Lön Grundskollärare

MedellönManKvinna
32 900 kr32 000 kr33 200 kr

Löneutveckling

Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en grundskollärare inom grundskollärare. Se aktuell lön snabbt och enkelt.

Vad gör en Grundskollärare

Grundskollärare arbetar i grundskolan med barn och ungdomar som är mellan 6 och 15 år. De flesta grundskollärare arbetar på en kommunal skola, men många är också anställda vid fristående skolor (friskolor). De flesta friskolor har allmän inriktning, men det finns också friskolor med till exempel språklig eller religiös inriktning. Vissa grundskolor har en speciell pedagogisk inriktning. Exempel på olika inriktningar är Montessori, Waldorf och Reggio Emilia. Grundskollärare kan också arbeta vid en specialskola, sameskola, sjukhusskola eller vid någon av de tjugotalet svenska skolorna i utlandet som är avsedda för svenska barn som bor utomlands.

Arbetsuppgifter
En grundskollärares huvudsakliga arbetsuppgift är att planera och genomföra undervisning. I klassrummet undervisar grundskolläraren, svarar på frågor och ger eleverna stöd och fungerar som handledare när eleverna arbetar tillsammans i större eller mindre grupperingar under dagen. En viktig arbetsuppgift för grundskolläraren är att stödja eleverna i deras personliga utveckling och fostra dem så att de kan fungera i samhället. Grundskolläraren ska väcka nyfikenhet hos eleverna och stimulera dem att själva söka kunskap. Läroplanen anger målen för elevernas kunskaper och deras sociala och personliga utveckling, men det är upp till läraren och lärarlaget att tillsammans med eleverna planera för innehållet i undervisningen. Undervisningen kräver ofta förberedelser och en del arbetstid går till uppföljningar av undervisningen som att rätta skrivningar, dokumentera elevernas arbete eller skriva omdömen.

I grundskollärarens arbete ingår förutom undervisning också föräldramöten, egen kompetensutveckling och tid för gemensamt planerings- och utvärderingsarbete i arbetslag. Oftast arbetar lärarna på en skola i arbetslag som tillsammans ansvarar för ett antal elever i en eller flera klasser. I arbetslaget kan även speciallärare, specialpedagoger, förskollärare och fritidspedagoger ingå. I arbetslaget kan man diskutera ämnesintegrering och projektstudier, men också extra stöd till elever som behöver det. Grundskolläraren kan ha speciellt ansvar för en grupp elever som mentor, studiehandledare eller klassföreståndare. Det innebär ett ansvar för att följa och stödja elevernas studieutveckling och hålla fortlöpande individuella kontakter och utvecklingssamtal med eleven och föräldrarna.

Inriktningar
Grundlärare
arbetar med barn och ungdomar i grundskolan: elever i de tidigare skolåren (förskoleklass–årskurs 6) eller i de senare skolåren (årskurs 4-6) medan ämneslärare i grundskolan undervisar elever på högstadiet (årskurs 7-9). I de lägre årskurserna är det vanligt att grundskollärare undervisar i flera ämnen för samma grupp av elever. I de högre årskurserna undervisar grundskolläraren ofta i färre ämnen. Lärare med inriktning modersmål, modersmålslärare, undervisar barn med annat modersmål än svenska i förskola, grundskola och gymnasieskola. Undervisningen kan ske i barnens modersmål och i andra ämnen på barnens modersmål.

Lönestatistik baserat på Sektor

Lönestatistik baserat på utbildningsnivå

Lediga Jobb - Grundskollärare

Modersmålslärare spanska och rumänska

Älmhults kommun, Grundskolan - Modersmålslärare i grundskolan
2018-01-15Medellön: 30100 kr Älmhult

Modersmålslärare i polska

L

Landskrona stad, Modersmålsundervisning - Modersmålslärare i grundskolan
2018-01-15Medellön: 30100 kr Landskrona

Modersmålslärare i danska till Malmö stads grundskolor

M

Malmö stad Grundskoleförvaltningen - Modersmålslärare i grundskolan
2018-01-12Medellön: 30100 kr Malmö

Studiehandledare

U

Utbildningsförvaltningen, Grundskolan, Modersmålsenheten - Modersmålslärare i grundskolan
2018-01-12Medellön: 30100 kr Haninge

Modersmålslärare i finska

D

Degerfors kommun., Kultur - och utbildningsförvaltning - Modersmålslärare i grundskolan
2018-01-12Medellön: 30100 kr Degerfors

Modersmålslärare i engelska till Språkcentrum

G

Göteborgs stad., Utbildningsförvaltningen - Modersmålslärare i grundskolan
2018-01-12Medellön: 30100 kr Göteborg

Modersmålslärare i litauiska

S

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen - Modersmålslärare i grundskolan
2018-01-11Medellön: 30100 kr Stockholm


Modersmålslärare serbiska

F

Finspångs kommun - Barn och Utbildning - Modersmålslärare i grundskolan
2018-01-11Medellön: 30100 kr Finspång

Modersmålslärare somaliska

F

Finspångs kommun - Barn och Utbildning - Modersmålslärare i grundskolan
2018-01-11Medellön: 30100 kr Finspång

Modersmålslärare i kroatiska

S

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen - Modersmålslärare i grundskolan
2018-01-11Medellön: 30100 kr Stockholm

Visa alla Grundskollärare jobb ❭❭

Grundskollärare

Lönestatistik

32 900 kr

Vad blir lönen Efter skatt?

SEK


Grundskollärare, fritidspedagoger och förskollärare

28 000 kr

Lediga jobb Grundskollärare

Yrkesprognos
Liten konkurrens
Betygsätt ditt yrke som Grundskollärare:

Betyg 3.69 / 5 av 39 st röster.
Grundskollärare
Hur mycket tjänar en kvinna i jämfört mot en man

104 %

©2019 Statsskuld.se / NameTyper Est. 2002