Lönestatistik - Yrken som börjar på R

Lön & Lönestatistik


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Yrken som börjar på r

Yrke Lön Yrkesprognos
Rabbin

Månadslön: 39000 kr

39000 kr
Racerförare

Månadslön: 27300 kr

27300 kr
Rackare, ytbehandling

Månadslön: 28600 kr

28600 kr
Radialborrare

Månadslön: 29100 kr
Prognos: Liten konkurrens

29100 kr Liten konkurrens
Radio Officer

Månadslön: 28200 kr

28200 kr
Radiofysiker

Månadslön: 45300 kr
Prognos: Balans

45300 kr Balans
Radioingenjör

Månadslön: 45100 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

45100 kr Mycket liten konkurrens
Radiojournalist

Månadslön: 37000 kr
Prognos: Hård konkurrens

37000 kr Hård konkurrens
Radiolog

Månadslön: 77900 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

77900 kr Mycket liten konkurrens
Radiologisjuksköterska

Månadslön: 34100 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

34100 kr Mycket liten konkurrens
Radioloksoperatör

Månadslön: 30700 kr

30700 kr
Radiooperatör

Månadslön: 28200 kr

28200 kr
Radioproducent

Månadslön: 36700 kr
Prognos: Hård konkurrens

36700 kr Hård konkurrens
Radioreparatör

Månadslön: 31400 kr
Prognos: Liten konkurrens

31400 kr Liten konkurrens
Radioreporter

Månadslön: 37000 kr
Prognos: Hård konkurrens

37000 kr Hård konkurrens
Radiotekniker

Månadslön: 28200 kr
Prognos: Hård konkurrens

28200 kr Hård konkurrens
Radiotelefonist

Månadslön: 25100 kr

25100 kr
Radiotelegrafist

Månadslön: 28200 kr

28200 kr
Raffinerare, sockerindustri

Månadslön: 27400 kr

27400 kr
Rallare

Månadslön: 30600 kr
Prognos: Liten konkurrens

30600 kr Liten konkurrens
Rallyförare

Månadslön: 27300 kr

27300 kr
Rammakare

Månadslön: 30900 kr
Prognos: Liten konkurrens

30900 kr Liten konkurrens
Rampagent

Månadslön: 34100 kr
Prognos: Balans

34100 kr Balans
Ramparbetare

Månadslön: 25100 kr
Prognos: Hård konkurrens

25100 kr Hård konkurrens
Rampförman, flygplats

Månadslön: 34100 kr
Prognos: Balans

34100 kr Balans
Ramppersonal

Månadslön: 25100 kr
Prognos: Hård konkurrens

25100 kr Hård konkurrens
Ramptekniker

Månadslön: 25100 kr
Prognos: Hård konkurrens

25100 kr Hård konkurrens
Ramsågare, sten

Månadslön: 28600 kr
Prognos: Balans

28600 kr Balans
Ramsågare, sågverk

Månadslön: 29000 kr

29000 kr
Rangerare

Månadslön: 30700 kr

30700 kr
Rangerledare

Månadslön: 30700 kr

30700 kr
Rationaliseringstekniker, bygg och anläggning

Månadslön: 41100 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

41100 kr Mycket liten konkurrens
Rationaliseringstekniker, elektronik

Månadslön: 40600 kr
Prognos: Liten konkurrens

40600 kr Liten konkurrens
Rationaliseringstekniker, elkraft

Månadslön: 40600 kr
Prognos: Liten konkurrens

40600 kr Liten konkurrens
Rationaliseringstekniker, gruva/metallurgi

Månadslön: 41200 kr
Prognos: Liten konkurrens

41200 kr Liten konkurrens
Rationaliseringstekniker, kemiteknik

Månadslön: 36900 kr
Prognos: Liten konkurrens

36900 kr Liten konkurrens
Rationaliseringstekniker, maskin

Månadslön: 37100 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

37100 kr Mycket liten konkurrens
Rationaliseringstekniker, telekommunikation

Månadslön: 40600 kr
Prognos: Liten konkurrens

40600 kr Liten konkurrens
Rationaliseringstekniker, textil, trä m.m.

Månadslön: 37700 kr

37700 kr
Rayonspinnare

Månadslön: 25200 kr

25200 kr
Recensent

Månadslön: 37000 kr
Prognos: Hård konkurrens

37000 kr Hård konkurrens
Receptarie

Månadslön: 32700 kr
Prognos: Liten konkurrens

32700 kr Liten konkurrens
Receptionist

Månadslön: 25300 kr
Prognos: Hård konkurrens

25300 kr Hård konkurrens
Receptionist, telefonist

Månadslön: 25300 kr
Prognos: Hård konkurrens

25300 kr Hård konkurrens
Receptionschef, ansvarig reception

Månadslön: 25500 kr
Prognos: Hård konkurrens

25500 kr Hård konkurrens
Receptionsväktare

Månadslön: 29200 kr
Prognos: Balans

29200 kr Balans
Redaktionsarkivarie

Månadslön: 31800 kr

31800 kr
Redaktionsassistent

Månadslön: 28900 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

28900 kr Mycket hård konkurrens
Redaktionschef, funktions- eller mellanchef

Månadslön: 60700 kr

60700 kr
Redaktionschef, verksamhetsnära chef

Månadslön: 44300 kr

44300 kr
Redaktionssekreterare

Månadslön: 37000 kr
Prognos: Hård konkurrens

37000 kr Hård konkurrens
Redaktör

Månadslön: 37000 kr
Prognos: Hård konkurrens

37000 kr Hård konkurrens
Redare, med chefshiearki

Månadslön: 75800 kr

75800 kr
Redare, verksamhetsnära chef

Månadslön: 40700 kr

40700 kr
Redcap

Månadslön: 34100 kr
Prognos: Balans

34100 kr Balans
Rederiagent

Månadslön: 31600 kr

31600 kr
Redigerare

Månadslön: 32900 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

32900 kr Mycket hård konkurrens
Redigerare, böcker m.m.

Månadslön: 35200 kr
Prognos: Hård konkurrens

35200 kr Hård konkurrens
Redigerare, tidning m.m.

Månadslön: 37000 kr
Prognos: Hård konkurrens

37000 kr Hård konkurrens
Redovisningsansvarig, civilekonom

Månadslön: 42600 kr
Prognos: Balans

42600 kr Balans
Redovisningsansvarig, övrig

Månadslön: 35400 kr
Prognos: Liten konkurrens

35400 kr Liten konkurrens
Redovisningsassistent

Månadslön: 29800 kr
Prognos: Hård konkurrens

29800 kr Hård konkurrens
Redovisningschef, funktions- eller mellanchef

Månadslön: 71500 kr

71500 kr
Redovisningschef, verksamhetsnära chef

Månadslön: 57100 kr
Prognos: Balans

57100 kr Balans
Redovisningsekonom

Månadslön: 35400 kr
Prognos: Liten konkurrens

35400 kr Liten konkurrens
Redovisningskonsult, bokföring, fakturering

Månadslön: 29800 kr
Prognos: Hård konkurrens

29800 kr Hård konkurrens
Redovisningskonsult, bokslut, deklaration

Månadslön: 35400 kr
Prognos: Liten konkurrens

35400 kr Liten konkurrens
Redovisningskontorist

Månadslön: 29800 kr
Prognos: Hård konkurrens

29800 kr Hård konkurrens
Referent

Månadslön: 37000 kr
Prognos: Hård konkurrens

37000 kr Hård konkurrens
Regementsläkare

Månadslön: 77900 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

77900 kr Mycket liten konkurrens
Regeringsråd

Månadslön: 55400 kr

55400 kr
Regiassistent

Månadslön: 33000 kr

33000 kr
Regionchef, ansvarig försäljning, funktions- eller mellanchef

Månadslön: 65600 kr

65600 kr
Regionchef, ansvarig försäljning, verksamhetsnära chef

Månadslön: 55100 kr

55100 kr
Regionchef, försäkringar, funktions- eller mellanchef

Månadslön: 124100 kr

124100 kr
Regionchef, försäkringar, verksamhetsnära chef

Månadslön: 71200 kr

71200 kr
Regionchef, handel, funktions- eller mellanchef

Månadslön: 55800 kr

55800 kr
Regionchef, handel, verksamhetsnära chef

Månadslön: 35000 kr

35000 kr
Regionchef, Kriminalvården, funktions- eller mellanchef

Månadslön: 60700 kr

60700 kr
Regionchef, Kriminalvården, verksamhetsnära chef

Månadslön: 44300 kr

44300 kr
Regionchef, Posten, funktions- eller mellanchef

Månadslön: 60900 kr

60900 kr
Regionchef, Posten, verksamhetsnära chef

Månadslön: 48300 kr

48300 kr
Regionchef, produkter och tjänster, funktions- eller mellanchef

Månadslön: 55800 kr
Prognos: Liten konkurrens

55800 kr Liten konkurrens
Regionchef, produkter och tjänster, verksamhetsnära chef

Månadslön: 35000 kr
Prognos: Liten konkurrens

35000 kr Liten konkurrens
Regionchef, skogsbruksföretag

Månadslön: 42700 kr

42700 kr
Regionchef, Skogsstyrelsen

Månadslön: 63500 kr

63500 kr
Regionchef, statlig förvaltning, funktions- eller mellanchef

Månadslön: 60700 kr

60700 kr
Regionchef, statlig förvaltning, verksamhetsnära chef

Månadslön: 44300 kr

44300 kr
Regionchef, Trafikverket

Månadslön: 63500 kr

63500 kr
Regionkronodirektör

Månadslön: 76400 kr

76400 kr
Regionmuseichef, funktions- eller mellanchef

Månadslön: 60700 kr

60700 kr
Regionmuseichef, verksamhetsnära chef

Månadslön: 44300 kr

44300 kr
Regionpolitiker

Månadslön: 64700 kr

64700 kr
Regionskattechef

Månadslön: 63500 kr

63500 kr
Regissör

Månadslön: 36700 kr

36700 kr
Registrator

Månadslön: 28900 kr
Prognos: Liten konkurrens

28900 kr Liten konkurrens
Registrerare

Månadslön: 28900 kr

28900 kr
Reglerare, järnmetallverk

Månadslön: 32600 kr

32600 kr
Reglerare, masugn

Månadslön: 32600 kr

32600 kr
Reglerare, stålverk

Månadslön: 32600 kr

32600 kr
Reglerare, valsverk

Månadslön: 33900 kr

33900 kr
Reglermekaniker

Månadslön: 31400 kr
Prognos: Liten konkurrens

31400 kr Liten konkurrens
Reglertekniker

Månadslön: 31400 kr
Prognos: Liten konkurrens

31400 kr Liten konkurrens
Regummerare

Månadslön: 28000 kr

28000 kr
Rehabiliteringsassistent

Månadslön: 29400 kr
Prognos: Balans

29400 kr Balans
Rehabiliteringsingenjör

Månadslön: 32700 kr

32700 kr
Rehabiliteringskonsulent

Månadslön: 33800 kr
Prognos: Liten konkurrens

33800 kr Liten konkurrens
Rehabiliteringskonsult, försäkringskassa

Månadslön: 29300 kr

29300 kr
Rehabiliteringskonsult, övrig

Månadslön: 33800 kr
Prognos: Liten konkurrens

33800 kr Liten konkurrens
Rehabiliteringsläkare

Månadslön: 77900 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

77900 kr Mycket liten konkurrens
Rehabiliteringssamordnare, försäkringskassa

Månadslön: 29300 kr

29300 kr
Rehabiliteringssekreterare

Månadslön: 29300 kr

29300 kr
Rehabiliteringssjuksköterska

Månadslön: 34800 kr

34800 kr
Rehabiliteringsutredare

Månadslön: 29300 kr

29300 kr
Rehabsamordnare

Månadslön: 29300 kr

29300 kr
Reklamansvarig

Månadslön: 43400 kr
Prognos: Balans

43400 kr Balans
Reklamassistent

Månadslön: 32400 kr

32400 kr
Reklamationshandläggare

Månadslön: 26200 kr

26200 kr
Reklamchef, funktions- eller mellanchef

Månadslön: 64500 kr

64500 kr
Reklamchef, verksamhetsnära chef

Månadslön: 57000 kr
Prognos: Balans

57000 kr Balans
Reklamdekoratör

Månadslön: 31000 kr

31000 kr
Reklamdesigner

Månadslön: 34600 kr

34600 kr
Reklamdistributör

Månadslön: 28500 kr

28500 kr
Reklamformgivare

Månadslön: 34600 kr

34600 kr
Reklamfotograf

Månadslön: 32900 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

32900 kr Mycket hård konkurrens
Reklamkonsulent

Månadslön: 43400 kr
Prognos: Balans

43400 kr Balans
Reklamkonsult

Månadslön: 43400 kr
Prognos: Balans

43400 kr Balans
Reklamman

Månadslön: 43400 kr
Prognos: Balans

43400 kr Balans
Reklammodell

Månadslön: 25000 kr

25000 kr
Reklamproducent

Månadslön: 43400 kr
Prognos: Balans

43400 kr Balans
Reklamprojektledare

Månadslön: 43400 kr
Prognos: Balans

43400 kr Balans
Reklamredaktör

Månadslön: 39000 kr
Prognos: Hård konkurrens

39000 kr Hård konkurrens
Reklamsekreterare

Månadslön: 32400 kr
Prognos: Liten konkurrens

32400 kr Liten konkurrens
Reklamsäljare

Månadslön: 42600 kr
Prognos: Liten konkurrens

42600 kr Liten konkurrens
Reklamtecknare

Månadslön: 34600 kr

34600 kr
Reklamtextare

Månadslön: 34600 kr

34600 kr
Reklamutdelare

Månadslön: 28500 kr

28500 kr
Rekondare, bil

Månadslön: 25100 kr

25100 kr
Rekonditionerare, bil

Månadslön: 25100 kr

25100 kr
Rekryterare

Månadslön: 40800 kr
Prognos: Hård konkurrens

40800 kr Hård konkurrens
Rekryteringsansvarig

Månadslön: 40800 kr
Prognos: Hård konkurrens

40800 kr Hård konkurrens
Rekryteringskonsult

Månadslön: 40800 kr
Prognos: Hård konkurrens

40800 kr Hård konkurrens
Rekryteringsledare

Månadslön: 40800 kr
Prognos: Hård konkurrens

40800 kr Hård konkurrens
Rektor, förskola, verksamhetsnära chef

Månadslön: 40800 kr

40800 kr
Rektor, högskola/universitet

Månadslön: 75800 kr

75800 kr
Rektor, mindre grund- och gymnasieskola

Månadslön: 48400 kr

48400 kr
Rektor, stor eller medelstor grund- och gymnasieskola

Månadslön: 48400 kr

48400 kr
Rekvisitör

Månadslön: 33000 kr

33000 kr
Rekvisitörsassistent

Månadslön: 33000 kr

33000 kr
Release manager, IT

Månadslön: 47000 kr

47000 kr
Remontryttare

Månadslön: 23700 kr

23700 kr
Rengörare, maskiner

Månadslön: 26200 kr

26200 kr
Renhållningsarbetare, lastbilsförare

Månadslön: 28300 kr
Prognos: Liten konkurrens

28300 kr Liten konkurrens
Renhållningsarbetare, ospec

Månadslön: 27200 kr
Prognos: Hård konkurrens

27200 kr Hård konkurrens
Renhållningsarbetare, renhållningsförare

Månadslön: 28300 kr
Prognos: Liten konkurrens

28300 kr Liten konkurrens
Renhållningschef, funktions- eller mellanchef

Månadslön: 62100 kr

62100 kr
Renhållningschef, verksamhetsnära chef

Månadslön: 54400 kr

54400 kr
Renhållningsförare

Månadslön: 28300 kr
Prognos: Liten konkurrens

28300 kr Liten konkurrens
Renhållningsmaskinförare

Månadslön: 30800 kr
Prognos: Liten konkurrens

30800 kr Liten konkurrens
Reningsverksmaskinist

Månadslön: 32400 kr
Prognos: Liten konkurrens

32400 kr Liten konkurrens
Renskötare

Månadslön: 24300 kr

24300 kr
Renskötselkonsulent

Månadslön: 36800 kr
Prognos: Balans

36800 kr Balans
Rensmaskinskötare

Månadslön: 25200 kr

25200 kr
Renägare

Månadslön: 24300 kr

24300 kr
Reparationssnickare

Månadslön: 27200 kr
Prognos: Liten konkurrens

27200 kr Liten konkurrens
Reparationstekniker

Månadslön: 31400 kr
Prognos: Liten konkurrens

31400 kr Liten konkurrens
Reparatör, apparat

Månadslön: 31400 kr
Prognos: Liten konkurrens

31400 kr Liten konkurrens
Reparatör, arbetsfordon

Månadslön: 28500 kr
Prognos: Liten konkurrens

28500 kr Liten konkurrens
Reparatör, ban-

Månadslön: 30600 kr
Prognos: Liten konkurrens

30600 kr Liten konkurrens
Reparatör, bingohall

Månadslön: 21800 kr

21800 kr
Reparatör, cyklar

Månadslön: 28500 kr
Prognos: Liten konkurrens

28500 kr Liten konkurrens
Reparatör, datorer

Månadslön: 31400 kr
Prognos: Liten konkurrens

31400 kr Liten konkurrens
Reparatör, elektronik

Månadslön: 31400 kr
Prognos: Liten konkurrens

31400 kr Liten konkurrens
Reparatör, elmotor

Månadslön: 34600 kr
Prognos: Balans

34600 kr Balans
Reparatör, hushållsmaskiner

Månadslön: 31400 kr
Prognos: Liten konkurrens

31400 kr Liten konkurrens
Reparatör, husvagnar

Månadslön: 28500 kr
Prognos: Liten konkurrens

28500 kr Liten konkurrens
Reparatör, industrimaskiner

Månadslön: 31000 kr
Prognos: Liten konkurrens

31000 kr Liten konkurrens
Reparatör, lastbilar

Månadslön: 28500 kr
Prognos: Liten konkurrens

28500 kr Liten konkurrens
Reparatör, livflottar

Månadslön: 31000 kr
Prognos: Liten konkurrens

31000 kr Liten konkurrens
Reparatör, motorfordon

Månadslön: 28500 kr
Prognos: Liten konkurrens

28500 kr Liten konkurrens
Reparatör, sjukhussängar

Månadslön: 31400 kr
Prognos: Liten konkurrens

31400 kr Liten konkurrens
Repetitör

Månadslön: 35200 kr

35200 kr
Repetitör, dans

Månadslön: 30400 kr

30400 kr
Repetitör, klassisk musik

Månadslön: 35200 kr

35200 kr
Reportagefotograf

Månadslön: 32900 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

32900 kr Mycket hård konkurrens
Reporter

Månadslön: 37000 kr
Prognos: Hård konkurrens

37000 kr Hård konkurrens
Representant, serviceföretag

Månadslön: 42600 kr
Prognos: Liten konkurrens

42600 kr Liten konkurrens
Representant, säljare

Månadslön: 42600 kr
Prognos: Liten konkurrens

42600 kr Liten konkurrens
Representant, uthyrning

Månadslön: 28100 kr
Prognos: Liten konkurrens

28100 kr Liten konkurrens
Reproduktionsfaktor

Månadslön: 28700 kr

28700 kr
Reprofotograf

Månadslön: 28700 kr

28700 kr
Repromontör, kopist

Månadslön: 28700 kr

28700 kr
Reproretuschör

Månadslön: 28700 kr

28700 kr
Reprotekniker

Månadslön: 28700 kr

28700 kr
Repslagare

Månadslön: 25200 kr

25200 kr
Resande säljare

Månadslön: 42600 kr
Prognos: Liten konkurrens

42600 kr Liten konkurrens
Researcher

Månadslön: 37000 kr
Prognos: Hård konkurrens

37000 kr Hård konkurrens
Researcher, rekrytering

Månadslön: 40800 kr
Prognos: Hård konkurrens

40800 kr Hård konkurrens
Researrangör

Månadslön: 30600 kr

30600 kr
Resebyråassistent

Månadslön: 27800 kr
Prognos: Hård konkurrens

27800 kr Hård konkurrens
Resebyråchef, funktions- eller mellanchef

Månadslön: 49900 kr

49900 kr
Resebyråchef, verksamhetsnära chef

Månadslön: 40700 kr

40700 kr
Resebyråföreståndare, funktions- eller mellanchef

Månadslön: 49900 kr

49900 kr
Resebyråföreståndare, verksamhetsnära chef

Månadslön: 40700 kr

40700 kr
Resebyråsäljare

Månadslön: 27800 kr
Prognos: Hård konkurrens

27800 kr Hård konkurrens
Resebyråtjänsteman, reseproducent

Månadslön: 30600 kr

30600 kr
Resebyråtjänsteman, säljare

Månadslön: 27800 kr
Prognos: Hård konkurrens

27800 kr Hård konkurrens
Reseförsäljare, biljettförsäljare

Månadslön: 23600 kr

23600 kr
Reseförsäljare, resebyrå

Månadslön: 27800 kr
Prognos: Hård konkurrens

27800 kr Hård konkurrens
Resehandläggare

Månadslön: 27800 kr
Prognos: Hård konkurrens

27800 kr Hård konkurrens
Resekonsulent

Månadslön: 27800 kr

27800 kr
Resekonsult

Månadslön: 27800 kr

27800 kr
Reseledare

Månadslön: 22500 kr

22500 kr
Reselärare

Månadslön: 37200 kr

37200 kr
Resemontör, elektriker

Månadslön: 32800 kr
Prognos: Liten konkurrens

32800 kr Liten konkurrens
Resemontör, maskin

Månadslön: 31000 kr
Prognos: Liten konkurrens

31000 kr Liten konkurrens
Reseorganisatör

Månadslön: 30600 kr

30600 kr
Reseplanerare

Månadslön: 30600 kr

30600 kr
Reseproducent

Månadslön: 30600 kr

30600 kr
Reservdelsbiträde

Månadslön: 28500 kr
Prognos: Liten konkurrens

28500 kr Liten konkurrens
Reservdelschef

Månadslön: 33100 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

33100 kr Mycket hård konkurrens
Reservdelsförsäljare

Månadslön: 28500 kr
Prognos: Liten konkurrens

28500 kr Liten konkurrens
Reservdelsman, industri

Månadslön: 28500 kr
Prognos: Liten konkurrens

28500 kr Liten konkurrens
Reservdelsman, lager

Månadslön: 28500 kr
Prognos: Liten konkurrens

28500 kr Liten konkurrens
Reservdelsman, motorfordon

Månadslön: 28500 kr
Prognos: Liten konkurrens

28500 kr Liten konkurrens
Reservdelsspecialist, lastbil

Månadslön: 28500 kr
Prognos: Liten konkurrens

28500 kr Liten konkurrens
Reservdelsspecialist, maskin

Månadslön: 31000 kr
Prognos: Liten konkurrens

31000 kr Liten konkurrens
Reservdelsspecialist, personbil

Månadslön: 28500 kr
Prognos: Liten konkurrens

28500 kr Liten konkurrens
Reservofficer

Månadslön: 38500 kr
Prognos: Liten konkurrens

38500 kr Liten konkurrens
Resesäljare, biljettförsäljare

Månadslön: 23600 kr

23600 kr
Resesäljare, resebyrå

Månadslön: 27800 kr
Prognos: Hård konkurrens

27800 kr Hård konkurrens
Reskontrahandläggare

Månadslön: 29800 kr
Prognos: Hård konkurrens

29800 kr Hård konkurrens
Respiratorvakt

Månadslön: 25500 kr
Prognos: Liten konkurrens

25500 kr Liten konkurrens
Restaurangbiträde

Månadslön: 23200 kr
Prognos: Hård konkurrens

23200 kr Hård konkurrens
Restaurangchef, funktions- eller mellanchef

Månadslön: 31000 kr

31000 kr
Restaurangchef, verksamhetsnära chef

Månadslön: 31600 kr

31600 kr
Restaurangchefsassistent

Månadslön: 25300 kr
Prognos: Hård konkurrens

25300 kr Hård konkurrens
Restauranghusfru

Månadslön: 29000 kr

29000 kr
Restauranginspektör

Månadslön: 32900 kr

32900 kr
Restaurangkassör

Månadslön: 23600 kr

23600 kr
Resursassistent, förskola

Månadslön: 23100 kr
Prognos: Hård konkurrens

23100 kr Hård konkurrens
Resursassistent, skola

Månadslön: 23900 kr
Prognos: Hård konkurrens

23900 kr Hård konkurrens
Resurslärare, elevassistent förskola

Månadslön: 23100 kr
Prognos: Hård konkurrens

23100 kr Hård konkurrens
Resurslärare, elevassistent skola

Månadslön: 23900 kr
Prognos: Hård konkurrens

23900 kr Hård konkurrens
Resurslärare, fritidspedagog

Månadslön: 28500 kr
Prognos: Liten konkurrens

28500 kr Liten konkurrens
Resurslärare, grundskola

Månadslön: 32900 kr
Prognos: Liten konkurrens

32900 kr Liten konkurrens
Resurspedagog, förskola m.m.

Månadslön: 29500 kr
Prognos: Liten konkurrens

29500 kr Liten konkurrens
Resårspinnare

Månadslön: 29100 kr
Prognos: Liten konkurrens

29100 kr Liten konkurrens
Retuschör, foto

Månadslön: 28900 kr

28900 kr
Retuschör, original

Månadslön: 28700 kr

28700 kr
Reumatolog

Månadslön: 77900 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

77900 kr Mycket liten konkurrens
Reveterare

Månadslön: 32100 kr
Prognos: Liten konkurrens

32100 kr Liten konkurrens
Revirförvaltare

Månadslön: 25400 kr
Prognos: Balans

25400 kr Balans
Revisionsassistent

Månadslön: 35400 kr
Prognos: Liten konkurrens

35400 kr Liten konkurrens
Revisionsbiträde

Månadslön: 35400 kr
Prognos: Liten konkurrens

35400 kr Liten konkurrens
Revisionschef, funktions- eller mellanchef

Månadslön: 71500 kr

71500 kr
Revisionschef, verksamhetsnära chef

Månadslön: 57100 kr

57100 kr
Revisionssekreterare

Månadslön: 55400 kr

55400 kr
Revisor, auktoriserad

Månadslön: 42600 kr
Prognos: Balans

42600 kr Balans
Revisor, förtroendevald

Månadslön: 32500 kr
Prognos: Liten konkurrens

32500 kr Liten konkurrens
Revisor, godkänd

Månadslön: 42600 kr
Prognos: Balans

42600 kr Balans
Revisor, ospec

Månadslön: 42600 kr
Prognos: Balans

42600 kr Balans
Revisorsassistent

Månadslön: 35400 kr
Prognos: Liten konkurrens

35400 kr Liten konkurrens
Revolversvarvare

Månadslön: 29100 kr
Prognos: Liten konkurrens

29100 kr Liten konkurrens
RF-ingenjör

Månadslön: 40600 kr
Prognos: Liten konkurrens

40600 kr Liten konkurrens
Ridinstruktör

Månadslön: 30400 kr

30400 kr
Ridlärare

Månadslön: 30400 kr
Prognos: Hård konkurrens

30400 kr Hård konkurrens
Ridskolearbetare

Månadslön: 23700 kr

23700 kr
Ridskolechef, funktions- eller mellanchef

Månadslön: 31200 kr

31200 kr
Ridskolechef, verksamhetsnära chef

Månadslön: 36100 kr

36100 kr
Ridskoleinstruktör

Månadslön: 30400 kr

30400 kr
Riggare, verktygsmaskiner

Månadslön: 29100 kr

29100 kr
Riksantikvarie

Månadslön: 76400 kr

76400 kr
Riksarkivarie

Månadslön: 76400 kr

76400 kr
Riksbibliotekarie

Månadslön: 76400 kr

76400 kr
Riksdagsledamot

Månadslön: 64700 kr

64700 kr
Riksdagsstenograf

Månadslön: 32900 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

32900 kr Mycket hård konkurrens
Riksgäldsdirektör

Månadslön: 76400 kr

76400 kr
Rikskronofogde

Månadslön: 76400 kr

76400 kr
Rikspolischef

Månadslön: 76400 kr

76400 kr
Rikstelefonist

Månadslön: 25100 kr

25100 kr
Riksåklagare

Månadslön: 53700 kr

53700 kr
Riktare, metall

Månadslön: 31200 kr

31200 kr
Riktare, snickeri

Månadslön: 27400 kr

27400 kr
Ringverksarbetare

Månadslön: 31200 kr

31200 kr
Riskanalytiker

Månadslön: 59000 kr

59000 kr
Riskbedömare

Månadslön: 45100 kr
Prognos: Balans

45100 kr Balans
Riskingenjör, brandskydd

Månadslön: 37100 kr

37100 kr
Riskingenjör, försäkring

Månadslön: 45100 kr
Prognos: Balans

45100 kr Balans
Riskmanager

Månadslön: 59000 kr

59000 kr
Ritare, bygg och anläggning

Månadslön: 41100 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

41100 kr Mycket liten konkurrens
Ritare, elektronik

Månadslön: 40600 kr
Prognos: Liten konkurrens

40600 kr Liten konkurrens
Ritare, elkraft

Månadslön: 40600 kr
Prognos: Liten konkurrens

40600 kr Liten konkurrens
Ritare, maskin

Månadslön: 37100 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

37100 kr Mycket liten konkurrens
Ritare, telekommunikation

Månadslön: 40600 kr
Prognos: Liten konkurrens

40600 kr Liten konkurrens
Ritare, textil, trä m.m.

Månadslön: 37700 kr

37700 kr
Ritbiträde

Månadslön: 28900 kr

28900 kr
Ritsare

Månadslön: 30000 kr
Prognos: Liten konkurrens

30000 kr Liten konkurrens
Rivningsarbetare, maskinförare

Månadslön: 30800 kr
Prognos: Liten konkurrens

30800 kr Liten konkurrens
Rivningsarbetare, övrig

Månadslön: 30400 kr

30400 kr
Rivningstekniker

Månadslön: 30400 kr

30400 kr
Robotmontör, reparation

Månadslön: 31000 kr
Prognos: Liten konkurrens

31000 kr Liten konkurrens
Robotmontör, tillverkning

Månadslön: 27000 kr
Prognos: Hård konkurrens

27000 kr Hård konkurrens
Robotoperatör

Månadslön: 33800 kr

33800 kr
Robotsvetsare

Månadslön: 29100 kr
Prognos: Liten konkurrens

29100 kr Liten konkurrens
Robotsvetsoperatör

Månadslön: 29100 kr
Prognos: Liten konkurrens

29100 kr Liten konkurrens
Rockmusiker

Månadslön: 35200 kr

35200 kr
Rocksångare

Månadslön: 35200 kr

35200 kr
Rockvaktmästare

Månadslön: 25100 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

25100 kr Mycket hård konkurrens
Roddare

Månadslön: 25100 kr
Prognos: Hård konkurrens

25100 kr Hård konkurrens
Rollbesättare

Månadslön: 34700 kr

34700 kr
Rostare, kaffe

Månadslön: 27400 kr

27400 kr
Rostare, mandel, nötter

Månadslön: 27400 kr

27400 kr
Rostare, metallverk

Månadslön: 32600 kr

32600 kr
Rosteriarbetare

Månadslön: 27400 kr

27400 kr
Rostskyddsbehandlare

Månadslön: 27600 kr
Prognos: Liten konkurrens

27600 kr Liten konkurrens
Rostskyddsmålare

Månadslön: 27600 kr
Prognos: Liten konkurrens

27600 kr Liten konkurrens
Rotationstryckare

Månadslön: 29900 kr

29900 kr
Rovdjursinventerare

Månadslön: 34900 kr

34900 kr
Ruggare

Månadslön: 23800 kr

23800 kr
Rullare, papper

Månadslön: 35400 kr

35400 kr
Rullare, textilindustri

Månadslön: 25200 kr

25200 kr
Rulloffsettryckare

Månadslön: 29900 kr

29900 kr
Rulltrappmontör

Månadslön: 34600 kr
Prognos: Balans

34600 kr Balans
Rumsstäderska, hotell

Månadslön: 23100 kr
Prognos: Hård konkurrens

23100 kr Hård konkurrens
Rundslipare

Månadslön: 29300 kr

29300 kr
Rundstickare

Månadslön: 25200 kr

25200 kr
Rundtursguide

Månadslön: 22500 kr

22500 kr
Rundvirkesintagare

Månadslön: 29000 kr

29000 kr
Rymdingenjör

Månadslön: 45100 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

45100 kr Mycket liten konkurrens
RYO-tekniker

Månadslön: 27400 kr

27400 kr
Rytmiklärare

Månadslön: 35200 kr
Prognos: Liten konkurrens

35200 kr Liten konkurrens
Ryttare

Månadslön: 27300 kr

27300 kr
Räckesmontör

Månadslön: 30600 kr
Prognos: Liten konkurrens

30600 kr Liten konkurrens
Räcksmed

Månadslön: 30300 kr

30300 kr
Räddningschef, funktions- eller mellanchef

Månadslön: 60700 kr

60700 kr
Räddningschef, verksamhetsnära chef

Månadslön: 44300 kr

44300 kr
Räddningsdykare

Månadslön: 31200 kr
Prognos: Balans

31200 kr Balans
Räddningsledare, flyg- och sjöräddningscentral

Månadslön: 28000 kr
Prognos: Hård konkurrens

28000 kr Hård konkurrens
Räddningsledare, kommunal räddningstjänst

Månadslön: 31200 kr
Prognos: Balans

31200 kr Balans
Rälsbussförare

Månadslön: 36300 kr
Prognos: Liten konkurrens

36300 kr Liten konkurrens
Ränteanalytiker

Månadslön: 45900 kr

45900 kr
Räntehandlare

Månadslön: 82500 kr
Prognos: Hård konkurrens

82500 kr Hård konkurrens
Rättare, blandad drift

Månadslön: 23300 kr

23300 kr
Rättare, blandade växtslag

Månadslön: 24700 kr

24700 kr
Rättare, växtodling

Månadslön: 24700 kr

24700 kr
Rättsläkare

Månadslön: 77900 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

77900 kr Mycket liten konkurrens
Rättsmedicinare

Månadslön: 77900 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

77900 kr Mycket liten konkurrens
Rättspsykiater

Månadslön: 77900 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

77900 kr Mycket liten konkurrens
Rättssociolog

Månadslön: 39800 kr

39800 kr
Rättstolk

Månadslön: 31000 kr

31000 kr
Rättsvetare

Månadslön: 39800 kr

39800 kr
Rättsvårdsinspektör

Månadslön: 50100 kr

50100 kr
Rådman

Månadslön: 55400 kr

55400 kr
Råhudsarbetare

Månadslön: 25200 kr

25200 kr
Råvaruberedare, konservindustri

Månadslön: 26400 kr

26400 kr
Röjare, skog

Månadslön: 23600 kr

23600 kr
Röjdykare

Månadslön: 29800 kr

29800 kr
Röjningsarbetare, skog

Månadslön: 23600 kr

23600 kr
Rökare, livsmedelsindustri

Månadslön: 26400 kr

26400 kr
Rökdykare

Månadslön: 31200 kr
Prognos: Balans

31200 kr Balans
Rökerimästare

Månadslön: 38200 kr

38200 kr
Röntgenbiträde

Månadslön: 25500 kr
Prognos: Liten konkurrens

25500 kr Liten konkurrens
Röntgenläkare

Månadslön: 77900 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

77900 kr Mycket liten konkurrens
Röntgensjuksköterska

Månadslön: 34100 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

34100 kr Mycket liten konkurrens
Röntgensköterska

Månadslön: 34100 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

34100 kr Mycket liten konkurrens
Röntgentandsköterska

Månadslön: 26800 kr
Prognos: Liten konkurrens

26800 kr Liten konkurrens
Röntgentekniker

Månadslön: 34100 kr

34100 kr
Rörbockare

Månadslön: 31200 kr

31200 kr
Rördragare

Månadslön: 31200 kr

31200 kr
Rörinspektör

Månadslön: 33200 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

33200 kr Mycket liten konkurrens
Rörisolerare

Månadslön: 29400 kr
Prognos: Liten konkurrens

29400 kr Liten konkurrens
Rörkapare

Månadslön: 29100 kr
Prognos: Liten konkurrens

29100 kr Liten konkurrens
Rörläggare

Månadslön: 30600 kr
Prognos: Liten konkurrens

30600 kr Liten konkurrens
Rörmokare

Månadslön: 33200 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

33200 kr Mycket liten konkurrens
Rörmontör

Månadslön: 33200 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

33200 kr Mycket liten konkurrens
Rörnätsmontör

Månadslön: 33200 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

33200 kr Mycket liten konkurrens
Rörriktare

Månadslön: 31200 kr

31200 kr
Rörsvetsare

Månadslön: 29400 kr
Prognos: Balans

29400 kr Balans
Rörvalsare

Månadslön: 33900 kr

33900 kr
Röstpedagog

Månadslön: 29800 kr

29800 kr
Rösträknare

Månadslön: 32500 kr

32500 kr

Lönestatistik

Här kan du se aktuell lönestatistik och jämföra löner mellan olika yrken. Uppgifterna är hämtade från SCB (Statistiska centralbyrån). Passa även gärna på att räkna ut din Beräkna nettolön.


Klubben Lönesänkarna

©2019 Statsskuld.se / NameTyper Est. 2002