Upplands-Bro kommun
139 Upplands-Bro
Stockholms län
Lediga jobb i Upplands-Bro ❭❭

Projektledare strategisk planering sökes till Omdaning Bro, vikariat

Publicerad: 2023-05-26 | Sista ansökningsdag: 2023-06-18 | Snittlön för Samhällsplanerare ~42 400 kr | Anställningsform: Heltid

Omdaning Bro är ett projekt som tar ett helhetsgrepp och samhällsutvecklingen i tätorten Bro. Projektet har som mål att gå från en plats med karaktären förort till en plats med småstadskänsla präglad av gemenskap där tilliten mellan invånare är hög och så även tilliten till samhället. Social hållbarhet är därför det övergripande perspektivet i alla frågor inom projektet och det är av största vikt att arbetet sker tvärsektoriellt mellan kommunens verksamheter samt tillsammans med invånare, näringsliv och civilsamhälle.Omdaning Bro ingår i strategiavdelningens verksamhet. Här arbetar man med Agenda 2030, näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor samt affärsutveckling och stora projekt. Ett exempel är etablering av ett nytt nationellt fotbollscenter i Upplands-Bro kommun tillsammans med Svenska Fotbollsförbundet, kommunens gestaltningspolicy, miljö- och klimatarbete samt översyn av kommunens helägda bolag.

Vi söker nu en projektledare till Strategiavdelningen som kommer att arbeta strategiskt inom ramen för samhällsomdaning med tonvikt inom området fysisk planering för att integrera detta med social och ekonomisk planering i tidiga skeden och på ett hållbart sätt. I dessa frågor är rollen länken mellan strategi och operativ verksamhet för att säkerställa riktning, strategisk höjd och måluppfyllelse.

Om uppdraget som projektledare strategisk planering:

Ditt uppdrag kommer huvudsakligen att vara koncentrerat inom projektet Omdaning Bro under ordinarie projektledares föräldraledighet, du förväntas dock delta i och bidra till strategiavdelningens uppdrag som helhet. Ditt fokus kommer att ligga på den fysiska planeringen i tidiga skeden med förstudier, markförvärv och samverkan med alla berörda aktörer, men du tar också ett helhetsansvar för budget, planering och uppföljning av projektet som helhet.

Ditt uppdrag är;

• att säkerställa processer från politiska beslut till genomförande.
• att säkerställa uppföljning, utvärdering och analys av gjorda insatser.
• att initiera framdrift i de delar av projektet som rör fysisk planering
• att tillsammans med biträdande avdelningschef och operativ projektledare leda, stötta och fungera som rådgivare inom teamet.
• att koordinera arbetet mellan olika kontor, verksamheter och kompetenser
• att agera företrädare för projektet
• att säkerställa en god ekonomisk hållbarhet i projektets framdrift

Vem vi söker:

Vi ser att du har följande erfarenhet och kompetens;

• akademisk bakgrund inom samhällsplanering, statsvetenskap eller motsvarande
• erfarenhet av att arbeta i eller med politiskt styrda organisationer
• dokumenterad erfarenhet från att arbeta med fysisk planering
• dokumenterad erfarenhet från att driva stora projekt i tidiga skeden
• erfarenhet av att driva frågor i komplexa miljöer
• att du har en förståelse för samhällsuppdraget i sin helhet

Vi ser gärna att du har ett stort engagemang i samhällsuppdraget. Du har förmodligen ditt hjärta i den fysiska planeringen men vill jobba brett med samhällsuppdraget och du ser och förstår vilken roll social och ekologisk hållbarhet har för att skapa resilienta samhällen. Du ser möjligheterna i att utgå från invånaren i varje beslut för att skapa ett bättre samhälle. Stora delar av projektet bryter ny mark i hur det drivs och du bör därför vara modig, innovativ, tålmodig och driven. Det är av största vikt att arbetet sker tvärsektoriellt mellan kommunens verksamheter samt tillsammans med invånare, näringsliv och civilsamhälle.

Vi värderar din arbetslivserfarenhet högt samt dina personliga egenskaper. Tjänsten omfattar heltid och är ett föräldravikariat om ett år. Tillträde enligt överenskommelse, dock senast 20 september

Vi ser fram emot din ansökan senast 18 juni 2023.

Upplands-Bro kommun är en av Sveriges mest expansiva kommuner där utveckling står i centrum. Vi välkomnar dig till en arbetsplats där ledorden i vårt arbete och förhållningssätt är Helhetssyn, Engagemang och Professionalitet.Ansök nu Ansök nu