Lön Förskollärare

Medellön Man Kvinna
29 500 kr 28 200 kr 29 600 kr

Löneutveckling

Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en förskollärare inom förskollärare. Se aktuell lön snabbt och enkelt.

Vad gör en Förskollärare

Förskollärare (lärare i förskolan) arbetar med barn i förskoleåldern som är mellan ett och sex år gamla. Förskollärare arbetar oftast i förskola, öppen förskola, eller i förskoleklass (för barn som fyllt sex år). Förskollärare kan även arbeta i integrerad verksamhet med barn mellan sex och nio år. De flesta förskollärare arbetar vid kommunala förskolor eller i förskoleklass, men många är anställda vid privata/enskilda förskolor, till exempel personal- eller föräldrakooperativ. Verksamheten i förskolan är en egen skolform som styrs av skollagen och läroplan för förskolan. Verksamheten i förskoleklass styrs av skollagen och av samma läroplan som grundskola och fritidshem.

Arbetsuppgifter
Arbetet utförs i arbetslag tillsammans med exempelvis barnskötare, fritidspedagoger och grundskollärare och förskolläraren har det pedagogiska ansvaret tillsammans med arbetslaget. Med läroplanen som bas arbetar förskolläraren med barn i grupp, men ser samtidigt till att varje enskilt barn får utmaningar som passar deras ålder, erfarenheter och kunskaper. Det sker genom att skapa möjlighet till utforskande, lek och lärande där barnens inflytande ges utrymme. Barnen utvecklar sin fantasi, bland annat genom lek, samtal, sång och musik, drama, bild och form. Barnen lär av varandra och i samspel med andra människor lär de sig ta ansvar.

Barnen får till exempel utveckla sitt språk och lära sig om djur, natur, miljö, kultur och samhälle. Ofta arbetar förskolan temainriktat för att barnen ska förstå sammanhangen i sin tillvaro. Det innebär att ett tema går som en röd tråd genom verksamheten under en längre tid. Temat kan vara en aktuell fråga, till exempel vad en konstnär gör. Det kan också vara ett avgränsat område, till exempel vatten, som barnen på olika sätt utforskar, undersöker och experimenterar med. Förskolläraren ger barnen möjlighet att uppleva och skapa nya erfarenheter och reflektera.

Kontakten och samarbetet med föräldrarna är en viktig del i arbetet. Det kan till exempel innebära att delta i eller ordna föräldramöten med jämna mellanrum. Förskolläraren öppnar för föräldrars delaktighet och inflytande i verksamheten och i barnets trivsel, utveckling och lärande genom dagliga möten och utvecklingssamtal.

Pedagogisk dokumentation sker löpande i syfte att stödja barnen i deras utveckling. Förskolläraren samarbetar ibland med förskolepsykolog, kurator, tal- och språkpedagog eller andra specialpedagoger. Det kan vara för att få hjälp att hantera problem i barngruppen eller för att ge extra stöd och stimulans till barn i behov av särskilt stöd.

Inriktningar
Efter vidareutbildning kan förskollärare arbeta inom specialområden som särskola och lekterapiverksamhet för barn på sjukhus. Vissa förskolor har en särskild inriktning, till exempel Montessori, Waldorf, Reggio Emilia eller Ur och Skur, vilket ofta kräver speciell utbildning.

Förskollärare med yrkeserfarenhet kan också leda arbetet vid en eller flera förskolor som ytterst ansvarig för den pedagogiska utvecklingen samt för ekonomi och personal. Som chef för en förskola kallas man till exempel förskolechef eller rektor. Det kan också handla om andra chefstjänster inom barn- och utbildningsförvaltningen, till exempel som rektor/skolledare vid en skolenhet.


Arbetsmiljö

Det kan ibland vara hög ljudnivå på förskolan. Likaså förekommer tunga lyft.

Lönestatistik baserat på Sektor

Lönestatistik baserat på utbildningsnivå

Lediga Jobb - Förskollärare

Barnledare deltid sökes till jourboende

P

Positivum Vård & Behandling AB - Lekterapeut
2018-02-15 Medellön: 27800 kr Göteborg

Förskollärare sökes till Enskede skola

S

Stockholms Stad , Utbildningsförvaltningen - Lekterapeut
2018-04-06 Medellön: 27800 kr Stockholm

Eventpersonal som vågar bjuda på sig själv!

D

Danda AB - Lekterapeut
2018-04-25 Medellön: 27800 kr Stockholm

4 st medarbetare till Borgholms slotts barnaktiviteter under sommaren

B

Borgholms kommun , Kommunledningskontor - Lekterapeut
2018-05-23 Medellön: 27800 kr Borgholm

Lekterapeut , Barn och ungdomskliniken

L

LANDSTINGET DALARNA - Lekterapeut
2018-06-28 Medellön: 27800 kr Falun

Lekterapeut / Förskollärare

L

Lekterapin , Barn - och ungdomskliniken , Södra Älvsborgs Sjukhus - Lekterapeut
2018-07-23 Medellön: 27800 kr Borås

Utredare / behandlare till Familjehuset i Alvesta

V

VoB Syd AB , Familjehuset i Alvesta - Lekterapeut
2018-07-24 Medellön: 27800 kr Alvesta


Ledare plask o lek sökes!

A

Aktiv Ungdom - Lekterapeut
2018-08-06 Medellön: 27800 kr Lidingö

Barnledare deltid sökes till jourboende

P

Positivum Vård & Behandling AB - Lekterapeut
2018-08-14 Medellön: 27800 kr Göteborg

Fyra förskollärare till nyöppnad förskola i Axelsberg

S

Stockholms stad - Lekterapeut
2018-09-11 Medellön: 27800 kr Stockholm

Visa alla Förskollärare jobb ❭❭

Förskollärare

Lönestatistik

29 500 kr

Vad blir lönen Efter skatt?

SEK


Grundskollärare, fritidspedagoger och förskollärare

28 000 kr

Lediga jobb Förskollärare

Yrkesprognos
Liten konkurrens
Betygsätt ditt yrke som Förskollärare:

Betyg 3.42 / 5 av 135 st röster.
Förskollärare
Hur mycket tjänar en kvinna i jämfört mot en man

105 %

©2019 Statsskuld.se / NameTyper Est. 2002