Lön Djurhälsoveterinär

48 500 kr

Vad blir lönen Efter skatt?

Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en Djurhälsoveterinär inom veterinärer.

* Statistiskt säkerställd data från SCB; undersökningen baseras på föregående kalenderår.

Löneprognos för 2023: ~49 800 kr

** Prognosen anger förväntat löneläge idag och beräknas på tidigare löneutveckling fram tills idag.


Betygsätt ditt yrke som Djurhälsoveterinär
( betyg 3.26 / 5 av 19 st röster)

Medellön

48 500 kr

Man

49 700 kr

Kvinna

48 200 kr

Yrkesprognos

Balans

Löneutveckling Djurhälsoveterinär

Skaffa en inkomstförsäkring

Om du skulle förlora din anställning så underlättar en inkomstförsäkring, A-kassans max belopp är nämligen bara 26 400 kr innan skatt.
Klicka på fackförbund för djurhälsoveterinär så visar vi vilket fackförbund och inkomstförsäkring som passar just ditt yrke.

Vad gör en Djurhälsoveterinär

En stor andel av landets veterinärer arbetar med djursjukvård vid djursjukhus eller djurkliniker. Då handlar det främst om sjukvård av sällskapsdjur och hästar. Man kan dels vara anställd men även driva en klinik i egen regi. Arbetar man på djursjukhus eller kliniker med anställd personal är man ofta arbetsledare och har ett nära samarbete med djursjukvårdarna. Arbetet innebär olika undersökningar, förskrivning av läkemedel och operationer.

Här följer några exempel på vanliga anställningar som veterinärer kan ha:

Som Distriktsveterinär arbetar man främst med djur inom lantbruket. Jobbet innebär att man själv åker ut till de sjuka djuren, i stället för att djuren och deras ägare kommer till veterinären. Ibland gör man utredningar, exempelvis om en smittsam sjukdom brutit ut i en djurbesättning. En eller flera distriktsveterinärer har ansvar dygnet runt för verksamheten i sitt distrikt. Distriktsveterinärerna är anställda av Jordbruksverket. Det finns också ett antal veterinärer som är egenföretagare och arbetar med sjukvård av lantbrukets djur.

Som Officiell veterinär arbetar man med livsmedelskontroll och finns främst på slakterier och andra anläggningar som producerar eller exporterar livsmedel som kommer från djur. De ansvarar bland annat för kontroll av kött och hygien samt för att spåra smittsamma djursjukdomar. De är anställda av Livsmedelsverket och är oberoende av den industri de ska övervaka.

Djurhälsoveterinärer är anställda vid husdjurs- och slakteriföreningar. De ger bland annat råd till lantbrukare om förebyggande djurhälsovård, seminverksamhet, det vill säga artificiell befruktning, skötsel och utfodring av djur samt hygien.

Länsveterinärer arbetar inom länsstyrelserna med bland annat djurskydd och livsmedelskontroll. De övervakar verksamheten i länet, leder kurser och informerar. I varje län finns minst en länsveterinär.

Veterinärer arbetar också med forsknings-, utvecklings- och laboratoriearbete, bland annat inom läkemedelsindustrin och livsmedelsindustrin samt vid Statens veterinärmedicinska anstalt.

Vid Sveriges lantbruksuniversitet arbetar veterinärerna huvudsakligen med undervisning och forskning.

Administrativt verksamma veterinärer finns till exempel vid Jordbruksverket och Livsmedelsverket.

Lönestatistik baserat på utbildningsnivå

Samtliga sektorer Statlig sektor Privat sektor Privatanställda tjänstemän
48 500 kr 46 400 kr 49 400 kr 49 400 kr

Lönestatistik baserat på Sektor