Lön Rekryterare

44 900 kr

Vad blir lönen Efter skatt?

Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en Rekryterare inom personal- och hr-specialister.

* Statistiskt säkerställd data från SCB; undersökningen baseras på föregående kalenderår.

Löneprognos för 2023: ~47 100 kr

** Prognosen anger förväntat löneläge idag och beräknas på tidigare löneutveckling fram tills idag.


Betygsätt ditt yrke som Rekryterare
( betyg 3.33 / 5 av 82 st röster)

Rekryterare

Medellön

44 900 kr

Man

46 700 kr

Kvinna

44 300 kr

Yrkesprognos

Hård konkurrens

Löneutveckling Rekryterare

Skaffa en inkomstförsäkring

Om du skulle förlora din anställning så underlättar en inkomstförsäkring, A-kassans max belopp är nämligen bara 26 400 kr innan skatt.
Klicka på fackförbund för rekryterare så visar vi vilket fackförbund och inkomstförsäkring som passar just ditt yrke.

Vad gör en Rekryterare

Den som arbetar med rekrytering kan kallas researcher, rekryterare, rekryteringskonsult, konsultchef eller affärsområdeschef.

Arbetsplats
Arbetsgivare är oftast ett rekryterings- eller bemanningsföretag (personaluthyrningsföretag) som vanligtvis arbetar med uppdrag från olika uppdragsgivare/kunder. Rekryterings- och bemanningsföretagen är ofta specialinriktade på vissa branscher.

Arbetsuppgifter
De lediga jobben som ska tillsättas varierar från uppdrag till uppdrag vilket gör att arbetsgången ser olika ut. Men målet är alltid detsamma: att finna lämpliga personer med rätt kompetens till arbetsuppgifter och positioner som måste bemannas eller tillsättas.

Rekryterings- och bemanningsföretagens arbetsuppgifter är olika. Arbetsuppgifter och titel kan också skilja sig åt beroende på företagens storlek.

Ett rekryteringsföretag söker oftast en specifik person till en plats som uppdragsgivaren behöver få tillsatt. Det är då vanligt att det är platser som kräver specifika kvalifikationer och egenskaper, till exempel för chefspositioner. Vissa uppdrag innebär att man söker bland ett fåtal personer som har en specifik spetskompetens som krävs till en relativt unik plats. Då är nätverket och arbetet att väcka intresse hos de personer som har den specifika kompetensen viktig.

Rekryteringsföretag har ofta researcher anställda. Då är det vanligt att arbeta med att välja ut lämpliga personer med rätt kompetens och kalla dem till en första intervju. Researchern genomför den första intervjun och ringer in referenser. Andra vanliga arbetsuppgifter är att bygga upp och underhålla kandidatregister, skriva platsannonser och göra prognoser för att se vilka personalkategorier som kommer att efterfrågas i framtiden. Allt fler rekryteringsföretag är specialiserade inom en bransch. För att kunna göra ett bra arbete är det viktigt att känna till branschen som företaget rekryterar till.

En rekryteringskonsult sköter kontakterna med kunderna och arbetar för att finna nya uppdragsgivare. Det vanligaste är att rekryteringskonsulten ansvarar för att få in nya uppdrag och det är därför viktigt att kunna sälja. Allmän omvärldsbevakning är en viktig del i arbetet, det vill säga att ha en god branschkännedom och vara uppmärksam på förändringar på marknaden. Rekryteringskonsulten bör också ha god kännedom om vilka företag som kan vara i behov av rekryteringshjälp. Inom branschen talar man om att upprätthålla goda relationer och underhålla det nätverk som finns inom en bransch.

Tillsammans med kunden skapar rekryteraren en kravprofil till en tjänst. Det innebär att kartlägga vad personen ska göra, vilka personliga egenskaper och tidigare arbetslivserfarenheter som behövs för att vara lämplig till tjänsten. Efter att en researcher gjort ett första urval gör rekryteraren det slutgiltiga urvalet och intervjuar de personer som framstår som lämpliga. Rekryteraren bedömer personens lämplighet för den tjänst som ska tillsättas. Till hjälp finns olika personlighetstest som stöd i den slutgiltiga bedömningen av personen. För att få arbeta med testerna krävs oftast specifika certifieringar som rekryteringsföretaget brukar bekosta.

En konsultchef leder ofta arbetet på ett bemanningsföretag.

Som anställd på ett bemanningsföretag kan du också arbeta med uthyrning av personal. Då förmedlar du en lämplig kandidat till en uppdragsgivare som behöver tillsätta en plats tillfälligt. Bemanningsföretaget är då oftast arbetsgivaren och de anställda förmedlas ut till olika kunder vid behov. Konsultchefen ansvarar för att uthyrningen av konsulterna och kundkontakterna fungerar. Rekryteraren arbetar med att anställa konsulter (uthyrningspersonal på bemanningsföretag) för att rätt personer ska finnas då uppdragsgivaren behöver hjälp med personal.

Lönestatistik baserat på utbildningsnivå

Samtliga sektorer Statlig sektor Kommunal sektor Landstingssektorn Privat sektor Privatanställda tjänstemän
44 900 kr 43 000 kr 40 500 kr 41 800 kr 46 400 kr 46 400 kr

Lönestatistik baserat på Sektor