Valutaväxlare

Växla summor mellan olika valutor
Valutakurs diagram - USDUGX
2023-07-25 - 2024-07-25 0.00-4.19%

Valutaparet USD/UGX: En Översikt

Valutaparet USD/UGX representerar växelkursen mellan den amerikanska dollarn (USD) och den ugandiska shillingen (UGX). För att förstå detta valutapar bättre, är det viktigt att känna till några grundläggande fakta om de båda valutorna.

Amerikansk Dollar (USD)

Den amerikanska dollarn är världens mest använda valuta och fungerar som en global reservvaluta. Den utfärdas av Federal Reserve och används inte bara i USA utan även i flera andra länder. Dollarn är känd för sin stabilitet och används ofta i internationella transaktioner.

Ugandisk Shilling (UGX)

Den ugandiska shillingen är den officiella valutan i Uganda och utfärdas av Bank of Uganda. Valutan har genomgått flera förändringar sedan den först introducerades 1966, och den är en viktig del av landets ekonomi. Shillingen används främst inom Uganda och är mindre stabil jämfört med större globala valutor som USD.

Konvertera Mellan USD och UGX

På vår hemsida kan du enkelt konvertera mellan olika valutor, inklusive USD och UGX. Följ dessa enkla steg för att göra en konvertering:

  1. Ange det belopp du vill konvertera.
  2. Välj ursprungsvaluta (t.ex. USD).
  3. Välj målvaluta (t.ex. UGX).
  4. Konverteringen sker automatiskt och du får se resultatet direkt.

Historiska Växelkurser

För att ge dig en bättre förståelse av valutaparets dynamik, presenterar vi även ett diagram med historiska växelkurser för USD/UGX. Detta kan vara till stor hjälp för att analysera trender och fatta informerade beslut.

Besök vår valutaväxlare idag för att konvertera mellan USD och UGX, eller för att utforska andra valutapar!

10.81 SEK +0.02 SEK
1.57 SEK +0.01 SEK
11.73 SEK +0.04 SEK
0.98 SEK +0.00 SEK
13.92 SEK +0.00 SEK
12.28 SEK +0.10 SEK