Lön Transportplanerare

36 000 kr

Vad blir lönen Efter skatt?

Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en Transportplanerare inom transportledare och transportsamordnare.

* Statistiskt säkerställd data från SCB; undersökningen baseras på föregående kalenderår.

Löneprognos för 2022: ~36 800 kr

** Prognosen anger förväntat löneläge idag och beräknas på tidigare löneutveckling fram tills idag.


Betygsätt ditt yrke som Transportplanerare
( betyg 3.67 / 5 av 18 st röster)

Medellön

36 000 kr

Man

36 900 kr

Kvinna

34 100 kr

Yrkesprognos

Balans

Löneutveckling Transportplanerare

Skaffa en inkomstförsäkring

Om du skulle förlora din anställning så underlättar en inkomstförsäkring, A-kassans max belopp är nämligen bara 26 400 kr innan skatt.
Klicka på fackförbund för transportplanerare så visar vi vilket fackförbund och inkomstförsäkring som passar just ditt yrke.

Vad gör en Transportplanerare

Företagen håller av ekonomiska skäl så små lager som möjligt. Detta ställer stora krav på att transporterna sker snabbt, i rätt tid, till rätt plats och med rätt fordon.

Arbetsuppgifter
Transportplaneraren utreder olika transportalternativ från såväl teknisk som ekonomisk utgångspunkt och samordnar tidplaner för lastning och lossning. Arbetet handlar om att välja transportvägar och transportmedel, göra frakt och kostnadskalkyler, skaffa extra transportkapacitet, sköta kontakter med kunder, underleverantörer och myndigheter. Transportplanerare utreder också reklamationer.

Planerarna följer upp transporter och hittar nya lösningar vid förseningar. Transportplaneraren kan också ta fram underlag för avtal med dem som ska utföra transporterna.

Datorn är ett viktigt hjälpmedel i arbetet. Goda kunskaper i språk har blivit allt viktigare, eftersom många transporter rör sig över nationsgränserna.

Transportplanerare vid ett rederi planerar och fördelar lastutrymme ombord och upprättar lastlistor. De kan också vara anställda vid flyget eller vid ett företag som specialiserat sig på transportplanering.

Speditörer och varuleverantörer är yrkesgrupper som transportplanerare samarbetar med. De kan också samråda med tekniker för att lösa olika transportproblem som exempelvis hur gods ska förpackas.

Transportplanerare anställda vid trafikföretag som till exempel lokaltrafiken, SJ, åkerier eller lastbilscentraler kallas ofta trafikplanerare. De utreder transportvägar och tar fram förslag till trafiklinjer, turlistor och tidtabeller.

Arbetstid
Arbetet utförs oftast under dagtid men skift och jourtjänstgöring förekommer.

Lönestatistik baserat på utbildningsnivå

Samtliga sektorer Statlig sektor Privat sektor Privatanställda tjänstemän
36 000 kr 35 700 kr 36 000 kr 36 000 kr

Lönestatistik baserat på Sektor