Statistical wage officer

Wage statistics show gross monthly salary for one officer within .

* Statistically secured data from SCB

Wage forecast for 2022: ~34 300 kr

** The forecast indicates the expected wage situation today and is calculated on previous wage increases per year.


Rate your profession as officer
( rating 3.52 / 5 av 54 st votes)

officer

Important information - New professions

2014 introduced the SCB new professional codes. This means that the former occupational groups were divided into more detailed occupation codes. The result of this was that, for example, 'officer' broke out of a larger occupational group for more detailed display wages for this particular profession. Therefore, wage statistics differ substantially between 2013 and 2014.

Klicka här för att hitta nyare information som sträcker sig fram till 2022.

Wage officer

Get an income insurance

If you were to lose your employment, income insurance facilitates the A-box's maximum amount of just SEK 26 400 SEK before tax.
Click income insurance union officer we show which trade union and income insurance is right for your profession.

What makes a officer

Försvarsmaktens huvuduppgift är att försvara Sverige mot väpnat angrepp och bidra till fred och säkerhet i omvärlden. Och att stärka och skydda det svenska samhället vid svåra påfrestningar i fred.

Arbetsuppgifter 
En specialistofficer är specialist inom ett visst område, till exempel teknisk tjänst, sjöstrid, luftstrid, markstrid, ledning eller logistik.

Arbetet för en specialistofficer går i cykler. Den normala arbetsplatsen är på ett förband någonstans i landet, beroende på vilken typ av tjänst man har. Under de perioder då arbetet utförs på förbandsorten arbetar man mycket med att vidareutbilda sig och utveckla sina färdigheter och kunskaper. Under vissa perioder kommer förbandet att stå i beredskap och kan då med kort varsel sättas in i en internationell insats. 

Insatser inom försvaret kan se ut på många sätt och ibland sker de utomlands. Normalt är internationella insatser mellan tre och sex månader. När det är dags att genomföra en insats måste man göra jobbet i ibland svåra situationer. Att arbeta inom försvaret kan vara ett sätt att aktivt få delta i insatser som skyddar civilbefolkningen eller förbättrar livsvillkoren i länder med dåligt fungerande samhällen. 

Det är viktigt att vara lyhörd, att kunna samarbeta och vara ansvarsfull. Som specialistofficer måsta man vara trygg i sig själv och ha stor självkännedom. Man måste också våga fatta beslut och leda andra.

I yrket ingår fysisk träning ett antal timmar varje vecka. Målet är att behålla och utveckla sin kondition, uthållighet och styrka. 

Språkkunskaper och allmänbildning har fått större betydelse liksom moral och etik.

Man kan tjänstgöra kontinuerligt som yrkesofficer eller tidvis som reservofficer. Som reservofficer deltar man i Försvarsmakten en tid vid sidan av sitt civila arbete eller studier.

Inriktning
Specialistofficersyrket består av flera olika roller och är ett lagarbete där man arbetar med människor. Oavsett vilken inriktning man har är ledarskap centralt. Som specialistofficer måste man kunna få en grupp att arbeta mot samma mål. Man är ofta beroende av varandra och av att varje person sköter sin uppgift.

Arbetsplats
Arbetsplatserna är olika sjö- eller luftburna förband eller förband på flera platser i Sverige, exempelvis Stockholm, Göteborg, Skövde, Karlsborg och Boden. Arbetsplatsen kan även vara utomlands under vissa tider då tjänstgöring utomlands är ett krav. En officer i svenska fredsbevarande styrkor arbetar med att skapa en bättre tillvaro för folk i pågående konflikter.