Statistical wage svetsare

Wage statistics show gross monthly salary for one svetsare within svetsare och gasskärare.

* Statistically secured data from SCB

Wage forecast for 2022: ~33 200 kr

** The forecast indicates the expected wage situation today and is calculated on previous wage increases per year.


Rate your profession as svetsare
( rating 3.34 / 5 av 122 st votes)

Important information - New professions

2014 introduced the SCB new professional codes. This means that the former occupational groups were divided into more detailed occupation codes. The result of this was that, for example, 'svetsare' broke out of a larger occupational group for more detailed display wages for this particular profession. Therefore, wage statistics differ substantially between 2013 and 2014.

Klicka här för att hitta nyare information som sträcker sig fram till 2022.

Wage svetsare

Get an income insurance

If you were to lose your employment, income insurance facilitates the A-box's maximum amount of just SEK 26 400 SEK before tax.
Click income insurance union svetsare we show which trade union and income insurance is right for your profession.

What makes a svetsare

Järnvägsteknisk svetsning är ett kvalificerat arbete. Avancerat stål ska fogas samman och repareras samtidigt som kraven på kvalitet och utförande är väldigt höga. Dagens tågtrafik med trängsel på spåren, höga hastigheter och tunga laster ställer höga krav på spårets uppbyggnad och komponenter, och att det underhålls på rätt sätt. Det är främst tre olika svetsmetoder som används inom järnvägen;

Termitsvetsning är den – i Sverige - vanligaste svetsmetoden för att skarva räls. Metoden bygger på en kemisk reaktion där en form byggs runt rälsändarna som ska fogas samman med hjälp av flytande stål.
Formsvetsning är en annan typ av skarvsvetsning som blir mer och mer sällsynt inom järnvägsbranschen. Metoden bygger på skarvning med ”vanliga” handsvetselektroder och en elektrisk strömkälla -bågssvetsning.

Påsvetsning används vid återuppbyggnad av slitet material på räls och rälskorsningar. Det ställer höga krav på noggrannhet och svetsskicklighet eftersom räls och rälskorsningar ska återställas till ursprunglig form och hållfasthet. Påsvetsning görs med traditionella metoder såsom bågsvetsning samt halvautomatisk svets med rörtråd.

Arbetsmiljö
Att vara spårsvetsare är ett fritt och varierande arbete, som ibland kan vara ganska tungt även om man har olika specialutrustade fordon och verktyg för att underlätta arbetet. Räls och verktyg ska transporteras ut, ibland långa sträckor. Som spårsvetsare arbetar man i arbetslag, tillsammans med övriga yrkesmän inom järnväg.