Statistical wage kemist

Wage statistics show gross monthly salary for one kemist within kemister.

* Statistically secured data from SCB

Wage forecast for 2022: ~49 800 kr

** The forecast indicates the expected wage situation today and is calculated on previous wage increases per year.


Rate your profession as kemist
( rating 3.52 / 5 av 44 st votes)

Important information - New professions

2014 introduced the SCB new professional codes. This means that the former occupational groups were divided into more detailed occupation codes. The result of this was that, for example, 'kemist' broke out of a larger occupational group for more detailed display wages for this particular profession. Therefore, wage statistics differ substantially between 2013 and 2014.

Klicka här för att hitta nyare information som sträcker sig fram till 2022.

Wage kemist

Get an income insurance

If you were to lose your employment, income insurance facilitates the A-box's maximum amount of just SEK 26 400 SEK before tax.
Click income insurance union kemist we show which trade union and income insurance is right for your profession.

What makes a kemist

Kemister arbetar framför allt på tjänsteföretag, bioteknikföretag och kemi- och industriföretag. Myndigheter som Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket och Livsmedelsverket är också vanliga arbetsgivare. Kemister kan forska på exempelvis universitet, högskolor, statliga myndigheter, landsting eller inom näringslivet.

Arbetsuppgifter
Kemister arbetar med frågor som är viktiga för vår hälsa och miljö. De har ett brett arbetsfält, kunskaper i kemi behövs inom många områden. Kemister kan exempelvis jobba med utveckling av läkemedel, livsmedel och nya produkter. Det finns också kemister som arbetar med försäljning, marknadsföring och kommunikation.

På laboratorium arbetar kemister med framställning av kemiska ämnen, analyser eller någon annan laboratorieteknisk verksamhet. På myndigheter arbetar kemister med att säkerställa att kemikalieanvändningen sker enligt gällande lagar och att hanteringen är säker för hälsa och miljö. De kan också arbeta med information och rådgivning, utredningsarbete eller tillståndsprövning av kemikaliska ämnen.

Inriktningar
Många inriktningar inom kemin gränsar ofta till andra vetenskapsområden. Det kan handla om att ta fram:

  • Nya miljösmarta material
  • Nya biobaserade produkter
  • Utveckling av miljösmarta processer inom industrin
  • Forskning och utveckling om förnyelsebar energi
Många kemister arbetar inom området Life science (livsvetenskap). Det handlar om produkter, tjänster eller kunskap som syftar till att förbättra människors hälsa. Arbetsuppgifterna kan innebära att utveckla mer effektiva behandlingsmetoder för sjukdomar och att förebygga sjukdomar genom olika tekniker.

En del kemister arbetar med kvalitetssäkring, så kallad Quality Assurance (QA). Det innebär att säkerställa att en produkt håller god kvalitet och att produktionsprocessen är spårbar så att eventuella fel går att hitta.

Studier av levande celler är ett kemiområde som utvecklas i takt med ökat behov av bland annat DNA-analyser. Även nanotekniken, där man bygger upp molekyler atom för atom, har bland annat utvecklat lättare och starkare material, nya läkemedel och minimal elektronik.

Att tolka och sammanställa resultat och rapporter är ofta en del av jobbet. Nästan all litteratur publiceras på engelska. Goda språkkunskaper i engelska är därför nödvändiga. Det engelska språket är också viktigt i internationella sammanhang.

Arbetsmiljö
Kemister använder tekniskt avancerad utrustning vid olika former av mätningar och analyser. Datorer är till hjälp, både för att styra analysutrustning och för att göra beräkningar. Klassiska redskap som provrör används också.

På laboratorium jobbar kemister ofta i arbetslag med andra yrkesgrupper, till exempel biomedicinska analytiker, laboratorieingenjörer och kemiingenjörer. Inom kemins gränsområden är det vanligt att kemister samarbetar med specialister som biologer, fysiker och ingenjörer.