vård och boende, funktions- eller mellanchef

Ungdomshemsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Boendeföreståndare, kommunal (vård och omsorg), verksamhetsnära chef

Dagcenterföreståndare, verksamhetsnära chef

Föreståndare, institution för personer med funktionsnedsättning, verksamhetsnära chef

Områdeschef, handikappomsorg, verksamhetsnära chef

Föreståndare, hem för vård och boende, verksamhetsnära chef

Ungdomshemsföreståndare, verksamhetsnära chef

Områdeschef, hemtjänst, funktions- eller mellanchef

Områdeschef, äldreomsorg, funktions- eller mellanchef

Föreståndare, ålderdomshem, funktions- eller mellanchef

Pensionärshemsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Servicehusföreståndare, funktions- eller mellanchef

Ålderdomschef, funktions- eller mellanchef

Ålderdomshemsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Områdeschef, hemtjänst, verksamhetsnära chef

Områdeschef, äldreomsorg, verksamhetsnära chef

Föreståndare, ålderdomshem, verksamhetsnära chef

Pensionärshemsföreståndare, verksamhetsnära chef

Servicehusföreståndare, verksamhetsnära chef

VD, inom äldrevård, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom äldrevård, utan chefshiearki

Ålderdomschef, verksamhetsnära chef

Ålderdomshemsföreståndare, verksamhetsnära chef

Byråchef, statlig förvaltning, funktions- eller mellanchef

Kriminalvårdsdirektör, funktions- eller mellanchef

Kriminalvårdsinspektör, funktions- eller mellanchef

Områdeschef, försäkringskassan, funktions- eller mellanchef

Regionchef, Kriminalvården, funktions- eller mellanchef

Biblioteksråd, funktions- eller mellanchef

Byråchef, statlig förvaltning, verksamhetsnära chef

Kriminalvårdsdirektör, verksamhetsnära chef

Kriminalvårdsinspektör, verksamhetsnära chef

Områdeschef, försäkringskassan, verksamhetsnära chef

Regionchef, Kriminalvården, verksamhetsnära chef

Biblioteksråd, verksamhetsnära chef

Lånechef, bank, funktions- eller mellanchef

Lånechef, bank, verksamhetsnära chef

Apoteksområdeschef, funktions- eller mellanchef

Affärsföreståndare, administrativ, verkamhetsnära chef

Apoteksområdeschef, verksamhetsnära chef

Butiksföreståndare, administrativ, verksamhetsnära chef

Badföreståndare, funktions- eller mellanchef

Hallföreståndare, funktions- eller mellanchef

Simhallsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Travbaneföreståndare, funktions- eller mellanchef

Biografföreståndare, funktions- eller mellanchef

Föreståndare, golfbana, funktions- eller mellanchef

Föreståndare, idrottshall, funktions- eller mellanchef

Golfbaneföreståndare, funktions- eller mellanchef

Idrottshallsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Sporthallsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Badföreståndare, verksamhetsnära chef

Hallföreståndare, verksamhetsnära chef

Simhallsföreståndare, verksamhetsnära chef

Travbaneföreståndare, verksamhetsnära chef

Biografföreståndare, verksamhetsnära chef

Föreståndare, golfbana, verksamhetsnära chef

Föreståndare, idrottshall, verksamhetsnära chef

Golfbaneföreståndare, verksamhetsnära chef

Idrottshallsföreståndare, verksamhetsnära chef

Sporthallsföreståndare, verksamhetsnära chef

Resebyråchef, funktions- eller mellanchef

Resebyråföreståndare, funktions- eller mellanchef

Turistbyråchef, funktions- eller mellanchef

Föreståndare, Folkets Hus, funktions- eller mellanchef

Resebyråchef, verksamhetsnära chef

Resebyråföreståndare, verksamhetsnära chef

Turistbyråchef, verksamhetsnära chef

Föreståndare, Folkets Hus, verksamhetsnära chef

Strålningsfysiker

Strålskyddsfysiker

Strålskyddsinspektör

Forskare, trädgårdsvetenskap

Jordbruksrådgivare

Lantbruksrådgivare

Spannmålskonsulent

Trädgårdsforskare

Trädgårdskonsulent

Trädgårdsrådgivare

Växtodlingsrådgivare

Fiskevårdskonsulent

Landskapsingenjör, rådgivning

Trädgårdsingenjör

Trädgårdstekniker

Skogsbruksrådgivare

Skogsvårdskonsulent

Jaktvårdare

Jaktvårdskonsulent

Jaktvårdsrådgivare

Länsjaktvårdare

Länsjaktvårdskonsulent

Skogsmästare, rådgivning

Skogsvårdsassistent

Viltvårdare

Fågelinventerare

Underhållsingenjör, elkraft

Civilingenjör, datateknik, hårdvara

Civilingenjör, informationsteknologi, hårdvara

Hårdvarukonstruktör

Trädgårdsarkitekt

Strålskyddsingenjör

Hälsovårdsinspektör

Naturvårdsingenjör

Miljövårdsingenjör

Sjuksköterska, hemsjukvård

Sjuksköterska, ospec, primärvård

Sjuksköterska, ospec, vårdcentral

Sjuksköterska, psykiatrisk vård

Sjuksköterska, äldresjukvård

Intensivvårdssjuksköterska

Sjuksköterska, barnavårdscentral

Sjuksköterska, företagshälsovård

Forskare, omvårdnad

Kvalitetskoordinator, vård och omsorg

Kvalitetssamordnare, vård och omsorg

Primärvårdsföreståndare

Sjuksköterska, palliativ vård

Sjuksköterska, ögonsjukvård

Hörselvårdsassistent

Vårdlärare, högskola

Barnavårdslärare, yrkesundervisning

Lärare, frisör och skönhetsvård

Lärare, lantbruk, skogsbruk, trädgård

Lärare, miljövård

Lärare, måleriteknik

Lärare, omvårdnad, social omsorg

Lärare, omvårdnad, tandvård

Lärare, storhushåll

Lärare, vårdyrken

Sjukvårdslärare

Trädgårdslärare

Vårdlärare, gymnasieskola

Lärare, språk (gymnasieskola)

Modersmålslärare, gymnasieskola

Barnavårdslärare, ej yrkesundervisning

Hushållslärare, gymnasieskola

Hushållslärare, grundskola

Hemspråkslärare

Lågstadielärare

Modersmålslärare, grundskola

Fritidsgårdsföreståndare/fritidspedagog

Föreståndare/fritidspedagog, fritidsgård

Tal- och språkpedagog

Hörselvårdskonsulent

Specialpedagog, tal och språk

Undervisningsråd

Sångpedagog

Teckenspråkslärare

Finansiell rådgivare

Företagsekonomisk rådgivare

Företagsrådgivare

Placeringsrådgivare

Budgetrådgivare

Fastighetsrådgivare

Hälso- och sjukvårdsstrateg

Byggnadsråd

Biståndshandläggare, SIDA

Byrådirektör, ospec

Byråingenjör

Byråinspektör

Lantbruksråd

Länshälsovårdskonsulent

Naturvårdare, administratör

Omvårdnadsutvecklare

Vårdutvecklare

Personalvårdskonsulent

Projektledare, mediabyrå

Säkerhetsrådgivare, IT

Brottmålsadvokat

Tvistemålsadvokat

Chefsrådman

Hovrättsråd

Justitieråd

Kammarrättsråd

Regeringsråd

Allmän åklagare

Assistentåklagare

Chefsåklagare

Distriktsåklagare

Kammaråklagare

Länsåklagare

Riksåklagare

Statsåklagare

Åklagarassistent

Åklagare

Åtalsbyråchef

Överåklagare

Rättsvårdsinspektör

Fastighetsråd

Miljöråd

Föreståndare, galleri

Galleriföreståndare

Arkivföreståndare

Arkivråd

Föreståndare, arkiv

Lånechef, bibliotek

Forskare, kriminalvård

Forskare, språk

Konsult, språk

Sjukvårdstolk

Språkforskare

Språkgranskare

Språkkonsult

Språkteknolog

Språkvetare

Teckenspråkstolk

Tolk, sjukvårds

Monumentalmålare

Muralmålare

Målare, konstnär

Porträttmålare

Stafflimålare

Konsertsångare

Kyrkosångare

Körsångare, klassisk musik

Operasångare

Sångare, klassisk musik

Sångare, konstmusik

Körsångare, populärmusik

Popsångare

Populärsångare

Rocksångare

Schlagersångare

Sångare, folkmusik

Sångare, populärmusik

Vissångare

Skådespelare

Familjevårdsinspektör

Socialrådgivare

Vårdnadsutredare

Familjerådgivare

Primärvårdskurator

Biståndsbedömare

Biståndshandläggare, kommun

Frivårdschef

Frivårdshandläggare

Frivårdsinspektör

Inspektör, frivård

Föreståndare, kyrkligverksamhet

Spåringenjör

Spårtekniker

Underhållsingenjör, bygg och anläggning

Underhållsplanerare, bygg och anläggning

Underhållschef, elkraft

Underhållschef, elektronik

Underhållschef, telekommunikation

Underhållschef, maskin

Underhållschef, kemiteknik

Hushållstekniker

Underhållschef, metallurgi

Sågverkstekniker

Underhållschef, textil, trä m.m.

Arbetsledare, måleri

Arbetsledare, packning, påfyllning och märkning

Bogserbåtsbefälhavare

Båtman, sjöfartsverket

Laboratorieassistent, sjukvårdslaboratorium

Laboratorieföreståndare, sjukhus

Hörselvårdsingenjör

Hörselvårdstekniker

Försöksassistent, jordbruk, trädgård

Försökstekniker, trädgårdsodling

Djursjukvårdare

Hundsjukvårdare

Bankrådgivare

Bolånerådgivare

Gruppföreståndare, bank

Kreditrådgivare

Lånehandläggare

Lånekamrer

Privatekonomisk rådgivare

Privatrådgivare, bank

Bokhållare

Båtbesiktningsman

Båtskadeinspektör

Försäkringsrådgivare, övrig

Kundvårdare

Säkerhetsrådgivare, larm

Resebyråtjänsteman, reseproducent

Områdesförvaltare, fastighet

Bilvårdschef

Produktionsledare, reklambyrå

Servicerådgivare, bilverkstad

Manager, rådgivare

Åklagarsekreterare

Försäkringsrådgivare, försäkringskassa

Kassaföreståndare, A-kassa

Strålskyddstekniker

Säkerhetsrådgivare, farligt gods

Energirådgivare

Energisparrådgivare

Byråsekreterare, ospec

Återbetalninghandläggare

Tillståndsinspektör

Alkohol- och drogrådgivare

Alkoholrådgivare

Behandlingsassistent, ansvar för utredning o. stödåtgärder

Drogrådgivare

Hemtjänstassistent, ansvar för utredning och stödåtgärder

Hemvårdsassistent

Hemvårdssekreterare

Församlingsföreståndare, frikyrkoförsamling

Församlingsföreståndare, Frälsningsarmén

Golfinstruktör, friskvård

Golftränare, friskvård

Klätterinstruktör, friskvård

Personlig tränare, friskvård

Simlärare, friskvård

Simskollärare, friskvård

Skidlärare, friskvård

Snowboardinstruktör, friskvård

Stavgångsinstruktör

Stavgångsledare

Konståkningstränare

Fritidsgårdsföreståndare

Föreståndare, fritidsgård/fritidspedagog

Gårdsföreståndare, fritidsgård

Friskvårdare

Friskvårdsinstruktör

Friskvårdskonsult

Friskvårdsledare

Friskvårdsterapeut

Hälsorådgivare

Dekorationsmålare, bygg

Dekormålare, film

Dekormålare, teater

Dekormålare, TV

Filmmålare

Teatermålare

Påklädare

Tablåläggare, TV

Lärare, språk (studiecirkel, kurs)

Naturskoleföreståndare

Dietföreståndare

Ekonomiföreståndare, fartyg

Ekonomiföreståndare, storkök

Föreståndare, kursgård

Föreståndare, mäss, lunchrum etc

Föreståndare, skolmåltidsverksamhet

Internatföreståndare

Kursgårdsföreståndare

Köksföreståndare

Skolbespisningsföreståndare

Skolmåltidsföreståndare

Storhushållsföreståndare

Expeditionsföreståndare, sjukvård

Teamsekreterare, sjukvård

Vårdadministratör, medicinsk sekreterare

Hålkortsstansare

Byråassistent, ospec

Områdesassistent

Pantlånare

Varubelånare

Biljettör, resebyrå

Bokningsassistent, turistbyrå

Bokningssekreterare, resebyrå

Bokningstjänsteman, resebyrå

Resebyråassistent

Resebyråsäljare

Resebyråtjänsteman, säljare

Reseförsäljare, resebyrå

Resesäljare, resebyrå

Säljare, resebyrå

Säljledare, resebyrå

Turistbyråföreståndare

Turistbyråtjänsteman

Informationsassistent, miljöfrågor

Föreståndare, stugby

Föreståndare, vandrarhem

Vandrarhemsföreståndare

Depåchef

Förrådschef

Magasinsföreståndare

Depåman, petroleum

Förrådsansvarig

Förrådsarbetare, lager

Förrådsförvaltare

Förrådsman

Förrådsmästare

Lagerföreståndare

Materialförvaltare, förråd

Busstationsföreståndare

Expeditionsföreståndare, järnväg

Fjärrtågklarerare

Godscentralföreståndare

Godsvårdare, järnväg

Stationsföreståndare, järnväg

Stationsföreståndare, vägtrafik

Trafikledare, båttrafik

Trafikledare, tåg

Trafikmästare, tåg

Tågbildare

Tågklarerarbiträde

Tågklarerare

Tågledare

Tågsamordnare

Tågtrafikledare

Båtvärd

Stationsvärd, pendeltåg, T-bana

Järnvägsexpeditör, tågtjänst

Spårvagnskonduktör

Tågbefälhavare

Tågmästarbiträde

Tågmästare

Tågvärd

Grillkock, hotell, restaurang, storhushåll

Hårfrisör

Stylist, hår

Hudvårdskonsult

Hudvårdsterapeut

Fotvårdare

Fotvårdsspecialist

Fotvårdsterapeut

Skönhetsvårdare

Skönhetsvårdsassistent

Lokalvårdsinspektör

Våningshusfru

Lokalvårdsledare

Fastighetsunderhållare

Områdesansvarig, fastighetsskötare

Begravningsbyråföreståndare

Begravningsrådgivare

Föreståndare, begravningsbyrå

Kundmottagare, begravningsbyrå

Affärsföreståndare, 5-9 anställda, säljande

Butiksföreståndare, 5-9 anställda, säljande

Affärsföreståndare (dagligvaror), säljande

Butiksföreståndare (dagligvaror), säljande

Affärsföreståndare (fackhandel), säljande

Butiksföreståndare (fackhandel), säljande

Caféföreståndare

Kaféföreståndare

Bensinmacksföreståndare

Bensinstationsföreståndare

Föreståndare, bensinstation

Försäljare, pressbyrå

Försäljare, möbler, husgeråd

Båtförsäljare

Försäljare, båt

Säljare, bil, båt, husvagn

Båtuthyrare

Solarieföreståndare

Bilvårdsman, kassaarbete

Utgångskassör

Poststationsföreståndare

Kioskföreståndare

Barnvårdare, förskola

Dagbarnvårdare

Föreningsgårdsarbetare

Lekplatsföreståndare

Modersmålstränare

Elevvårdsassistent

Hemspråkstränare

Ungdomsgårdsarbetare

Undersköterska, äldreomsorg på institution

Hemsjukvårdare, undersköterska

Hemtjänstvårdare

Undersköterska, hemsjukvård

Undersköterska, omvårdnadsassistent

Omsorgsassistent, på institution

Undersköterska, vårdinrättning

Undersköterska, vård- och specialavdelning

Barnsköterska, sjukvård

Ambulansförare, sjukvårdare

Ambulansföreståndare

Ambulanssjukvårdare

Sjukvårdare, ambulansförare

Sjukvårdsbiträde

Vårdbiträde, vårdinrättning

Vårdbiträde, äldreboende

Hemsjukvårdare, vårdbiträde

Hemtjänstpersonal, vårdbiträde

Hemtjänstvårdbiträde

Hemvårdare

Hemvårdsbiträde

Servicebiträde, vård

Vårdare, äldre

Vårdbiträde, barn

Vårdbiträde, funktionshindrade

Vårdbiträde, hemtjänst

Vårdbiträde, ospec

Vårdbiträde, äldre

Vårdbiträde, psykiatrisk vård

Vårdbiträde, psykiskt funktionshindrade

Aktivitetsledare, psykvård, missbruk m.m.

Psykvårdare

Skötare, mentalvård

Skötare, psykiatrisk vård

Vårdare, missbruksvård

Vårdare, psykiatrisk vård

Habiliterare, vårdbiträde

Habiliteringsassistent, vårdbiträde

Handikappassistent, vårdare och boendestödjare

Handikappvårdare, vårdare och boendestödjare

Hemtjänstassistent, vårdare

Vårdare, barn

Vårdare, funktionshindrade

Behandlingsassistent, vårdare

Vårdare, psykiskt funktionshindrade

Vårdare, vårdhem

Vårdare/handledare, dagcenter

Handikappvårdare, personlig assistent

Hygienassistent, sjukvård

Anhörigvårdare

Familjehemsvårdare

Omvårdare

Tandvårdsassistent

Tandvårdsbiträde

Arbetsinstruktör, kriminalvård

Bevakningsföreståndare

Fångtransportör

Kriminalvårdare

Kriminalvårdsassistent

Tillsynsman, kriminalvård

Vårdare, kriminalvård

Båtväktare

Spårvakt

Gårdsmästare, blandade växtslag

Gårdsmästare, växtodling

Driftchef, lantbruk, trädgårdsodling

Driftchef, trädgård

Driftledare, jordbruk trädgårdsodling

Företagsledare, inom trädgård, utan chefshiearki

Godsägare, lantbruk trädgårdsodlare

Trädgårdsdirektör

VD, inom trädgård, utan chefshiearki

Verkställande direktör, inom trädgård, utan chefshiearki

Förädlingsarbetare, trädgård

Handelsträdgårdsarbetare

Handelsträdgårdsmästare

Trädgårdsarbetare

Trädgårdsföreståndare

Trädgårdsförman

Trädgårdsmästare, odling

Trädgårdsodlare

Kyrkogårdschef

Kyrkogårdsföreståndare

Kyrkogårdsmästare

Kyrkogårdstekniker

Trädvårdare

Anläggare, trädgård

Anläggningsarbetare, trädgård

Griftegårdschef

Kyrkogårdsarbetare

Kyrkogårdsförman

Kyrkogårdsvaktmästare

Parkföreståndare

Trädgårdsanläggare

Trädgårdsanläggningsarbetare

Trädgårdsassistent

Trädgårdsmästare, anläggning

Vaktmästare, kyrkogård

Fårfarmare

Fårskötare

Fåruppfödare

Hingsthållare

Hästvårdare

Klövvårdare

Ladugårdsföreståndare, lantbrukets husdjur

Ladugårdsförman, lantbrukets husdjur

Ladugårdsskötare, lantbrukets husdjur

Hundvårdare

Kennelföreståndare

Smådjursskötare

Djurvårdare, djurklinik

Djurvårdare, djurpark

Djurvårdare, försöksdjur

Fågelskötare

Laboratoriedjurvårdare

Gårdsmästare, blandad drift

Ladugårdsföreståndare, blandad drift

Ladugårdsförman, blandad drift

Ladugårdsskötare, blandad drift

Naturvårdare, skogsarbetare

Naturvårdstekniker

Skogsvårdsarbetare

Betonghåltagare

Håltagare

Stålslipare, cement

Spårläggare, järnväg

Vägmålare

Isoleringsplåtslagare

Byggnadsmålare

Konstruktionsmålare

Målare, bygg

Målarmästare

Måleriarbetare, målare

Måleriarbetare, lackerare, hantverk

Rostskyddsmålare

Sprutmålare

Industrimålare

Måleriarbetare, lackerare, industri

Argonbågsvetsare

Bågsvetsare

Gasbågsvetsare

Hårdlödare

Spårsvetsare

Svetsare, argonbåge

Svetsare, båg

Svetsare, gasbåge

Svetsare, spår

Byggnadsplåtslagare

Plåtslagare, bygg

Takplåtslagare

Ventilationsplåtslagare

Bilplåtslagare

Bilskadereparatör, plåt

Falsare, tunnplåt

Flygplansplåtslagare

Industriplåtslagare, tunnplåtslagare

Karosseriplåtslagare

Klippare, tunnplåt

Nibblare, tunnplåt

Nitare, tunnplåt

Plåtbearbetare

Plåthopsättare

Plåtmontör

Plåtpressare

Plåtslagare, flygplan

Skadereparatör, bilplåt

Stansare, tunnplåt

Tunnplåtslagare

Tunnplåtslagare, industri

Diktare, grovplåt

Fartygsplåtslagare

Grovplåtnitare

Grovplåtslagare

Grovplåtslagare, industri

Industriplåtslagare, grovplåtslagare

Nitare, grovplåt

Pannplåtslagare

Plåtslagare, grovplåt

Stålbyggare

Stålkonstruktionsmontör

Utslagsman, grovplåt

Varvsplåtslagare

Bandsågare, metall

Kallsågare, metall

Laseroperatör, plåt

Långsvarvare

Metallsågare

Plåtklippare

Plåtritsare

Plåtskärare

Plåtsågare

Resårspinnare

Sågare, metall

Trådgnistare

Avsynare, borrstål

Avsynare, stål

Hålslipare

Slipare, stål

Slipare, stålverk

Verktygsvårdare

Ämnesavsynare, stål, metall

Båtmekaniker

Båtmotorreparatör

Oljedepåtekniker

Servicetekniker, tåg

Tågtekniker

Underhållsmekaniker

Låsmontör

Låssmedsmästare

Låstekniker

Montör, lås

Smed, lås

Vågreparatör

Blåsinstrumentmakare

Anfångare

Glasblåsare

Kolvblåsare

Uppblåsare

Dekorationsmålare, glas

Dekorationsmålare, porslin

Dekorationsmålare, skyltning

Dekormålare, skyltning

Färgtryckspåläggare, porslin

Glas- och porslinsmålare

Glasmålare

Porslinsmålare

Skyltmålare

Stålgravör, skyltar m.m.

Textilvårdare

Stålgravör, tryckmedier

Stålsticksgravör

Kartvårdstekniker

Maskinoperatör, hårdband

Underhållselektriker

Hushållsmaskinreparatör

PC-tekniker, hårdvara

Reparatör, hushållsmaskiner

Servicemontör, hushållsmaskiner

Servicetekniker, hushållsmaskiner

Båtbyggare, trä

Båtinredare

Formbyggare, båtar

Kontursågare, snickeri

Takspåntillverkare

Måttskräddare

Måttskärare

Trålbindare

Tapetserare, inredning bil, båt m.m.

Tapetsör, inredning bil, båt m.m.

Tårtmakare

Glasstillverkare, gårdstillverkning

Osttillverkare, gårdstillverkning

Marmeladtillverkare, gårdstillverkning

Safttillverkare, gårdstillverkning

Sylttillverkare, gårdstillverkning

Ramsågare, sten

Slaggblåsare

Stensågare

Trådvalsare

Varmplåtledare

Plåtriktare

Tråddragare

Trådriktare

Trådspolare, metall

Gjuterioperatör, stål- och metallverk

Tvålkokare

Tvålmaskinskötare

Tvålpilerare

Båtbyggare, plast

Plastbåtbyggare

Påsmaskinskötare

Våttvättare

Råhudsarbetare

Trikåstickare

Nåtlingsberedare

Råvaruberedare, konservindustri

Såsberedare

Spannmålsarbetare

Spannmålstorkare

Avsynare, sågverk

Bandsågare, sågverk

Barkmaskinskötare, sågverk

Brädgårdsarbetare

Brädgårdsfaktor

Cirkelsågare

Faktor, sågverk

Hyvlare, sågverk

Justersågare

Kantsågare

Kapsågare

Klyvsågare

Maskinbarkare, sågverk

Postare, såg- och hyvelverk

Ramsågare, sågverk

Sågare, sågverk

Sågfaktor

Sågmästare, sågverk

Sågoperatör

Sågverksarbetare

Sågverksoperatör

Träarbetare, sågverk

Tummare, sågverk

Virkesutlämnare, brädgård

Bandsågare, träfiberskivor

Formatsågare, fiberskivor

Pressare, spånskivor

Gaspåfyllare

Vågklarerare

Vågoperatör

Vågskötare

Sågoperatör, istillverkning

Drifttekniker, ångpanna

Maskinist, ång

Underhållstekniker, vattenrening

Ångmaskinist

Ångpanneeldare

Ångpannetekniker

Blåsare, kaldoverk

Blåsare, stålverk

Gjutlådeskötare, stålverk

Hyttmästare, stål- och järnverk

Infraktare, stålverk

Kaldoblåsare

Processoperatör, stålverk

Reglerare, stålverk

Skrotfraktare, stålverk

Skrotkrossare, stålverk

Skrotvägare, stålverk

Smältare, elektrostålugn

Smältare, stålverk

Strippare, stålverk

Stränggjutare, stålverk

Ugnskarl, stålverk

Ugnsskötare, stålverk

Montör, motorsågar

Växellådsmontör

Pendeltågsförare

Tunneltågförare

Tågförare

Bangårdsarbetare

Bangårdsoperatör

Depåförare, tunneltåg

Järnvägsexpeditör, bangård

Chaufför, skåpbil

Skåpbilschaufför

Förare, minitåg

Spårvagnsförare

Chaufför, långtradare

Långtradarchaufför

Renhållningsarbetare, lastbilsförare

Renhållningsarbetare, renhållningsförare

Renhållningsförare

Sopåkare

Maskinförare, renhållning

Pålmaskinförare

Renhållningsmaskinförare

Hushållsföreståndare, privathem

Cateringassistent, lokalvårdare

Lokalvårdare

Toalettföreståndare

Tågstädare

Bilvårdsman, diverse bensinmack

Bilförädlare, bilvård

Bilvårdare

Bilvårdsman, tvätt, polering

Planterare, trädgårdsodling

Trädgårdsbiträde

Växtvårdare

Förrådsarbetare, bygg

Servicearbetare, måleri

Lådspikare

Stabbläggare, brädgård

Varupåfyllare

Ekonomibiträde, storhushåll

Måltidsvakt

Skolmåltidsbiträde

Smörgåsberedare

Smörgåsnisse

Bränslehanterare, återvinningsstation

Bränslemottagare, återvinningsstation

Renhållningsarbetare, ospec

Återvinningsarbetare

Gårdskarl

Automatpåfyllare, varuautomater m.m.