Detaljer

Skatter i Stockholm

Kommunal Landsting Begravning Kyrka Total
Stockholm 17.74% 12.08% 0.17% 0.98% 30.8%
Sverige medel 21.68% 11.49% 0.24% 1.33% 34.5%

Medelinkomsten i Stockholm

Inkomstuppgifterna rapporteras alltid med ett års fördröjning. Därför presenteras här 2019 års siffror, vilket är dom mest aktuella på kommun nivå. Vi hämtar in nya uppgifter dagligen med resultatet att när SCB uppdateras med nya uppgifter så uppdateras det även hos oss.

% KR Summa
Stockholm +2.72% +10 000 377 000
Sverige medel 35 791 1 000

Ersättning och bidragstagare (20-64 år)

Förändring 2019

% Antal Summa
Stockholm -0.3% -300 st 9.8%

Andel Sysselsatta grupperat på ålder

Andel sysselsatta mellan 20-64 år (Arbetsför ålder i Sverige) 2019

% Förändring Antal
Stockholm 61.71% -1.91% 53 768
    

Folkmängd i Stockholm

Stockholm975 551
Sverige medel35 791

Befolkningsökning i Stockholm

Förändring 2020

% #
Stockholm +0.15% +1 478
Sverige medel +0.5% +51 706

Medelålder i Stockholm

Förändring 2020

Förändring Ålder
Stockholm -0.2 år 39.2 år
Solhem inredning

Solhem inredning

Erjudanden och nedsatt pris på möbler och inredning!

Till kampanjen