Detaljer

Skatter i Umeå

Kommunal Landsting Begravning Kyrka Total
Umeå 22.8% 11.35% 0.25% 1.37% 35.52%
Sverige medel 21.68% 11.49% 0.24% 1.33% 34.5%

Medelinkomsten i Umeå

Inkomstuppgifterna rapporteras alltid med ett års fördröjning. Därför presenteras här 2019 års siffror, vilket är dom mest aktuella på kommun nivå. Vi hämtar in nya uppgifter dagligen med resultatet att när SCB uppdateras med nya uppgifter så uppdateras det även hos oss.

% KR Summa
Umeå +2.05% +6 000 298 000
Sverige medel 35 791 1 000

Ersättning och bidragstagare (20-64 år)

Förändring 2019

% Antal Summa
Umeå -0.4% -400 st 10.9%

Andel Sysselsatta grupperat på ålder

Andel sysselsatta mellan 20-64 år (Arbetsför ålder i Sverige) 2019

% Förändring Antal
Umeå 56.54% -2.11% 11 545
    

Folkmängd i Umeå

Umeå130 224
Sverige medel35 791

Befolkningsökning i Umeå

Förändring 2020

% #
Umeå +1.03% +1 323
Sverige medel +0.5% +51 706

Medelålder i Umeå

Förändring 2020

Förändring Ålder
Umeå -0.1 år 38.9 år