Lönestatistik - Yrken som börjar på R

Lön & Lönestatistik

Yrken som börjar på r

YrkeLönYrkesprognos
Rabbin

Månadslön: 37500 kr

37500 kr
Racerförare

Månadslön: 32000 kr

32000 kr
Rackare, ytbehandling

Månadslön: 27600 kr

27600 kr
Radialborrare

Månadslön: 27800 kr
Prognos: Liten konkurrens

27800 kr Liten konkurrens
Radio Officer

Månadslön: 30900 kr

30900 kr
Radiofysiker

Månadslön: 42900 kr
Prognos: Balans

42900 kr Balans
Radioingenjör

Månadslön: 43900 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

43900 kr Mycket liten konkurrens
Radiojournalist

Månadslön: 36000 kr
Prognos: Hård konkurrens

36000 kr Hård konkurrens
Radiolog

Månadslön: 75200 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

75200 kr Mycket liten konkurrens
Radiologisjuksköterska

Månadslön: 32200 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

32200 kr Mycket liten konkurrens
Radioloksoperatör

Månadslön: 29600 kr

29600 kr
Radiooperatör

Månadslön: 30900 kr

30900 kr
Radioproducent

Månadslön: 37400 kr
Prognos: Hård konkurrens

37400 kr Hård konkurrens
Radioreparatör

Månadslön: 27800 kr
Prognos: Liten konkurrens

27800 kr Liten konkurrens
Radioreporter

Månadslön: 36000 kr
Prognos: Hård konkurrens

36000 kr Hård konkurrens
Radiotekniker

Månadslön: 30900 kr
Prognos: Hård konkurrens

30900 kr Hård konkurrens
Radiotelefonist

Månadslön: 22800 kr

22800 kr
Radiotelegrafist

Månadslön: 30900 kr

30900 kr
Raffinerare, sockerindustri

Månadslön: 26600 kr

26600 kr
Rallare

Månadslön: 30800 kr
Prognos: Liten konkurrens

30800 kr Liten konkurrens
Rallyförare

Månadslön: 32000 kr

32000 kr
Rammakare

Månadslön: 29500 kr
Prognos: Liten konkurrens

29500 kr Liten konkurrens
Rampagent

Månadslön: 33000 kr
Prognos: Balans

33000 kr Balans
Ramparbetare

Månadslön: 26000 kr
Prognos: Hård konkurrens

26000 kr Hård konkurrens
Rampförman, flygplats

Månadslön: 33000 kr
Prognos: Balans

33000 kr Balans
Ramppersonal

Månadslön: 26000 kr
Prognos: Hård konkurrens

26000 kr Hård konkurrens
Ramptekniker

Månadslön: 26000 kr
Prognos: Hård konkurrens

26000 kr Hård konkurrens
Ramsågare, sten

Månadslön: 27500 kr
Prognos: Balans

27500 kr Balans
Ramsågare, sågverk

Månadslön: 27800 kr

27800 kr
Rangerare

Månadslön: 29600 kr

29600 kr
Rangerledare

Månadslön: 29600 kr

29600 kr
Rationaliseringstekniker, bygg och anläggning

Månadslön: 36800 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

36800 kr Mycket liten konkurrens
Rationaliseringstekniker, elektronik

Månadslön: 39600 kr
Prognos: Liten konkurrens

39600 kr Liten konkurrens
Rationaliseringstekniker, elkraft

Månadslön: 39600 kr
Prognos: Liten konkurrens

39600 kr Liten konkurrens
Rationaliseringstekniker, gruva/metallurgi

Månadslön: 37500 kr
Prognos: Liten konkurrens

37500 kr Liten konkurrens
Rationaliseringstekniker, kemiteknik

Månadslön: 36600 kr
Prognos: Liten konkurrens

36600 kr Liten konkurrens
Rationaliseringstekniker, maskin

Månadslön: 35200 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

35200 kr Mycket liten konkurrens
Rationaliseringstekniker, telekommunikation

Månadslön: 39600 kr
Prognos: Liten konkurrens

39600 kr Liten konkurrens
Rationaliseringstekniker, textil, trä m.m.

Månadslön: 36200 kr

36200 kr
Rayonspinnare

Månadslön: 25200 kr

25200 kr
Recensent

Månadslön: 36000 kr
Prognos: Hård konkurrens

36000 kr Hård konkurrens
Receptarie

Månadslön: 33900 kr
Prognos: Liten konkurrens

33900 kr Liten konkurrens
Receptionist

Månadslön: 24100 kr
Prognos: Hård konkurrens

24100 kr Hård konkurrens
Receptionist, telefonist

Månadslön: 24100 kr
Prognos: Hård konkurrens

24100 kr Hård konkurrens
Receptionschef, ansvarig reception

Månadslön: 24800 kr
Prognos: Hård konkurrens

24800 kr Hård konkurrens
Receptionsväktare

Månadslön: 28100 kr
Prognos: Balans

28100 kr Balans
Recitatör

Månadslön: 28800 kr

28800 kr
Redaktionsarkivarie

Månadslön: 30400 kr

30400 kr
Redaktionsassistent

Månadslön: 27600 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

27600 kr Mycket hård konkurrens
Redaktionschef, funktions- eller mellanchef

Månadslön: 57400 kr

57400 kr
Redaktionschef, verksamhetsnära chef

Månadslön: 41400 kr

41400 kr
Redaktionssekreterare

Månadslön: 36000 kr
Prognos: Hård konkurrens

36000 kr Hård konkurrens
Redaktör

Månadslön: 36000 kr
Prognos: Hård konkurrens

36000 kr Hård konkurrens
Redare, med chefshiearki

Månadslön: 74200 kr

74200 kr
Redare, verksamhetsnära chef

Månadslön: 38900 kr

38900 kr
Redcap

Månadslön: 33000 kr
Prognos: Balans

33000 kr Balans
Rederiagent

Månadslön: 31000 kr

31000 kr
Redigerare

Månadslön: 30200 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

30200 kr Mycket hård konkurrens
Redigerare, böcker m.m.

Månadslön: 34600 kr
Prognos: Hård konkurrens

34600 kr Hård konkurrens
Redigerare, tidning m.m.

Månadslön: 36000 kr
Prognos: Hård konkurrens

36000 kr Hård konkurrens
Redovisningsansvarig, civilekonom

Månadslön: 41900 kr
Prognos: Balans

41900 kr Balans
Redovisningsansvarig, övrig

Månadslön: 34100 kr
Prognos: Liten konkurrens

34100 kr Liten konkurrens
Redovisningsassistent

Månadslön: 28300 kr
Prognos: Hård konkurrens

28300 kr Hård konkurrens
Redovisningschef, funktions- eller mellanchef

Månadslön: 68500 kr

68500 kr
Redovisningschef, verksamhetsnära chef

Månadslön: 56700 kr
Prognos: Balans

56700 kr Balans
Redovisningsekonom

Månadslön: 34100 kr
Prognos: Liten konkurrens

34100 kr Liten konkurrens
Redovisningskonsult, bokföring, fakturering

Månadslön: 28300 kr
Prognos: Hård konkurrens

28300 kr Hård konkurrens
Redovisningskonsult, bokslut, deklaration

Månadslön: 34100 kr
Prognos: Liten konkurrens

34100 kr Liten konkurrens
Redovisningskontorist

Månadslön: 28300 kr
Prognos: Hård konkurrens

28300 kr Hård konkurrens
Referent

Månadslön: 36000 kr
Prognos: Hård konkurrens

36000 kr Hård konkurrens
Regementsläkare

Månadslön: 75200 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

75200 kr Mycket liten konkurrens
Regeringsråd

Månadslön: 53100 kr

53100 kr
Regiassistent

Månadslön: 31000 kr

31000 kr
Regionchef, ansvarig försäljning, funktions- eller mellanchef

Månadslön: 62700 kr

62700 kr
Regionchef, ansvarig försäljning, verksamhetsnära chef

Månadslön: 56400 kr

56400 kr
Regionchef, försäkringar, funktions- eller mellanchef

Månadslön: 123100 kr

123100 kr
Regionchef, försäkringar, verksamhetsnära chef

Månadslön: 63600 kr

63600 kr
Regionchef, handel, funktions- eller mellanchef

Månadslön: 52100 kr

52100 kr
Regionchef, handel, verksamhetsnära chef

Månadslön: 37300 kr

37300 kr
Regionchef, Kriminalvården, funktions- eller mellanchef

Månadslön: 57400 kr

57400 kr
Regionchef, Kriminalvården, verksamhetsnära chef

Månadslön: 41400 kr

41400 kr
Regionchef, Posten, funktions- eller mellanchef

Månadslön: 57700 kr

57700 kr
Regionchef, Posten, verksamhetsnära chef

Månadslön: 45200 kr

45200 kr
Regionchef, produkter och tjänster, funktions- eller mellanchef

Månadslön: 52100 kr
Prognos: Liten konkurrens

52100 kr Liten konkurrens
Regionchef, produkter och tjänster, verksamhetsnära chef

Månadslön: 37300 kr
Prognos: Liten konkurrens

37300 kr Liten konkurrens
Regionchef, skogsbruksföretag

Månadslön: 41100 kr

41100 kr
Regionchef, Skogsstyrelsen

Månadslön: 57100 kr

57100 kr
Regionchef, statlig förvaltning, funktions- eller mellanchef

Månadslön: 57400 kr

57400 kr
Regionchef, statlig förvaltning, verksamhetsnära chef

Månadslön: 41400 kr

41400 kr
Regionchef, Trafikverket

Månadslön: 57100 kr

57100 kr
Regionkronodirektör

Månadslön: 71500 kr

71500 kr
Regionmuseichef, funktions- eller mellanchef

Månadslön: 57400 kr

57400 kr
Regionmuseichef, verksamhetsnära chef

Månadslön: 41400 kr

41400 kr
Regionpolitiker

Månadslön: 64700 kr

64700 kr
Regionskattechef

Månadslön: 57100 kr

57100 kr
Regissör

Månadslön: 37400 kr

37400 kr
Registrator

Månadslön: 27600 kr
Prognos: Liten konkurrens

27600 kr Liten konkurrens
Registrerare

Månadslön: 27600 kr

27600 kr
Reglerare, järnmetallverk

Månadslön: 28100 kr

28100 kr
Reglerare, masugn

Månadslön: 28100 kr

28100 kr
Reglerare, stålverk

Månadslön: 28100 kr

28100 kr
Reglerare, valsverk

Månadslön: 31700 kr

31700 kr
Reglermekaniker

Månadslön: 27800 kr
Prognos: Liten konkurrens

27800 kr Liten konkurrens
Reglertekniker

Månadslön: 27800 kr
Prognos: Liten konkurrens

27800 kr Liten konkurrens
Regummerare

Månadslön: 27400 kr

27400 kr
Rehabiliteringsassistent

Månadslön: 27700 kr
Prognos: Balans

27700 kr Balans
Rehabiliteringsingenjör

Månadslön: 30100 kr

30100 kr
Rehabiliteringskonsulent

Månadslön: 30800 kr
Prognos: Liten konkurrens

30800 kr Liten konkurrens
Rehabiliteringskonsult, försäkringskassa

Månadslön: 29000 kr

29000 kr
Rehabiliteringskonsult, övrig

Månadslön: 30800 kr
Prognos: Liten konkurrens

30800 kr Liten konkurrens
Rehabiliteringsläkare

Månadslön: 75200 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

75200 kr Mycket liten konkurrens
Rehabiliteringssamordnare, försäkringskassa

Månadslön: 29000 kr

29000 kr
Rehabiliteringssekreterare

Månadslön: 29000 kr

29000 kr
Rehabiliteringssjuksköterska

Månadslön: 33800 kr

33800 kr
Rehabiliteringsutredare

Månadslön: 29000 kr

29000 kr
Rehabsamordnare

Månadslön: 29000 kr

29000 kr
Reklamansvarig

Månadslön: 43000 kr
Prognos: Balans

43000 kr Balans
Reklamassistent

Månadslön: 31400 kr

31400 kr
Reklamationshandläggare

Månadslön: 25000 kr

25000 kr
Reklamchef, funktions- eller mellanchef

Månadslön: 61200 kr

61200 kr
Reklamchef, verksamhetsnära chef

Månadslön: 56200 kr
Prognos: Balans

56200 kr Balans
Reklamdekoratör

Månadslön: 30400 kr

30400 kr
Reklamdesigner

Månadslön: 32500 kr

32500 kr
Reklamdistributör

Månadslön: 26700 kr

26700 kr
Reklamformgivare

Månadslön: 32500 kr

32500 kr
Reklamfotograf

Månadslön: 30200 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

30200 kr Mycket hård konkurrens
Reklamkonsulent

Månadslön: 43000 kr
Prognos: Balans

43000 kr Balans
Reklamkonsult

Månadslön: 43000 kr
Prognos: Balans

43000 kr Balans
Reklamman

Månadslön: 43000 kr
Prognos: Balans

43000 kr Balans
Reklammodell

Månadslön: 23200 kr

23200 kr
Reklamproducent

Månadslön: 43000 kr
Prognos: Balans

43000 kr Balans
Reklamprojektledare

Månadslön: 43000 kr
Prognos: Balans

43000 kr Balans
Reklamredaktör

Månadslön: 38100 kr
Prognos: Hård konkurrens

38100 kr Hård konkurrens
Reklamsekreterare

Månadslön: 31400 kr
Prognos: Liten konkurrens

31400 kr Liten konkurrens
Reklamsäljare

Månadslön: 41000 kr
Prognos: Liten konkurrens

41000 kr Liten konkurrens
Reklamtecknare

Månadslön: 32500 kr

32500 kr
Reklamtextare

Månadslön: 32500 kr

32500 kr
Reklamutdelare

Månadslön: 26700 kr

26700 kr
Rekondare, bil

Månadslön: 22800 kr

22800 kr
Rekonditionerare, bil

Månadslön: 22800 kr

22800 kr
Rekryterare

Månadslön: 39100 kr
Prognos: Hård konkurrens

39100 kr Hård konkurrens
Rekryteringsansvarig

Månadslön: 39100 kr
Prognos: Hård konkurrens

39100 kr Hård konkurrens
Rekryteringskonsult

Månadslön: 39100 kr
Prognos: Hård konkurrens

39100 kr Hård konkurrens
Rekryteringsledare

Månadslön: 39100 kr
Prognos: Hård konkurrens

39100 kr Hård konkurrens
Rektor, förskola, verksamhetsnära chef

Månadslön: 38700 kr

38700 kr
Rektor, högskola/universitet

Månadslön: 74200 kr

74200 kr
Rektor, mindre grund- och gymnasieskola

Månadslön: 45000 kr

45000 kr
Rektor, stor eller medelstor grund- och gymnasieskola

Månadslön: 45000 kr

45000 kr
Rekvisitör

Månadslön: 31000 kr

31000 kr
Rekvisitörsassistent

Månadslön: 31000 kr

31000 kr
Release manager, IT

Månadslön: 45900 kr

45900 kr
Remontryttare

Månadslön: 23600 kr

23600 kr
Rengörare, maskiner

Månadslön: 24700 kr

24700 kr
Renhållningsarbetare, lastbilsförare

Månadslön: 27000 kr
Prognos: Liten konkurrens

27000 kr Liten konkurrens
Renhållningsarbetare, ospec

Månadslön: 25600 kr
Prognos: Hård konkurrens

25600 kr Hård konkurrens
Renhållningsarbetare, renhållningsförare

Månadslön: 27000 kr
Prognos: Liten konkurrens

27000 kr Liten konkurrens
Renhållningschef, funktions- eller mellanchef

Månadslön: 58400 kr

58400 kr
Renhållningschef, verksamhetsnära chef

Månadslön: 46800 kr

46800 kr
Renhållningsförare

Månadslön: 27000 kr
Prognos: Liten konkurrens

27000 kr Liten konkurrens
Renhållningsmaskinförare

Månadslön: 29000 kr
Prognos: Liten konkurrens

29000 kr Liten konkurrens
Reningsverksmaskinist

Månadslön: 30900 kr
Prognos: Liten konkurrens

30900 kr Liten konkurrens
Renskötare

Månadslön: 23000 kr

23000 kr
Renskötselkonsulent

Månadslön: 34200 kr
Prognos: Balans

34200 kr Balans
Rensmaskinskötare

Månadslön: 25200 kr

25200 kr
Renägare

Månadslön: 23000 kr

23000 kr
Reparationssnickare

Månadslön: 26000 kr
Prognos: Liten konkurrens

26000 kr Liten konkurrens
Reparationstekniker

Månadslön: 27800 kr
Prognos: Liten konkurrens

27800 kr Liten konkurrens
Reparatör, apparat

Månadslön: 27800 kr
Prognos: Liten konkurrens

27800 kr Liten konkurrens
Reparatör, arbetsfordon

Månadslön: 26600 kr
Prognos: Liten konkurrens

26600 kr Liten konkurrens
Reparatör, ban-

Månadslön: 30800 kr
Prognos: Liten konkurrens

30800 kr Liten konkurrens
Reparatör, bingohall

Månadslön: 21600 kr

21600 kr
Reparatör, cyklar

Månadslön: 26600 kr
Prognos: Liten konkurrens

26600 kr Liten konkurrens
Reparatör, datorer

Månadslön: 27800 kr
Prognos: Liten konkurrens

27800 kr Liten konkurrens
Reparatör, elektronik

Månadslön: 27800 kr
Prognos: Liten konkurrens

27800 kr Liten konkurrens
Reparatör, elmotor

Månadslön: 31800 kr
Prognos: Balans

31800 kr Balans
Reparatör, hushållsmaskiner

Månadslön: 27800 kr
Prognos: Liten konkurrens

27800 kr Liten konkurrens
Reparatör, husvagnar

Månadslön: 26600 kr
Prognos: Liten konkurrens

26600 kr Liten konkurrens
Reparatör, industrimaskiner

Månadslön: 31000 kr
Prognos: Liten konkurrens

31000 kr Liten konkurrens
Reparatör, lastbilar

Månadslön: 26600 kr
Prognos: Liten konkurrens

26600 kr Liten konkurrens
Reparatör, livflottar

Månadslön: 31000 kr
Prognos: Liten konkurrens

31000 kr Liten konkurrens
Reparatör, motorfordon

Månadslön: 26600 kr
Prognos: Liten konkurrens

26600 kr Liten konkurrens
Reparatör, sjukhussängar

Månadslön: 28800 kr
Prognos: Liten konkurrens

28800 kr Liten konkurrens
Repetitör

Månadslön: 32400 kr

32400 kr
Repetitör, dans

Månadslön: 28600 kr

28600 kr
Repetitör, klassisk musik

Månadslön: 32400 kr

32400 kr
Reportagefotograf

Månadslön: 30200 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

30200 kr Mycket hård konkurrens
Reporter

Månadslön: 36000 kr
Prognos: Hård konkurrens

36000 kr Hård konkurrens
Representant, serviceföretag

Månadslön: 41000 kr
Prognos: Liten konkurrens

41000 kr Liten konkurrens
Representant, säljare

Månadslön: 41000 kr
Prognos: Liten konkurrens

41000 kr Liten konkurrens
Representant, uthyrning

Månadslön: 29100 kr
Prognos: Liten konkurrens

29100 kr Liten konkurrens
Reproduktionsfaktor

Månadslön: 28700 kr

28700 kr
Reprofotograf

Månadslön: 28700 kr

28700 kr
Repromontör, kopist

Månadslön: 28700 kr

28700 kr
Reproretuschör

Månadslön: 28700 kr

28700 kr
Reprotekniker

Månadslön: 28700 kr

28700 kr
Repslagare

Månadslön: 25200 kr

25200 kr
Resande säljare

Månadslön: 41000 kr
Prognos: Liten konkurrens

41000 kr Liten konkurrens
Researcher

Månadslön: 36000 kr
Prognos: Hård konkurrens

36000 kr Hård konkurrens
Researcher, rekrytering

Månadslön: 39100 kr
Prognos: Hård konkurrens

39100 kr Hård konkurrens
Researrangör

Månadslön: 30000 kr

30000 kr
Resebyråassistent

Månadslön: 26600 kr
Prognos: Hård konkurrens

26600 kr Hård konkurrens
Resebyråchef, funktions- eller mellanchef

Månadslön: 49100 kr

49100 kr
Resebyråchef, verksamhetsnära chef

Månadslön: 38900 kr

38900 kr
Resebyråföreståndare, funktions- eller mellanchef

Månadslön: 49100 kr

49100 kr
Resebyråföreståndare, verksamhetsnära chef

Månadslön: 38900 kr

38900 kr
Resebyråsäljare

Månadslön: 26600 kr
Prognos: Hård konkurrens

26600 kr Hård konkurrens
Resebyråtjänsteman, reseproducent

Månadslön: 30000 kr

30000 kr
Resebyråtjänsteman, säljare

Månadslön: 26600 kr
Prognos: Hård konkurrens

26600 kr Hård konkurrens
Reseförsäljare, biljettförsäljare

Månadslön: 24300 kr

24300 kr
Reseförsäljare, resebyrå

Månadslön: 26600 kr
Prognos: Hård konkurrens

26600 kr Hård konkurrens
Resehandläggare

Månadslön: 26600 kr
Prognos: Hård konkurrens

26600 kr Hård konkurrens
Resekonsulent

Månadslön: 26600 kr

26600 kr
Resekonsult

Månadslön: 26600 kr

26600 kr
Reselärare

Månadslön: 34000 kr

34000 kr
Resemontör, elektriker

Månadslön: 30100 kr
Prognos: Liten konkurrens

30100 kr Liten konkurrens
Resemontör, maskin

Månadslön: 31000 kr
Prognos: Liten konkurrens

31000 kr Liten konkurrens
Reseorganisatör

Månadslön: 30000 kr

30000 kr
Reseplanerare

Månadslön: 30000 kr

30000 kr
Reseproducent

Månadslön: 30000 kr

30000 kr
Reservdelsbiträde

Månadslön: 26600 kr
Prognos: Liten konkurrens

26600 kr Liten konkurrens
Reservdelschef

Månadslön: 32400 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

32400 kr Mycket hård konkurrens
Reservdelsförsäljare

Månadslön: 26600 kr
Prognos: Liten konkurrens

26600 kr Liten konkurrens
Reservdelsman, industri

Månadslön: 26600 kr
Prognos: Liten konkurrens

26600 kr Liten konkurrens
Reservdelsman, lager

Månadslön: 26600 kr
Prognos: Liten konkurrens

26600 kr Liten konkurrens
Reservdelsman, motorfordon

Månadslön: 26600 kr
Prognos: Liten konkurrens

26600 kr Liten konkurrens
Reservdelsspecialist, lastbil

Månadslön: 26600 kr
Prognos: Liten konkurrens

26600 kr Liten konkurrens
Reservdelsspecialist, maskin

Månadslön: 31000 kr
Prognos: Liten konkurrens

31000 kr Liten konkurrens
Reservdelsspecialist, personbil

Månadslön: 26600 kr
Prognos: Liten konkurrens

26600 kr Liten konkurrens
Reservofficer

Månadslön: 37000 kr
Prognos: Liten konkurrens

37000 kr Liten konkurrens
Resesäljare, biljettförsäljare

Månadslön: 24300 kr

24300 kr
Resesäljare, resebyrå

Månadslön: 26600 kr
Prognos: Hård konkurrens

26600 kr Hård konkurrens
Reskontrahandläggare

Månadslön: 28300 kr
Prognos: Hård konkurrens

28300 kr Hård konkurrens
Respiratorvakt

Månadslön: 24600 kr
Prognos: Liten konkurrens

24600 kr Liten konkurrens
Restaurangbiträde

Månadslön: 22100 kr
Prognos: Hård konkurrens

22100 kr Hård konkurrens
Restaurangchef, funktions- eller mellanchef

Månadslön: 31100 kr

31100 kr
Restaurangchef, verksamhetsnära chef

Månadslön: 32000 kr

32000 kr
Restaurangchefsassistent

Månadslön: 24300 kr
Prognos: Hård konkurrens

24300 kr Hård konkurrens
Restauranghusfru

Månadslön: 27300 kr

27300 kr
Restauranginspektör

Månadslön: 31200 kr

31200 kr
Restaurangkassör

Månadslön: 24300 kr

24300 kr
Resursassistent, förskola

Månadslön: 22200 kr
Prognos: Hård konkurrens

22200 kr Hård konkurrens
Resursassistent, skola

Månadslön: 22900 kr
Prognos: Hård konkurrens

22900 kr Hård konkurrens
Resurslärare, elevassistent förskola

Månadslön: 22200 kr
Prognos: Hård konkurrens

22200 kr Hård konkurrens
Resurslärare, elevassistent skola

Månadslön: 22900 kr
Prognos: Hård konkurrens

22900 kr Hård konkurrens
Resurslärare, fritidspedagog

Månadslön: 26800 kr
Prognos: Liten konkurrens

26800 kr Liten konkurrens
Resurslärare, grundskola

Månadslön: 30100 kr
Prognos: Liten konkurrens

30100 kr Liten konkurrens
Resurspedagog, förskola m.m.

Månadslön: 27800 kr
Prognos: Liten konkurrens

27800 kr Liten konkurrens
Resårspinnare

Månadslön: 27800 kr
Prognos: Liten konkurrens

27800 kr Liten konkurrens
Retuschör, foto

Månadslön: 28000 kr

28000 kr
Retuschör, original

Månadslön: 28700 kr

28700 kr
Reumatolog

Månadslön: 75200 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

75200 kr Mycket liten konkurrens
Reveterare

Månadslön: 30100 kr
Prognos: Liten konkurrens

30100 kr Liten konkurrens
Revirförvaltare

Månadslön: 25300 kr
Prognos: Balans

25300 kr Balans
Revisionsassistent

Månadslön: 34100 kr
Prognos: Liten konkurrens

34100 kr Liten konkurrens
Revisionsbiträde

Månadslön: 34100 kr
Prognos: Liten konkurrens

34100 kr Liten konkurrens
Revisionschef, funktions- eller mellanchef

Månadslön: 68500 kr

68500 kr
Revisionschef, verksamhetsnära chef

Månadslön: 56700 kr

56700 kr
Revisionssekreterare

Månadslön: 53100 kr

53100 kr
Revisor, auktoriserad

Månadslön: 41900 kr
Prognos: Balans

41900 kr Balans
Revisor, förtroendevald

Månadslön: 27200 kr
Prognos: Liten konkurrens

27200 kr Liten konkurrens
Revisor, godkänd

Månadslön: 41900 kr
Prognos: Balans

41900 kr Balans
Revisor, ospec

Månadslön: 41900 kr
Prognos: Balans

41900 kr Balans
Revisorsassistent

Månadslön: 34100 kr
Prognos: Liten konkurrens

34100 kr Liten konkurrens
Revolversvarvare

Månadslön: 27800 kr
Prognos: Liten konkurrens

27800 kr Liten konkurrens
Revyartist

Månadslön: 28800 kr

28800 kr
RF-ingenjör

Månadslön: 39600 kr
Prognos: Liten konkurrens

39600 kr Liten konkurrens
Ridinstruktör

Månadslön: 30300 kr

30300 kr
Ridlärare

Månadslön: 30300 kr
Prognos: Hård konkurrens

30300 kr Hård konkurrens
Ridskolearbetare

Månadslön: 23600 kr

23600 kr
Ridskolechef, funktions- eller mellanchef

Månadslön: 31200 kr

31200 kr
Ridskolechef, verksamhetsnära chef

Månadslön: 33500 kr

33500 kr
Ridskoleinstruktör

Månadslön: 30300 kr

30300 kr
Riggare, verktygsmaskiner

Månadslön: 27800 kr

27800 kr
Riksantikvarie

Månadslön: 71500 kr

71500 kr
Riksarkivarie

Månadslön: 71500 kr

71500 kr
Riksbibliotekarie

Månadslön: 71500 kr

71500 kr
Riksdagsledamot

Månadslön: 64700 kr

64700 kr
Riksdagsstenograf

Månadslön: 31200 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

31200 kr Mycket hård konkurrens
Riksgäldsdirektör

Månadslön: 71500 kr

71500 kr
Rikskronofogde

Månadslön: 71500 kr

71500 kr
Rikspolischef

Månadslön: 71500 kr

71500 kr
Rikstelefonist

Månadslön: 22800 kr

22800 kr
Riksåklagare

Månadslön: 52100 kr

52100 kr
Riktare, metall

Månadslön: 30000 kr

30000 kr
Riktare, snickeri

Månadslön: 26100 kr

26100 kr
Ringverksarbetare

Månadslön: 30000 kr

30000 kr
Riskanalytiker

Månadslön: 55900 kr

55900 kr
Riskbedömare

Månadslön: 43100 kr
Prognos: Balans

43100 kr Balans
Riskingenjör, brandskydd

Månadslön: 35000 kr

35000 kr
Riskingenjör, försäkring

Månadslön: 43100 kr
Prognos: Balans

43100 kr Balans
Riskmanager

Månadslön: 55900 kr

55900 kr
Ritare, bygg och anläggning

Månadslön: 36800 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

36800 kr Mycket liten konkurrens
Ritare, elektronik

Månadslön: 39600 kr
Prognos: Liten konkurrens

39600 kr Liten konkurrens
Ritare, elkraft

Månadslön: 39600 kr
Prognos: Liten konkurrens

39600 kr Liten konkurrens
Ritare, maskin

Månadslön: 35200 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

35200 kr Mycket liten konkurrens
Ritare, telekommunikation

Månadslön: 39600 kr
Prognos: Liten konkurrens

39600 kr Liten konkurrens
Ritare, textil, trä m.m.

Månadslön: 36200 kr

36200 kr
Ritbiträde

Månadslön: 28000 kr

28000 kr
Ritsare

Månadslön: 28400 kr
Prognos: Liten konkurrens

28400 kr Liten konkurrens
Rivningsarbetare, maskinförare

Månadslön: 29000 kr
Prognos: Liten konkurrens

29000 kr Liten konkurrens
Rivningsarbetare, övrig

Månadslön: 26800 kr

26800 kr
Rivningstekniker

Månadslön: 26800 kr

26800 kr
Robotmontör, reparation

Månadslön: 31000 kr
Prognos: Liten konkurrens

31000 kr Liten konkurrens
Robotmontör, tillverkning

Månadslön: 26000 kr
Prognos: Hård konkurrens

26000 kr Hård konkurrens
Robotoperatör

Månadslön: 30700 kr

30700 kr
Robotsvetsare

Månadslön: 27800 kr
Prognos: Liten konkurrens

27800 kr Liten konkurrens
Robotsvetsoperatör

Månadslön: 27800 kr
Prognos: Liten konkurrens

27800 kr Liten konkurrens
Rockmusiker

Månadslön: 32400 kr

32400 kr
Rocksångare

Månadslön: 32400 kr

32400 kr
Rockvaktmästare

Månadslön: 24000 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

24000 kr Mycket hård konkurrens
Roddare

Månadslön: 26000 kr
Prognos: Hård konkurrens

26000 kr Hård konkurrens
Rollbesättare

Månadslön: 35100 kr

35100 kr
Rostare, kaffe

Månadslön: 26600 kr

26600 kr
Rostare, mandel, nötter

Månadslön: 26600 kr

26600 kr
Rostare, metallverk

Månadslön: 28100 kr

28100 kr
Rosteriarbetare

Månadslön: 26600 kr

26600 kr
Rostskyddsbehandlare

Månadslön: 28200 kr
Prognos: Liten konkurrens

28200 kr Liten konkurrens
Rostskyddsmålare

Månadslön: 28200 kr
Prognos: Liten konkurrens

28200 kr Liten konkurrens
Rotationstryckare

Månadslön: 30200 kr

30200 kr
Rovdjursinventerare

Månadslön: 33600 kr

33600 kr
Ruggare

Månadslön: 23000 kr

23000 kr
Rullare, papper

Månadslön: 33300 kr

33300 kr
Rullare, textilindustri

Månadslön: 25200 kr

25200 kr
Rulloffsettryckare

Månadslön: 30200 kr

30200 kr
Rulltrappmontör

Månadslön: 31800 kr
Prognos: Balans

31800 kr Balans
Rumsstäderska, hotell

Månadslön: 22400 kr
Prognos: Hård konkurrens

22400 kr Hård konkurrens
Rundslipare

Månadslön: 28700 kr

28700 kr
Rundstickare

Månadslön: 25200 kr

25200 kr
Rundvirkesintagare

Månadslön: 27800 kr

27800 kr
Rymdingenjör

Månadslön: 43900 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

43900 kr Mycket liten konkurrens
RYO-tekniker

Månadslön: 26600 kr

26600 kr
Rytmiklärare

Månadslön: 32800 kr
Prognos: Liten konkurrens

32800 kr Liten konkurrens
Ryttare

Månadslön: 32000 kr

32000 kr
Räckesmontör

Månadslön: 30800 kr
Prognos: Liten konkurrens

30800 kr Liten konkurrens
Räcksmed

Månadslön: 29000 kr

29000 kr
Räddningschef, funktions- eller mellanchef

Månadslön: 57400 kr

57400 kr
Räddningschef, verksamhetsnära chef

Månadslön: 41400 kr

41400 kr
Räddningsdykare

Månadslön: 30000 kr
Prognos: Balans

30000 kr Balans
Räddningsledare, flyg- och sjöräddningscentral

Månadslön: 27500 kr
Prognos: Hård konkurrens

27500 kr Hård konkurrens
Räddningsledare, kommunal räddningstjänst

Månadslön: 30000 kr
Prognos: Balans

30000 kr Balans
Rälsbussförare

Månadslön: 35600 kr
Prognos: Liten konkurrens

35600 kr Liten konkurrens
Ränteanalytiker

Månadslön: 44600 kr

44600 kr
Räntehandlare

Månadslön: 77700 kr
Prognos: Hård konkurrens

77700 kr Hård konkurrens
Rättare, blandad drift

Månadslön: 21500 kr

21500 kr
Rättare, blandade växtslag

Månadslön: 24700 kr

24700 kr
Rättare, växtodling

Månadslön: 24700 kr

24700 kr
Rättsläkare

Månadslön: 75200 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

75200 kr Mycket liten konkurrens
Rättsmedicinare

Månadslön: 75200 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

75200 kr Mycket liten konkurrens
Rättspsykiater

Månadslön: 75200 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

75200 kr Mycket liten konkurrens
Rättssociolog

Månadslön: 38600 kr

38600 kr
Rättstolk

Månadslön: 30200 kr

30200 kr
Rättsvetare

Månadslön: 38600 kr

38600 kr
Rättsvårdsinspektör

Månadslön: 50000 kr

50000 kr
Rådman

Månadslön: 53100 kr

53100 kr
Råhudsarbetare

Månadslön: 25200 kr

25200 kr
Råvaruberedare, konservindustri

Månadslön: 25600 kr

25600 kr
Röjare, skog

Månadslön: 22200 kr

22200 kr
Röjdykare

Månadslön: 29800 kr

29800 kr
Röjningsarbetare, skog

Månadslön: 22200 kr

22200 kr
Rökare, livsmedelsindustri

Månadslön: 25600 kr

25600 kr
Rökdykare

Månadslön: 30000 kr
Prognos: Balans

30000 kr Balans
Rökerimästare

Månadslön: 34800 kr

34800 kr
Röntgenbiträde

Månadslön: 24600 kr
Prognos: Liten konkurrens

24600 kr Liten konkurrens
Röntgenläkare

Månadslön: 75200 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

75200 kr Mycket liten konkurrens
Röntgensjuksköterska

Månadslön: 32200 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

32200 kr Mycket liten konkurrens
Röntgensköterska

Månadslön: 32200 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

32200 kr Mycket liten konkurrens
Röntgentandsköterska

Månadslön: 25600 kr
Prognos: Liten konkurrens

25600 kr Liten konkurrens
Röntgentekniker

Månadslön: 28800 kr

28800 kr
Rörbockare

Månadslön: 30000 kr

30000 kr
Rördragare

Månadslön: 30000 kr

30000 kr
Rörinspektör

Månadslön: 31700 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

31700 kr Mycket liten konkurrens
Rörisolerare

Månadslön: 28600 kr
Prognos: Liten konkurrens

28600 kr Liten konkurrens
Rörkapare

Månadslön: 27800 kr
Prognos: Liten konkurrens

27800 kr Liten konkurrens
Rörläggare

Månadslön: 30800 kr
Prognos: Liten konkurrens

30800 kr Liten konkurrens
Rörmokare

Månadslön: 31700 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

31700 kr Mycket liten konkurrens
Rörmontör

Månadslön: 31700 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

31700 kr Mycket liten konkurrens
Rörnätsmontör

Månadslön: 31700 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

31700 kr Mycket liten konkurrens
Rörriktare

Månadslön: 30000 kr

30000 kr
Rörsvetsare

Månadslön: 27900 kr
Prognos: Balans

27900 kr Balans
Rörvalsare

Månadslön: 31700 kr

31700 kr
Röstpedagog

Månadslön: 28800 kr

28800 kr
Rösträknare

Månadslön: 27200 kr

27200 kr

Lönestatistik

Här kan du se aktuell lönestatistik och jämföra löner mellan olika yrken. Uppgifterna är hämtade från SCB (Statistiska centralbyrån). Passa även gärna på att räkna ut din Beräkna nettolön.


Klubben Lönesänkarna
Tillhör du dom som ofta påpekar att allt blivit mycket dyrare? Nu har du chansen att se vad tex en piggelin eller biobiljett borde kosta idag baserat på KPI (Konsumentprisindex).
ProduktPris 2005IdagKPI
Bensin11,13 KR14,39 KR0.00 KR
Mellanmjölk7 KR13 KR0.00 KR
Biobiljett90 KR160 KR0.00 KR
Piggelin6 KR10 KR0.00 KR
* KPI anger vad varan borde kostat om priset följt inflationen/löneutvecklingen.

Räkna ut Piggelin

Här kan du beräkna konsumentprisindex/levnadskostnadsindex från valfritt datum. Vad borde sakerna kosta egentligen?
Det är viktigt att tänka på att detta anger vad en Matkasse skulle kosta i dagens valuta.


e.g. 1000
e.g. 1998
e.g. 2018

RESULTAT

FÖRÄNDRING

+318.2

Medellönen har ökat från 24300 kr till 32800 kr sedan 2005 till idag. Dessvärre har priserna stigit snabbare än lönerna med resultatet att en svensk arbetare idag har mindre pengar att röra sig med. Den genomsnittliga löntagaren har blivit fattigare.

©2018 Statsskuld.se / NameTyper Est. 2002