Detaljer

Skatter i Värnamo

Kommunal Landsting Begravning Kyrka Total
Värnamo 21.52% 11.76% 0.25% 1.42% 34.7%
Sverige medel 21.68% 11.49% 0.24% 1.33% 34.5%

Medelinkomsten i Värnamo

Inkomstuppgifterna rapporteras alltid med ett års fördröjning. Därför presenteras här 2019 års siffror, vilket är dom mest aktuella på kommun nivå. Vi hämtar in nya uppgifter dagligen med resultatet att när SCB uppdateras med nya uppgifter så uppdateras det även hos oss.

% KR Summa
Värnamo +2.01% +6 000 304 000
Sverige medel 35 791 1 000

Ersättning och bidragstagare (20-64 år)

Förändring 2019

% Antal Summa
Värnamo -0.3% -300 st 12.2%

Andel Sysselsatta grupperat på ålder

Andel sysselsatta mellan 20-64 år (Arbetsför ålder i Sverige) 2019

% Förändring Antal
Värnamo +77.71% +1.32% 1 839
    

Folkmängd i Värnamo

Värnamo34 530
Sverige medel35 791

Befolkningsökning i Värnamo

Förändring 2020

% #
Värnamo -0.09% -30
Sverige medel +0.5% +51 706

Medelålder i Värnamo

Förändring 2020

Förändring Ålder
Värnamo -0.1 år 42.4 år