Lön Biomedicinsk analytiker

Medellön Man Kvinna
32 200 kr 32 300 kr 32 200 kr

Löneutveckling

Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en biomedicinsk analytiker inom biomedicinska analytiker. Se aktuell lön snabbt och enkelt.

Vad gör en Biomedicinsk analytiker

Många biomedicinska analytiker arbetar vid laboratorier inom hälso- och sjukvården, men man kan också arbeta inom exempelvis veterinärmedicin, inom myndigheter, inom livsmedels- och läkemedelsindustrin eller vid forskningslaboratorier.

Arbetsuppgifter
I dag finns två inriktningar på utbildningen till biomedicinsk analytiker. Dels inriktning mot laboratoriemedicin, dels inriktning mot klinisk fysiologi.

Biomedicinska analytiker med inriktning mot laboratoriemedicin fyller en viktig funktion inom hälso- och sjukvården. Arbetsplatsen kan exempelvis vara ett sjukhus eller en vårdcentral. Där analyserar biomedicinska analytiker bland annat olika prover som behövs för att man som patient ska få rätt behandling. Resultatet av analyserna utgör en viktig del av underlaget till de beslut läkaren tar om vilken behandling patienten ska få. Ibland kan det vara den biomedicinska analytikern som själv tar prover på patienten, exempelvis blodprover som därefter analyseras. I andra fall levereras proverna direkt till laboratoriet och den biomedicinska analytikerns uppgift blir att göra analysen och skicka tillbaka ett svar. Det kan till exempel handla om kemiska, mikrobiologiska eller genetiska analyser. Man kan även jobba med vävnadsprover på ett patologilaboratorium, eller med så kallad transfusionsmedicin på en blodcentral.

Arbetsområden
På avdelningar för klinisk fysiologi inom hälso- och sjukvården arbetar biomedicinska analytiker både med patient och tekniskt avancerad utrustning. Till skillnad mot biomedicinska analytiker med inriktning mot laboratoriemedicin har man inom klinisk fysiologi alltid en patient närvarande, eftersom man gör mätningarna direkt på honom eller henne. Ofta handlar det om att undersöka organ med ultraljud eller att låta patienterna genomgå arbetsprover på testcykel, testa lungkapacitet och hjärtverksamhet med mera. Förutom att hantera apparaturen måste man kunna bemöta svårt sjuka patienter på rätt sätt. Man arbetar även med friska patienter vid vanliga hälsokontroller.

Biomedicinska analytiker kan även arbeta inom medicinsk forskning, både inom den akademiska sektorn och inom läkemedelsindustrin. Då kan man dels arbeta med forskning omkring sjukdomsorsaker, men också med metodutveckling. Inom läkemedelsindustrin kan man även arbeta med uppgifter knutna till tillverkningen av läkemedel, exempelvis olika typer av kontroller, kvalitetssäkring och analyser av produkter och råvaror.

Biomedicinska analytiker jobbar även inom offentliga förvaltningar som kommuner och statliga myndigheter, liksom vid privata laboratorier som gör olika slags analyser på uppdrag av andra. Det kan handla om prover av livsmedel, vatten, djurfoder, smittämnen, miljöföroreningar med mera. Dels kan man arbeta med själva analyserna, men man kan även jobba med administration av prover, sköta kontakter med dem som lämnat in proverna och så vidare. Exempel på myndigheter som har biomedicinska analytiker anställda är Livsmedelsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt.

Ett annat område där biomedicinska analytiker kan arbeta är inom företag som tillverkar laboratorie- och analysutrustning. Eftersom man är specialist på att göra de analyser som utrustningen tillverkas för, så kan man exempelvis ha rollen som produktspecialist. Man kan också bli säljare av laboratorieutrustning eller arbeta med att serva/kontrollera sådan utrustning som står ute hos kunderna.

Biomedicinska analytiker kan även göra karriär inom den akademiska sektorn. Möjlighet finns att ta doktorsexamen i ämnet biomedicinsk laboratorievetenskap. Se vidare under avsnittet Utbildning nedan.

Både analysutrustning och -metoder utvecklas snabbt. Det innebär att en viktig del av jobbet är att ta till sig nya kunskaper och lära sig nya metoder.

Lönestatistik baserat på Sektor

Lönestatistik baserat på utbildningsnivå

Lediga Jobb - Biomedicinsk analytiker

Teknikintresserad och ovanligt nyfiken?

A

Academic Work - Laboratorieassistent
2017-12-15 Medellön: 30900 kr Stockholm

Extrajobb som laboratorieassistent inom Industri

S

StudentConsulting - Laboratorieassistent
2018-01-13 Medellön: 30900 kr Sundsvall

Laboratorieassistent för uppdrag i Uppsala

P

Poolia Stockholm AB - Laboratorieassistent
2018-01-09 Medellön: 30900 kr Uppsala

Vikariat som Laboratoriebiträde till Klinisk kemi & KUL 24Sju , Dander ...

K

Karolinska Universitetssjukhuset - Laboratorieassistent
2018-01-08 Medellön: 30900 kr Danderyd

Laboratorieingenjör QC Nattskift till läkemedelsföretag i Stockholm

A

Academic Resource AB - Laboratorieassistent
2018-01-07 Medellön: 30900 kr Stockholm

Vi söker Life Science - profiler för kommande uppdrag!

P

Poolia Malmö AB - Laboratorieassistent
2018-01-03 Medellön: 30900 kr Malmö

Laborant till Biologisektionen , Nationellt Forensiskt Centrum i Linköping

P

Polismyndigheten , Nationellt forensiskt centrum - Laboratorieassistent
2017-12-27 Medellön: 30900 kr Linköping


Co - worker within Clinical Supply Chain to successful biotech - company

A

Academic Work - Laboratorieassistent
2017-12-22 Medellön: 30900 kr Stockholm

Sommarpersonal Laboratorieassistent

A

AB Åbro Bryggeri - Laboratorieassistent
2017-12-15 Medellön: 30900 kr Vimmerby

Laboratorieassistent

S

Svensk Vattenanalys AB - Laboratorieassistent
2017-12-01 Medellön: 30900 kr Luleå

Visa alla Biomedicinsk analytiker jobb ❭❭

Biomedicinsk analytiker

Lönestatistik

32 200 kr

Vad blir lönen Efter skatt?

SEK


Biomedicinska analytiker, tandtekniker och laboratorieingenjörer

30 400 kr

Lediga jobb Biomedicinsk analytiker

Yrkesprognos
Liten konkurrens
Betygsätt ditt yrke som Biomedicinsk analytiker:

Betyg 2.98 / 5 av 43 st röster.
Biomedicinsk analytiker
Hur mycket tjänar en kvinna i jämfört mot en man

100 %

©2019 Statsskuld.se / NameTyper Est. 2002