Lönestatistik - Yrken som börjar på B

Lön & Lönestatistik

Yrken som börjar på b

YrkeLönYrkesprognos
Barnombudsman, myndighet

Månadslön: 71500 kr

71500 kr
Beskickningschef

Månadslön: 71500 kr

71500 kr
Borgarråd

Månadslön: 64700 kr

64700 kr
Bankchef, funktions- eller mellanchef

Månadslön: 123100 kr

123100 kr
Bankdirektör

Månadslön: 74200 kr

74200 kr
Biträdande högskolerektor

Månadslön: 74200 kr

74200 kr
Biträdande rektor, högskola/universitet

Månadslön: 74200 kr

74200 kr
Biträdande universitetsrektor

Månadslön: 74200 kr

74200 kr
Bokförläggare, med chefshiearki

Månadslön: 74200 kr

74200 kr
Byggplatschef, funktions- eller mellanchef

Månadslön: 64200 kr

64200 kr
Banområdeschef, funktions- eller mellanchef

Månadslön: 57700 kr

57700 kr
Banområdeschef, verksamhetsnära chef

Månadslön: 45200 kr

45200 kr
Butikschef, administrativ, verksamhetsnära chef

Månadslön: 37300 kr

37300 kr
Butiksföreståndare, administrativ, verksamhetsnära chef

Månadslön: 37300 kr

37300 kr
Butiksinnehavare, administrativ, verksamhetsnära chef

Månadslön: 37300 kr

37300 kr
Brandchef, funktions- eller mellanchef

Månadslön: 57400 kr

57400 kr
Brandchef, verksamhetsnära chef

Månadslön: 41400 kr

41400 kr
Byggnadsråd

Månadslön: 37100 kr

37100 kr
Byråchef, statlig förvaltning, funktions- eller mellanchef

Månadslön: 57400 kr

57400 kr
Byråchef, statlig förvaltning, verksamhetsnära chef

Månadslön: 41400 kr

41400 kr
Biträdande rektor, förskola, verksamhetsnära chef

Månadslön: 38700 kr

38700 kr
Biträdande rektor, stor eller medelstor grund- och gymnasieskola

Månadslön: 45000 kr

45000 kr
Boendechef, kommun, funktions- eller mellanchef

Månadslön: 46600 kr

46600 kr
Boendechef, kommun, verksamhetsnära chef

Månadslön: 41000 kr

41000 kr
Boendeföreståndare, kommunal (vård och omsorg), funktions- eller mellanchef

Månadslön: 46600 kr

46600 kr
Boendeföreståndare, kommunal (vård och omsorg), verksamhetsnära chef

Månadslön: 41000 kr

41000 kr
Badföreståndare, funktions- eller mellanchef

Månadslön: 31200 kr

31200 kr
Badföreståndare, verksamhetsnära chef

Månadslön: 33500 kr

33500 kr
Bibliotekschef, funktions- eller mellanchef

Månadslön: 57400 kr

57400 kr
Bibliotekschef, verksamhetsnära chef

Månadslön: 41400 kr

41400 kr
Biblioteksråd, funktions- eller mellanchef

Månadslön: 57400 kr

57400 kr
Biblioteksråd, verksamhetsnära chef

Månadslön: 41400 kr

41400 kr
Budgetchef, funktions- eller mellanchef

Månadslön: 68500 kr

68500 kr
Budgetchef, verksamhetsnära chef

Månadslön: 56700 kr

56700 kr
Byråchef, mediabyrå, funktions- eller mellanchef

Månadslön: 61200 kr

61200 kr
Byråchef, mediabyrå, verksamhetsnära chef

Månadslön: 56200 kr

56200 kr
Bokförläggare, utan chefshiearki

Månadslön: 44500 kr

44500 kr
Byggmästare, funktions- eller mellanchef

Månadslön: 64200 kr

64200 kr
Byggmästare, verksamhetsnära chef

Månadslön: 45200 kr

45200 kr
Byggplatschef, verksamhetsnära chef

Månadslön: 45200 kr

45200 kr
Butikschef, 5-9 anställda, säljande

Månadslön: 30100 kr

30100 kr
Butiksföreståndare, 5-9 anställda, säljande

Månadslön: 30100 kr

30100 kr
Butiksinnehavare, 5-9 anställda, säljande

Månadslön: 30100 kr

30100 kr
Bankchef, verksamhetsnära chef

Månadslön: 63600 kr

63600 kr
Biträdande rektor, mindre grund- och gymnasieskola

Månadslön: 45000 kr

45000 kr
Barnhemsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Månadslön: 40600 kr

40600 kr
Barnhemsföreståndare, verksamhetsnära chef

Månadslön: 38700 kr

38700 kr
Biografföreståndare, funktions- eller mellanchef

Månadslön: 31200 kr

31200 kr
Biografföreståndare, verksamhetsnära chef

Månadslön: 33500 kr

33500 kr
Biokemist

Månadslön: 41400 kr
Prognos: Balans

41400 kr Balans
Berggrundsgeolog

Månadslön: 38500 kr
Prognos: Balans

38500 kr Balans
Befolkningsstatistiker

Månadslön: 38500 kr

38500 kr
Biostatistiker

Månadslön: 38500 kr

38500 kr
Bygglovsarkitekt

Månadslön: 37700 kr
Prognos: Balans

37700 kr Balans
Beräkningsingenjör (bygg), civilingenjör

Månadslön: 42900 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

42900 kr Mycket liten konkurrens
Byggnadsingenjör, civilingenjör

Månadslön: 42900 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

42900 kr Mycket liten konkurrens
Byggnadskonsult, civilingenjör

Månadslön: 42900 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

42900 kr Mycket liten konkurrens
Beräkningsingenjör (elkraft), civilingenjör

Månadslön: 43900 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

43900 kr Mycket liten konkurrens
Beräkningsingenjör (elektronik), civilingenjör

Månadslön: 43900 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

43900 kr Mycket liten konkurrens
Beräkningsingenjör (telekommunikation), civilingenjör

Månadslön: 43900 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

43900 kr Mycket liten konkurrens
Beräkningsingenjör (maskin), civilingenjör

Månadslön: 41600 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

41600 kr Mycket liten konkurrens
Bilkonstruktör

Månadslön: 41600 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

41600 kr Mycket liten konkurrens
Bergsingenjör

Månadslön: 42800 kr
Prognos: Liten konkurrens

42800 kr Liten konkurrens
Bakteriolog, forskare

Månadslön: 37000 kr
Prognos: Hård konkurrens

37000 kr Hård konkurrens
Biofysiker

Månadslön: 37000 kr
Prognos: Hård konkurrens

37000 kr Hård konkurrens
Bioinformatiker

Månadslön: 37000 kr
Prognos: Hård konkurrens

37000 kr Hård konkurrens
Biolog, cell och molekylär

Månadslön: 37000 kr
Prognos: Hård konkurrens

37000 kr Hård konkurrens
Biolog, växt- och djur

Månadslön: 32400 kr
Prognos: Hård konkurrens

32400 kr Hård konkurrens
Botaniker

Månadslön: 32400 kr
Prognos: Hård konkurrens

32400 kr Hård konkurrens
Biomedicinare

Månadslön: 49300 kr

49300 kr
Bakteriolog, klinisk

Månadslön: 75200 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

75200 kr Mycket liten konkurrens
Barnkirurg

Månadslön: 75200 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

75200 kr Mycket liten konkurrens
Barnläkare

Månadslön: 75200 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

75200 kr Mycket liten konkurrens
Barnpsykiater

Månadslön: 75200 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

75200 kr Mycket liten konkurrens
Besiktningsveterinär

Månadslön: 40900 kr
Prognos: Balans

40900 kr Balans
Barnmorska

Månadslön: 36100 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

36100 kr Mycket liten konkurrens
Barnsjuksköterska

Månadslön: 34200 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

34200 kr Mycket liten konkurrens
Barnavårdslärare, yrkesundervisning

Månadslön: 32800 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

32800 kr Mycket liten konkurrens
Barnavårdslärare, ej yrkesundervisning

Månadslön: 32800 kr
Prognos: Liten konkurrens

32800 kr Liten konkurrens
Bildlärare, gymnasieskola

Månadslön: 32800 kr
Prognos: Liten konkurrens

32800 kr Liten konkurrens
Bildlärare, grundskola

Månadslön: 30100 kr
Prognos: Liten konkurrens

30100 kr Liten konkurrens
Bildningskonsulent

Månadslön: 34000 kr

34000 kr
Bankkamrer

Månadslön: 41900 kr
Prognos: Balans

41900 kr Balans
Budgetkamrer

Månadslön: 41900 kr
Prognos: Balans

41900 kr Balans
Budgetplanerare

Månadslön: 47300 kr
Prognos: Balans

47300 kr Balans
Budgetrådgivare

Månadslön: 39100 kr

39100 kr
Budgetsekreterare

Månadslön: 39100 kr

39100 kr
Business analyst

Månadslön: 47300 kr

47300 kr
Business controller

Månadslön: 47300 kr

47300 kr
Börsanalytiker

Månadslön: 55900 kr

55900 kr
Brottmålsadvokat

Månadslön: 52100 kr

52100 kr
Bankjurist

Månadslön: 54500 kr

54500 kr
Bolagsjurist

Månadslön: 54500 kr

54500 kr
Beredningsjurist

Månadslön: 34700 kr

34700 kr
Bandarkivarie

Månadslön: 30400 kr

30400 kr
Bebyggelseantikvarie

Månadslön: 29900 kr

29900 kr
Bildarkivarie

Månadslön: 30400 kr

30400 kr
Byggnadsantikvarie

Månadslön: 29900 kr

29900 kr
Barnbibliotekarie

Månadslön: 30400 kr
Prognos: Hård konkurrens

30400 kr Hård konkurrens
Bibliotekarie

Månadslön: 30400 kr
Prognos: Hård konkurrens

30400 kr Hård konkurrens
Bibliotekskonsulent

Månadslön: 30400 kr
Prognos: Hård konkurrens

30400 kr Hård konkurrens
Bokbussbibliotekarie

Månadslön: 30400 kr
Prognos: Hård konkurrens

30400 kr Hård konkurrens
Bearbetningsproducent

Månadslön: 37400 kr
Prognos: Hård konkurrens

37400 kr Hård konkurrens
Besökschef

Månadslön: 38100 kr
Prognos: Hård konkurrens

38100 kr Hård konkurrens
Bildredaktör

Månadslön: 36000 kr
Prognos: Hård konkurrens

36000 kr Hård konkurrens
Bildhuggare, konstnär

Månadslön: 31500 kr

31500 kr
Bildhuggare, sten

Månadslön: 31500 kr

31500 kr
Bildkonstnär

Månadslön: 31500 kr

31500 kr
Bokkonstnär

Månadslön: 31500 kr

31500 kr
Balettdansör

Månadslön: 28600 kr

28600 kr
Balettmästare

Månadslön: 28600 kr

28600 kr
Balettrepetitör

Månadslön: 28600 kr

28600 kr
Biskop

Månadslön: 53300 kr

53300 kr
Buddhistpräst

Månadslön: 37500 kr

37500 kr
Bankinspektör

Månadslön: 37100 kr
Prognos: Hård konkurrens

37100 kr Hård konkurrens
Biståndshandläggare, SIDA

Månadslön: 37100 kr
Prognos: Hård konkurrens

37100 kr Hård konkurrens
Bostadsingenjör, länsbostadsnämnd

Månadslön: 37100 kr
Prognos: Hård konkurrens

37100 kr Hård konkurrens
Byrådirektör, ospec

Månadslön: 37100 kr
Prognos: Hård konkurrens

37100 kr Hård konkurrens
Byråingenjör

Månadslön: 37100 kr
Prognos: Hård konkurrens

37100 kr Hård konkurrens
Byråinspektör

Månadslön: 37100 kr
Prognos: Hård konkurrens

37100 kr Hård konkurrens
Barnpsykolog

Månadslön: 36900 kr
Prognos: Liten konkurrens

36900 kr Liten konkurrens
Barnterapeut

Månadslön: 37100 kr
Prognos: Liten konkurrens

37100 kr Liten konkurrens
Beredningsingenjör, bygg och anläggning

Månadslön: 36800 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

36800 kr Mycket liten konkurrens
Beräkningsingenjör (bygg), högskoleingenjör

Månadslön: 36800 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

36800 kr Mycket liten konkurrens
Betongingenjör

Månadslön: 36800 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

36800 kr Mycket liten konkurrens
Broingenjör

Månadslön: 36800 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

36800 kr Mycket liten konkurrens
Byggledare

Månadslön: 36800 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

36800 kr Mycket liten konkurrens
Byggnadsingenjör, högskoleingenjör

Månadslön: 36800 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

36800 kr Mycket liten konkurrens
Byggnadskalkylator

Månadslön: 36800 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

36800 kr Mycket liten konkurrens
Byggnadskonstruktör

Månadslön: 36800 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

36800 kr Mycket liten konkurrens
Byggnadskonsult, högskoleingenjör

Månadslön: 36800 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

36800 kr Mycket liten konkurrens
Byggnadsmiljötekniker

Månadslön: 36800 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

36800 kr Mycket liten konkurrens
Byggnadsritare

Månadslön: 36800 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

36800 kr Mycket liten konkurrens
Byggnadstekniker

Månadslön: 36800 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

36800 kr Mycket liten konkurrens
Beredningsingenjör, elkraft

Månadslön: 39600 kr
Prognos: Liten konkurrens

39600 kr Liten konkurrens
Beräkningsingenjör (elkraft), högskoleingenjör

Månadslön: 39600 kr
Prognos: Liten konkurrens

39600 kr Liten konkurrens
Besiktningsingenjör, elkraft

Månadslön: 39600 kr
Prognos: Liten konkurrens

39600 kr Liten konkurrens
Beredningsingenjör, elektronik

Månadslön: 39600 kr
Prognos: Liten konkurrens

39600 kr Liten konkurrens
Beredningsingenjör, telekommunikation

Månadslön: 39600 kr
Prognos: Liten konkurrens

39600 kr Liten konkurrens
Beräkningsingenjör (elektronik), högskoleingenjör

Månadslön: 39600 kr
Prognos: Liten konkurrens

39600 kr Liten konkurrens
Beräkningsingenjör (telekommunikation), högskoleingenjör

Månadslön: 39600 kr
Prognos: Liten konkurrens

39600 kr Liten konkurrens
Beredningsingenjör, maskin

Månadslön: 35200 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

35200 kr Mycket liten konkurrens
Beräkningsingenjör (maskin), högskoleingenjör

Månadslön: 35200 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

35200 kr Mycket liten konkurrens
Beredningsingenjör, kemiteknik

Månadslön: 36600 kr
Prognos: Liten konkurrens

36600 kr Liten konkurrens
Beredningsingenjör, gruva/metallurgi

Månadslön: 37500 kr
Prognos: Liten konkurrens

37500 kr Liten konkurrens
Borrledare, petroleumutvinning

Månadslön: 37500 kr
Prognos: Liten konkurrens

37500 kr Liten konkurrens
Beredningsingenjör, textil, trä m.m.

Månadslön: 36200 kr

36200 kr
Bildanalytiker

Månadslön: 36200 kr

36200 kr
Biogasingenjör

Månadslön: 36200 kr

36200 kr
Bryggeriingenjör

Månadslön: 36600 kr

36600 kr
B-fotograf

Månadslön: 30200 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

30200 kr Mycket hård konkurrens
Bildbehandlare

Månadslön: 30200 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

30200 kr Mycket hård konkurrens
Bildjournalist

Månadslön: 30200 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

30200 kr Mycket hård konkurrens
Bildproducent

Månadslön: 30900 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

30900 kr Mycket hård konkurrens
Bildredigerare

Månadslön: 30200 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

30200 kr Mycket hård konkurrens
Backlinetekniker

Månadslön: 30900 kr
Prognos: Hård konkurrens

30900 kr Hård konkurrens
Belysningsmästare

Månadslön: 30100 kr
Prognos: Hård konkurrens

30100 kr Hård konkurrens
Belysningstekniker

Månadslön: 30100 kr
Prognos: Hård konkurrens

30100 kr Hård konkurrens
Bildingenjör

Månadslön: 30900 kr
Prognos: Hård konkurrens

30900 kr Hård konkurrens
Bildmixer

Månadslön: 30900 kr
Prognos: Hård konkurrens

30900 kr Hård konkurrens
Bildmixertekniker

Månadslön: 30900 kr
Prognos: Hård konkurrens

30900 kr Hård konkurrens
Bildtekniker

Månadslön: 30900 kr
Prognos: Hård konkurrens

30900 kr Hård konkurrens
Bing

Månadslön: 30900 kr
Prognos: Hård konkurrens

30900 kr Hård konkurrens
Biografmaskinist

Månadslön: 30900 kr

30900 kr
Biograftekniker

Månadslön: 30900 kr

30900 kr
Biomaskinist

Månadslön: 30900 kr

30900 kr
Befälhavare, fartyg

Månadslön: 43100 kr
Prognos: Hård konkurrens

43100 kr Hård konkurrens
Bogserbåtsbefälhavare

Månadslön: 43100 kr
Prognos: Hård konkurrens

43100 kr Hård konkurrens
Båtman, sjöfartsverket

Månadslön: 43100 kr
Prognos: Hård konkurrens

43100 kr Hård konkurrens
Ballongflygare

Månadslön: 64700 kr
Prognos: Hård konkurrens

64700 kr Hård konkurrens
Besiktningsman, ventilation

Månadslön: 35000 kr

35000 kr
Brandingenjör

Månadslön: 35000 kr

35000 kr
Brandinspektör

Månadslön: 35000 kr

35000 kr
Brandskyddsingenjör

Månadslön: 35000 kr

35000 kr
Brandskyddstekniker

Månadslön: 35000 kr

35000 kr
Brandtekniker

Månadslön: 35000 kr

35000 kr
Bygglovshandläggare

Månadslön: 35000 kr

35000 kr
Byggnadsinspektör

Månadslön: 35000 kr

35000 kr
Byggnadskontrollant

Månadslön: 35000 kr

35000 kr
Byggnadslovshandläggare, byggnadsinspektör

Månadslön: 35000 kr

35000 kr
Baninspektör, järnväg

Månadslön: 33900 kr

33900 kr
Besiktningsingenjör, bilprovning

Månadslön: 33900 kr

33900 kr
Besiktningsingenjör, säkerhet

Månadslön: 33900 kr

33900 kr
Besiktningsman, fordon

Månadslön: 33900 kr

33900 kr
Besiktningstekniker, bilprovningen

Månadslön: 33900 kr

33900 kr
Besiktningstekniker, fordon

Månadslön: 33900 kr

33900 kr
Bilbesiktningsingenjör

Månadslön: 33900 kr

33900 kr
Bilbesiktningsman

Månadslön: 33900 kr

33900 kr
Bilinspektör

Månadslön: 33900 kr

33900 kr
Bilprovare

Månadslön: 33900 kr

33900 kr
Biltestare

Månadslön: 33900 kr

33900 kr
Byggpilot

Månadslön: 39500 kr

39500 kr
Bisjukdomskonsulent

Månadslön: 34200 kr
Prognos: Balans

34200 kr Balans
Bildterapeut

Månadslön: 36700 kr

36700 kr
Blodtryckssköterska

Månadslön: 32900 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

32900 kr Mycket liten konkurrens
Bioanalytiker

Månadslön: 30900 kr
Prognos: Liten konkurrens

30900 kr Liten konkurrens
Biomedicinsk analytiker

Månadslön: 30900 kr
Prognos: Liten konkurrens

30900 kr Liten konkurrens
BMA (Biomedicinsk analytiker)

Månadslön: 30900 kr
Prognos: Liten konkurrens

30900 kr Liten konkurrens
Bildpedagog

Månadslön: 28800 kr
Prognos: Liten konkurrens

28800 kr Liten konkurrens
Bilskollärare

Månadslön: 28400 kr
Prognos: Liten konkurrens

28400 kr Liten konkurrens
Börsmäklare

Månadslön: 77700 kr
Prognos: Hård konkurrens

77700 kr Hård konkurrens
Börsombud

Månadslön: 77700 kr
Prognos: Hård konkurrens

77700 kr Hård konkurrens
Besiktningsman, fastighet

Månadslön: 38000 kr
Prognos: Hård konkurrens

38000 kr Hård konkurrens
Bostadsförvaltare

Månadslön: 38000 kr
Prognos: Hård konkurrens

38000 kr Hård konkurrens
Bostadsinspektör, fastighetsföretag

Månadslön: 38000 kr
Prognos: Hård konkurrens

38000 kr Hård konkurrens
Bostadsintendent

Månadslön: 38000 kr
Prognos: Hård konkurrens

38000 kr Hård konkurrens
Beställaransvarig

Månadslön: 38600 kr
Prognos: Balans

38600 kr Balans
Besiktningsingenjör, försäkring

Månadslön: 35500 kr

35500 kr
Besiktningsman, försäkring

Månadslön: 35500 kr

35500 kr
Bilskadeinspektör, försäkring

Månadslön: 35500 kr

35500 kr
Bilskadereglerare

Månadslön: 35500 kr

35500 kr
Brandskadereglerare

Månadslön: 35500 kr

35500 kr
Båtbesiktningsman

Månadslön: 35500 kr

35500 kr
Båtskadeinspektör

Månadslön: 35500 kr

35500 kr
Bankrådgivare

Månadslön: 37500 kr
Prognos: Hård konkurrens

37500 kr Hård konkurrens
Banksäljare

Månadslön: 37500 kr
Prognos: Hård konkurrens

37500 kr Hård konkurrens
Banktjänsteman

Månadslön: 37500 kr
Prognos: Hård konkurrens

37500 kr Hård konkurrens
Bolånerådgivare

Månadslön: 37500 kr
Prognos: Hård konkurrens

37500 kr Hård konkurrens
Beställningsfaktor

Månadslön: 35100 kr

35100 kr
Bilverkmästare

Månadslön: 35100 kr

35100 kr
Bilvårdschef

Månadslön: 35100 kr

35100 kr
Butikskonsulent

Månadslön: 35100 kr

35100 kr
Butiksplanerare

Månadslön: 35100 kr

35100 kr
Befraktare

Månadslön: 31000 kr

31000 kr
Befraktningschef

Månadslön: 31000 kr

31000 kr
Befraktningsmäklare

Månadslön: 31000 kr

31000 kr
Bygglovsassistent

Månadslön: 27600 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

27600 kr Mycket hård konkurrens
Byråsekreterare, ospec

Månadslön: 31200 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

31200 kr Mycket hård konkurrens
Boupptecknare

Månadslön: 27600 kr

27600 kr
Bouppteckningsförrättare

Månadslön: 27600 kr

27600 kr
Boutredare

Månadslön: 27600 kr

27600 kr
Boutredningsman

Månadslön: 27600 kr

27600 kr
Bokhållare

Månadslön: 34100 kr
Prognos: Liten konkurrens

34100 kr Liten konkurrens
Befälhavare, kustbevakning

Månadslön: 34700 kr

34700 kr
Bidragssekreterare, försäkringskassa

Månadslön: 29000 kr

29000 kr
Barnomsorgsassistent

Månadslön: 27700 kr
Prognos: Balans

27700 kr Balans
Barnomsorgsinspektör

Månadslön: 27700 kr
Prognos: Balans

27700 kr Balans
Barnomsorgssekreterare

Månadslön: 27700 kr
Prognos: Balans

27700 kr Balans
Barnstugeassistent

Månadslön: 27700 kr
Prognos: Balans

27700 kr Balans
Barnstugekonsulent

Månadslön: 27700 kr
Prognos: Balans

27700 kr Balans
Behandlingsassistent, ansvar för utredning o. stödåtgärder

Månadslön: 27700 kr
Prognos: Balans

27700 kr Balans
Behandlingspedagog

Månadslön: 27700 kr
Prognos: Balans

27700 kr Balans
Behandlingssamordnare

Månadslön: 27700 kr
Prognos: Balans

27700 kr Balans
Behandlingsterapeut

Månadslön: 27700 kr
Prognos: Balans

27700 kr Balans
Behovsbedömare

Månadslön: 29700 kr
Prognos: Balans

29700 kr Balans
Biståndsbedömare

Månadslön: 29700 kr
Prognos: Balans

29700 kr Balans
Biståndshandläggare, kommun

Månadslön: 29700 kr
Prognos: Balans

29700 kr Balans
Brottsofferassistent

Månadslön: 27700 kr
Prognos: Balans

27700 kr Balans
Babysiminstruktör

Månadslön: 30300 kr
Prognos: Hård konkurrens

30300 kr Hård konkurrens
Barn- och ungdomsledare

Månadslön: 25000 kr
Prognos: Hård konkurrens

25000 kr Hård konkurrens
Barngymnastikledare

Månadslön: 30300 kr
Prognos: Hård konkurrens

30300 kr Hård konkurrens
Barnkoloniledare

Månadslön: 25000 kr
Prognos: Hård konkurrens

25000 kr Hård konkurrens
Barnkonsulent, församling

Månadslön: 25000 kr
Prognos: Hård konkurrens

25000 kr Hård konkurrens
Barnkörledare

Månadslön: 25000 kr
Prognos: Hård konkurrens

25000 kr Hård konkurrens
Barnledare, församling

Månadslön: 25000 kr
Prognos: Hård konkurrens

25000 kr Hård konkurrens
Blankettkonstruktör

Månadslön: 32500 kr

32500 kr
Butiksinredare

Månadslön: 30400 kr

30400 kr
Butikskommunikatör

Månadslön: 30400 kr

30400 kr
Bloggare

Månadslön: 23200 kr

23200 kr
Barpianist

Månadslön: 32400 kr

32400 kr
Batterist, orkester

Månadslön: 32400 kr

32400 kr
Buktalare

Månadslön: 30700 kr

30700 kr
Badmintontränare

Månadslön: 30300 kr

30300 kr
Bandydomare

Månadslön: 30300 kr

30300 kr
Bandyspelare

Månadslön: 32000 kr

32000 kr
Banracingförare

Månadslön: 32000 kr

32000 kr
Basketspelare

Månadslön: 32000 kr

32000 kr
Baskettränare

Månadslön: 30300 kr

30300 kr
Beridare

Månadslön: 32000 kr

32000 kr
Bilförare, tävling

Månadslön: 32000 kr

32000 kr
Bilrallyförare

Månadslön: 32000 kr

32000 kr
Bordtennisspelare

Månadslön: 32000 kr

32000 kr
Bordtennistränare

Månadslön: 30300 kr

30300 kr
Boxningstränare

Månadslön: 30300 kr

30300 kr
Brottningstränare

Månadslön: 30300 kr

30300 kr
Baptistpastor

Månadslön: 27800 kr

27800 kr
Backoffice-personal

Månadslön: 31200 kr
Prognos: Hård konkurrens

31200 kr Hård konkurrens
Bokförare

Månadslön: 28300 kr
Prognos: Hård konkurrens

28300 kr Hård konkurrens
Bokföringsassistent

Månadslön: 28300 kr
Prognos: Hård konkurrens

28300 kr Hård konkurrens
Bokföringskontorist

Månadslön: 28300 kr
Prognos: Hård konkurrens

28300 kr Hård konkurrens
Budgetassistent

Månadslön: 28300 kr
Prognos: Hård konkurrens

28300 kr Hård konkurrens
Befraktningsassistent

Månadslön: 33000 kr
Prognos: Balans

33000 kr Balans
Bildirigent

Månadslön: 33000 kr
Prognos: Balans

33000 kr Balans
Briefing officer

Månadslön: 33000 kr
Prognos: Balans

33000 kr Balans
Brovakt

Månadslön: 33000 kr
Prognos: Balans

33000 kr Balans
Busstationsföreståndare

Månadslön: 33000 kr
Prognos: Balans

33000 kr Balans
Busstrafikledare

Månadslön: 33000 kr
Prognos: Balans

33000 kr Balans
Biblioteksassistent

Månadslön: 24000 kr

24000 kr
Biblioteksbiträde

Månadslön: 24000 kr

24000 kr
Bibliotekskanslist

Månadslön: 24000 kr

24000 kr
Bibliotekskontorist

Månadslön: 24000 kr

24000 kr
Bemanningsassistent, schemaläggare

Månadslön: 27600 kr

27600 kr
Beställningskontorist

Månadslön: 29000 kr

29000 kr
Besöksbokare

Månadslön: 25000 kr

25000 kr
Besöksintervjuare

Månadslön: 18800 kr

18800 kr
Bostadsförmedlare

Månadslön: 27600 kr

27600 kr
Bostadsuthyrare

Månadslön: 27600 kr

27600 kr
Byråassistent, ospec

Månadslön: 27600 kr

27600 kr
Badhuskassör

Månadslön: 24300 kr

24300 kr
Biljettförsäljare

Månadslön: 24300 kr

24300 kr
Biljettkassörska

Månadslön: 24300 kr

24300 kr
Bilvårdsman, kassaarbete

Månadslön: 24300 kr

24300 kr
Biografkassör

Månadslön: 24300 kr

24300 kr
Biokassörska

Månadslön: 24300 kr

24300 kr
Butiksbiträde, kassa

Månadslön: 24300 kr

24300 kr
Butikskassör

Månadslön: 24300 kr

24300 kr
Bankexpeditör

Månadslön: 37500 kr

37500 kr
Bankkassör

Månadslön: 37500 kr

37500 kr
Bingofunktionär

Månadslön: 21800 kr

21800 kr
Bingovärd

Månadslön: 21800 kr

21800 kr
Biljettör, resebyrå

Månadslön: 26600 kr
Prognos: Hård konkurrens

26600 kr Hård konkurrens
Bokningsassistent, turistbyrå

Månadslön: 26600 kr
Prognos: Hård konkurrens

26600 kr Hård konkurrens
Bokningssekreterare, resebyrå

Månadslön: 26600 kr
Prognos: Hård konkurrens

26600 kr Hård konkurrens
Bokningstjänsteman, resebyrå

Månadslön: 26600 kr
Prognos: Hård konkurrens

26600 kr Hård konkurrens
Bokningschef, hotell

Månadslön: 24800 kr
Prognos: Hård konkurrens

24800 kr Hård konkurrens
Bokningskontorist, hotell

Månadslön: 24800 kr
Prognos: Hård konkurrens

24800 kr Hård konkurrens
Beställningsoperatör

Månadslön: 22800 kr

22800 kr
Båtvärd

Månadslön: 32800 kr
Prognos: Balans

32800 kr Balans
Busskonduktör

Månadslön: 29300 kr
Prognos: Hård konkurrens

29300 kr Hård konkurrens
Bussvärd

Månadslön: 29300 kr
Prognos: Hård konkurrens

29300 kr Hård konkurrens
Barchef

Månadslön: 24600 kr
Prognos: Hård konkurrens

24600 kr Hård konkurrens
Barista

Månadslön: 24600 kr
Prognos: Hård konkurrens

24600 kr Hård konkurrens
Barmästare

Månadslön: 24600 kr
Prognos: Hård konkurrens

24600 kr Hård konkurrens
Bartender

Månadslön: 24600 kr
Prognos: Hård konkurrens

24600 kr Hård konkurrens
Barnhemsbiträde

Månadslön: 22200 kr
Prognos: Hård konkurrens

22200 kr Hård konkurrens
Barnsamarit

Månadslön: 22200 kr
Prognos: Hård konkurrens

22200 kr Hård konkurrens
Barnskötare

Månadslön: 22200 kr
Prognos: Hård konkurrens

22200 kr Hård konkurrens
Barnsköterska, förskola

Månadslön: 22200 kr
Prognos: Hård konkurrens

22200 kr Hård konkurrens
Barntimmeledare

Månadslön: 22200 kr
Prognos: Hård konkurrens

22200 kr Hård konkurrens
Barnvårdare, förskola

Månadslön: 22200 kr
Prognos: Hård konkurrens

22200 kr Hård konkurrens
Baderska, sjukhem

Månadslön: 24600 kr
Prognos: Liten konkurrens

24600 kr Liten konkurrens
Baderska, sjukhus

Månadslön: 24600 kr
Prognos: Liten konkurrens

24600 kr Liten konkurrens
Barnsköterska, sjukvård

Månadslön: 27400 kr
Prognos: Liten konkurrens

27400 kr Liten konkurrens
Behandlingsassistent, vårdare

Månadslön: 26100 kr
Prognos: Balans

26100 kr Balans
Boendeassistent

Månadslön: 26100 kr
Prognos: Balans

26100 kr Balans
Boendebiträde

Månadslön: 26100 kr
Prognos: Balans

26100 kr Balans
Boendehandledare

Månadslön: 26100 kr
Prognos: Balans

26100 kr Balans
Boendestödassistent

Månadslön: 26100 kr
Prognos: Balans

26100 kr Balans
Boendestödjare

Månadslön: 26100 kr
Prognos: Balans

26100 kr Balans
Badbevakare

Månadslön: 24600 kr
Prognos: Liten konkurrens

24600 kr Liten konkurrens
Badbiträde

Månadslön: 24600 kr
Prognos: Liten konkurrens

24600 kr Liten konkurrens
Badmästare

Månadslön: 24600 kr
Prognos: Liten konkurrens

24600 kr Liten konkurrens
Badvakt

Månadslön: 24600 kr
Prognos: Liten konkurrens

24600 kr Liten konkurrens
Badvärd

Månadslön: 24600 kr
Prognos: Liten konkurrens

24600 kr Liten konkurrens
Bassängvakt

Månadslön: 24600 kr
Prognos: Liten konkurrens

24600 kr Liten konkurrens
Begravningsassistent

Månadslön: 28900 kr

28900 kr
Begravningsbyråföreståndare

Månadslön: 28900 kr

28900 kr
Begravningsentreprenör

Månadslön: 28900 kr

28900 kr
Begravningsrepresentant

Månadslön: 28900 kr

28900 kr
Begravningsrådgivare

Månadslön: 28900 kr

28900 kr
Borgerlig officiant

Månadslön: 28900 kr

28900 kr
Borgerlig vigselförrättare

Månadslön: 28900 kr

28900 kr
Betjänt

Månadslön: 23500 kr

23500 kr
Besiktningsbrandmästare

Månadslön: 30000 kr
Prognos: Balans

30000 kr Balans
Brandbefäl

Månadslön: 30000 kr
Prognos: Balans

30000 kr Balans
Brandförman

Månadslön: 30000 kr
Prognos: Balans

30000 kr Balans
Brandman

Månadslön: 30000 kr
Prognos: Balans

30000 kr Balans
Brandman, ambulansförare

Månadslön: 30000 kr
Prognos: Balans

30000 kr Balans
Brandmästare

Månadslön: 30000 kr
Prognos: Balans

30000 kr Balans
Bevakningsman, väktare

Månadslön: 28100 kr
Prognos: Balans

28100 kr Balans
Biljettkontrollant

Månadslön: 28100 kr
Prognos: Balans

28100 kr Balans
Butikskontrollant

Månadslön: 28100 kr
Prognos: Balans

28100 kr Balans
Båtväktare

Månadslön: 28100 kr
Prognos: Balans

28100 kr Balans
Bevakningsföreståndare

Månadslön: 25800 kr
Prognos: Liten konkurrens

25800 kr Liten konkurrens
Bevakningsman, järnväg

Månadslön: 24600 kr

24600 kr
Brandvakt

Månadslön: 24600 kr

24600 kr
Butiksbiträde, dagligvaror

Månadslön: 26700 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

26700 kr Mycket hård konkurrens
Butikschef (dagligvaror), säljande

Månadslön: 30100 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

30100 kr Mycket hård konkurrens
Butiksföreståndare (dagligvaror), säljande

Månadslön: 30100 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

30100 kr Mycket hård konkurrens
Butiksinnehavare (dagligvaror), säljande

Månadslön: 30100 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

30100 kr Mycket hård konkurrens
Butikssäljare, dagligvaror

Månadslön: 26700 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

26700 kr Mycket hård konkurrens
Butikssäljare, kosmetika

Månadslön: 26700 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

26700 kr Mycket hård konkurrens
Butikssäljare, livsmedelsaffär

Månadslön: 26700 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

26700 kr Mycket hård konkurrens
Butikssäljare, pappersvaror

Månadslön: 26700 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

26700 kr Mycket hård konkurrens
Butikssäljare, Systembolaget

Månadslön: 26700 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

26700 kr Mycket hård konkurrens
Butikssäljare, tobaksvaror m.m.

Månadslön: 26700 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

26700 kr Mycket hård konkurrens
Blomsterbindare

Månadslön: 26200 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

26200 kr Mycket hård konkurrens
Blomsterdekoratör

Månadslön: 26200 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

26200 kr Mycket hård konkurrens
Blomsterhandlare

Månadslön: 26200 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

26200 kr Mycket hård konkurrens
Bokhandelsbiträde

Månadslön: 26200 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

26200 kr Mycket hård konkurrens
Bokhandelsmedhjälpare

Månadslön: 26200 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

26200 kr Mycket hård konkurrens
Bokhandlare

Månadslön: 26200 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

26200 kr Mycket hård konkurrens
Butiksbiträde, fackhandel

Månadslön: 26200 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

26200 kr Mycket hård konkurrens
Butikschef (fackhandel), säljande

Månadslön: 30100 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

30100 kr Mycket hård konkurrens
Butiksföreståndare (fackhandel), säljande

Månadslön: 30100 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

30100 kr Mycket hård konkurrens
Butiksinnehavare (fackhandel), säljande

Månadslön: 30100 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

30100 kr Mycket hård konkurrens
Butikssäljare, blommor m.m

Månadslön: 26200 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

26200 kr Mycket hård konkurrens
Butikssäljare, böcker

Månadslön: 26200 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

26200 kr Mycket hård konkurrens
Butikssäljare, el, tele, elektronik

Månadslön: 26200 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

26200 kr Mycket hård konkurrens
Butikssäljare, fackhandel

Månadslön: 26200 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

26200 kr Mycket hård konkurrens
Butikssäljare, fotoartiklar

Månadslön: 26200 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

26200 kr Mycket hård konkurrens
Butikssäljare, färghandel

Månadslön: 26200 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

26200 kr Mycket hård konkurrens
Butikssäljare, musikaffär

Månadslön: 26200 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

26200 kr Mycket hård konkurrens
Butikssäljare, sport, leksaker

Månadslön: 26200 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

26200 kr Mycket hård konkurrens
Butikssäljare, textil, sko, läder

Månadslön: 26200 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

26200 kr Mycket hård konkurrens
Butikssäljare, ur, optik, guldvaror

Månadslön: 26200 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

26200 kr Mycket hård konkurrens
Butikssäljare, zoologisk affär

Månadslön: 26200 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

26200 kr Mycket hård konkurrens
Bensinmacksbiträde

Månadslön: 26300 kr

26300 kr
Bensinmacksföreståndare

Månadslön: 30100 kr

30100 kr
Bensinstationsarbetare

Månadslön: 26300 kr

26300 kr
Bensinstationsbiträde

Månadslön: 26300 kr

26300 kr
Bensinstationsföreståndare

Månadslön: 30100 kr

30100 kr
Bilförsäljare

Månadslön: 26200 kr
Prognos: Balans

26200 kr Balans
Båtförsäljare

Månadslön: 26200 kr
Prognos: Balans

26200 kr Balans
Biluthyrare

Månadslön: 29100 kr
Prognos: Liten konkurrens

29100 kr Liten konkurrens
Butiksdemonstratör

Månadslön: 23200 kr
Prognos: Liten konkurrens

23200 kr Liten konkurrens
Båtuthyrare

Månadslön: 29100 kr
Prognos: Liten konkurrens

29100 kr Liten konkurrens
Bonde, blandade växtslag

Månadslön: 24700 kr

24700 kr
Bonde, växtodling

Månadslön: 24700 kr

24700 kr
Bärodlare

Månadslön: 24700 kr

24700 kr
Blomsterodlare

Månadslön: 24900 kr
Prognos: Hård konkurrens

24900 kr Hård konkurrens
Banarbetare, golfbana

Månadslön: 25200 kr
Prognos: Hård konkurrens

25200 kr Hård konkurrens
Bonde, uppfödning, lantbrukets husdjur

Månadslön: 23600 kr

23600 kr
Broilerskötare

Månadslön: 23600 kr

23600 kr
Biodlare

Månadslön: 23000 kr

23000 kr
Biskötare

Månadslön: 23000 kr

23000 kr
Bitillsyningsman

Månadslön: 23000 kr

23000 kr
Bitillsynsman

Månadslön: 23000 kr

23000 kr
Bonde, blandad drift

Månadslön: 21500 kr

21500 kr
Bonde, ospec

Månadslön: 21500 kr

21500 kr
Bergarbetare

Månadslön: 36700 kr
Prognos: Hård konkurrens

36700 kr Hård konkurrens
Bergförstärkare

Månadslön: 36700 kr
Prognos: Hård konkurrens

36700 kr Hård konkurrens
Bergoperatör

Månadslön: 36700 kr
Prognos: Hård konkurrens

36700 kr Hård konkurrens
Bergsprängare

Månadslön: 37000 kr
Prognos: Hård konkurrens

37000 kr Hård konkurrens
Borrare, gruva

Månadslön: 36700 kr
Prognos: Hård konkurrens

36700 kr Hård konkurrens
Brottarbetare

Månadslön: 36700 kr
Prognos: Hård konkurrens

36700 kr Hård konkurrens
Brytare, gruva

Månadslön: 36700 kr
Prognos: Hård konkurrens

36700 kr Hård konkurrens
Brytare, kolgruva

Månadslön: 36700 kr
Prognos: Hård konkurrens

36700 kr Hård konkurrens
Brytare, lertag

Månadslön: 36700 kr
Prognos: Hård konkurrens

36700 kr Hård konkurrens
Brytare, stenbrott

Månadslön: 36700 kr
Prognos: Hård konkurrens

36700 kr Hård konkurrens
Byggnadsstenhuggare

Månadslön: 26500 kr

26500 kr
Blästrare, fasadarbeten

Månadslön: 26800 kr
Prognos: Liten konkurrens

26800 kr Liten konkurrens
Betongarbetare, bygg och anläggning

Månadslön: 30800 kr
Prognos: Liten konkurrens

30800 kr Liten konkurrens
Betongarmerare

Månadslön: 30800 kr
Prognos: Liten konkurrens

30800 kr Liten konkurrens
Betongborrare

Månadslön: 30800 kr
Prognos: Liten konkurrens

30800 kr Liten konkurrens
Betongelementmontör

Månadslön: 26800 kr
Prognos: Liten konkurrens

26800 kr Liten konkurrens
Betonghåltagare

Månadslön: 30800 kr
Prognos: Liten konkurrens

30800 kr Liten konkurrens
Betongsprutare

Månadslön: 30800 kr
Prognos: Liten konkurrens

30800 kr Liten konkurrens
Byggnadssnickare

Månadslön: 30900 kr
Prognos: Liten konkurrens

30900 kr Liten konkurrens
Byggnadsträarbetare

Månadslön: 30900 kr
Prognos: Liten konkurrens

30900 kr Liten konkurrens
Båtbyggare, trä

Månadslön: 26000 kr
Prognos: Liten konkurrens

26000 kr Liten konkurrens
Båtinredare

Månadslön: 26000 kr
Prognos: Liten konkurrens

26000 kr Liten konkurrens
Banarbetare, järnväg

Månadslön: 30800 kr
Prognos: Liten konkurrens

30800 kr Liten konkurrens
Banreparatör

Månadslön: 30800 kr
Prognos: Liten konkurrens

30800 kr Liten konkurrens
Bantekniker

Månadslön: 30800 kr
Prognos: Liten konkurrens

30800 kr Liten konkurrens
Beläggningsarbetare

Månadslön: 30800 kr
Prognos: Liten konkurrens

30800 kr Liten konkurrens
Betongdemolerare

Månadslön: 26800 kr

26800 kr
Byggnadsarbetare, allround

Månadslön: 26800 kr

26800 kr
Byggnadsarbetare, ospec

Månadslön: 26800 kr

26800 kr
Bilglasmontör

Månadslön: 29500 kr
Prognos: Liten konkurrens

29500 kr Liten konkurrens
Bevattningsmontör

Månadslön: 31700 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

31700 kr Mycket liten konkurrens
Badvaktmästare

Månadslön: 25600 kr
Prognos: Liten konkurrens

25600 kr Liten konkurrens
Besiktningsman, lägenhet

Månadslön: 25600 kr
Prognos: Liten konkurrens

25600 kr Liten konkurrens
Bovärd

Månadslön: 25600 kr
Prognos: Liten konkurrens

25600 kr Liten konkurrens
Byggnadsmålare

Månadslön: 27800 kr
Prognos: Liten konkurrens

27800 kr Liten konkurrens
Billackerare, reparation

Månadslön: 28200 kr
Prognos: Liten konkurrens

28200 kr Liten konkurrens
Brännare, lack, emalj

Månadslön: 28200 kr
Prognos: Liten konkurrens

28200 kr Liten konkurrens
Blästrare, fasadrengöring

Månadslön: 25800 kr

25800 kr
Blästrare, fukt

Månadslön: 25800 kr

25800 kr
Brandsektionerare

Månadslön: 25800 kr

25800 kr
Brandskadesanerare

Månadslön: 25800 kr

25800 kr
Bronsgjutare

Månadslön: 26300 kr
Prognos: Balans

26300 kr Balans
Blylödare

Månadslön: 27900 kr
Prognos: Balans

27900 kr Balans
Brännare, svetsning

Månadslön: 27900 kr
Prognos: Balans

27900 kr Balans
Bågsvetsare

Månadslön: 27900 kr
Prognos: Balans

27900 kr Balans
Bilplåtslagare

Månadslön: 28800 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

28800 kr Mycket liten konkurrens
Bilskadereparatör, plåt

Månadslön: 28800 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

28800 kr Mycket liten konkurrens
Bleckslagare

Månadslön: 27800 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

27800 kr Mycket liten konkurrens
Byggnadsplåtslagare

Månadslön: 27800 kr
Prognos: Mycket liten konkurrens

27800 kr Mycket liten konkurrens
Bärgningsdykare

Månadslön: 29800 kr

29800 kr
Borrsmed

Månadslön: 29000 kr

29000 kr
Byggnadssmed

Månadslön: 29000 kr

29000 kr
Brättmakare, metall

Månadslön: 28400 kr
Prognos: Liten konkurrens

28400 kr Liten konkurrens
Bänkarbetare

Månadslön: 28400 kr
Prognos: Liten konkurrens

28400 kr Liten konkurrens
Bladskötare

Månadslön: 28700 kr

28700 kr
Bordhyvlare

Månadslön: 28700 kr

28700 kr
Bildelsspecialist

Månadslön: 26600 kr
Prognos: Liten konkurrens

26600 kr Liten konkurrens
Bilmekaniker

Månadslön: 26600 kr
Prognos: Liten konkurrens

26600 kr Liten konkurrens
Bilmontör, reparation

Månadslön: 26600 kr
Prognos: Liten konkurrens

26600 kr Liten konkurrens
Bilmotorreparatör

Månadslön: 26600 kr
Prognos: Liten konkurrens

26600 kr Liten konkurrens
Bilreparatör

Månadslön: 26600 kr
Prognos: Liten konkurrens

26600 kr Liten konkurrens
Bilreservdelsman

Månadslön: 26600 kr
Prognos: Liten konkurrens

26600 kr Liten konkurrens
Biltekniker

Månadslön: 26600 kr
Prognos: Liten konkurrens

26600 kr Liten konkurrens
Bussmekaniker

Månadslön: 26600 kr
Prognos: Liten konkurrens

26600 kr Liten konkurrens
Bussreparatör

Månadslön: 26600 kr
Prognos: Liten konkurrens

26600 kr Liten konkurrens
Båtmekaniker

Månadslön: 26600 kr
Prognos: Liten konkurrens

26600 kr Liten konkurrens
Båtmotorreparatör

Månadslön: 26600 kr
Prognos: Liten konkurrens

26600 kr Liten konkurrens
Bilelektriker

Månadslön: 31800 kr
Prognos: Balans

31800 kr Balans
Busselektriker

Månadslön: 31800 kr
Prognos: Balans

31800 kr Balans
Billarmsinstallatör

Månadslön: 27800 kr
Prognos: Liten konkurrens

27800 kr Liten konkurrens
Brandlarmsinstallatör

Månadslön: 27800 kr
Prognos: Liten konkurrens

27800 kr Liten konkurrens
Bredbandsinstallatör

Månadslön: 27800 kr
Prognos: Liten konkurrens

27800 kr Liten konkurrens
Bredbandstekniker

Månadslön: 27800 kr
Prognos: Liten konkurrens

27800 kr Liten konkurrens
Bössmakare

Månadslön: 28800 kr
Prognos: Liten konkurrens

28800 kr Liten konkurrens
Blåsinstrumentmakare

Månadslön: 24400 kr

24400 kr
Bijouteriarbetare

Månadslön: 25900 kr

25900 kr
Blanksticksgravör

Månadslön: 25900 kr

25900 kr
Blockgjutare

Månadslön: 24400 kr

24400 kr
Benmakare

Månadslön: 24400 kr

24400 kr
Bottenslipare, glas

Månadslön: 24400 kr

24400 kr
Blästrare, glas

Månadslön: 24400 kr

24400 kr
Bild- och reprografiker

Månadslön: 28700 kr

28700 kr
Bildhanterare

Månadslön: 28700 kr

28700 kr
Bildoperatör

Månadslön: 28700 kr

28700 kr
Bildskärmssättare

Månadslön: 28700 kr

28700 kr
Blysättare, tryckeri

Månadslön: 28700 kr

28700 kr
Bokbindare, hantverk

Månadslön: 25800 kr

25800 kr
Bagare

Månadslön: 25500 kr
Prognos: Liten konkurrens

25500 kr Liten konkurrens
Besiktningsassistent

Månadslön: 26300 kr

26300 kr
Besiktningsman, matpotatis

Månadslön: 26300 kr

26300 kr
Brödkontrollant

Månadslön: 26300 kr

26300 kr
Betsare, trä

Månadslön: 26000 kr

26000 kr
Bildhuggare, trä

Månadslön: 26000 kr

26000 kr
Bonare, trä

Månadslön: 26000 kr

26000 kr
Bänksnickare

Månadslön: 26000 kr

26000 kr
Borstbindare, hantverk

Månadslön: 24400 kr

24400 kr
Buntmakare

Månadslön: 27400 kr

27400 kr
Brodör, hantverk

Månadslön: 23600 kr

23600 kr
Brodös, hantverk

Månadslön: 23600 kr

23600 kr
Bilsadelmakare

Månadslön: 26100 kr

26100 kr
Biltapetserare

Månadslön: 26100 kr

26100 kr
Borrare, bergvärme

Månadslön: 31600 kr

31600 kr
Borrare, brunnar

Månadslön: 31600 kr

31600 kr
Borrare, diamant

Månadslön: 31600 kr

31600 kr
Brunnsborrare

Månadslön: 31600 kr

31600 kr
Blyverksarbetare

Månadslön: 28100 kr

28100 kr
Blåsare, kaldoverk

Månadslön: 28100 kr

28100 kr
Blåsare, stålverk

Månadslön: 28100 kr

28100 kr
Bottenbytare, metallugn

Månadslön: 28100 kr

28100 kr
Bandvalsare

Månadslön: 31700 kr

31700 kr
Brännare, glas, keramik, tegel

Månadslön: 28600 kr

28600 kr
Bandsågare, sågverk

Månadslön: 27800 kr

27800 kr
Barkmaskinskötare, sågverk

Månadslön: 27800 kr

27800 kr
Barkpressare

Månadslön: 27800 kr

27800 kr
Brädgårdsarbetare

Månadslön: 27800 kr

27800 kr
Brädgårdsfaktor

Månadslön: 27800 kr

27800 kr
Buntverksskötare

Månadslön: 27800 kr

27800 kr
Bandsågare, träfiberskivor

Månadslön: 27800 kr

27800 kr
Bestrykningsmaskinförare

Månadslön: 33300 kr

33300 kr
Bandsågare, metall

Månadslön: 27800 kr
Prognos: Liten konkurrens

27800 kr Liten konkurrens
Borrare, metall

Månadslön: 27800 kr
Prognos: Liten konkurrens

27800 kr Liten konkurrens
Brännsvetsare

Månadslön: 27800 kr
Prognos: Liten konkurrens

27800 kr Liten konkurrens
Bänkborrare

Månadslön: 27800 kr
Prognos: Liten konkurrens

27800 kr Liten konkurrens
Betongarbetare, tillverkning

Månadslön: 27500 kr
Prognos: Balans

27500 kr Balans
Betongblandare

Månadslön: 27500 kr
Prognos: Balans

27500 kr Balans
Betonggjutare

Månadslön: 27500 kr
Prognos: Balans

27500 kr Balans
Betongmaskinist

Månadslön: 27500 kr
Prognos: Balans

27500 kr Balans
Betongstationsskötare

Månadslön: 27500 kr
Prognos: Balans

27500 kr Balans
Betongvaruarbetare

Månadslön: 27500 kr
Prognos: Balans

27500 kr Balans
Blandarskötare, byggnadsmaterial

Månadslön: 27500 kr
Prognos: Balans

27500 kr Balans
Brännare, cement

Månadslön: 27500 kr
Prognos: Balans

27500 kr Balans
Blandarskötare, läkemedel

Månadslön: 29700 kr

29700 kr
Blandarskötare, sprängämnesindustri

Månadslön: 28000 kr

28000 kr
Blandningsuppvägare, sprängämnesindustri

Månadslön: 28000 kr

28000 kr
Betare

Månadslön: 27600 kr

27600 kr
Billackerare, tillverkning

Månadslön: 28200 kr

28200 kr
Blästrare, metall

Månadslön: 27600 kr

27600 kr
Batteriskötare, elektrokemi

Månadslön: 28000 kr

28000 kr
Blandningsoperatör, gummi

Månadslön: 27400 kr

27400 kr
Båtbyggare, plast

Månadslön: 26800 kr

26800 kr
Borrare, trä

Månadslön: 26100 kr

26100 kr
Bokbindare, maskin

Månadslön: 25800 kr

25800 kr
Bokbinderiarbetare

Månadslön: 25800 kr

25800 kr
Bokbinderitekniker

Månadslön: 25800 kr

25800 kr
Blöjmaskinskötare

Månadslön: 28300 kr

28300 kr
Blandmaskinskötare, garnberedning

Månadslön: 25200 kr

25200 kr
Blandmaskinställare, garnberedning

Månadslön: 25200 kr

25200 kr
Bandvävare

Månadslön: 25200 kr

25200 kr
Brodör, maskin

Månadslön: 25200 kr

25200 kr
Brodös, maskin

Månadslön: 25200 kr

25200 kr
Bottenläderstansare

Månadslön: 25200 kr

25200 kr
Bottnare

Månadslön: 25200 kr

25200 kr
Bageriarbetare

Månadslön: 28400 kr

28400 kr
Bryggeriarbetare

Månadslön: 26600 kr

26600 kr
Brygghusarbetare

Månadslön: 26600 kr

26600 kr
Bryggmästare

Månadslön: 34800 kr

34800 kr
Bränneriarbetare

Månadslön: 26600 kr

26600 kr
Brännmästare

Månadslön: 34800 kr

34800 kr
Brännvinsbrännare

Månadslön: 26600 kr

26600 kr
Bilarbetare, montering

Månadslön: 29500 kr
Prognos: Balans

29500 kr Balans
Bilbyggare

Månadslön: 29500 kr
Prognos: Balans

29500 kr Balans
Bilmonterare

Månadslön: 29500 kr
Prognos: Balans

29500 kr Balans
Bilmontör, tillverkning

Månadslön: 29500 kr
Prognos: Balans

29500 kr Balans
Bilmotormontör

Månadslön: 29500 kr
Prognos: Balans

29500 kr Balans
Bussmontör

Månadslön: 29500 kr
Prognos: Balans

29500 kr Balans
Batteriarbetare

Månadslön: 26300 kr
Prognos: Hård konkurrens

26300 kr Hård konkurrens
Balpressare

Månadslön: 27000 kr

27000 kr
Borstbinderiarbetare, maskin

Månadslön: 26900 kr

26900 kr
Buntare

Månadslön: 27000 kr

27000 kr
Buteljsköljare

Månadslön: 27000 kr

27000 kr
Bangårdsarbetare

Månadslön: 29600 kr

29600 kr
Bangårdsoperatör

Månadslön: 29600 kr

29600 kr
Bilförare

Månadslön: 23200 kr
Prognos: Liten konkurrens

23200 kr Liten konkurrens
Biltestförare

Månadslön: 23200 kr
Prognos: Liten konkurrens

23200 kr Liten konkurrens
Bröddistributör

Månadslön: 23200 kr
Prognos: Liten konkurrens

23200 kr Liten konkurrens
Brödutkörare

Månadslön: 23200 kr
Prognos: Liten konkurrens

23200 kr Liten konkurrens
Budbilschaufför

Månadslön: 23200 kr
Prognos: Liten konkurrens

23200 kr Liten konkurrens
Budbilsförare

Månadslön: 23200 kr
Prognos: Liten konkurrens

23200 kr Liten konkurrens
Budkörare

Månadslön: 23200 kr
Prognos: Liten konkurrens

23200 kr Liten konkurrens
Busschaufför

Månadslön: 27000 kr
Prognos: Liten konkurrens

27000 kr Liten konkurrens
Bussförare

Månadslön: 27000 kr
Prognos: Liten konkurrens

27000 kr Liten konkurrens
Betongpumpförare

Månadslön: 27000 kr
Prognos: Liten konkurrens

27000 kr Liten konkurrens
Bilbärgare

Månadslön: 27000 kr
Prognos: Liten konkurrens

27000 kr Liten konkurrens
Billots

Månadslön: 27000 kr
Prognos: Liten konkurrens

27000 kr Liten konkurrens
Bohags- och flyttbilsförare

Månadslön: 27000 kr
Prognos: Liten konkurrens

27000 kr Liten konkurrens
Bokbussförare

Månadslön: 27000 kr
Prognos: Liten konkurrens

27000 kr Liten konkurrens
Bulkbilsförare

Månadslön: 27000 kr
Prognos: Liten konkurrens

27000 kr Liten konkurrens
Bärgare

Månadslön: 27000 kr
Prognos: Liten konkurrens

27000 kr Liten konkurrens
Barkmaskinskötare, skogsbruk

Månadslön: 26000 kr
Prognos: Balans

26000 kr Balans
Bandlastarförare

Månadslön: 29000 kr
Prognos: Liten konkurrens

29000 kr Liten konkurrens
Bandschaktarförare

Månadslön: 29000 kr
Prognos: Liten konkurrens

29000 kr Liten konkurrens
Bandtraktorförare

Månadslön: 29000 kr
Prognos: Liten konkurrens

29000 kr Liten konkurrens
Beläggningsmaskinförare

Månadslön: 29000 kr
Prognos: Liten konkurrens

29000 kr Liten konkurrens
Bergtruckförare

Månadslön: 29000 kr
Prognos: Liten konkurrens

29000 kr Liten konkurrens
Brokranförare

Månadslön: 33900 kr
Prognos: Liten konkurrens

33900 kr Liten konkurrens
Bromaskinist

Månadslön: 33900 kr
Prognos: Liten konkurrens

33900 kr Liten konkurrens
Byggkranförare

Månadslön: 33900 kr
Prognos: Liten konkurrens

33900 kr Liten konkurrens
Byggnadskranförare

Månadslön: 33900 kr
Prognos: Liten konkurrens

33900 kr Liten konkurrens
Båtsman

Månadslön: 32000 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

32000 kr Mycket hård konkurrens
Barnflicka, privathem

Månadslön: 20100 kr

20100 kr
Barnpassare, privathem

Månadslön: 20100 kr

20100 kr
Barnvakt

Månadslön: 20100 kr

20100 kr
Bilvårdsman, diverse bensinmack

Månadslön: 22800 kr
Prognos: Hård konkurrens

22800 kr Hård konkurrens
Busstädare

Månadslön: 22400 kr
Prognos: Hård konkurrens

22400 kr Hård konkurrens
Byggnadsstädare

Månadslön: 22400 kr
Prognos: Hård konkurrens

22400 kr Hård konkurrens
Byggstädare

Månadslön: 22400 kr
Prognos: Hård konkurrens

22400 kr Hård konkurrens
Bambatant

Månadslön: 22100 kr
Prognos: Hård konkurrens

22100 kr Hård konkurrens
Barbiträde

Månadslön: 22100 kr
Prognos: Hård konkurrens

22100 kr Hård konkurrens
Bespisningsbiträde

Månadslön: 22100 kr
Prognos: Hård konkurrens

22100 kr Hård konkurrens
Buffébiträde

Månadslön: 22100 kr
Prognos: Hård konkurrens

22100 kr Hård konkurrens
Bagagevaktmästare

Månadslön: 24000 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

24000 kr Mycket hård konkurrens
Bellboy

Månadslön: 24000 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

24000 kr Mycket hård konkurrens
Biblioteksvaktmästare

Månadslön: 24000 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

24000 kr Mycket hård konkurrens
Biljettmottagare

Månadslön: 24000 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

24000 kr Mycket hård konkurrens
Biografvaktmästare

Månadslön: 24000 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

24000 kr Mycket hård konkurrens
Bildemonterare

Månadslön: 25600 kr
Prognos: Hård konkurrens

25600 kr Hård konkurrens
Bildemontör

Månadslön: 25600 kr
Prognos: Hård konkurrens

25600 kr Hård konkurrens
Bilskrotare

Månadslön: 25600 kr
Prognos: Hård konkurrens

25600 kr Hård konkurrens
Bränslehanterare, återvinningsstation

Månadslön: 25600 kr
Prognos: Hård konkurrens

25600 kr Hård konkurrens
Bränslemottagare, återvinningsstation

Månadslön: 25600 kr
Prognos: Hård konkurrens

25600 kr Hård konkurrens
Bilförädlare, bilvård

Månadslön: 22800 kr

22800 kr
Bilpolerare

Månadslön: 22800 kr

22800 kr
Bilrekondare

Månadslön: 22800 kr

22800 kr
Bilrekonditionerare

Månadslön: 22800 kr

22800 kr
Biltvättare

Månadslön: 22800 kr

22800 kr
Bilvårdare

Månadslön: 22800 kr

22800 kr
Bilvårdsman, tvätt, polering

Månadslön: 22800 kr

22800 kr
Bärplockare

Månadslön: 22200 kr

22200 kr
Byggnadsgrovarbetare

Månadslön: 25000 kr
Prognos: Mycket hård konkurrens

25000 kr Mycket hård konkurrens
Brödpackare

Månadslön: 24700 kr

24700 kr
Brödplockare

Månadslön: 24700 kr

24700 kr
Brödräknare

Månadslön: 24700 kr

24700 kr
Baxare

Månadslön: 26000 kr
Prognos: Hård konkurrens

26000 kr Hård konkurrens
Bärare

Månadslön: 26000 kr
Prognos: Hård konkurrens

26000 kr Hård konkurrens

Lönestatistik

Här kan du se aktuell lönestatistik och jämföra löner mellan olika yrken. Uppgifterna är hämtade från SCB (Statistiska centralbyrån). Passa även gärna på att räkna ut din Beräkna nettolön.


Klubben Lönesänkarna
Tillhör du dom som ofta påpekar att allt blivit mycket dyrare? Nu har du chansen att se vad tex en piggelin eller biobiljett borde kosta idag baserat på KPI (Konsumentprisindex).
ProduktPris 2005IdagKPI
Bensin11,13 KR14,39 KR0.00 KR
Mellanmjölk7 KR13 KR0.00 KR
Biobiljett90 KR160 KR0.00 KR
Piggelin6 KR10 KR0.00 KR
* KPI anger vad varan borde kostat om priset följt inflationen/löneutvecklingen.

Räkna ut Piggelin

Här kan du beräkna konsumentprisindex/levnadskostnadsindex från valfritt datum. Vad borde sakerna kosta egentligen?
Det är viktigt att tänka på att detta anger vad en Matkasse skulle kosta i dagens valuta.


e.g. 1000
e.g. 1998
e.g. 2018

RESULTAT

FÖRÄNDRING

+318.2

Medellönen har ökat från 24300 kr till 32800 kr sedan 2005 till idag. Dessvärre har priserna stigit snabbare än lönerna med resultatet att en svensk arbetare idag har mindre pengar att röra sig med. Den genomsnittliga löntagaren har blivit fattigare.

©2018 Statsskuld.se / NameTyper Est. 2002