Lönestatistik - Yrken som börjar på F

Lön & Lönestatistik

Yrken som börjar på f

YrkeLönYrkesprognos
Fabrikselektriker

Månadslön: 31800 kr
Prognos: Balans

31800 kr Balans
Fabriksstädare

Månadslön: 22400 kr
Prognos: Hård konkurrens

22400 kr Hård konkurrens
Facklig förtroendeman

Månadslön: 27200 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

27200 kr Mycket hård konkurrens
Facklig förtroendevald

Månadslön: 27200 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

27200 kr Mycket hård konkurrens
Fackombudsman

Månadslön: 37100 kr

37100 kr
Fackverksskötare, timmer

Månadslön: 27800 kr

27800 kr
FAD (First assistant director)

Månadslön: 31000 kr

31000 kr
Fakir

Månadslön: 30700 kr

30700 kr
Faktor, prepress

Månadslön: 28700 kr

28700 kr
Faktor, sågverk

Månadslön: 27800 kr

27800 kr
Faktor, tryckeri

Månadslön: 34800 kr

34800 kr
Fakturakontorist

Månadslön: 28300 kr
Prognos: Hård konkurrens

28300 kr Hård konkurrens
Fakturakontrollant

Månadslön: 28300 kr
Prognos: Hård konkurrens

28300 kr Hård konkurrens
Fallskärmsinstruktör

Månadslön: 30300 kr
Prognos: Hård konkurrens

30300 kr Hård konkurrens
Falsare, bokbinderi

Månadslön: 25800 kr

25800 kr
Falsare, emballage

Månadslön: 27000 kr

27000 kr
Falsare, tunnplåt

Månadslön: 28800 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

28800 kr Mycket liten konkurrens
Familjehemsförälder

Månadslön: 24600 kr
Prognos: Hård konkurrens

24600 kr Hård konkurrens
Familjehemsrekryterare

Månadslön: 30800 kr
Prognos: Liten konkurrens

30800 kr Liten konkurrens
Familjehemssekreterare

Månadslön: 30800 kr
Prognos: Liten konkurrens

30800 kr Liten konkurrens
Familjehemsvärd

Månadslön: 24600 kr
Prognos: Hård konkurrens

24600 kr Hård konkurrens
Familjehemsvårdare

Månadslön: 24600 kr
Prognos: Hård konkurrens

24600 kr Hård konkurrens
Familjepedagog

Månadslön: 31600 kr
Prognos: Liten konkurrens

31600 kr Liten konkurrens
Familjerättsjurist

Månadslön: 54500 kr

54500 kr
Familjerättssekreterare

Månadslön: 30800 kr
Prognos: Liten konkurrens

30800 kr Liten konkurrens
Familjerådgivare

Månadslön: 31600 kr
Prognos: Liten konkurrens

31600 kr Liten konkurrens
Familjeterapeut

Månadslön: 31600 kr
Prognos: Liten konkurrens

31600 kr Liten konkurrens
Familjevårdsinspektör

Månadslön: 30800 kr
Prognos: Liten konkurrens

30800 kr Liten konkurrens
Fanerarbetare, fanertillverkning

Månadslön: 27800 kr

27800 kr
Fanerare

Månadslön: 26100 kr

26100 kr
Fanerfogare

Månadslön: 27800 kr

27800 kr
Fanerpressare, fanertillverkning

Månadslön: 27800 kr

27800 kr
Fanerskivarbetare

Månadslön: 27800 kr

27800 kr
Fanerskärare

Månadslön: 26100 kr

26100 kr
Fanersvarvare

Månadslön: 27800 kr

27800 kr
Farmaceut, apotekare

Månadslön: 37600 kr
Prognos: Liten konkurrens

37600 kr Liten konkurrens
Farmaceut, receptarie

Månadslön: 33900 kr
Prognos: Liten konkurrens

33900 kr Liten konkurrens
Farmaceutisk operatör

Månadslön: 29700 kr

29700 kr
Farmakolog, forskare

Månadslön: 49300 kr

49300 kr
Farmakolog, klinisk

Månadslön: 75200 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

75200 kr Mycket liten konkurrens
Fartygsbefäl

Månadslön: 43100 kr
Prognos: Hård konkurrens

43100 kr Hård konkurrens
Fartygsbefälsassistent

Månadslön: 43100 kr
Prognos: Hård konkurrens

43100 kr Hård konkurrens
Fartygschef

Månadslön: 43100 kr
Prognos: Hård konkurrens

43100 kr Hård konkurrens
Fartygselektriker

Månadslön: 31800 kr
Prognos: Balans

31800 kr Balans
Fartygsingenjör

Månadslön: 38400 kr
Prognos: Balans

38400 kr Balans
Fartygsinspektör

Månadslön: 33900 kr

33900 kr
Fartygsintendent

Månadslön: 27400 kr

27400 kr
Fartygsklarerare

Månadslön: 31000 kr
Prognos: Liten konkurrens

31000 kr Liten konkurrens
Fartygskonstruktör

Månadslön: 41600 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

41600 kr Mycket liten konkurrens
Fartygsmaskinist

Månadslön: 38400 kr
Prognos: Balans

38400 kr Balans
Fartygsplåtslagare

Månadslön: 28400 kr
Prognos: Liten konkurrens

28400 kr Liten konkurrens
Fartygsradiotelegrafist

Månadslön: 30900 kr

30900 kr
Fartygsreparatör

Månadslön: 31000 kr
Prognos: Liten konkurrens

31000 kr Liten konkurrens
Fartygsstyrman

Månadslön: 43100 kr
Prognos: Hård konkurrens

43100 kr Hård konkurrens
Fartygsstädare

Månadslön: 22400 kr
Prognos: Hård konkurrens

22400 kr Hård konkurrens
Fartygstelegrafist

Månadslön: 30900 kr

30900 kr
Fasadisolerare

Månadslön: 28600 kr
Prognos: Liten konkurrens

28600 kr Liten konkurrens
Fasadmontör

Månadslön: 26800 kr

26800 kr
Fasadputsare

Månadslön: 26800 kr
Prognos: Liten konkurrens

26800 kr Liten konkurrens
Fasadrengörare

Månadslön: 25800 kr

25800 kr
Fasadrenoverare

Månadslön: 26800 kr
Prognos: Liten konkurrens

26800 kr Liten konkurrens
Fasadtvättare

Månadslön: 25800 kr

25800 kr
Fastighetsadministratör

Månadslön: 38000 kr
Prognos: Hård konkurrens

38000 kr Hård konkurrens
Fastighetsanalytiker

Månadslön: 39100 kr

39100 kr
Fastighetsarbetare

Månadslön: 25600 kr
Prognos: Liten konkurrens

25600 kr Liten konkurrens
Fastighetsassistent

Månadslön: 38000 kr
Prognos: Hård konkurrens

38000 kr Hård konkurrens
Fastighetschef, funktions- eller mellanchef

Månadslön: 58400 kr

58400 kr
Fastighetschef, verksamhetsnära chef

Månadslön: 46800 kr

46800 kr
Fastighetsdirektör, funktions- eller mellanchef

Månadslön: 58400 kr

58400 kr
Fastighetsdirektör, verksamhetsnära chef

Månadslön: 46800 kr

46800 kr
Fastighetsekonom, förvaltning

Månadslön: 38000 kr
Prognos: Hård konkurrens

38000 kr Hård konkurrens
Fastighetsekonom, värdering och analys

Månadslön: 39100 kr

39100 kr
Fastighetseldare

Månadslön: 25600 kr
Prognos: Liten konkurrens

25600 kr Liten konkurrens
Fastighetsförmedlare

Månadslön: 38000 kr
Prognos: Hård konkurrens

38000 kr Hård konkurrens
Fastighetsförvaltare

Månadslön: 38000 kr
Prognos: Hård konkurrens

38000 kr Hård konkurrens
Fastighetsingenjör

Månadslön: 36800 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

36800 kr Mycket liten konkurrens
Fastighetsinspektör

Månadslön: 38000 kr
Prognos: Hård konkurrens

38000 kr Hård konkurrens
Fastighetsintendent

Månadslön: 38000 kr
Prognos: Hård konkurrens

38000 kr Hård konkurrens
Fastighetsjurist

Månadslön: 54500 kr

54500 kr
Fastighetskamrer

Månadslön: 38000 kr
Prognos: Hård konkurrens

38000 kr Hård konkurrens
Fastighetsmaskinist

Månadslön: 25600 kr
Prognos: Liten konkurrens

25600 kr Liten konkurrens
Fastighetsmäklarassistent

Månadslön: 31400 kr

31400 kr
Fastighetsmäklare

Månadslön: 41100 kr
Prognos: Hård konkurrens

41100 kr Hård konkurrens
Fastighetsnotarie

Månadslön: 54500 kr

54500 kr
Fastighetsreparatör

Månadslön: 25600 kr
Prognos: Liten konkurrens

25600 kr Liten konkurrens
Fastighetsråd

Månadslön: 34700 kr

34700 kr
Fastighetsrådgivare

Månadslön: 39100 kr

39100 kr
Fastighetssekreterare

Månadslön: 38000 kr
Prognos: Hård konkurrens

38000 kr Hård konkurrens
Fastighetsskötare

Månadslön: 25600 kr
Prognos: Liten konkurrens

25600 kr Liten konkurrens
Fastighetsstädare

Månadslön: 22400 kr
Prognos: Hård konkurrens

22400 kr Hård konkurrens
Fastighetstekniker

Månadslön: 25600 kr
Prognos: Liten konkurrens

25600 kr Liten konkurrens
Fastighetsunderhållare

Månadslön: 25600 kr
Prognos: Liten konkurrens

25600 kr Liten konkurrens
Fastighetsvärd

Månadslön: 25600 kr
Prognos: Liten konkurrens

25600 kr Liten konkurrens
Fastighetsvärderare, auktoriserad

Månadslön: 39100 kr

39100 kr
Fastighetsägare

Månadslön: 38000 kr
Prognos: Hård konkurrens

38000 kr Hård konkurrens
Featureredaktör

Månadslön: 36000 kr
Prognos: Hård konkurrens

36000 kr Hård konkurrens
Feldenkreispedagog

Månadslön: 29300 kr
Prognos: Balans

29300 kr Balans
Festarrangör

Månadslön: 30000 kr

30000 kr
Festivalarrangör

Månadslön: 30000 kr

30000 kr
Fiberdragare

Månadslön: 27800 kr
Prognos: Liten konkurrens

27800 kr Liten konkurrens
Fiberinstallatör

Månadslön: 27800 kr
Prognos: Liten konkurrens

27800 kr Liten konkurrens
Fiberskivehärdare

Månadslön: 27800 kr

27800 kr
Fiberskivetorkare

Månadslön: 27800 kr

27800 kr
Fibersvetsare

Månadslön: 27800 kr
Prognos: Liten konkurrens

27800 kr Liten konkurrens
Fibertekniker, installation, skarvning

Månadslön: 27800 kr
Prognos: Liten konkurrens

27800 kr Liten konkurrens
Fibertekniker, tillverkning

Månadslön: 26300 kr
Prognos: Hård konkurrens

26300 kr Hård konkurrens
Filare

Månadslön: 28400 kr
Prognos: Liten konkurrens

28400 kr Liten konkurrens
Filéoperatör

Månadslön: 25600 kr

25600 kr
Filéskärare

Månadslön: 25600 kr

25600 kr
Fileterare

Månadslön: 25600 kr

25600 kr
Filhuggare

Månadslön: 28400 kr
Prognos: Liten konkurrens

28400 kr Liten konkurrens
Filmare

Månadslön: 30200 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

30200 kr Mycket hård konkurrens
Filmarkitekt

Månadslön: 37700 kr
Prognos: Balans

37700 kr Balans
Filmarkivarie

Månadslön: 30400 kr

30400 kr
Filmcensor

Månadslön: 37100 kr
Prognos: Hård konkurrens

37100 kr Hård konkurrens
Filmchef

Månadslön: 74200 kr

74200 kr
Filmfotograf

Månadslön: 30200 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

30200 kr Mycket hård konkurrens
Filmförfattare

Månadslön: 34600 kr
Prognos: Hård konkurrens

34600 kr Hård konkurrens
Filminspicient

Månadslön: 31000 kr

31000 kr
Filmklippare

Månadslön: 30900 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

30900 kr Mycket hård konkurrens
Filmkompositör

Månadslön: 32400 kr

32400 kr
Filmkonsulent

Månadslön: 37400 kr
Prognos: Hård konkurrens

37400 kr Hård konkurrens
Filmljudtekniker

Månadslön: 30100 kr
Prognos: Hård konkurrens

30100 kr Hård konkurrens
Filmljussättare

Månadslön: 30100 kr
Prognos: Hård konkurrens

30100 kr Hård konkurrens
Filmmakare

Månadslön: 37400 kr

37400 kr
Filmmusikkompositör

Månadslön: 32400 kr

32400 kr
Filmmålare

Månadslön: 30400 kr

30400 kr
Filmpassare

Månadslön: 30100 kr

30100 kr
Filmproducent, funktions- eller mellanchef

Månadslön: 37400 kr

37400 kr
Filmproducent, verksamhetsnära chef

Månadslön: 37400 kr

37400 kr
Filmproduktionsledare

Månadslön: 37400 kr

37400 kr
Filmredaktör

Månadslön: 37400 kr
Prognos: Hård konkurrens

37400 kr Hård konkurrens
Filmredigerare

Månadslön: 30900 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

30900 kr Mycket hård konkurrens
Filmregissör

Månadslön: 37400 kr

37400 kr
Filmröst

Månadslön: 28800 kr

28800 kr
Filmscripta

Månadslön: 31000 kr

31000 kr
Filmskapare

Månadslön: 37400 kr

37400 kr
Filmskarvare

Månadslön: 28000 kr

28000 kr
Filmtecknare

Månadslön: 32000 kr

32000 kr
Filmtekniker, film och TV

Månadslön: 30900 kr
Prognos: Hård konkurrens

30900 kr Hård konkurrens
Filmtekniker, framkallning, kopiering

Månadslön: 28000 kr

28000 kr
Filmuthyrare

Månadslön: 29100 kr
Prognos: Liten konkurrens

29100 kr Liten konkurrens
Filosof, forskare

Månadslön: 38600 kr

38600 kr
Filterskötare, malmanrikning

Månadslön: 35100 kr

35100 kr
Filtrerare

Månadslön: 32600 kr
Prognos: Liten konkurrens

32600 kr Liten konkurrens
Financial controller

Månadslön: 47300 kr
Prognos: Balans

47300 kr Balans
Finansanalytiker

Månadslön: 55900 kr

55900 kr
Finanschef, funktions- eller mellanchef

Månadslön: 68500 kr

68500 kr
Finanschef, verksamhetsnära chef

Månadslön: 56700 kr

56700 kr
Finansdirektör, funktions- eller mellanchef

Månadslön: 68500 kr

68500 kr
Finansdirektör, verksamhetsnära chef

Månadslön: 56700 kr

56700 kr
Finansekonom

Månadslön: 55900 kr

55900 kr
Finansiell rådgivare

Månadslön: 55900 kr

55900 kr
Finanskonsult

Månadslön: 55900 kr

55900 kr
Finansråd

Månadslön: 64700 kr

64700 kr
Finkrossare, malm

Månadslön: 35100 kr

35100 kr
Finmekaniker

Månadslön: 28800 kr
Prognos: Liten konkurrens

28800 kr Liten konkurrens
Finmekaniker, hopsättare

Månadslön: 28800 kr
Prognos: Liten konkurrens

28800 kr Liten konkurrens
Finsnickare

Månadslön: 26000 kr
Prognos: Liten konkurrens

26000 kr Liten konkurrens
Fiolbyggare

Månadslön: 24400 kr

24400 kr
Fiskberedare

Månadslön: 25600 kr

25600 kr
Fiskeriassistent

Månadslön: 33700 kr
Prognos: Balans

33700 kr Balans
Fiskeribiolog

Månadslön: 32400 kr
Prognos: Hård konkurrens

32400 kr Hård konkurrens
Fiskeriingenjör

Månadslön: 34200 kr
Prognos: Balans

34200 kr Balans
Fiskeriinspektör

Månadslön: 31200 kr
Prognos: Balans

31200 kr Balans
Fiskeriintendent

Månadslön: 34200 kr
Prognos: Balans

34200 kr Balans
Fiskerikonsulent

Månadslön: 34200 kr
Prognos: Balans

34200 kr Balans
Fiskerikontrollant

Månadslön: 31200 kr
Prognos: Balans

31200 kr Balans
Fiskevårdskonsulent

Månadslön: 34200 kr
Prognos: Balans

34200 kr Balans
Fiskfabriksarbetare

Månadslön: 25600 kr

25600 kr
Fiskförsäljare

Månadslön: 26700 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

26700 kr Mycket hård konkurrens
Fiskmatberedare

Månadslön: 25600 kr

25600 kr
Fiskmästare, fiskhandlare

Månadslön: 26700 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

26700 kr Mycket hård konkurrens
Fiskrensare, konservering

Månadslön: 25600 kr

25600 kr
Fitnessinstruktör

Månadslön: 30300 kr
Prognos: Hård konkurrens

30300 kr Hård konkurrens
Fjäderfäkonsulent

Månadslön: 34200 kr
Prognos: Balans

34200 kr Balans
Fjäderfäskötare

Månadslön: 23600 kr

23600 kr
Fjäderfäuppfödare

Månadslön: 23600 kr

23600 kr
Fjäderspinnare

Månadslön: 27800 kr
Prognos: Liten konkurrens

27800 kr Liten konkurrens
Fjällräddare

Månadslön: 24600 kr

24600 kr
Fjärrbilsförare

Månadslön: 27000 kr
Prognos: Liten konkurrens

27000 kr Liten konkurrens
Fjärrtågklarerare

Månadslön: 33000 kr
Prognos: Balans

33000 kr Balans
Fjärrvärmerörläggare

Månadslön: 30800 kr
Prognos: Liten konkurrens

30800 kr Liten konkurrens
Flaggvakt

Månadslön: 24600 kr

24600 kr
Flermaskinsystemoperatör

Månadslön: 27800 kr
Prognos: Liten konkurrens

27800 kr Liten konkurrens
Fleroperationsmaskinoperatör, metall

Månadslön: 27800 kr
Prognos: Liten konkurrens

27800 kr Liten konkurrens
Fleurist

Månadslön: 25200 kr

25200 kr
Flexotryckare

Månadslön: 30200 kr

30200 kr
Flight Data Operator

Månadslön: 51100 kr
Prognos: Hård konkurrens

51100 kr Hård konkurrens
Flisberedare

Månadslön: 27800 kr

27800 kr
Flismaskinförare, skogsbruk

Månadslön: 26000 kr
Prognos: Balans

26000 kr Balans
Flops-operatör

Månadslön: 27800 kr
Prognos: Liten konkurrens

27800 kr Liten konkurrens
Florist

Månadslön: 26200 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

26200 kr Mycket hård konkurrens
Floristbiträde

Månadslön: 26200 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

26200 kr Mycket hård konkurrens
Flotationsskötare

Månadslön: 35100 kr

35100 kr
Flygexpeditionsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Månadslön: 57700 kr

57700 kr
Flygexpeditionsföreståndare, verksamhetsnära chef

Månadslön: 45200 kr

45200 kr
Flygfotograf

Månadslön: 30200 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

30200 kr Mycket hård konkurrens
Flygfraktchef, funktions- eller mellanchef

Månadslön: 57700 kr

57700 kr
Flygfraktchef, verksamhetsnära chef

Månadslön: 45200 kr

45200 kr
Flygförare

Månadslön: 64700 kr
Prognos: Hård konkurrens

64700 kr Hård konkurrens
Flygingenjör, flygvapnet

Månadslön: 41600 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

41600 kr Mycket liten konkurrens
Flygingenjör, industri

Månadslön: 41600 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

41600 kr Mycket liten konkurrens
Flyginstruktör

Månadslön: 64700 kr
Prognos: Liten konkurrens

64700 kr Liten konkurrens
Flyginstrumentmekaniker

Månadslön: 28800 kr
Prognos: Liten konkurrens

28800 kr Liten konkurrens
Flygkapten

Månadslön: 64700 kr
Prognos: Hård konkurrens

64700 kr Hård konkurrens
Flygklarerare

Månadslön: 33000 kr
Prognos: Balans

33000 kr Balans
Flygledarassistent

Månadslön: 51100 kr
Prognos: Hård konkurrens

51100 kr Hård konkurrens
Flygledare

Månadslön: 51100 kr
Prognos: Hård konkurrens

51100 kr Hård konkurrens
Flyglärare

Månadslön: 64700 kr
Prognos: Liten konkurrens

64700 kr Liten konkurrens
Flygmaskinist

Månadslön: 42600 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

42600 kr Mycket liten konkurrens
Flygmekaniker

Månadslön: 31700 kr

31700 kr
Flygmotormekaniker

Månadslön: 31700 kr

31700 kr
Flygmotormontör

Månadslön: 29500 kr
Prognos: Balans

29500 kr Balans
Flygmotorreparatör

Månadslön: 31700 kr

31700 kr
Flygmäklare

Månadslön: 31000 kr

31000 kr
Flygnavigatör

Månadslön: 64700 kr
Prognos: Hård konkurrens

64700 kr Hård konkurrens
Flygofficer

Månadslön: 37000 kr
Prognos: Liten konkurrens

37000 kr Liten konkurrens
Flygplansbyggare

Månadslön: 29500 kr
Prognos: Balans

29500 kr Balans
Flygplanselektriker

Månadslön: 31800 kr
Prognos: Balans

31800 kr Balans
Flygplanskonstruktör

Månadslön: 41600 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

41600 kr Mycket liten konkurrens
Flygplanslastare

Månadslön: 26000 kr
Prognos: Hård konkurrens

26000 kr Hård konkurrens
Flygplansmekaniker

Månadslön: 31700 kr

31700 kr
Flygplansmontör

Månadslön: 29500 kr
Prognos: Balans

29500 kr Balans
Flygplansmotormekaniker

Månadslön: 31700 kr

31700 kr
Flygplansplåtslagare

Månadslön: 28800 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

28800 kr Mycket liten konkurrens
Flygplansstädare

Månadslön: 22400 kr
Prognos: Hård konkurrens

22400 kr Hård konkurrens
Flygplanstankare

Månadslön: 26000 kr
Prognos: Hård konkurrens

26000 kr Hård konkurrens
Flygplatsbrandman

Månadslön: 30000 kr
Prognos: Balans

30000 kr Balans
Flygplatschef

Månadslön: 74200 kr

74200 kr
Flygplatskontrollant

Månadslön: 28100 kr
Prognos: Balans

28100 kr Balans
Flygplatsman

Månadslön: 26000 kr
Prognos: Hård konkurrens

26000 kr Hård konkurrens
Flygplatsvakt

Månadslön: 28100 kr
Prognos: Balans

28100 kr Balans
Flygpurser

Månadslön: 32800 kr
Prognos: Balans

32800 kr Balans
Flygreparatör

Månadslön: 31700 kr

31700 kr
Flygreseförsäljare

Månadslön: 26600 kr
Prognos: Hård konkurrens

26600 kr Hård konkurrens
Flygspeditör

Månadslön: 31000 kr
Prognos: Liten konkurrens

31000 kr Liten konkurrens
Flygstationsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Månadslön: 57700 kr

57700 kr
Flygstationsföreståndare, verksamhetsnära chef

Månadslön: 45200 kr

45200 kr
Flygsteward

Månadslön: 32800 kr
Prognos: Balans

32800 kr Balans
Flygstyrman

Månadslön: 64700 kr
Prognos: Hård konkurrens

64700 kr Hård konkurrens
Flygsäkerhetskoordinator

Månadslön: 33900 kr

33900 kr
Flygtekniker

Månadslön: 42600 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

42600 kr Mycket liten konkurrens
Flygtrafikassistent

Månadslön: 26600 kr

26600 kr
Flygtrafikledarassistent

Månadslön: 51100 kr
Prognos: Hård konkurrens

51100 kr Hård konkurrens
Flygtrafikledare

Månadslön: 51100 kr
Prognos: Hård konkurrens

51100 kr Hård konkurrens
Flygvapenchef

Månadslön: 37000 kr
Prognos: Liten konkurrens

37000 kr Liten konkurrens
Flygverkmästare

Månadslön: 42600 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

42600 kr Mycket liten konkurrens
Flygvärd

Månadslön: 32800 kr
Prognos: Balans

32800 kr Balans
Flygvärdinna

Månadslön: 32800 kr
Prognos: Balans

32800 kr Balans
Flyktingassistent

Månadslön: 27700 kr
Prognos: Balans

27700 kr Balans
Flyktinghandläggare

Månadslön: 30800 kr
Prognos: Liten konkurrens

30800 kr Liten konkurrens
Flyktingkonsulent

Månadslön: 30800 kr
Prognos: Liten konkurrens

30800 kr Liten konkurrens
Flyktingsamordnare

Månadslön: 30800 kr
Prognos: Liten konkurrens

30800 kr Liten konkurrens
Flyktingsekreterare

Månadslön: 30800 kr
Prognos: Liten konkurrens

30800 kr Liten konkurrens
Flyttkarl

Månadslön: 26000 kr
Prognos: Hård konkurrens

26000 kr Hård konkurrens
Fläktmontör, installation

Månadslön: 31700 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

31700 kr Mycket liten konkurrens
Fläktmontör, tillverkning

Månadslön: 26000 kr
Prognos: Hård konkurrens

26000 kr Hård konkurrens
Flöjtist

Månadslön: 32400 kr

32400 kr
FM-konsult

Månadslön: 46900 kr

46900 kr
FMS-operatör

Månadslön: 27800 kr
Prognos: Liten konkurrens

27800 kr Liten konkurrens
FN-soldat

Månadslön: 21800 kr
Prognos: Liten konkurrens

21800 kr Liten konkurrens
Foajéchef, teater

Månadslön: 24100 kr
Prognos: Hård konkurrens

24100 kr Hård konkurrens
Foajévaktmästare

Månadslön: 24000 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

24000 kr Mycket hård konkurrens
Fogare, faner

Månadslön: 27800 kr

27800 kr
Fogskärare, plast

Månadslön: 26800 kr

26800 kr
Folierare

Månadslön: 24400 kr

24400 kr
Folievalsare, metall

Månadslön: 31700 kr

31700 kr
Folkbibliotekarie

Månadslön: 30400 kr
Prognos: Hård konkurrens

30400 kr Hård konkurrens
Folkbokföringshandläggare

Månadslön: 27600 kr

27600 kr
Folkhälsoutvecklare

Månadslön: 37100 kr
Prognos: Hård konkurrens

37100 kr Hård konkurrens
Folkhögskolelärare

Månadslön: 32800 kr
Prognos: Liten konkurrens

32800 kr Liten konkurrens
Folkrättsjurist

Månadslön: 50000 kr

50000 kr
Fondchef, funktions- eller mellanchef

Månadslön: 123100 kr

123100 kr
Fondchef, verksamhetsnära chef

Månadslön: 63600 kr

63600 kr
Fondförvaltare

Månadslön: 57000 kr

57000 kr
Fondkommissionär

Månadslön: 57000 kr

57000 kr
Fondmäklare

Månadslön: 77700 kr
Prognos: Hård konkurrens

77700 kr Hård konkurrens
Foniater

Månadslön: 75200 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

75200 kr Mycket liten konkurrens
Food & beverage manager, funktions- eller mellanchef

Månadslön: 31100 kr

31100 kr
Food & beverage manager, verksamhetsnära chef

Månadslön: 32000 kr

32000 kr
Fordonselektriker

Månadslön: 31800 kr
Prognos: Balans

31800 kr Balans
Fordonsingenjör

Månadslön: 35200 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

35200 kr Mycket liten konkurrens
Fordonsingenjör, Trafikverket

Månadslön: 33900 kr

33900 kr
Fordonsinredare

Månadslön: 29500 kr
Prognos: Balans

29500 kr Balans
Fordonslackerare, reparation

Månadslön: 28200 kr
Prognos: Liten konkurrens

28200 kr Liten konkurrens
Fordonslackerare, tillverkning

Månadslön: 28200 kr

28200 kr
Fordonsledare

Månadslön: 33000 kr
Prognos: Balans

33000 kr Balans
Fordonsmekaniker

Månadslön: 26600 kr
Prognos: Liten konkurrens

26600 kr Liten konkurrens
Fordonsmontör

Månadslön: 29500 kr
Prognos: Balans

29500 kr Balans
Fordonstekniker

Månadslön: 26600 kr
Prognos: Liten konkurrens

26600 kr Liten konkurrens
Fordonsuthyrare

Månadslön: 29100 kr
Prognos: Liten konkurrens

29100 kr Liten konkurrens
Forensiker, biomedicinsk analytiker

Månadslön: 30900 kr
Prognos: Liten konkurrens

30900 kr Liten konkurrens
Forensiker, fysik

Månadslön: 42900 kr
Prognos: Balans

42900 kr Balans
Forensiker, kemi

Månadslön: 41400 kr
Prognos: Balans

41400 kr Balans
Formare, choklad

Månadslön: 28400 kr

28400 kr
Formare, gipsplattor

Månadslön: 27500 kr
Prognos: Balans

27500 kr Balans
Formare, gjuteri

Månadslön: 30000 kr

30000 kr
Formare, keramik

Månadslön: 24400 kr

24400 kr
Formatsågare, fiberskivor

Månadslön: 27800 kr

27800 kr
Formbyggare, båtar

Månadslön: 26000 kr
Prognos: Liten konkurrens

26000 kr Liten konkurrens
Formbytare, gummi

Månadslön: 27400 kr

27400 kr
Formgivare, grafisk

Månadslön: 32500 kr

32500 kr
Formgivare, industri

Månadslön: 40600 kr

40600 kr
Formgivare, ospec

Månadslön: 40600 kr

40600 kr
Formgivare, silversmed

Månadslön: 40600 kr

40600 kr
Formgjutare, keramik

Månadslön: 24400 kr

24400 kr
Formgjutare, plast

Månadslön: 26800 kr

26800 kr
Formmaskinskötare, plast

Månadslön: 26800 kr

26800 kr
Formpressare, skiktträ

Månadslön: 27800 kr

27800 kr
Formreparatör

Månadslön: 28400 kr
Prognos: Liten konkurrens

28400 kr Liten konkurrens
Formsprutare, gummi

Månadslön: 27400 kr

27400 kr
Formsprutare, plast

Månadslön: 26800 kr

26800 kr
Formsprutställare

Månadslön: 26800 kr

26800 kr
Formspruttekniker

Månadslön: 26800 kr

26800 kr
Formsättare

Månadslön: 27500 kr
Prognos: Balans

27500 kr Balans
Fornminnesinventerare

Månadslön: 24000 kr

24000 kr
Forskarassistent, högskola/universitet

Månadslön: 39000 kr
Prognos: Liten konkurrens

39000 kr Liten konkurrens
Forskare, agronomi

Månadslön: 34200 kr
Prognos: Balans

34200 kr Balans
Forskare, bakteriologi

Månadslön: 37000 kr
Prognos: Hård konkurrens

37000 kr Hård konkurrens
Forskare, beräkningsbiologi

Månadslön: 49300 kr

49300 kr
Forskare, bioteknik

Månadslön: 37000 kr
Prognos: Hård konkurrens

37000 kr Hård konkurrens
Forskare, cell och molekylärbiologi

Månadslön: 37000 kr
Prognos: Hård konkurrens

37000 kr Hård konkurrens
Forskare, etnologi

Månadslön: 38600 kr

38600 kr
Forskare, farmakologi

Månadslön: 49300 kr

49300 kr
Forskare, filmvetenskap

Månadslön: 38600 kr

38600 kr
Forskare, filosofi

Månadslön: 38600 kr

38600 kr
Forskare, framtids

Månadslön: 38600 kr

38600 kr
Forskare, freds

Månadslön: 38600 kr

38600 kr
Forskare, historia

Månadslön: 38600 kr

38600 kr
Forskare, IT

Månadslön: 45900 kr

45900 kr
Forskare, kriminalvård

Månadslön: 38600 kr

38600 kr
Forskare, kulturgeografi

Månadslön: 38600 kr

38600 kr
Forskare, läkemedel

Månadslön: 49300 kr

49300 kr
Forskare, medicin

Månadslön: 49300 kr

49300 kr
Forskare, mikrobiologi

Månadslön: 37000 kr
Prognos: Hård konkurrens

37000 kr Hård konkurrens
Forskare, mikroelektronik

Månadslön: 43900 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

43900 kr Mycket liten konkurrens
Forskare, odontologi

Månadslön: 44200 kr
Prognos: Liten konkurrens

44200 kr Liten konkurrens
Forskare, omvårdnad

Månadslön: 34300 kr

34300 kr
Forskare, pedagogik

Månadslön: 28800 kr

28800 kr
Forskare, rättsvetenskap

Månadslön: 38600 kr

38600 kr
Forskare, samhällsvetenskap

Månadslön: 38600 kr

38600 kr
Forskare, sociologi

Månadslön: 38600 kr

38600 kr
Forskare, språk

Månadslön: 30200 kr

30200 kr
Forskare, statskunskap

Månadslön: 38600 kr

38600 kr
Forskare, teologi

Månadslön: 38600 kr

38600 kr
Forskare, trafiksäkerhet

Månadslön: 45200 kr
Prognos: Balans

45200 kr Balans
Forskare, trädgårdsvetenskap

Månadslön: 34200 kr
Prognos: Balans

34200 kr Balans
Forskare, växt och djurbiologi

Månadslön: 32400 kr
Prognos: Hård konkurrens

32400 kr Hård konkurrens
Forskare, zoologi

Månadslön: 32400 kr
Prognos: Hård konkurrens

32400 kr Hård konkurrens
Forskningsassistent, forskningsbiträde

Månadslön: 31200 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

31200 kr Mycket hård konkurrens
Forskningsbibliotekarie

Månadslön: 30400 kr
Prognos: Hård konkurrens

30400 kr Hård konkurrens
Forskningsbiträde

Månadslön: 31200 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

31200 kr Mycket hård konkurrens
Forskningschef, funktions- eller mellanchef

Månadslön: 72000 kr

72000 kr
Forskningschef, verksamhetsnära chef

Månadslön: 61300 kr

61300 kr
Forskningsingenjör, bygg

Månadslön: 42900 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

42900 kr Mycket liten konkurrens
Forskningsingenjör, elektronik

Månadslön: 43900 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

43900 kr Mycket liten konkurrens
Forskningsingenjör, elkraft

Månadslön: 43900 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

43900 kr Mycket liten konkurrens
Forskningsingenjör, fysik

Månadslön: 41600 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

41600 kr Mycket liten konkurrens
Forskningsingenjör, kemi

Månadslön: 42600 kr
Prognos: Liten konkurrens

42600 kr Liten konkurrens
Forskningsingenjör, maskin

Månadslön: 41600 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

41600 kr Mycket liten konkurrens
Forskningsingenjör, metallurgi

Månadslön: 42800 kr
Prognos: Liten konkurrens

42800 kr Liten konkurrens
Forskningsingenjör, telekommunikation

Månadslön: 43900 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

43900 kr Mycket liten konkurrens
Forskningslaborant, fysik

Månadslön: 33700 kr

33700 kr
Forskningslaborant, kemi

Månadslön: 33700 kr

33700 kr
Forskningssjuksköterska

Månadslön: 34300 kr

34300 kr
Fortbildningskonsulent

Månadslön: 34000 kr

34000 kr
Fortbildningsledare

Månadslön: 34000 kr

34000 kr
Fortbildningssekreterare

Månadslön: 31200 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

31200 kr Mycket hård konkurrens
Fosfaterare

Månadslön: 27600 kr

27600 kr
Fosterbarnsinspektör

Månadslön: 30800 kr
Prognos: Liten konkurrens

30800 kr Liten konkurrens
Fosterförälder

Månadslön: 27200 kr
Prognos: Hård konkurrens

27200 kr Hård konkurrens
Fostermamma

Månadslön: 27200 kr
Prognos: Hård konkurrens

27200 kr Hård konkurrens
Fotbollsdomare

Månadslön: 30300 kr

30300 kr
Fotbollsinstruktör

Månadslön: 30300 kr

30300 kr
Fotbollsledare

Månadslön: 30300 kr

30300 kr
Fotbollsspelare

Månadslön: 32000 kr

32000 kr
Fotbollstränare

Månadslön: 30300 kr

30300 kr
Fotobiträde, butik

Månadslön: 26200 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

26200 kr Mycket hård konkurrens
Fotoetsare, glas

Månadslön: 24400 kr

24400 kr
Fotoframkallare

Månadslön: 28000 kr

28000 kr
Fotoförsäljare

Månadslön: 26200 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

26200 kr Mycket hård konkurrens
Fotograf

Månadslön: 30200 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

30200 kr Mycket hård konkurrens
Fotografassistent

Månadslön: 30200 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

30200 kr Mycket hård konkurrens
Fotografiker

Månadslön: 31500 kr

31500 kr
Fotokopist

Månadslön: 28000 kr

28000 kr
Fotolaborant

Månadslön: 28000 kr

28000 kr
Fotolaboratoriearbetare

Månadslön: 28000 kr

28000 kr
Fotolaboratoriebiträde

Månadslön: 28000 kr

28000 kr
Fotolärare

Månadslön: 32800 kr
Prognos: Liten konkurrens

32800 kr Liten konkurrens
Fotomodell

Månadslön: 23200 kr

23200 kr
Fotoretuschör

Månadslön: 28000 kr

28000 kr
Fotosäljare

Månadslön: 26200 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

26200 kr Mycket hård konkurrens
Fotosättare

Månadslön: 28700 kr

28700 kr
Fototekniker, framkallning o. kopiering

Månadslön: 28000 kr

28000 kr
Fototekniker, reparation

Månadslön: 28800 kr
Prognos: Liten konkurrens

28800 kr Liten konkurrens
Fotterapeut

Månadslön: 26200 kr
Prognos: Liten konkurrens

26200 kr Liten konkurrens
Fotvårdare

Månadslön: 26200 kr
Prognos: Liten konkurrens

26200 kr Liten konkurrens
Fotvårdsspecialist

Månadslön: 26200 kr
Prognos: Liten konkurrens

26200 kr Liten konkurrens
Fotvårdsterapeut

Månadslön: 26200 kr
Prognos: Liten konkurrens

26200 kr Liten konkurrens
FOU-chef, funktions- eller mellanchef

Månadslön: 72000 kr

72000 kr
FOU-chef, verksamhetsnära chef

Månadslön: 61300 kr

61300 kr
Fraktassistent, flyg

Månadslön: 33000 kr
Prognos: Balans

33000 kr Balans
Fraktassistent, väg

Månadslön: 33000 kr
Prognos: Balans

33000 kr Balans
Fraktchef, funktions- eller mellanchef

Månadslön: 57700 kr

57700 kr
Fraktchef, verksamhetsnära chef

Månadslön: 45200 kr

45200 kr
Fraktskadehandläggare

Månadslön: 35500 kr

35500 kr
Framkallare

Månadslön: 28000 kr

28000 kr
Framtidsforskare

Månadslön: 38600 kr

38600 kr
Fredsforskare

Månadslön: 38600 kr

38600 kr
Freinetlärare

Månadslön: 30100 kr
Prognos: Liten konkurrens

30100 kr Liten konkurrens
Frekvenskoordinerare

Månadslön: 30900 kr

30900 kr
Friidrottstränare

Månadslön: 30300 kr

30300 kr
Frikyrkopastor

Månadslön: 27800 kr

27800 kr
Frilansfotograf

Månadslön: 30200 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

30200 kr Mycket hård konkurrens
Frilansjournalist

Månadslön: 36000 kr
Prognos: Hård konkurrens

36000 kr Hård konkurrens
Frimärkshandlare

Månadslön: 26200 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

26200 kr Mycket hård konkurrens
Friskvårdare

Månadslön: 27900 kr
Prognos: Hård konkurrens

27900 kr Hård konkurrens
Friskvårdsinstruktör

Månadslön: 27900 kr
Prognos: Hård konkurrens

27900 kr Hård konkurrens
Friskvårdskonsult

Månadslön: 27900 kr
Prognos: Hård konkurrens

27900 kr Hård konkurrens
Friskvårdsledare

Månadslön: 27900 kr
Prognos: Hård konkurrens

27900 kr Hård konkurrens
Friskvårdsterapeut

Månadslön: 27900 kr
Prognos: Hård konkurrens

27900 kr Hård konkurrens
Frisör

Månadslön: 25100 kr
Prognos: Liten konkurrens

25100 kr Liten konkurrens
Frisöraspirant

Månadslön: 25100 kr
Prognos: Liten konkurrens

25100 kr Liten konkurrens
Fritidsassistent

Månadslön: 25000 kr
Prognos: Hård konkurrens

25000 kr Hård konkurrens
Fritidschef, funktions- eller mellanchef

Månadslön: 31200 kr

31200 kr
Fritidschef, verksamhetsnära chef

Månadslön: 33500 kr

33500 kr
Fritidsgårdsföreståndare

Månadslön: 25000 kr
Prognos: Hård konkurrens

25000 kr Hård konkurrens
Fritidsgårdsföreståndare/fritidspedagog

Månadslön: 26800 kr
Prognos: Liten konkurrens

26800 kr Liten konkurrens
Fritidshemsbiträde

Månadslön: 22200 kr
Prognos: Hård konkurrens

22200 kr Hård konkurrens
Fritidshemsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Månadslön: 40600 kr

40600 kr
Fritidshemsföreståndare, verksamhetsnära chef

Månadslön: 38700 kr

38700 kr
Fritidsinstruktör

Månadslön: 25000 kr
Prognos: Hård konkurrens

25000 kr Hård konkurrens
Fritidsintendent

Månadslön: 37100 kr
Prognos: Hård konkurrens

37100 kr Hård konkurrens
Fritidskonsulent

Månadslön: 25000 kr
Prognos: Hård konkurrens

25000 kr Hård konkurrens
Fritidsledare

Månadslön: 25000 kr
Prognos: Hård konkurrens

25000 kr Hård konkurrens
Fritidsombud, försäkringar

Månadslön: 43100 kr
Prognos: Balans

43100 kr Balans
Fritidspedagog

Månadslön: 26800 kr
Prognos: Liten konkurrens

26800 kr Liten konkurrens
Fritidspolitiker

Månadslön: 27200 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

27200 kr Mycket hård konkurrens
Frivårdschef

Månadslön: 30300 kr
Prognos: Liten konkurrens

30300 kr Liten konkurrens
Frivårdshandläggare

Månadslön: 30300 kr
Prognos: Liten konkurrens

30300 kr Liten konkurrens
Frivårdsinspektör

Månadslön: 30300 kr
Prognos: Liten konkurrens

30300 kr Liten konkurrens
Frontofficepersonal

Månadslön: 31200 kr
Prognos: Hård konkurrens

31200 kr Hård konkurrens
Frukostbiträde

Månadslön: 22100 kr
Prognos: Hård konkurrens

22100 kr Hård konkurrens
Frukostvärd

Månadslön: 22100 kr
Prognos: Hård konkurrens

22100 kr Hård konkurrens
Fruktansvarig

Månadslön: 26700 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

26700 kr Mycket hård konkurrens
Fruktodlare

Månadslön: 24700 kr

24700 kr
Fruktodlingsarbetare

Månadslön: 22200 kr

22200 kr
Fruktodlingskonsulent

Månadslön: 34200 kr
Prognos: Balans

34200 kr Balans
Fruktplockare

Månadslön: 22200 kr

22200 kr
Fruktpressare

Månadslön: 26600 kr

26600 kr
Fryshusarbetare

Månadslön: 26000 kr
Prognos: Hård konkurrens

26000 kr Hård konkurrens
Fryslagerarbetare, ospec

Månadslön: 26000 kr
Prognos: Hård konkurrens

26000 kr Hård konkurrens
Fryslagerarbetare, packare

Månadslön: 24700 kr

24700 kr
Fryslagerarbetare, truckförare

Månadslön: 29400 kr
Prognos: Hård konkurrens

29400 kr Hård konkurrens
Frysmaskinist, anläggning

Månadslön: 30900 kr
Prognos: Liten konkurrens

30900 kr Liten konkurrens
Frälsningsofficer

Månadslön: 27800 kr

27800 kr
Fräsare, metall

Månadslön: 27800 kr
Prognos: Liten konkurrens

27800 kr Liten konkurrens
Fräsare, trä

Månadslön: 26100 kr

26100 kr
Frökontrollant, laboratorium

Månadslön: 33700 kr
Prognos: Balans

33700 kr Balans
Frörensare

Månadslön: 26600 kr

26600 kr
Fuktblästrare

Månadslön: 25800 kr

25800 kr
Fukttekniker, besiktningsman

Månadslön: 36800 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

36800 kr Mycket liten konkurrens
Fukttekniker, sanerare

Månadslön: 25800 kr

25800 kr
Funktionsledare, järnvägstrafik

Månadslön: 33000 kr
Prognos: Balans

33000 kr Balans
Furir, försvaret

Månadslön: 27800 kr
Prognos: Liten konkurrens

27800 kr Liten konkurrens
Furnerare

Månadslön: 26000 kr
Prognos: Hård konkurrens

26000 kr Hård konkurrens
Fyrverkeriarbetare

Månadslön: 28000 kr

28000 kr
Fysiker

Månadslön: 42900 kr
Prognos: Balans

42900 kr Balans
Fysiolog, forskare

Månadslön: 32400 kr
Prognos: Hård konkurrens

32400 kr Hård konkurrens
Fysiolog, klinisk

Månadslön: 75200 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

75200 kr Mycket liten konkurrens
Fysiologassistent

Månadslön: 30900 kr
Prognos: Liten konkurrens

30900 kr Liten konkurrens
Fysiologassistent, laborant

Månadslön: 33700 kr

33700 kr
Fysionom

Månadslön: 29300 kr
Prognos: Balans

29300 kr Balans
Fysioterapeut

Månadslön: 29300 kr
Prognos: Balans

29300 kr Balans
Fysioterapibiträde

Månadslön: 24600 kr
Prognos: Liten konkurrens

24600 kr Liten konkurrens
Fältassistent

Månadslön: 30800 kr
Prognos: Liten konkurrens

30800 kr Liten konkurrens
Fältintervjuare

Månadslön: 18800 kr

18800 kr
Fältkontrollant

Månadslön: 33700 kr
Prognos: Balans

33700 kr Balans
Fältkurator

Månadslön: 31600 kr
Prognos: Liten konkurrens

31600 kr Liten konkurrens
Fältläkare

Månadslön: 75200 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

75200 kr Mycket liten konkurrens
Fältsekreterare

Månadslön: 30800 kr
Prognos: Liten konkurrens

30800 kr Liten konkurrens
Fältskadereglerare

Månadslön: 35500 kr

35500 kr
Fältsäljare

Månadslön: 41000 kr
Prognos: Liten konkurrens

41000 kr Liten konkurrens
Fälttjänsteman, försäkringar

Månadslön: 43100 kr
Prognos: Balans

43100 kr Balans
Fängelsepräst

Månadslön: 37500 kr

37500 kr
Fänrik, förvaret

Månadslön: 37000 kr
Prognos: Liten konkurrens

37000 kr Liten konkurrens
Färdbeviskontrollant

Månadslön: 29300 kr
Prognos: Hård konkurrens

29300 kr Hård konkurrens
Färdbilsförare

Månadslön: 23700 kr
Prognos: Liten konkurrens

23700 kr Liten konkurrens
Färdigmatlagare

Månadslön: 25600 kr

25600 kr
Färdmekaniker, flyg

Månadslön: 31700 kr

31700 kr
Färdtjänstbussförare

Månadslön: 27000 kr
Prognos: Liten konkurrens

27000 kr Liten konkurrens
Färdtjänstförare

Månadslön: 23700 kr
Prognos: Liten konkurrens

23700 kr Liten konkurrens
Färdtjänstsamordnare

Månadslön: 33000 kr
Prognos: Balans

33000 kr Balans
Färgblandare

Månadslön: 32600 kr
Prognos: Liten konkurrens

32600 kr Liten konkurrens
Färgblandare, textil

Månadslön: 23000 kr

23000 kr
Färgblandare, tryckeri

Månadslön: 30200 kr

30200 kr
Färgbrytare

Månadslön: 32600 kr
Prognos: Liten konkurrens

32600 kr Liten konkurrens
Färghandelsbiträde

Månadslön: 26200 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

26200 kr Mycket hård konkurrens
Färgkokare

Månadslön: 32600 kr
Prognos: Liten konkurrens

32600 kr Liten konkurrens
Färgkonsult, inredning

Månadslön: 30400 kr

30400 kr
Färgkopist

Månadslön: 28700 kr

28700 kr
Färgrivare

Månadslön: 32600 kr
Prognos: Liten konkurrens

32600 kr Liten konkurrens
Färgtappare

Månadslön: 32600 kr
Prognos: Liten konkurrens

32600 kr Liten konkurrens
Färgtryckspåläggare, porslin

Månadslön: 24400 kr

24400 kr
Färjförare

Månadslön: 43100 kr
Prognos: Hård konkurrens

43100 kr Hård konkurrens
Färjskeppare

Månadslön: 43100 kr
Prognos: Hård konkurrens

43100 kr Hård konkurrens
Färjvakt

Månadslön: 33900 kr
Prognos: Liten konkurrens

33900 kr Liten konkurrens
Färskvaruchef

Månadslön: 30100 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

30100 kr Mycket hård konkurrens
Fågelinventerare

Månadslön: 33600 kr

33600 kr
Fågelskötare

Månadslön: 23000 kr

23000 kr
Fångtransportör

Månadslön: 25800 kr
Prognos: Liten konkurrens

25800 kr Liten konkurrens
Fårfarmare

Månadslön: 23600 kr

23600 kr
Fårskötare

Månadslön: 23600 kr

23600 kr
Fåruppfödare

Månadslön: 23600 kr

23600 kr
Fögderidirektör, funktions- eller mellanchef

Månadslön: 57400 kr

57400 kr
Fögderidirektör, verksamhetsnära chef

Månadslön: 41400 kr

41400 kr
Fögderisekreterare

Månadslön: 37100 kr
Prognos: Hård konkurrens

37100 kr Hård konkurrens
Fönsterbyggare

Månadslön: 26700 kr

26700 kr
Fönsterhantverkare

Månadslön: 26000 kr

26000 kr
Fönstermontör, snickare

Månadslön: 26000 kr
Prognos: Liten konkurrens

26000 kr Liten konkurrens
Fönstermontör, tillverkning

Månadslön: 26700 kr

26700 kr
Fönsterputsare

Månadslön: 22800 kr

22800 kr
Fönsterrenoverare

Månadslön: 26000 kr

26000 kr
Fönstersnickare

Månadslön: 26000 kr
Prognos: Liten konkurrens

26000 kr Liten konkurrens
Fönstertekniker

Månadslön: 26000 kr

26000 kr
Fönstertillverkare

Månadslön: 26700 kr

26700 kr
Förare, minitåg

Månadslön: 23200 kr
Prognos: Hård konkurrens

23200 kr Hård konkurrens
Förarprövare

Månadslön: 33900 kr

33900 kr
Förbundschef

Månadslön: 52200 kr

52200 kr
Förbundsdirektör

Månadslön: 52200 kr

52200 kr
Förbundsjurist

Månadslön: 50000 kr

50000 kr
Förbundskassör

Månadslön: 41900 kr
Prognos: Balans

41900 kr Balans
Förbundskonsulent, intresseorganisation

Månadslön: 31200 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

31200 kr Mycket hård konkurrens
Förbundsordförande

Månadslön: 52200 kr

52200 kr
Förbundssekreterare

Månadslön: 37100 kr

37100 kr
Förbundstränare

Månadslön: 30300 kr

30300 kr
Föredragande jurist

Månadslön: 34700 kr

34700 kr
Föreläsare

Månadslön: 30700 kr

30700 kr
Föreningsgårdsarbetare

Månadslön: 22200 kr
Prognos: Hård konkurrens

22200 kr Hård konkurrens
Föreningsinstruktör

Månadslön: 30300 kr
Prognos: Hård konkurrens

30300 kr Hård konkurrens
Föreningskonsulent

Månadslön: 37100 kr

37100 kr
Föreståndare, arkiv

Månadslön: 30400 kr

30400 kr
Föreståndare, barnhem, funktions- eller mellanchef

Månadslön: 40600 kr

40600 kr
Föreståndare, barnhem, verksamhetsnära chef

Månadslön: 38700 kr

38700 kr
Föreståndare, begravningsbyrå

Månadslön: 28900 kr

28900 kr
Föreståndare, bensinstation

Månadslön: 30100 kr

30100 kr
Föreståndare, daghem, funktions- eller mellanchef

Månadslön: 40600 kr

40600 kr
Föreståndare, daghem, verksamhetsnära chef

Månadslön: 38700 kr

38700 kr
Föreståndare, Folkets Hus, funktions- eller mellanchef

Månadslön: 49100 kr

49100 kr
Föreståndare, Folkets Hus, verksamhetsnära chef

Månadslön: 38900 kr

38900 kr
Föreståndare, fritidsgård/fritidspedagog

Månadslön: 25000 kr
Prognos: Hård konkurrens

25000 kr Hård konkurrens
Föreståndare, fritidshem, funktions- eller mellanchef

Månadslön: 40600 kr

40600 kr
Föreståndare, fritidshem, verksamhetsnära chef

Månadslön: 38700 kr

38700 kr
Föreståndare, förskola, funktions- eller mellanchef

Månadslön: 40600 kr

40600 kr
Föreståndare, förskola, verksamhetsnära chef

Månadslön: 38700 kr

38700 kr
Föreståndare, galleri

Månadslön: 29900 kr

29900 kr
Föreståndare, golfbana, funktions- eller mellanchef

Månadslön: 31200 kr

31200 kr
Föreståndare, golfbana, verksamhetsnära chef

Månadslön: 33500 kr

33500 kr
Föreståndare, hem för vård och boende, funktions- eller mellanchef

Månadslön: 46600 kr

46600 kr
Föreståndare, hem för vård och boende, verksamhetsnära chef

Månadslön: 41000 kr

41000 kr
Föreståndare, idrottshall, funktions- eller mellanchef

Månadslön: 31200 kr

31200 kr
Föreståndare, idrottshall, verksamhetsnära chef

Månadslön: 33500 kr

33500 kr
Föreståndare, institution för personer med funktionsnedsättning, funktions- eller mellanchef

Månadslön: 46600 kr

46600 kr
Föreståndare, institution för personer med funktionsnedsättning, verksamhetsnära chef

Månadslön: 41000 kr

41000 kr
Föreståndare, kursgård

Månadslön: 27400 kr

27400 kr
Föreståndare, kyrkligverksamhet

Månadslön: 32900 kr
Prognos: Liten konkurrens

32900 kr Liten konkurrens
Föreståndare, mäss, lunchrum etc

Månadslön: 27400 kr

27400 kr
Föreståndare, skolmåltidsverksamhet

Månadslön: 27400 kr

27400 kr
Föreståndare, stugby

Månadslön: 24800 kr
Prognos: Hård konkurrens

24800 kr Hård konkurrens
Föreståndare, vandrarhem

Månadslön: 24800 kr
Prognos: Hård konkurrens

24800 kr Hård konkurrens
Föreståndare, ålderdomshem, funktions- eller mellanchef

Månadslön: 50400 kr

50400 kr
Föreståndare, ålderdomshem, verksamhetsnära chef

Månadslön: 38700 kr

38700 kr
Föreståndare/fritidspedagog, fritidsgård

Månadslön: 26800 kr
Prognos: Liten konkurrens

26800 kr Liten konkurrens
Företagsbibliotekarie

Månadslön: 30400 kr
Prognos: Hård konkurrens

30400 kr Hård konkurrens
Företagsekonomisk rådgivare

Månadslön: 55900 kr

55900 kr
Företagsförsäljare

Månadslön: 41000 kr
Prognos: Liten konkurrens

41000 kr Liten konkurrens
Företagsgymnast

Månadslön: 39500 kr

39500 kr
Företagsjurist

Månadslön: 54500 kr

54500 kr
Företagskonsulent

Månadslön: 46900 kr

46900 kr
Företagskonsult

Månadslön: 46900 kr

46900 kr
Företagsledare, inom bygg och anläggning, utan chefshiearki

Månadslön: 45200 kr

45200 kr
Företagsledare, inom fastighet, utan chefshiearki

Månadslön: 46800 kr

46800 kr
Företagsledare, inom finansiell verksamhet, utan chefshiearki

Månadslön: 63600 kr

63600 kr
Företagsledare, inom handel, utan chefshiearki

Månadslön: 37300 kr

37300 kr
Företagsledare, inom hotell, utan chefshiearki

Månadslön: 31900 kr

31900 kr
Företagsledare, inom jordbruk, utan chefshiearki

Månadslön: 24700 kr

24700 kr
Företagsledare, inom restaurang, utan chefshiearki

Månadslön: 32000 kr

32000 kr
Företagsledare, inom skogsbruk, utan chefshiearki

Månadslön: 25300 kr

25300 kr
Företagsledare, inom tillverkning, el, värme, vatten, utan chefshiearki

Månadslön: 44500 kr

44500 kr
Företagsledare, inom transporter, utan chefshiearki

Månadslön: 45200 kr

45200 kr
Företagsledare, inom trädgård, utan chefshiearki

Månadslön: 24900 kr

24900 kr
Företagsledare, inom utbildning, utan chefshiearki

Månadslön: 37500 kr

37500 kr
Företagsledare, inom vård och omsorg, utan chefshiearki

Månadslön: 44800 kr

44800 kr
Företagsledare, inom äldreomsorg, utan chefshiearki

Månadslön: 38700 kr

38700 kr
Företagsledare, med chefshiearki

Månadslön: 74200 kr

74200 kr
Företagsläkare

Månadslön: 75200 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

75200 kr Mycket liten konkurrens
Företagsmäklare

Månadslön: 77700 kr
Prognos: Hård konkurrens

77700 kr Hård konkurrens
Företagspsykolog

Månadslön: 36900 kr
Prognos: Liten konkurrens

36900 kr Liten konkurrens
Företagsrådgivare

Månadslön: 55900 kr

55900 kr
Företagssjukgymnast

Månadslön: 29300 kr
Prognos: Balans

29300 kr Balans
Företagssjuksköterska

Månadslön: 33800 kr

33800 kr
Företagssköterska

Månadslön: 33800 kr

33800 kr
Företagssäljare

Månadslön: 41000 kr
Prognos: Liten konkurrens

41000 kr Liten konkurrens
Författare

Månadslön: 34600 kr
Prognos: Hård konkurrens

34600 kr Hård konkurrens
Förgyllare, metall

Månadslön: 27600 kr

27600 kr
Förgyllare, trä

Månadslön: 25800 kr

25800 kr
Förhandlingschef, företag

Månadslön: 57100 kr

57100 kr
Förhandlingschef, organisation

Månadslön: 52200 kr

52200 kr
Förhandlingschef, staten

Månadslön: 57100 kr

57100 kr
Förhandlingsombudsman

Månadslön: 37100 kr

37100 kr
Förhandlingssekreterare, staten

Månadslön: 57100 kr

57100 kr
Förkromare

Månadslön: 27600 kr

27600 kr
Förlagsassistent

Månadslön: 27600 kr

27600 kr
Förlagsfaktor

Månadslön: 35100 kr

35100 kr
Förlagsredaktör

Månadslön: 34600 kr
Prognos: Hård konkurrens

34600 kr Hård konkurrens
Förlossningsbarnmorska

Månadslön: 36100 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

36100 kr Mycket liten konkurrens
Förläggare, med chefshiearki

Månadslön: 74200 kr

74200 kr
Förläggare, utan chefshiearki

Månadslön: 44500 kr

44500 kr
Förläggningschef, funktions- eller mellanchef

Månadslön: 46600 kr

46600 kr
Förläggningschef, verksamhetsnära chef

Månadslön: 41000 kr

41000 kr
Förmyndare

Månadslön: 27200 kr

27200 kr
Förnicklare

Månadslön: 27600 kr

27600 kr
Förpackningsarbetare

Månadslön: 27000 kr

27000 kr
Förpackningsoperatör

Månadslön: 27000 kr

27000 kr
Förpackningstekniker

Månadslön: 35200 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

35200 kr Mycket liten konkurrens
Förpackningsutvecklare

Månadslön: 36200 kr

36200 kr
Förrättningslantmätare

Månadslön: 36700 kr
Prognos: Liten konkurrens

36700 kr Liten konkurrens
Förrådsansvarig

Månadslön: 26600 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

26600 kr Mycket hård konkurrens
Förrådsarbetare, bygg

Månadslön: 25000 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

25000 kr Mycket hård konkurrens
Förrådsarbetare, lager

Månadslön: 26600 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

26600 kr Mycket hård konkurrens
Förrådschef

Månadslön: 32400 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

32400 kr Mycket hård konkurrens
Förrådsförvaltare

Månadslön: 26600 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

26600 kr Mycket hård konkurrens
Förrådsman

Månadslön: 26600 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

26600 kr Mycket hård konkurrens
Förrådsmästare

Månadslön: 26600 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

26600 kr Mycket hård konkurrens
Församlingsassistent, förskolebarn

Månadslön: 22200 kr
Prognos: Hård konkurrens

22200 kr Hård konkurrens
Församlingsassistent, skolbarn, ungdom, vuxna

Månadslön: 25000 kr
Prognos: Hård konkurrens

25000 kr Hård konkurrens
Församlingsdiakon

Månadslön: 32900 kr
Prognos: Liten konkurrens

32900 kr Liten konkurrens
Församlingsdiakonissa

Månadslön: 32900 kr
Prognos: Liten konkurrens

32900 kr Liten konkurrens
Församlingsföreståndare, frikyrkoförsamling

Månadslön: 27800 kr

27800 kr
Församlingsföreståndare, Frälsningsarmén

Månadslön: 27800 kr

27800 kr
Församlingsmusiker

Månadslön: 32400 kr

32400 kr
Församlingspedagog

Månadslön: 25000 kr
Prognos: Hård konkurrens

25000 kr Hård konkurrens
Församlingssekreterare

Månadslön: 27600 kr

27600 kr
Församlingssyster

Månadslön: 27700 kr
Prognos: Balans

27700 kr Balans
Församlingsvärd

Månadslön: 27200 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

27200 kr Mycket hård konkurrens
Försilvrare, metall

Månadslön: 27600 kr

27600 kr
Förskoleassistent

Månadslön: 22200 kr
Prognos: Hård konkurrens

22200 kr Hård konkurrens
Förskolechef, föreståndare förskola, funktions- eller mellanchef

Månadslön: 40600 kr

40600 kr
Förskolechef, förvaltning, funktions- eller mellanchef

Månadslön: 40600 kr

40600 kr
Förskolechef, verksamhetsnära chef

Månadslön: 38700 kr

38700 kr
Förskolekonsulent

Månadslön: 34000 kr

34000 kr
Förskolepsykolog

Månadslön: 36900 kr
Prognos: Liten konkurrens

36900 kr Liten konkurrens
Förskolerektor, verksamhetsnära chef

Månadslön: 38700 kr

38700 kr
Förskollärare

Månadslön: 27800 kr
Prognos: Liten konkurrens

27800 kr Liten konkurrens
Förslutare

Månadslön: 27000 kr

27000 kr
Förstadielärare

Månadslön: 34000 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

34000 kr Mycket liten konkurrens
Försvarsmeteorolog

Månadslön: 36600 kr

36600 kr
Försäkringsaktuarie

Månadslön: 54800 kr

54800 kr
Försäkringsassistent

Månadslön: 27600 kr

27600 kr
Försäkringsbedömare, försäkringskassa

Månadslön: 29000 kr

29000 kr
Försäkringsbedömare, övrig

Månadslön: 43100 kr
Prognos: Balans

43100 kr Balans
Försäkringschef, försäkringskassa, funktions- eller mellanchef

Månadslön: 57400 kr

57400 kr
Försäkringschef, försäkringskassa, verksamhetsnära chef

Månadslön: 41400 kr

41400 kr
Försäkringsdomare

Månadslön: 53100 kr

53100 kr
Försäkringsförmedlare

Månadslön: 43100 kr
Prognos: Balans

43100 kr Balans
Försäkringshandläggare, försäkringskassa

Månadslön: 29000 kr

29000 kr
Försäkringshandläggare, övrig

Månadslön: 43100 kr
Prognos: Balans

43100 kr Balans
Försäkringsjurist

Månadslön: 54500 kr

54500 kr
Försäkringskassechef

Månadslön: 41400 kr

41400 kr
Försäkringskassehandläggare

Månadslön: 29000 kr

29000 kr
Försäkringskassetjänsteman

Månadslön: 29000 kr

29000 kr
Försäkringskonsulent

Månadslön: 43100 kr
Prognos: Balans

43100 kr Balans
Försäkringskonsult, försäkringskassa

Månadslön: 29000 kr

29000 kr
Försäkringsläkare

Månadslön: 75200 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

75200 kr Mycket liten konkurrens
Försäkringsmatematiker

Månadslön: 54800 kr

54800 kr
Försäkringsmäklarassistent

Månadslön: 31400 kr

31400 kr
Försäkringsmäklare

Månadslön: 43100 kr
Prognos: Balans

43100 kr Balans
Försäkringsombud

Månadslön: 43100 kr
Prognos: Balans

43100 kr Balans
Försäkringsrådgivare, försäkringskassa

Månadslön: 29000 kr

29000 kr
Försäkringsrådgivare, övrig

Månadslön: 43100 kr
Prognos: Balans

43100 kr Balans
Försäkringssekreterare, försäkringskassa

Månadslön: 29000 kr

29000 kr
Försäkringsspecialist

Månadslön: 43100 kr
Prognos: Balans

43100 kr Balans
Försäkringssäljare

Månadslön: 43100 kr
Prognos: Balans

43100 kr Balans
Försäkringstjänsteman, försäkringsbolag

Månadslön: 43100 kr
Prognos: Balans

43100 kr Balans
Försäkringstjänsteman, försäkringskassa

Månadslön: 29000 kr

29000 kr
Försäkringstjänsteman, skadereglerare

Månadslön: 35500 kr

35500 kr
Försäkringsutredare, försäkringsbolag

Månadslön: 35500 kr

35500 kr
Försäkringsutredare, försäkringskassa

Månadslön: 29000 kr

29000 kr
Försäljare, bil

Månadslön: 26200 kr
Prognos: Balans

26200 kr Balans
Försäljare, biljett

Månadslön: 24300 kr

24300 kr
Försäljare, butiksbiträde, byggnadsvaror m.m.

Månadslön: 26200 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

26200 kr Mycket hård konkurrens
Försäljare, båt

Månadslön: 26200 kr
Prognos: Balans

26200 kr Balans
Försäljare, fackhandel

Månadslön: 26200 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

26200 kr Mycket hård konkurrens
Försäljare, försäkringar

Månadslön: 43100 kr
Prognos: Balans

43100 kr Balans
Försäljare, Hemglass

Månadslön: 26700 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

26700 kr Mycket hård konkurrens
Försäljare, innesäljare, byggnadsvaror m.m.

Månadslön: 41000 kr
Prognos: Liten konkurrens

41000 kr Liten konkurrens
Försäljare inom teknik och medicin

Månadslön: 41000 kr
Prognos: Liten konkurrens

41000 kr Liten konkurrens
Försäljare, kiosk

Månadslön: 24300 kr

24300 kr
Försäljare, kläder

Månadslön: 26200 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

26200 kr Mycket hård konkurrens
Försäljare, maskiner, byggnadsvaror

Månadslön: 26200 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

26200 kr Mycket hård konkurrens
Försäljare, möbler, husgeråd

Månadslön: 26200 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

26200 kr Mycket hård konkurrens
Försäljare, ospec detaljhandel

Månadslön: 26200 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

26200 kr Mycket hård konkurrens
Försäljare, partihandel

Månadslön: 41000 kr
Prognos: Liten konkurrens

41000 kr Liten konkurrens
Försäljare, pressbyrå

Månadslön: 26700 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

26700 kr Mycket hård konkurrens
Försäljare, proffsmarknad

Månadslön: 26200 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

26200 kr Mycket hård konkurrens
Försäljare, representant

Månadslön: 41000 kr
Prognos: Liten konkurrens

41000 kr Liten konkurrens
Försäljare, resor

Månadslön: 26600 kr
Prognos: Hård konkurrens

26600 kr Hård konkurrens
Försäljare, telefon

Månadslön: 24200 kr
Prognos: Liten konkurrens

24200 kr Liten konkurrens
Försäljare, yrkesbutik

Månadslön: 26200 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

26200 kr Mycket hård konkurrens
Försäljningsadministratör

Månadslön: 31400 kr

31400 kr
Försäljningsansvarig, företagsförsäljning produkter och tjänster

Månadslön: 41000 kr
Prognos: Liten konkurrens

41000 kr Liten konkurrens
Försäljningsassistent

Månadslön: 31400 kr

31400 kr
Försäljningschef,funktions- eller mellanchef

Månadslön: 62700 kr

62700 kr
Försäljningschef, försäkringar

Månadslön: 43100 kr
Prognos: Balans

43100 kr Balans
Försäljningschef, verksamhetsnära chef

Månadslön: 56400 kr
Prognos: Liten konkurrens

56400 kr Liten konkurrens
Försäljningsdirektör, funktions- eller mellanchef

Månadslön: 62700 kr

62700 kr
Försäljningsdirektör, verksamhetsnära chef

Månadslön: 56400 kr

56400 kr
Försäljningsingenjör, informations- och kommunikationsteknik

Månadslön: 41000 kr
Prognos: Liten konkurrens

41000 kr Liten konkurrens
Försäljningsingenjör, teknik och medicin

Månadslön: 41000 kr
Prognos: Liten konkurrens

41000 kr Liten konkurrens
Försäljningskonsult

Månadslön: 43000 kr
Prognos: Balans

43000 kr Balans
Försäljningssekreterare

Månadslön: 31400 kr

31400 kr
Försöksassistent, jordbruk, trädgård

Månadslön: 33700 kr
Prognos: Balans

33700 kr Balans
Försöksdjursskötare

Månadslön: 23000 kr

23000 kr
Försöksdjurstekniker

Månadslön: 23000 kr

23000 kr
Försökstekniker, djur

Månadslön: 23000 kr

23000 kr
Försökstekniker, skogsbruk

Månadslön: 33700 kr
Prognos: Balans

33700 kr Balans
Försökstekniker, trädgårdsodling

Månadslön: 33700 kr
Prognos: Balans

33700 kr Balans
Försökstekniker, vattenbruk

Månadslön: 33700 kr
Prognos: Balans

33700 kr Balans
Försökstekniker, växtodling

Månadslön: 33700 kr
Prognos: Balans

33700 kr Balans
Förtennare

Månadslön: 27600 kr

27600 kr
Förtroendeläkare

Månadslön: 75200 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

75200 kr Mycket liten konkurrens
Förtroendevald, byggnadsnämnd

Månadslön: 27200 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

27200 kr Mycket hård konkurrens
Förtroendevald, intagningsnämnd

Månadslön: 27200 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

27200 kr Mycket hård konkurrens
Förtroendevald, intresseorganisation

Månadslön: 27200 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

27200 kr Mycket hård konkurrens
Förtroendevald, socialnämnd

Månadslön: 27200 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

27200 kr Mycket hård konkurrens
Förtullare

Månadslön: 33000 kr
Prognos: Balans

33000 kr Balans
Förvalsare

Månadslön: 31700 kr

31700 kr
Förvaltare, fastigheter

Månadslön: 38000 kr
Prognos: Hård konkurrens

38000 kr Hård konkurrens
Förvaltare, lantbruk biodlare och silkesodlare

Månadslön: 41100 kr

41100 kr
Förvaltare, lantbruk blandad drift

Månadslön: 41100 kr

41100 kr
Förvaltare, lantbruk blandade växtslag

Månadslön: 41100 kr

41100 kr
Förvaltare, lantbruk fjäderfäuppfödare

Månadslön: 41100 kr

41100 kr
Förvaltare, lantbruk husdjursuppfödare

Månadslön: 41100 kr

41100 kr
Förvaltare, lantbruk jordbruksväxter

Månadslön: 41100 kr

41100 kr
Förvaltare, lantbruk träd och buskar

Månadslön: 41100 kr

41100 kr
Förvaltare, lantbruk trädgårdsodlare

Månadslön: 41100 kr

41100 kr
Förvaltare, lantbruk övriga djuruppfödare

Månadslön: 41100 kr

41100 kr
Förvaltare, skogsbruk

Månadslön: 41100 kr

41100 kr
Förvaltningsansvarig, IT

Månadslön: 41300 kr

41300 kr
Förvaltningsassistent

Månadslön: 27600 kr

27600 kr
Förvaltningschef, kommun

Månadslön: 57100 kr

57100 kr
Förvaltningschef, landsting

Månadslön: 57100 kr

57100 kr
Förvaltningsdirektör, staten

Månadslön: 71500 kr

71500 kr
Förvaltningsekonom, fastighetsbolag

Månadslön: 34100 kr
Prognos: Liten konkurrens

34100 kr Liten konkurrens
Förvaltningsekonom, offentlig förvaltning

Månadslön: 39100 kr

39100 kr
Förvaltningsjurist

Månadslön: 50000 kr

50000 kr
Förvaltningsledare, IT

Månadslön: 41300 kr

41300 kr
Förädlingsarbetare, trädgård

Månadslön: 24900 kr
Prognos: Hård konkurrens

24900 kr Hård konkurrens

Lönestatistik

Här kan du se aktuell lönestatistik och jämföra löner mellan olika yrken. Uppgifterna är hämtade från SCB (Statistiska centralbyrån). Passa även gärna på att räkna ut din Beräkna nettolön.


Klubben Lönesänkarna
Tillhör du dom som ofta påpekar att allt blivit mycket dyrare? Nu har du chansen att se vad tex en piggelin eller biobiljett borde kosta idag baserat på KPI (Konsumentprisindex).
ProduktPris 2005IdagKPI
Bensin11,13 KR14,39 KR0.00 KR
Mellanmjölk7 KR13 KR0.00 KR
Biobiljett90 KR160 KR0.00 KR
Piggelin6 KR10 KR0.00 KR
* KPI anger vad varan borde kostat om priset följt inflationen/löneutvecklingen.

Räkna ut Piggelin

Här kan du beräkna konsumentprisindex/levnadskostnadsindex från valfritt datum. Vad borde sakerna kosta egentligen?
Det är viktigt att tänka på att detta anger vad en Matkasse skulle kosta i dagens valuta.


e.g. 1000
e.g. 1998
e.g. 2018

RESULTAT

FÖRÄNDRING

+318.2

Medellönen har ökat från 24300 kr till 32800 kr sedan 2005 till idag. Dessvärre har priserna stigit snabbare än lönerna med resultatet att en svensk arbetare idag har mindre pengar att röra sig med. Den genomsnittliga löntagaren har blivit fattigare.

©2018 Statsskuld.se / NameTyper Est. 2002