Lön Grundskollärare

32 900 kr

Vad blir lönen Efter skatt?

Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en Grundskollärare inom grundskollärare.

* Statistiskt säkerställd data från SCB; undersökningen baseras på föregående kalenderår.

Löneprognos för 2020: ~35 700 kr

** Prognosen anger förväntat löneläge idag och beräknas på tidigare löneutveckling fram tills idag.

Betygsätt ditt yrke som Grundskollärare
( betyg 3.42 / 5 av 121 st röster)


Grundskollärare

Medellön

32 900 kr

Man

32 000 kr

Kvinna

33 200 kr

Yrkesprognos

Liten konkurrens

Löneutveckling Grundskollärare

Skaffa en inkomstförsäkring

Om du skulle förlora din anställning så underlättar en inkomstförsäkring, A-kassans max belopp är nämligen bara 14 500 kr.
Klicka på fackförbund för grundskollärare så visar vi vilket fackförbund och inkomstförsäkring som passar just ditt yrke.

Vad gör en Grundskollärare

Grundskollärare arbetar i grundskolan med barn och ungdomar som är mellan 6 och 15 år. De flesta grundskollärare arbetar på en kommunal skola, men många är också anställda vid fristående skolor (friskolor). De flesta friskolor har allmän inriktning, men det finns också friskolor med till exempel språklig eller religiös inriktning. Vissa grundskolor har en speciell pedagogisk inriktning. Exempel på olika inriktningar är Montessori, Waldorf och Reggio Emilia. Grundskollärare kan också arbeta vid en specialskola, sameskola, sjukhusskola eller vid någon av de tjugotalet svenska skolorna i utlandet som är avsedda för svenska barn som bor utomlands.

Arbetsuppgifter
En grundskollärares huvudsakliga arbetsuppgift är att planera och genomföra undervisning. I klassrummet undervisar grundskolläraren, svarar på frågor och ger eleverna stöd och fungerar som handledare när eleverna arbetar tillsammans i större eller mindre grupperingar under dagen. En viktig arbetsuppgift för grundskolläraren är att stödja eleverna i deras personliga utveckling och fostra dem så att de kan fungera i samhället. Grundskolläraren ska väcka nyfikenhet hos eleverna och stimulera dem att själva söka kunskap. Läroplanen anger målen för elevernas kunskaper och deras sociala och personliga utveckling, men det är upp till läraren och lärarlaget att tillsammans med eleverna planera för innehållet i undervisningen. Undervisningen kräver ofta förberedelser och en del arbetstid går till uppföljningar av undervisningen som att rätta skrivningar, dokumentera elevernas arbete eller skriva omdömen.

I grundskollärarens arbete ingår förutom undervisning också föräldramöten, egen kompetensutveckling och tid för gemensamt planerings- och utvärderingsarbete i arbetslag. Oftast arbetar lärarna på en skola i arbetslag som tillsammans ansvarar för ett antal elever i en eller flera klasser. I arbetslaget kan även speciallärare, specialpedagoger, förskollärare och fritidspedagoger ingå. I arbetslaget kan man diskutera ämnesintegrering och projektstudier, men också extra stöd till elever som behöver det. Grundskolläraren kan ha speciellt ansvar för en grupp elever som mentor, studiehandledare eller klassföreståndare. Det innebär ett ansvar för att följa och stödja elevernas studieutveckling och hålla fortlöpande individuella kontakter och utvecklingssamtal med eleven och föräldrarna.

Inriktningar
Grundlärare
arbetar med barn och ungdomar i grundskolan: elever i de tidigare skolåren (förskoleklass–årskurs 6) eller i de senare skolåren (årskurs 4-6) medan ämneslärare i grundskolan undervisar elever på högstadiet (årskurs 7-9). I de lägre årskurserna är det vanligt att grundskollärare undervisar i flera ämnen för samma grupp av elever. I de högre årskurserna undervisar grundskolläraren ofta i färre ämnen. Lärare med inriktning modersmål, modersmålslärare, undervisar barn med annat modersmål än svenska i förskola, grundskola och gymnasieskola. Undervisningen kan ske i barnens modersmål och i andra ämnen på barnens modersmål.

Lönestatistik baserat på utbildningsnivå

Samtliga sektorer Kommunal sektor Privat sektor Privatanställda tjänstemän
33 900 kr 34 100 kr 33 000 kr 33 000 kr

Lönestatistik baserat på Sektor