Valutaväxlare

Växla summor mellan olika valutor
Valutakurs diagram - USDRSD
2023-07-24 - 2024-07-24 0.00-3.41%

Valutaparet USD/RSD: En Översikt

Valutaparet USD/RSD representerar växelkursen mellan den amerikanska dollarn (USD) och den serbiska dinaren (RSD). Dessa två valutor spelar en viktig roll i den globala ekonomin och förståelsen av deras dynamik kan vara avgörande för både investerare och resenärer.

Den Amerikanska Dollarn (USD)

Den amerikanska dollarn, ofta förkortad som USD, är världens mest använda reservvaluta och den dominerande valutan i internationell handel. Den utfärdas av Federal Reserve och är känd för sin stabilitet och pålitlighet. USD används inte bara i USA utan även i många andra länder som en de facto valuta.

Den Serbiska Dinaran (RSD)

Den serbiska dinaran, förkortad som RSD, är den officiella valutan i Serbien. Den utfärdas av National Bank of Serbia. Även om RSD inte har samma globala inflytande som USD, spelar den en central roll i Serbiens ekonomi och används i alla inhemska transaktioner.

Konvertera Mellan Valutor

På vår hemsida kan du enkelt konvertera mellan olika valutor, inklusive USD och RSD. Följ dessa enkla steg för att utföra en konvertering:

  1. Ange det belopp du vill konvertera.
  2. Välj ursprungsvaluta.
  3. Välj målvaluta.
  4. Konverteringen sker automatiskt och resultatet visas direkt.

Historiska Valutakurser

För att ge dig en bättre förståelse för valutaparets dynamik, presenteras ett diagram med historiska siffror för USD/RSD tillsammans med konverteringen. Detta kan hjälpa dig att analysera trender och fatta informerade beslut.

Besök vår hemsida för att utforska våra verktyg för valutakonvertering och få den senaste informationen om valutakurser.

10.79 SEK +0.02 SEK
1.57 SEK +0.00 SEK
11.70 SEK +0.01 SEK
0.98 SEK -0.0005 SEK
13.92 SEK +0.03 SEK
12.16 SEK +0.08 SEK