Statistical wage Marknadsassistent

34 100 kr

What is the salary After tax?

Wage statistics show gross monthly salary for one Marknadsassistent within marknads- och försäljningsassistenter.

* Statistically secured data from SCB

Wage forecast for 2021: ~35 100 kr

** The forecast indicates the expected wage situation today and is calculated on previous wage increases per year.


Rate your profession as Marknadsassistent
( rating 3.28 / 5 av 36 st votes)

Average wage

34 100 kr

Male

35 500 kr

Female

33 600 kr

Wage Marknadsassistent

Get an income insurance

If you were to lose your employment, income insurance facilitates the A-box's maximum amount of just SEK 14 500.
Click income insurance union marknadsassistent we show which trade union and income insurance is right for your profession.

What makes a Marknadsassistent

Man kan antingen arbeta som sekreterare och assistent på en marknadsavdelning, men det finns också marknadsassistenter som själva har en stor del eller hela ansvaret för marknadsföringen i ett företag eller i en organisation.

Arbetsuppgifter
Marknadsassistent är en benämning som egentligen täcker yrken med flera olika inriktningar. Det är svårt att skilja marknadsassistenten från yrket marknadsförare och yrkena går ofta i varandra. Som marknadsassistent arbetar man oftare med att producera marknadsföringsmaterial än med planering och strategi. Jobbet är ofta ansvarsfullt och omväxlande.

Marknadsassistenten har många kontakter med människor i och utanför företaget. Man har ofta telefonkontakter, till exempel med tryckerier eller reklambyråer. Oftast sköter man även företagets kontakter med kunderna. Om man till exempel finns på ett konsultföretag kan man vara assistent till projektledaren.

Till arbetsuppgifterna hör ofta produktion av reklam, utställningar och informationsmaterial. Antingen kan marknadsassistenten själv ta fram trycksaker eller jobba tillsammans med reklambyråer eller andra. Då är det marknadsassistenten som håller i uppdraget och till exempel begär in anbud, förhandlar om priser och sköter den administrativa hanteringen.

I jobbet som marknadsassistent ingår också ofta att sköta kundregister, uppföljning och statistik.

Wage statistics based on education level

All sectors Government sector Private sector Private employees
34 100 kr 32 700 kr 34 100 kr 34 100 kr

Wage statistics based on the Sector