Lön Ambulanssjuksköterska

MedellönManKvinna
37 200 kr37 400 kr36 800 kr

Löneutveckling

Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en ambulanssjuksköterska inom ambulanssjuksköterskor. Se aktuell lön snabbt och enkelt.

Vad gör en Ambulanssjuksköterska

Inom akutsjukvården kan sjuksköterskor arbeta med anestesisjukvård, intensivvård, på olyckfalls- eller akutmottagningar eller som ambulanssjuksköterska.

Med anestesi syftar man vanligtvis på bedövning, antingen genom att en patient sövs eller genom olika former av lokalbedövning. Som anestesisjuksköterska, eller narkossjuksköterska som det också kallas, är ofta arbetet förlagt till en operationsavdelning på ett sjukhus. Patienter sövs eller ges lokalbedövning inför operation och övervakas under operationsingreppet och patientens tillstånd bedöms kontinuerligt under operationen.

Innan bedövning eller sövning informerar anestesisjuksköterskan patienten om vad som ska hända. På läkarordination ges också annan behandling som, till exempel blodtranfusioner tillförsel av läkemedel och näringslösning. Anestesisjuksköterskan kan även delta i behandlingar av patienter där hjärtverksamheten och andra livsuppehållande funktioner sviktar, till exempel vid trafikolyckor och hjärtstillestånd.

Avancerad teknisk och elektronisk utrustning används för att ge anestesi (narkos) och framförallt vid övervakningen av patienterna under anestesin (narkosen).

En intensivvårdssjuksköterska vårdar svårt sjuka människor. Oftast arbetar man på intensivvårdsavdelningen på ett sjukhus. Patienterna har många gånger svåra sjukdomar eller skador och behöver ständig tillsyn och behandling. Patienterna är ofta kopplade till tekniskt avancerad apparatur som sjuksköterskan måste behärska. Med hjälp av övervakningsanläggningen kontrolleras patienternas hälsotillstånd. Om något förändras och läget blir akut måste man snabbt sätta in rätt behandling.

Sjuksköterskan ansvarar också för att patienterna får den omvårdnad de behöver. Man ger läkemedel och dropp och utför andra omvårdnadsåtgärder.

Både anestesi- och intensivvårdssjuksköterskor måste klara av att behålla sitt lugn i pressade situationer. En snabb iakttagelseförmåga, gott omdöme och möjlighet att kunna fatta snabba och riktiga beslut under tidspress är andra viktiga egenskaper.

Anestesi- och intensivvårdssjuksköterskor kan också arbeta på en uppvakningsavdelning. Där övervakas patienterna efter operationen tills de kan återvända till vårdavdelningen.

Anestesi- och intensivvårdssjuksköterskor kan också arbeta vid olycksfalls- eller akutmottagningar. I arbetsuppgifterna kan bland annat ingå att göra ankomstintervjuer, ta prover, förbereda patienten inför läkarundersökningen, assistera vid undersökningar och behandlingar och själv göra vissa behandlingar.

Anestesi- och intensivvårdssjuksköterskor kan även arbeta på en smärtbehandlingsavdelning.

Som ambulanssjuksköterska är man en del av ett team som tar hand om personer som drabbats av akuta sjukdomar eller olycksfall. Patienten ska undersökas och ges behandling innan och under transporten till sjukhuset. Då kan ambulanssjukvården vara direkt livsavgörande.

I en ambulans jobbar man alltid i par. Enligt Socialstyrelsens krav måste minst en person i besättningen vara legitimerad sjuksköterska. Detta för att ha rätt att ge läkemedel till patienten, vilket vanligtvis sker genom injektioner. Den andra personen i teamet kan vara sjuksköterska eller ambulanssjukvårdare. Det är sjuksköterskan som har det medicinska ansvaret och gör de undersökningar och behandlingar som krävs innan ambulansen kommer fram till sjukhuset.

Anestesisjuksköterskor, intensivvårdssjuksköterskor och ambulanssjuksköterskor går ofta på schema, vilket innebär att arbetstiden växlar över dagar eller veckor.

Lönestatistik baserat på Sektor

Lönestatistik baserat på utbildningsnivå

Lediga Jobb - Ambulanssjuksköterska

Sjuksköterskor till intensivvårds - och postoperativ avdelning i Ystad

R

Region Skåne, Skånevård Kryh, Lasarettet i Ystad - Intensivvårdssjuksköterska
2018-03-29Medellön: 34500 kr Ystad

Specialistsjuksköterska, Transplantations och hjärtvårdsavdelningen, Lund

R

Region Skåne, Skånes universitetssjukvård, Sjukhus - Anestesisjuksköterska
2018-04-10Medellön: 34500 kr Lund

Intensivvårdsjuksköterska till Borås för sommaruppdrag!

C

Centric Care AB - Intensivvårdssjuksköterska
2018-04-18Medellön: 34500 kr Borås

Intensivvårdssköterska till Varberg

C

Centric Care AB - Göteborg - Intensivvårdssjuksköterska
2018-04-18Medellön: 34500 kr Varberg

Intensivvårdssjuksköterska till Trollhättan

C

Centric Care AB - Intensivvårdssjuksköterska
2018-04-18Medellön: 34500 kr Trollhättan

Intensivvårdssjuksköterska till IVA / post - op i Skövde

C

Centric Care AB - Intensivvårdssjuksköterska
2018-04-18Medellön: 34500 kr Skövde

IVA - sjuksköterska för sommaruppdrag i Alingsås

C

Centric Care AB - Intensivvårdssjuksköterska
2018-04-18Medellön: 34500 kr Alingsås


IVA - sjuksköterska till Gällivare från maj tom september!

A

Addus Care AB - Intensivvårdssjuksköterska
2018-04-19Medellön: 34500 kr Gällivare

Dedicare söker IVA - sjuksköterska till välbetalt uppdrag i Växjö!

D

Dedicare AB - Intensivvårdssjuksköterska
2018-04-20Medellön: 34500 kr Växjö

MEDCURA SÖKER EN INTENSIVVÅRDSSJUKSKÖTERSKA TILL VÄXJÖ

M

Medcura AB - Intensivvårdssjuksköterska
2018-04-23Medellön: 34500 kr Växjö

Visa alla Ambulanssjuksköterska jobb ❭❭

Ambulanssjuksköterska

Lönestatistik

37 200 kr

Vad blir lönen Efter skatt?

SEK


Sjuksköterskor

32 400 kr

Lediga jobb Ambulanssjuksköterska

Yrkesprognos
Mycket liten konkurrens
Betygsätt ditt yrke som Ambulanssjuksköterska:

Betyg 3.58 / 5 av 36 st röster.
Ambulanssjuksköterska
Hur mycket tjänar en kvinna i jämfört mot en man

98 %

©2019 Statsskuld.se / NameTyper Est. 2002