Detaljer

Skatter i Söderhamn

Kommunal Landsting Begravning Kyrka Total
Söderhamn 21.66% 11.51% 0.25% 1.31% 34.48%
Sverige medel 21.68% 11.49% 0.24% 1.33% 34.5%

Medelinkomsten i Söderhamn

Inkomstuppgifterna rapporteras alltid med ett års fördröjning. Därför presenteras här 2019 års siffror, vilket är dom mest aktuella på kommun nivå. Vi hämtar in nya uppgifter dagligen med resultatet att när SCB uppdateras med nya uppgifter så uppdateras det även hos oss.

% KR Summa
Söderhamn +2.26% +6 000 271 000
Sverige medel 35 791 1 000

Ersättning och bidragstagare (20-64 år)

Förändring 2019

% Antal Summa
Söderhamn +0.2% +200 st 23.3%

Andel Sysselsatta grupperat på ålder

Andel sysselsatta mellan 20-64 år (Arbetsför ålder i Sverige) 2019

% Förändring Antal
Söderhamn 66.72% 0% 1 217
    

Folkmängd i Söderhamn

Söderhamn25 492
Sverige medel35 791

Befolkningsökning i Söderhamn

Förändring 2020

% #
Söderhamn -0.59% -151
Sverige medel +0.5% +51 706

Medelålder i Söderhamn

Förändring 2020

Förändring Ålder
Söderhamn -0.2 år 45.6 år