Lön Psykolog

43 900 kr

Vad blir lönen Efter skatt?

Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en Psykolog inom psykologer.

* Statistiskt säkerställd data från SCB; undersökningen baseras på föregående kalenderår.

Löneprognos för 2023: ~44 900 kr

** Prognosen anger förväntat löneläge idag och beräknas på tidigare löneutveckling fram tills idag.


Betygsätt ditt yrke som Psykolog
( betyg 3.3 / 5 av 235 st röster)

Psykolog

Medellön

43 900 kr

Man

44 300 kr

Kvinna

43 700 kr

Yrkesprognos

Liten konkurrens

Löneutveckling Psykolog

Skaffa en inkomstförsäkring

Om du skulle förlora din anställning så underlättar en inkomstförsäkring, A-kassans max belopp är nämligen bara 26 400 kr innan skatt.
Klicka på fackförbund för psykolog så visar vi vilket fackförbund och inkomstförsäkring som passar just ditt yrke.

Vad gör en Psykolog

Psykologers arbete handlar om att utreda, diagnostisera och behandla psykiska problem och sjukdomar och om att förebygga psykisk ohälsa. För att kunna hjälpa en person som mår psykiskt dåligt måste man veta hur friska, stabila människor fungerar. Den kunskapen kan också användas för att stödja både enskilda personer och personalgrupper i sin utveckling. Att stödja, vägleda och motivera är viktiga arbetsuppgifter för psykologer. Man kan också arbeta med att handleda och ge råd och stöd till dem som i sitt jobb möter människor med svåra problem och som själva utsätts för stress. Även personbedömning och urval i samband med rekryteringar ingår i psykologernas kompetensområde. Arbete med organisationsutveckling och ledarskap är vanligt.

Psykologer finns i dag inom alla sektorer i samhället. Nedan finns några exempel på var psykologer kan arbeta, men det finns också många andra möjligheter.

Människor som drabbas av psykiska problem hamnar ofta hos sjukvårdens psykologer. Inom den sektorn behandlar psykologerna även människor som har psykiska störningar eller sjukdomar. På sjukhuset arbetar man ofta i team med läkare, kuratorer och annan vårdpersonal. Psykologen ska tillsammans med dem utreda vilka patientens problem är och sedan behandla dem.

Även i företag och organisationer finns psykologer. Där kan de till exempel arbeta med att förändra och utveckla organisationen, med krishantering, rehabilitering och arbetsmiljöarbete. Psykologer är ofta med och hjälper företag att anställa rätt medarbetare eller utbildar chefer till ett bättre ledarskap.

I skolan finns också psykologer. Där jobbar de bland annat med barn och ungdomar som har svårt att följa undervisningen eller är utsatta för mobbning. Detta görs med hjälp av utredningar och samtal. Psykologen ger även stöd till lärarna och ledningen, för att tillsammans utveckla skolmiljön så att den ger alla elever goda förutsättningar att lära och utvecklas.

I socialtjänsten kan psykologen genom handledning och konsultation stödja personalen i arbetet med svårare ärenden. Man kan också vara konsult där speciella kunskaper behövs. Psykologer i förskolan och inom äldreomsorgen fyller ungefär samma funktion.

Andra områden där det finns psykologer är inom kriminalvården, inom Arbetsförmedlingen, försvaret, företagshälsovården, på universiteten med mera.
Inom idrottsvärlden har det blivit allt vanligare att anlita idrottspsykologer, som bland annat arbetar med mental träning, både för elitidrottsmän och motionsidrottare.

Som legitimerad psykolog kan man specialisera sig inom olika verksamhetsområden, läs mer under avsnittet Utbildning nedan. Specialistpsykologer arbetar med metodutveckling inom olika verksamhetsområden. De kan också fungera som handledare till andra yrkesgrupper, mentorer för andra psykologer samt utföra praktiskt psykologarbete på avancerad nivå.

Psykologyrket kräver att man kan samarbeta med andra och kunna uttrycka sig väl i tal och text. Arbetet sker ofta i kontakt med andra yrkesgrupper och anhöriga, varför man måste vara bra på att beskriva sin bedömning och sitt tillvägagångssätt. Självfallet måste man också vara intresserad av människor och vara beredd att möta människor som har det svårt. Det är viktigt att kunna hålla sin egen person och livssituation utanför arbetet och att inte ta med sig jobbet hem.

Som psykolog använder man sig själv som verktyg i arbetet. Grunden är den vetenskapliga och metodologiska utbildningen. Samtalet är centralt i arbetet och man kan även använda tester av olika slag för att ringa in olika problem.

I Sverige finns ungefär 11000 psykologer. Den allra största delen jobbar i landsting och kommuner och en betydande andel jobbar statligt. Ungefär 10 % av psykologerna arbetar i privat sektor. Runt en tredjedel av landets psykologer har egen praktik, varav ca 1000 har det som heltidsförsörjning.

Utöver specialistutbildning kan man vidare utbilda sig som psykoterapeut. Psykoterapeutens uppgift är att i samtal med patienten undersöka psykiska problem, kartlägga hinder och möjligheter och hjälpa patienten att hitta åtgärder för att hantera problemen. Behandlingen kan ske som kort- eller långtidsterapi för individer, familjer eller grupper. Metoderna skiljer sig åt beroende på vilken form av psykoterapi det handlar om. Några exempel på etablerade psykoterapiformer är psykoanalytisk och psykodynamisk terapi, kognitiv terapi och kognitiv beteendeterapi.
Många psykoterapeuter är egna företagare med egen praktik.
Man kan utbilda sig till psykoterapeut även om man inte är psykolog. Se under avsnittet Utbildning.

Lönestatistik baserat på utbildningsnivå

Samtliga sektorer Statlig sektor Kommunal sektor Landstingssektorn Privat sektor Privatanställda tjänstemän
43 900 kr 43 500 kr 46 800 kr 42 400 kr 45 000 kr 45 000 kr

Lönestatistik baserat på Sektor