Detaljer

Skatter i Torsås

Kommunal Landsting Begravning Kyrka Total
Torsås 21.43% 11.86% 0.25% 1.49% 34.78%
Sverige medel 21.68% 11.49% 0.24% 1.33% 34.5%

Medelinkomsten i Torsås

Inkomstuppgifterna rapporteras alltid med ett års fördröjning. Därför presenteras här 2019 års siffror, vilket är dom mest aktuella på kommun nivå. Vi hämtar in nya uppgifter dagligen med resultatet att när SCB uppdateras med nya uppgifter så uppdateras det även hos oss.

% KR Summa
Torsås +2.37% +6 000 259 000
Sverige medel 35 791 1 000

Ersättning och bidragstagare (20-64 år)

Förändring 2019

% Antal Summa
Torsås -0.3% -300 st 17.4%

Andel Sysselsatta grupperat på ålder

Andel sysselsatta mellan 20-64 år (Arbetsför ålder i Sverige) 2019

% Förändring Antal
Torsås 67.53% -0.56% 271
    

Folkmängd i Torsås

Torsås7 149
Sverige medel35 791

Befolkningsökning i Torsås

Förändring 2020

% #
Torsås +0.34% +24
Sverige medel +0.5% +51 706

Medelålder i Torsås

Förändring 2020

Förändring Ålder
Torsås 0 år 46.3 år