Detaljer

Skatter i Ronneby

Kommunal Landsting Begravning Kyrka Total
Ronneby 21.91% 12.04% 0.25% 1.3% 35.25%
Sverige medel 21.68% 11.49% 0.24% 1.33% 34.5%

Medelinkomsten i Ronneby

Inkomstuppgifterna rapporteras alltid med ett års fördröjning. Därför presenteras här 2019 års siffror, vilket är dom mest aktuella på kommun nivå. Vi hämtar in nya uppgifter dagligen med resultatet att när SCB uppdateras med nya uppgifter så uppdateras det även hos oss.

% KR Summa
Ronneby +2.28% +6 000 269 000
Sverige medel 35 791 1 000

Ersättning och bidragstagare (20-64 år)

Förändring 2019

% Antal Summa
Ronneby -0.9% -900 st 20.4%

Andel Sysselsatta grupperat på ålder

Andel sysselsatta mellan 20-64 år (Arbetsför ålder i Sverige) 2019

% Förändring Antal
Ronneby +62.77% +2.6% 1 394
    

Folkmängd i Ronneby

Ronneby29 372
Sverige medel35 791

Befolkningsökning i Ronneby

Förändring 2020

% #
Ronneby -0.88% -261
Sverige medel +0.5% +51 706

Medelålder i Ronneby

Förändring 2020

Förändring Ålder
Ronneby -0.2 år 43.5 år